× "

izohipsler ile ilgili sorular

" arama sonuçları

9.sınıf coğrafya kitabı cevapları

  lise 1 coğrafya etkinlik çalışması sayfa (4) aşağıdaki doğal unsurların insan hayatına etkilerinin neler olduğunu günlük yaşantınızdan ve farklı kaynaklardan faydalanarak açıklayınız. sıcaklık: canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için normal bir sıcaklık gerekir.canlılar çok yüksek ve çok düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde yaşamakda zorlanır.canlılara uygun koşulların ortaya çıkması ve bu koşulların devamlılığında sıcaklık şartları direk etkilidir. aşırı sıcak ve soğuk insan hayatını olumsuz etkiler. giyim sağlık,tarım, hayvancılık, turizm, ulaşım, ticaret gibi ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler. yağmur: yağmur su döngüsünün önemli bir parçasıdır...

9. sınıf coğrafya kitap ve cevapları

doğal unsurlar: etkinlik 1:kitaptaki doğal ortamlar ve resimlerde yer alan doğal unsurların görülüp karşılaştırılması: 1.resim eskimolar: eskimolar soğuk ortamlarda yaşar, coğrafi konumdan kaynaklanan iklim şartları bu insanları sürekli böyle soğuk ortama uygun yaşama ve hareket etme alışkanlığı kazandırmıştır. sürekli kalın kürklerle gezerler. iglo denilen buzdan evlerde yaşarlar. toprak çoğunlukla donmuş halde olduğundan tarım yapılamaz. geçim kaynakları çok kısıtlıdır. genellikle avcılık ve balıkçılıkla geçinirler. bizim yaşam tarzımıza ve alışkanlıklarımıza tamamen ters bir yaşantıdır. 2.resim yarı kurak bölge(step): iklim yarı kurak, yağışın yetersiz olmasından dolayı yeterince gür ve taze ot bulunmayan...

harita bilgisi ile ilgili test soruları

1- renklendirme yönlemi ile yapılan haritalarda, yükselti basamakları belirli renkler ve tonları ile gösterilir.buna göre, bir avrupa fiziki haritasında belçika, hollanda, danimarka gibi ülkelerin yeşil renk ve tonları ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?a) deniz kıyısında bulunduklarınab) yüzölçümlerinin küçük olduğunac) yerşekillerinin engebeli olduğunad) ormanların geniş yer tuttuğunae) denizden yüksekliklerinin az olduğuna (connorteams)2-ı. göl kıyısındaki eğrinin yükselti değeri 0 metredir.ıı. bir eğrinin geçtiği her yerde yükselti aynıdır.ııı. iki eğri arasındaki yükselti tarkı her yerde aynıdır.izohips eğrileri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?yalnız ı b) yalnız ıı c) yalnız ııı d) 1 ve ıı e) ıı ve ili 3- aşağıdaki izohips harita...

9. sınıf coğrafya kitabı cevapları

9. sınıf coğrafya kitabı cevapları, lise 1 coğrafya tüm etkinlikler, 9. sınıf coğrafya konu anlatımları ve etkinlik cevapları doğal unsurlar:etkinlik 1:kitaptaki doğal ortamlar ve resimlerde yer alan doğal unsurların görülüp karşılaştırılması:1.resim eskimolar: eskimolar soğuk ortamlarda yaşar, coğrafi konumdan kaynaklanan iklim şartları bu insanları sürekli böyle soğuk ortama uygun yaşama ve hareket etme alışkanlığı kazandırmıştır. sürekli kalın kürklerle gezerler. iglo denilen buzdan evlerde yaşarlar. toprak çoğunlukla donmuş halde olduğundan tarım yapılamaz. geçim kaynakları çok kısıtlıdır. genellikle avcılık ve balıkçılıkla geçinirler. bizim yaşam tarzımıza ve alışkanlıklarımıza tamamen ters bir yaşantıdır.2.resim yarı kurak bölge(step): iklim yarı kurak, yağışın yetersiz ...

lise 1 coğrafya etkinlik cevapları, 9. sınıf coğrafya cevapları,

9. sınıf coğrafya kitabı cevapları, lise 1 coğrafya tüm etkinlikler, 9. sınıf coğrafya konu anlatımları ve etkinlik cevapları   doğal unsurlar:etkinlik 1:kitaptaki doğal ortamlar ve resimlerde yer alan doğal unsurların görülüp karşılaştırılması:1.resim eskimolar: eskimolar soğuk ortamlarda yaşar, coğrafi konumdan kaynaklanan iklim şartları bu insanları sürekli böyle soğuk ortama uygun yaşama ve hareket etme alışkanlığı kazandırmıştır. sürekli kalın kürklerle gezerler. iglo denilen buzdan evlerde yaşarlar. toprak çoğunlukla donmuş halde olduğundan tarım yapılamaz. geçim kaynakları çok kısıtlıdır. genellikle avcılık ve balıkçılıkla geçinirler. bizim yaşam tarzımıza ve alışkanlıklarımıza tamamen ters bir yaşantıdır.2.resim yarı kurak bölge(step): iklim yarı kurak, yağışın yetersiz ol...

9. sınıf coğrafya kitabı cevapları, lise 1 coğrafya tüm etkinlik

9. sınıf coğrafya kitabı cevapları, lise 1 coğrafya tüm etkinlikler, 9. sınıf coğrafya konu anlatımları ve etkinlik cevapları   doğal unsurlar:etkinlik 1:kitaptaki doğal ortamlar ve resimlerde yer alan doğal unsurların görülüp karşılaştırılması:1.resim eskimolar: eskimolar soğuk ortamlarda yaşar, coğrafi konumdan kaynaklanan iklim şartları bu insanları sürekli böyle soğuk ortama uygun yaşama ve hareket etme alışkanlığı kazandırmıştır. sürekli kalın kürklerle gezerler. iglo denilen buzdan evlerde yaşarlar. toprak çoğunlukla donmuş halde olduğundan tarım yapılamaz. geçim kaynakları çok kısıtlıdır. genellikle avcılık ve balıkçılıkla geçinirler. bizim yaşam tarzımıza ve alışkanlıklarımıza tamamen ters bir yaşantıdır.2.resim yarı kurak bölge(step): iklim yarı kurak, yağışın yetersiz olma...

oks 2008 çıkmayacak konular ve sorular

 milli eğitim bakanlığı 11 ocak'ta yayınladığı genelgede sınav sorularının hem eski sistemde hem de yeni sistemde öğrenim gören öğrencilerin ortak konularını kapsayacağını duyurdu. buna göre oks soruları, halen 120 okulda pilot uygulaması yapılan yeni öğretim programları ile yürürlükte olan eski öğretim programlarının ortak konularından hazırlanacak. iki müfredat arasında ortak olmayan konulardan ise sorular çıkmayacak. bu nedenle de öğrencilerin hangi konulardan sorular çıkmayacağını bilmeleri ve sınava da bunu dikkate alarak hazırlanmaları gerekiyor. uğur dershaneleri rehberlik koordinatörü turgay polat, iki müfredatı da inceleyerek, soru çıkma ihtimali düşük olan konuları belirledi....

!oks liler için!

bu yıl sonuncusu yapılacak olan oks'de her zaman olduğu gibi ilköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf müfredatı ölçü alınacaktır. 8. sınıfı okuyan öğrencilerimizin çoğu, eski diye nitelediğimiz müfredatla eğitim almıştır. bununla birlikte türkiye genelinde 120 okulda yeni müfredatın pilot uygulaması yapılmaktadır. bu okullarda okuyan binlerce öğrenci 6. sınıftan 8. sınıfa gelene kadar yeni müfredatla eğitim almışlardır. oks soruları, 120 okulda pilot uygulaması yapılan öğretim programları ile yürürlükte olan öğretim programlarının ortak konularından hazırlanacak olup pilot uygulama okullarında öğrenim gören öğrencilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği milli eğitim bakanlığı tarafından açıklanmıştır.pianalitik yayınları olarak hazırladığımız tüm oks denemelerinde (bugün gazetesi’yle...

harita bilgisi

harita bilgisi yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün tam tepeden görüntüsünün, bir ölçekle düzleme aktarılmasına harita denir. bir çizimin veya şeklin harita özelliği taşıyabilmesi öncelikle şunlara bağlıdır: gösterilecek yerin ölçek dahilinde küçültülmüş olması tam tepeden görünüşün (kuşbakışı görünüş) sağlanmış olması bir düzleme aktarılmış olması. haritalarda kullanılan işaretlere ait bir lejantın bulunması gerekir. bunlar yüzey şekillerini gösteren sembollerdir. çok küçük yüzeyleri gösteren haritalarda yön oku bulunmalıdır. ancak paralellerin ve meridyenlerin verildiği haritalarda yönler kendiliğinden ortaya çıkacağından yön oku verilmeyebilir. harita yapımında uyulacak temel esaslar: harita yapımında belirlenecek öncelikli husus haritanın kullanım amacıdır. çünkü, h...

oks

işte soru çıkmayacak konular milli eğitim bakanlığı 11 ocak'ta yayınladığı genelgede sınav sorularının hem eski sistemde hem de yeni sistemde öğrenim gören öğrencilerin ortak konularını kapsayacağını duyurdu. buna göre oks soruları, halen 120 okulda pilot uygulaması yapılan yeni öğretim programları ile yürürlükte olan eski öğretim programlarının ortak konularından hazırlanacak. iki müfredat arasında ortak olmayan konulardan ise sorular çıkmayacak. bu nedenle de öğrencilerin hangi konulardan sorular çıkmayacağını bilmeleri ve sınava da bunu dikkate alarak hazırlanmaları gerekiyor. uğur dershaneleri rehberlik koordinatörü turgay polat, iki müfredatı da inceleyerek, soru çıkma ihtimali düşük olan konuları belirledi. oks'de soru gelme ihtimali düşük olan alanlar şöyle: *matemati...

oks’de dikkat edilecek sorular

milli eğitim bakanlığı okullar arasındaki müfredat farklılığı nedeniyle çıkabilecek sorunların önüne geçmek için oks’de soru sorulacak alanları daralttı. 120 ilköğretim okulunda pilot olarak yeni müfredatın uygulanması nedeniyle, her iki müfredatın kesiştiği alanlardan soru sorulmasına karar verildi.iki müfredatı da inceleyen uğur dershanesi rehberlik uzmanları, soru çıkma ihtimali düşük olan ve özellikle çalışılması gereken konuları belirledi. sorulma şansı düşük olan konular şöyle:matematik: oklit bağlantıları, işlem, modüler aritmetik konuları pilot okullarda uygulanan yeni müfredatta yer almıyor. soru tipi olarak daha günlük hayata yakın modeller ve senaryoların kullanıldığı sorular yöneltilecek. türkçe: dil bilgisi konuları, klasik tarzda işlenmiyor. bu yüzden önceki sınavlard...

oks’de dikkat edilecek sorular

bakanlık, oks’de soru alanlarını daralttı. uzmanlar, soru çıkma olasılığı düşük olan ve çalışılması gereken konuları belirledi sınavlarda farklı müfredatların çakıştığı alanlardan soru sorulacak. milli eğitim bakanlığı okullar arasındaki müfredat farklılığı nedeniyle çıkabilecek sorunların önüne geçmek için oks’de soru sorulacak alanları daralttı. 120 ilköğretim okulunda pilot olarak yeni müfredatın uygulanması nedeniyle, her iki müfredatın kesiştiği alanlardan soru sorulmasına karar verildi. iki müfredatı da inceleyen uğur dershanesi rehberlik uzmanları,soru çıkma ihtimali düşük olan ve özellikle çalışılması gereken konuları belirledi. sorulma şansı düşük olan konular şöyle: matematik: oklit bağlantıları, işlem, modüler aritmetik konuları pilot okullarda uygulanan yeni mü...

2008 oks'de çıkmayacak konular!..

2008 oks'ye meb'den açıklama yok! 14 nisan 2008 13:39 oks sınavında yapılan müfredat değişikliği sınava hazırlanan öğrencileri endişeye sevk etti. 2008 oks nasıl olacak? değişiklikler neler? işte ayrıntılar... oks sınavında yapılan müfredat değişikliği sınava hazırlanan öğrencişleri endişeye sevk etti. sınava yaklaşık iki ay kala yapılan bu açıklamanın yetersiz olduğunu ve çok geç kalınmış bir açıklama olduğunu ifade eden uzmanlar, öğrencilerin bu konulara hazırlandığını bu ölçüde iptal edilen konulara vakit harcadığını söyledi. öğrencilerin heyecanla beklediği sınav zamanına iki ay kala böyle bir açıklama birçok öğrenciyi olumsuz yönde etkileyip, çalışma disiplinlerini bozdu. peki öğrenciler ne yapmalı, 2008 oks sınavında hangi alanda hangi konular iptal e...

harita nedir?

yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün tam tepeden görüntüsünün, bir ölçekle düzleme aktarılmasına harita denir. bir çizimin veya şeklin harita özelliği taşıyabilmesi öncelikle şunlara bağlıdır: gösterilecek yerin ölçek dahilinde küçültülmüş olması tam tepeden görünüşün (kuşbakışı görünüş) sağlanmış olması bir düzleme aktarılmış olması. haritalarda kullanılan işaretlere ait bir lejantın bulunması gerekir. bunlar yüzey şekillerini gösteren sembollerdir. çok küçük yüzeyleri gösteren haritalarda yön oku bulunmalıdır. ancak paralellerin ve meridyenlerin verildiği haritalarda yönler kendiliğinden ortaya çıkacağından yön oku verilmeyebilir. harita yapımında uyulacak temel esaslar: harita yapımında belirlenecek öncelikli husus haritanın kullanım amacıdır. çünkü, haritanın ölçe...

harita bilgisi

harita bilgisi yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün tam tepeden görüntüsünün, bir ölçekle düzleme aktarılmasına harita denir. bir çizimin veya şeklin harita özelliği taşıyabilmesi öncelikle şunlara bağlıdır: gösterilecek yerin ölçek dahilinde küçültülmüş olması tam tepeden görünüşün (kuşbakışı görünüş) sağlanmış olması bir düzleme aktarılmış olması. haritalarda kullanılan işaretlere ait bir lejantın bulunması gerekir. bunlar yüzey şekillerini gösteren sembollerdir. çok küçük yüzeyleri gösteren haritalarda yön oku bulunmalıdır. ancak paralellerin ve meridyenlerin verildiği haritalarda yönler kendiliğinden ortaya çıkacağından yön oku verilmeyebilir. harita yapımında uyulacak temel esaslar: harita yapımında belirlenecek öncelikli husus haritanın kullanım amacıdır. çünk...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !