× "

izoterm haritaları

" arama sonuçları

coğrafya terimler sözlüğü

  a açık havza : sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir açısal hız : dairesel hareket yapan dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. dünya, ekseni çevresindeki hareketi sırasında 4 dakikada 1 derecelik, 1 saatte 15 derecelik, 24 saatte 360 derecelik dönüş yapar. açısal hız, dünya üzerindeki her noktada aynıdır. ağıl : hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı verilmektedir. ağıllar zamanla nüfusun artmasına bağlı olarak sürekli yerleşme haline gelebilir. sürü sahipleri tarafından kurulan ağıllar kış mevsiminde hayvanların korunması a...

izoterm haritaları

1.gerçek izoterm haritaları yükseltinin etkisi dikkate alınarak çizilen sıcaklık haritalarıdır. devamı için tıklayınız ...

iklim elemanları ,sıcaklık ,sıcaklık dağılışını etkileyen faktör

iklim elemanları ,sıcaklık ,sıcaklık dağılışını etkileyen faktör

iklim elemanları a. sıcaklık yeryüzündeki sıcaklığın kaynağı güneş’tir. yeryüzünün güneş’ten aldığı ısı miktarına sıcaklık denir. termometre ile ölçülür. sıcaklığın birimi santigrat derece (°c) dir. güneş ışınları vasıtasıyla gelen ısı enerjisi, atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır ve yeryüzünü ısıtır.   ancak, güneş’ten gelen enerjinin miktarı, atmosferin dış sınırında 1  cm2’lik yüzeye,  1 dakikada, 2 kaloridir. buna solar konstant (güneş sabitesi) denir. ancak güneş’ten atmosfere gelen bu enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşmaz ve atmosferi ısıtmaz.   atmosfere gelen enerji % 100 kabul e...

harita türleri

harita türleri harita yaşamın her alanında yardımcı araçlar olarak kullanılır. bir kentin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya da köprü yapımı için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, coğrafya gibi birçok alanda araştırma yapılması sırasında haritalardan yararlanılır. haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. konularına göre haritalar konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır. genel haritalar toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır. - topoğrafya haritaları izohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır...

harita çeşitleri büyük küçük ölçekli harita türleri

harita türleri harita yaşamın her alanında yardımcı araçlar olarak kullanılır. bir kentin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya da köprü yapımı için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, coğrafya gibi birçok alanda araştırma yapılması sırasında haritalardan yararlanılır. haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. konularına göre haritalar konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır. genel haritalar toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır. - topoğrafya haritaları izohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. araz...

türkiye’de sıcaklığın dağılışı

türkiye’de sıcaklığın dağılışı türkiyede yıllık ortalama sıcaklık dağılışı, türkiye sıcaklık haritaları, türkiye sıcaklık dağılışı, türkiyede görülen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar, türkiye'de aylara göre sıcaklık dağılışı türkiye ocak ayı sıcaklık dağılışı en düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle kuzeydoğu anadolu’da erzurum – kars bölümünde görülür en yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle akdeniz kıyılarında görülür kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°c’nin üstündedir iç kısımlarda karasallık nedeniyle sıcaklık düşüktür. buna...

harita çeşitleri

fiziki haritalar: yer şekillerini gösteren haritalardır. siyasi (idari) haritalar: sınırları gösteren haritalardır. beşeri ve ekonomik haritalar: nüfusun dağılışı, ırk, dil, dinlere göre dağılışı, tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ,madencilik gibi özellikleri gösteren haritalardır. özel haritalar: konunun uzmanlarınca çizilen haritalardır. iklim (izoterm, izobar gibi) haritaları, turizm, deprem,toprak, karayolları haritaları gibi. b- ölçeklerine göre haritalar büyük ölçekli haritalar: planlar: ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük olan haritalardır. en ayrıntılı haritalardır.topoğrafya haritaları: ölçeği 1/20.000-1/200.000 arasında olan haritalardır.yer şekillerini en ayrıntılı gösteren haritalardır. orta ölçekli haritalar: ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki har...

sıcaklık,sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler,iklim elemanlar

iklim elemanlarıa. sıcaklıkyeryüzündeki sıcaklığın kaynağı güneş’tir. yeryüzünün güneş’ten aldığı ısı miktarına sıcaklık denir. termometre ile ölçülür. sıcaklığın birimi santigrat derece (°c) dir.güneş ışınları vasıtasıyla gelen ısı enerjisi, atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır ve yeryüzünü ısıtır.  ancak, güneş’ten gelen enerjinin miktarı, atmosferin dış sınırında 1  cm2’lik yüzeye,  1 dakikada, 2 kaloridir. buna solar konstant (güneş sabitesi) denir. ancak güneş’ten atmosfere gelen bu enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşmaz ve atmosferi ısıtmaz. atmosfere gelen enerji % 100 kabul edilirse;–    ...

izoterm haritaları

izoterm haritaları sıcaklığın dünya üzerinde dağılışını gösteren haritalara denir. izotermler aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. bunlara eş sıcaklık eğrileri denir.izoterm haritaları gerçek izoterm ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak iki şekilde çizilir. --gerçek izoterm haritaları yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir. --indirgenmiş izoterm haritaları, yeryüzündeki yükseltiler yok sayılarak elde edilen değerlerle çizilir. (her yer 0 metre) indirgenmiş izoterm haritasında yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır. --izoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın eşit olarak dağılmadığını göstermektedir. dünya yıllı...

yıllık ortalama sıcaklık dağılışı

    www.cografyalise.com yeni coğrafya sitemiztüm konular güncellenmiş… sıcaklığın yeryüzüne dağılışı     yeryüzünde sıcaklığın dağılışı: yeryüzünde sıcaklık her yerde aynı değildir.bunda daha çok enlem,kara ve denizlerin dağılışı ve yükseltinin etkisi vardır.   yeryüzünde güneş ışınlarının düşme açısına bağlı olarak matematik iklim kuşakları oluşmuştur.       resim kaynak:http://www.basaksehirlisesi.k12.tr/cografya/sekiller/71.jpg   sıcaklık kuşakları ise kara deniz dağılışı,okyanus akıntıları,yükselti,nemlilik gibi diğer etmenlerin etkisiyle oluşmuştur.k.y.k’de ılıman ve sıcak ...

iklim bilgisi atmosfer ve özellikleri sıcaklık dağılışını etkile

  www.cografyalise.com yeni coğrafya sitemiztüm konular güncellenmiş… iklim bilgisi, atmosfer ve özellikleri dar bir alanda, kısa süre içerisinde değişen atmosfer olaylarına hava durumu denir.bir sahada havanın yağmurlu, bulutlu, rüzgârlı  ya da güneşli olması  oradaki hava durumunu etkiler. hava olaylarını meteoroloji bilimi incelemektedir. geniş bir alanda uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarının ortalamasına iklimdenir. iklimi inceleyen bilim dalı klimatolojidir. iklim ve hava durumunun karşılaştırılması; –iklim geniş  sahalarda (ör. akdeniz havzası), uzun yıllar boyunca (30-40 yıl) aynı  kalan ortalama hava hali iken;...

izoterm haritaları nedir?

sıcaklığın dünya üzerinde dağılışını gösteren haritalara denir.izotermler aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilir.bunlara eş sıcaklık eğrileri denir.izoterm haritaları gerçek izoterm ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak iki şekilde çizilir. --gerçek izoterm haritaları yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir. --indirgenmiş izoterm haritaları, yeryüzündeki yükseltiler yok sayılarak elde edilen değerlerle çizilir.(her yer 0 metre) indirgenmiş izoterm haritasında yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır. --izoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın eşit olarak dağılmadığını göstermektedir. dünya yıllık izoterm haritası incelendiğinde şu sonuçlar çıkar; 1.sıcaklık ekvator’dan kutuplara doğru azalmaktadır.2.en yüksek sıcaklıklar dönencel...

izoterm haritaları nedir?

izoterm haritaları sıcaklığın dünya üzerinde dağılışını gösteren haritalara denir.izotermler aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilir.bunlara eş sıcaklık eğrileri denir.izoterm haritaları gerçek izoterm ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak iki şekilde çizilir. --gerçek izoterm haritaları yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir. --indirgenmiş izoterm haritaları, yeryüzündeki yükseltiler yok sayılarak elde edilen değerlerle çizilir.(her yer 0 metre) indirgenmiş izoterm haritasında yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır. --izoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın eşit olarak dağılmadığını göstermektedir. dünya yıllık izoterm haritası incelendiğinde şu sonuçlar çıkar; ...

harita çizimi - cografya

harita çizimi  bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle; - bölgenin enlem ve boylamının, - haritanın kullanım amacının, - haritanın küçültme oranının belirlenmesi gerekir. - harita yapımında kullanılacak çizim yöntemi, küçültme oranı ve harita işaretleri ise haritanın kullanım amacına göre belirlenir.  harita elemanları .tüm haritalarda bulunması gereken 5 temel eleman vardır. bunlar, enlem-boylam, ölçek, harita anahtarı (lejant), başlık ve çerçevedir.  enlem-boylam : haritası yapılacak alanın öncelikle enlem ve boylamları belirlenir. çünkü haritanın ölçeği, bu alanın genişliğine ve kullanım amacına göre belirlenir. ölçek : haritanın kullanım amacına göre belirlenmelidir. harita anahtarı (lejant) : haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren...

iklim bilgisi ve sıcaklık sıcaklık haritaları,bakı,okyanus akınt

     iklim bilgisi ve sıcaklık,sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler okyanus akıntıları ,sıcaklık haritaları, üniversiteye hazırlık notları. kaynak:http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/calismalar/image001.jpg          her öğrencinin coğrafya arşivinde bulunması gereken bir çalışma              iklim bilgisi ile ilgili notları indirmek için  aşağıdaki linke tıklayınız.                           http://www.cografyasaati.com/docs/5bolum.pdf                    &n...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !