× "

köyaltı yerleşmeler

" arama sonuçları

7. sınıf 2.ünite ders notu

  ünite -2:   ülkemiz de nüfus nüfus: sınırları belli bir alanda, belli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır. nüfus yoğunluğu: bir kilometre kareyedüşen insan sayısına denir. şu formülle hesaplanır. nüfus yoğun.=yaşayan insan sayısı x100                                 yüzölçümü örnek:nüfüsu 10.000 olan bir ilçenin yüzölçümü 1000km karedir. bu ilçede kilometre kareye düşen insan sayısı bir başka deyişle bu ilçenin nüfus yoğunluğu nedir.? çöz&uu...

türkiyede yerleşme şekileri

türkiyede yerleşme şekileri nüfusumuz, köyaltı yerleşmelerden büyük şehirlere kadar uzanan değişik yerleşme merkezlerinde yaşamaktadır. bu yerleşim yerleri (köyaltı yerleşmeleri, köyler şehirler) nüfus miktarı, ekonomik faaliyetler, ve doğal ortam bakımından kendilerine özgü özellikler taşır. idari sınıflamaya göre yerleşmeler köy: en küçük yerleşme birimidir köy; okul,cami, otlak, baltalık ve orman gibi ortak malları bulunan toplu ve dağınık şekilde oturan insanların,tarla bahçe ve bağlarıyla birlikte oturdukları yerleşmelerdir. ilçe: köy ile il arasındaki idari birimdir. kaymakam tarafından yönetilir. ilçenin sınırları içersinde ilçe mer...

kır ve kentsel yerleşmeleri

nüfusumuz, köyaltı yerleşmelerden büyük şehirlere kadar uzanan değişik yerleşme merkezlerinde yaşamaktadır. bu yerleşim yerleri (köyaltı yerleşmeleri, köyler şehirler) nüfus miktarı, ekonomik faaliyetler, ve doğal ortam bakımından kendilerine özgü özellikler taşır. idari sınıflamaya göre yerleşmeler köy: en küçük yerleşme birimidir köy; okul,cami, otlak, baltalık ve orman gibi ortak malları bulunan toplu ve dağınık şekilde oturan insanların,tarla bahçe ve bağlarıyla birlikte oturdukları yerleşmelerdir. ilçe: köy ile il arasındaki idari birimdir. kaymakam tarafından yönetilir. ilçenin sınırları içersinde ilçe merkezi ve ona bağlı köyler bulunur. il...

lise-2 türkiye'de yerleşmeler

  ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa ya da bunlardan herhangi birisine dayanan köy, çiftlik, oba, mezraa, yayla gibi şehir dışındaki yerleşmelere kır yerleşmesi denir kır yerleşmeleri; köy ve köy altı yerleşmeleri olmak üzere iki gruba ayrılır. 1.    köyler: kırsal yerleşmenin son iki şekli bucak ve köylerdir. bucak idarî bakımdan oluşturulmuş bir birimdir. kendisine bağlı köyler bulunur. ekonomik faaliyetlerin cinsi ve insanların yaşam biçimi köylerden farklı değildir. bucak; ekonomi, güvenlik ve yerel hizmet açısından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan yönetim bölümüdür. kırsal yerleşme şekillerinin...

türkiyede yerleşmeler

kır yerleşmeleri ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa ya da bunlardan herhangi birisine dayanan köy, çiftlik, oba, mezraa, yayla gibi şehir dışındaki yerleşmelere kır yerleşmesi denir kır yerleşmeleri; köy ve köy altı yerleşmeleri olmak üzere iki gruba ayrılır. 1. köyler: kırsal yerleşmenin son iki şekli bucak ve köylerdir. bucak idarî bakımdan oluşturulmuş bir birimdir. kendisine bağlı köyler bulunur. ekonomik faaliyetlerin cinsi ve insanların yaşam biçimi köylerden farklı değildir. bucak; ekonomi, güvenlik ve yerel hizmet açısından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan yönetim bölümüdür. kırsal yerleşme şekillerinin en yaygın olanı köydür. ...

7.sınıf sosyal bilgiler 2.ünite ders notu

ünite ıı:ülkemizde nüfus bilinmesi gereken kavramlar: işsizlik demografi nüfusun özelliklerini,nüfus olaylarını inceleyen bilim dalıdır. nüfus: sınırları belli bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına denir. yapılan nüfus sayımları ile nüfus miktarı, nüfus artışı, nüfusun ekonomik ve kültürel özellikleri, nüfusun dağılışı ve değişimi gibi özellikler tespit edilebilir. türkiye’de nüfus: ilk nüfus sayımı (1831) ıı. mahmut döneminde yapıldı. yalnızca ( vergi verecek ve askere gidecek olan) erkekler sayıldı. türkiye cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı 1927 yılında, ikincisi 1935 yılında yapılmıştır. 1990’ a kadar 5 yılda bir, son...

sayfa 158-159 değerlendirme sorularının cevapları lise coğrafya

sayfa 158-159 değerlendirme sorularının cevapları lise coğrafya 10.sınıf kitabı aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler nelerdir? yaşadığınız yer ile, il veya ilçe merkezi olan şehirlerin söz konusu olan bu özelliği kazanmasında etkili olan faktörler: a) coğrafi konumu b) nüfus miktarı c) ekonomik faaliyetler d) kamu hizmetlerinin gerekliliği bir yerleşmenin özelliğini bulunduğu ortamın ekonomik potansiyeli belirler. ekonomik potansiyel ise; tarım alanlarının genişliliği, toprakların verimliliği, su kaynaklarının miktarı, sıcaklık ve yağış şartları ile ulaşım imkânları belirler. 2. g...

10.sınıf coğrafya kitabındaki etkinliklerinin yanıtları

sıcaklık ve kuraklık dağılışını gösteren haritalar ile nüfus dağılışı haritasını karşılaştınız. ülkemizde genel olarak nüfus dağılışı ile sıcaklık dağılışı haritaları birbirine uyar. sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu kıyı bölgeler ile alçak ovalık alanlar sık nüfuslanmıştır. ancak bu duruma uymayan yerlerde bulunduğu belirtilmişti. denizin ılıtıcı etkisiyle ılıman iklim özellikleri görülen marmara, ege, karadeniz ve akdeniz kıyıları sık nüfusludur. buna karşılık denizden uzak ve yükseltinin çok olduğu ve sıcaklığın düşük olduğu bölgeler ve yüksek alanlarda nüfus çok seyrektir. yüksek dağ ve platolarda 1500 m ‘den sonrası yaklaşık olarak boştur. bunun...

türkiye'de yerleşme

türkiye'de yerleşme şekiller   yerleşme insanın herhangi bir alanı yurt edinmesi ve orada sürekli yaşamasıdır. geniş anlamı ile yerleşme, insanların oturduğu ve yararlandığı alandır.    insan varlığını ve kültürel kimliğini yerleşme etkinlikleri ile ortaya koyar. bir yandan içinde bulunduğu doğal çevrenin koşullarından etkilenirken bir yandan da bu çevreyi etkiler. bu yerleşme yerleri oluşturulurken, insanlar bir yandan doğal çevrenin olanaklarından yararlanırken bir yandan da o çevreyi değişikliğe uğratır.     yerleşme coğrafyası, beşeri coğrafyanın alt dalıdır.     yerleşme coğrafyası en küçüğünden en büyüğüne kadar yerleşme birimlerini b...

yorumlarda kalanlar

   dedelerimiz nerelere gitti?devlet-i âliyye 'nin başına çöreklenen ittihatçı üç çılgından biri olan enver paşa, ı. dünya savaşı 'nın mesulleri arasındadır. tecrübe ve tahsilden mahrum olan bu haline rağmen napolyonluğuna inanıp aldığı çılgınca kararlarla nice büyük felaketlere yol açan enver paşa 'nın müthiş çılgınlıklarından biri de kafkas cephesindeki meşhur sarıkamış harekâtıdır.  ruslar'ın anadolu'ya, istilâ etmek için gönderdiği asker sayısı 60 binin üzerinde. üçüncü ordunun mevcudu ise 90 000 kişilik ama bunun içinde yeni teşkil edilen 40.000 kişilik onuncu kolordu tecrübesiz ve araziyi hiç tanımayan suba...

türkiye'de yerleşmeler

kır yerleşmeleriekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa ya da bunlardan herhangi birisine dayanan köy, çiftlik, oba, mezraa, yayla gibi şehir dışındaki yerleşmelere kır yerleşmesi denirkır yerleşmeleri; köy ve köy altı yerleşmeleri olmak üzere iki gruba ayrılır.1.    köyler: kırsal yerleşmenin son iki şekli bucak ve köylerdir. bucak idarî bakımdan oluşturulmuş bir birimdir. kendisine bağlı köyler bulunur. ekonomik faaliyetlerin cinsi ve insanların yaşam biçimi köylerden farklı değildir. bucak; ekonomi, güvenlik ve yerel hizmet açısından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan yönetim bölümüdür. kırsal yerleşme şekillerinin en yaygın olanı köydür. k...

lise 2. sınıflar sayfa 147 türkiye'de yerleşmeler

türkiyede yerleşmeler ı-kır yerleşmeleri genel olarak nüfusları küçük nüfusu 10.000'in altında olan, genel olarak köy ve köy altı yerleşmelerden oluşan ve geçimlerin kaynaklarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelere denir. kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar - göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür. kır yerleşmelerin ortak özellikleri: 1-nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.             2-ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.  3-yayıldıkları alanlar dardır.  &n...

türkiyede yerleşme - şehir-köy- kır yerleşmeleri

ı-kır yerleşmeleri genel olarak nüfusları küçük nüfusu 10.000'in altında olan, genel olarak köy ve köy altı yerleşmelerden oluşan ve geçimlerin kaynaklarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelere denir. kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar - göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür. kır yerleşmelerin ortak özellikleri: 1-nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.              2-ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.   3-yayıldıkları alanlar dardır.       &n...

yerleşme ve özellikleri ilk yerleşmeler

yerleşme ve özellikleri ilk yerleşmeler yerleşme: eylem olarak her hangi bir yerde barınma amacıyla oturma eğleşme olayıdır. beşeri coğrafya açısından yerleşme; insanın herhangi bir alanı yurt edinmesi ve orada sürekli yaşamasıdır.       coğrafi anlamda meskenlerin toplandığı köy, belde,  şehir gibi birimlerdir. dünyadaki en ilkel evden en modern yapılara kadar bütün binaları kapsar. insanların yaşadığı, barındığı ve geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştığı yeri kapsayan alandır.       doğumdan- ölüme, korkudan – güvene, var olmadan – yok olmaya kadar her şey yerleşme içindedir. insanın sosyal bir varlık olması yerleşme sayesinde olmuştur. insan hangi...

yerleşme tipleri,köyaltı yerleşmeler,dağınık ve toplu yerleşme

türkiyede yerleşmeler  ı-kır yerleşmeleri genel olarak nüfusları küçük nüfusu 10.000'in altında olan, genel olarak köy ve köy altı yerleşmelerden oluşan ve geçimlerin kaynaklarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelere denir. kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar - göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür. kır yerleşmelerin ortak özellikleri: 1-nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.              2-ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.   3-yayıldıkları alanlar dardır.  ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !