× "

küfrün günahı

" arama sonuçları
gıybet hastalığı 2.bölüm

gıybet hastalığı 2.bölüm

her zaman islam düşmanlarının saldırılarına maruz kalan müslümanlarm kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlü tutmaları ve ihtilafa düşmemeleri gerekir. çünkü fertler arasındaki bir kırgınlık mücadeleyi olumsuz yönde etkile­yecektir. onun için islam dini, kardeşlik bağlarını zayıflatan her şeyi yasaklayıp, müslümanlarm birbirleri hakkında dai­ma hayır ve iyilik düşünmesini tavsiye etmiştir. oysa zan, kesin bir delile dayanmadığından, hissedilen duygular ve akla gelen düşünceler olduğundan kardeşlik müessesesini temelden sarsmaktadır.        . bazen şeytan, insana vesvese vererek kalpte kötü zan oluşturur ve-insana: "s...

iskilipli atıf hoca’nın frenk mukallidliği kitabı

iskilipli atıf hoca’nın frenk mukallidliği kitabı

iskilipli atıf hoca’nın frenk mukallidliği kitabı     esirgeyen, bağışlayan, sonsuz lütuf ve kerem sahibi olan allah’ın adı ile başlarım.. kullarına ziyneti mübah kılan, vermiş olduğu sonsuz nimetlerin eserini onların üzerinde görmeyi seven, noksan sıfatlardan münezzeh olan allah’a hamd ü senâlar olsun!. ümmetini islam dışı milletlere benzemeye, onları taklit etmeyi, gayri müslimler gibi yaşamayı men eden şanlı peygamberimiz üzerine selam ve dualar göndeririz ve onun ashâbı üzerine de olsun ki onlar, islam dışı hal ve davranış içinde bulunan ehli küfre benzemekten, onları taklitten dikkatle sakındırdılar ...

şeytanın negatif telkinleri

eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen allah'a sığın. çünkü o, işitendir, bilendir. sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler (allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (araf; 200,201) ey insanlar, hiç şüphesiz allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da, sizi allah ile aldatmasın. gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. o, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır. (fatır; 5,6) müminlerin imtihanları yalnızca nefsleriyle değil, aynı zamanda bu nefsi tahrik edip kışkırtan, onu saptırma...

küfür mü değil mi?

küfür mü değil mi? sual: bir yazar, aşağıdaki sözlere küfür diyor. bunlar küfür müdür? cevap bir müslümanın bir sözünden veya bir işinden yüz şey anlaşılsa, bunlardan 99’u küfre sebep olsa, biri müslüman olduğunu gösterse, o bir şeyi anlamak ve ona kâfir dememek gerekir. bir müslümana kâfir demek, onun kâfir olmasını istemek küfürdür. onun için tevili mümkün olan sözlerden dolayı bir müslümana, bu sözün küfrü gerektirir demekten sakınmalı. şimdi sözlere bakalım: allahsız demek: bu söz genelde dinsiz, imansız, merhametsiz anlamında söylenir. onun için bu...

cahiliye toplumunu terk etmek

şeytanın küfürle birlikte olmaya teşvik eden negatif telkinleri eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen allah'a sığın. çünkü o, işitendir, bilendir. sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler (allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (araf; 200,201) ey insanlar, hiç şüphesiz allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da, sizi allah ile aldatmasın. gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. o, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır. (fatır; 5,6) müminlerin imtihanları yalnızc...

günah işlemek ve iman

sual: günah işlemek ve işlemeye devam etmek insanın imansız ölmesine sebep olmaz mı? cevapbüyük günahları işlemek ve devam etmek insanı küfre sürükleyip, imansız ölmesine sebep olabilir.sual: büyük günahlar nelerdir?cevapbüyük günahlardan bazıları şunlardır:1- bid'at sahibi olmak2- günah işlemeye devam etmek3- müslüman olduğuna şükretmemek4- imansız ölmekten korkmamak5- zulmetmek6- anaya-babaya âsi olmak7- doğru olsa da çok yemin etmek8- namazı öğrenmeye ve çoluk-çocuğa öğretmeye önem vermemek9- içki içmek10- yalan yere evliyalık taslamak11- günahını kü&cced...

amel imandan parça değildir

sual: amel imandan parça mıdır, yani bir farzı yapmayan veya bir haramı işleyen kâfir olur mu?cevaphayır, kâfir olmaz. amel imandan bir parça olsaydı, her günah işleyen kâfir olurdu. hiç müslüman kalmazdı. vehhabiler diyor ki: (amel [ibadet], imanın parçasıdır, azalır çoğalır. bir farzı yapmayan, mesela farz olduğuna inandığı halde, tembellikle namaz kılmayan kâfir olur. bu öldürülür, malları vehhabilere taksim edilir.) cevapibadetin vazife olduğuna inanmak imandandır. inanmak başka, yapmak başkadır. bunları birbirlerine karıştırmamalıdır. inandığı halde, tembellikle yapmayan kâfir olmaz. vehhabiler, “müslümanlar şirk üzere yaşadılar, bu yüzden, ö...

tekfir

tekfir bir müslümanı veya müslüman kabul edilen bir kimseyi küfre nisbet etmek; küfre girdiğini söylemek.küfür içerisinde olan bir kişi bu durumdan kurtulup müslüman olabileceği gibi; müslüman olan bir kişi de dinden dönerek küfre girebilir. ancak müslüman olan bir kimsenin hangi durumlarda küfre girebileceği; küfür ile iman arasındaki sınırın tayini tarih boyunca mezhepler arasında ihtilaf konusu olmuştur. hatta bir mezhebe bağlı âlimler bile bazen farklı görüşler ileri sürebilmektedir. bu konudaki tartışma, haricîlerin ortaya çıkışıyla, yani hz. ali'nin döneminden günümüze kadar devam ede gelmektedir.hz. ali il...

elmalili_tefsiri - ali imran

3-al-i imran: ya muhammed! yine elif, lâm, mîm. bunu iyi belle, iyi anlat! o yüce allah, öyle bir hak mabuddur ki, ondan başka tapınılmaya değer, tapınılmayı hak etmiş, ilâh denilecek, kulluk edilecek hiçbir şey yoktur. çünkü o, hayy ve kayyûmdur. yok olmaktan, zeval bulmaktan münezzehtir, ölmez. ezelde ve ebedde hazır ve nazır, vacibulvücûd (varlığı zarurî) olan ve herşeyi yöneten, yönlendiren, yarattıklarını koruyan, kayıran ve doyurandır. her şeyi ayakta tutan o, besleyen ve büyüten o'dur. bununla ber a ber kendisinden hiçbir şey eksilmez, daima hayy ve kayyûmdur. üstelik hayy ve kayyûm olan yalnızca o'dur. zaten ilâh ve mabud da hayy ve kayyûm olmalıdır. binaenaleyh ne isa, ne de başkaları, hiç biri ilâh değildir. onlara ilâh demek, mabudluktan, tanrılı k tan hisse verm...

yazı

  tevbe-istiğfar tövbe - istiğfar    pişmanlığın fazileti   büyük bir günah işleyenin, artık allah beni affetmez diye düşünmesi doğru mu?   cevap   çok yanlıştır. insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin, allahü teâlânın rahmetinden ümidini kesmemelidir. bir günah işleyince, hemen tövbe etmelidir.hadis-i şerifte buyuruldu ki:   (eskiden bir kimse 99 adam öldürür, sonra pişman olur. bir rahibe gidip sorar:   - benim tövbem kabul olur mu?    rahip der ki:   - hayır tövben kabul olmaz.     adam bunu da öldürür. sonra büyük bir âlimi bulur. ona da durumu anlatıp sorar:   - tövbem kabul edilir mi?   Âlim der ki:     elbette her günahın tövbesi vardır. ancak ülkene ...

küfür olmayan bazı sözler

sual: bir yazar, aşağıdaki sözlere küfür diyor. bunlar küfür müdür?cevapbir müslümanın bir sözünden veya bir işinden yüz şey anlaşılsa, bunlardan 99’u küfre sebep olsa, biri müslüman olduğunu gösterse, o bir şeyi anlamak ve ona kâfir dememek gerekir. bir müslümana kâfir demek, onun kâfir olmasını istemek küfürdür. onun için tevili mümkün olan sözlerden dolayı bir müslümana, bu sözün küfrü gerektirir demekten sakınmalı. şimdi sözlere bakalım:allahsız demek: bu söz genelde dinsiz, imansız, merhametsiz anlamında söylenir. onun için bu söz küfür olmaz. herkesin yaratıcısı allah olduğu için, böyle söylememek elbette iyi olur.işimiz allah’a kaldı demek: her işin yaratıcısı allahü teâlâdır. eskiden işimiz başkalarının elinde idi de şimdi mi allah’a kaldı? ama böyle söyleme...

11 papazların islÂmiyyetteki ibÂdetlere hücÛmları ve bunlara cev

11 papazların islÂmiyyetteki ibÂdetlere hücÛmları ve bunlara cevaplar 1.bölüm protestanlar, (gadâ-ül-mülâhazât) kitabının ikinci bahsinde, islâmiyetteki ve hıristiyanlıktaki, ibâdet şekllerinden bahs etmektedirler. burada, hıristiyanlığın islâmiyetten üstünlük ve fazîletini isbâta çalışırlar. güyâ, (islâm dînindeki ibâdet şeklleri, belli vakitlerde ve belli yerlerde, bir takım belli hareketler ve edeblerden ibâret imiş. hıristiyanlık ise, ibâdetin ruh ile, içten gelerek yapılmasını öğreterek, zâhirî ve şeklî ibâdet yerine geçecek olan, bir kurtuluşa îman etmek ve hâlini değiştirmek ve kalbini kötü huylardan temizlemek ve ahlâkını güzelleştirmek esası üzerine kurulmuş imiş. hâlbuki, günahkâr kimselerin îman etmeleri ve tevbe ederek günahlarının affedilmesi hakkında kur'an-ı kerim...

el-alim ve'l-müte'allim -2-

el-alim ve'l-müte'allim -2- *   talebe: allah'ın katili affetmesinin, harama bakan bir kimseye de azap etmesinin mümkün olduğunu bilmiyor musunuz' affedilmelerinin umulması bakımından size göre ikisi de aynı durumda değil midir? Âlim (r.a.): eğer allah katili affederse, harama bir defa bakan kimsenin affedilmeye daha çok layık olduğunu biliyorum. bir bakıştan dolayı allah azaba çekerse, öldürme fiilinden dolayı azab; çekmesi daha uygundur. zîra allah, "allah katında en şerefliniz, en çok takva sahibi olanınızdır,"(el-enbiya,35;el-ankebut,57) buyurur. buna göre bakma fiilinin sahibi, eğer adam öldürme fiilini işlememişse, katil olan kimseden daha çok takva sahibidir. belirttiğin şekilde her ikisinin de affedilmesinin umulmasında, bana göre ikisi de aynı seviyede deği...

cezaları ortadan kaldıran sebepler

yine sahih hadiste hz. peygamberin şöyle buyurduğu sabittir: "ağaç altında biatte bulunmuş hiçbir kimse cehenneme girmeyecektir" (tirmizî, menakıb, 57,58) işte bunlar şunu gerektirir: bu gibi küçük günahlar belirtilen hasenat karşılığında affedilmiştir. bununla birlikte ayrıca tevbe şartı koşulmamıştır. öyle bir şart koşulmuş olsaydı, bu gibi kimselerin bu açıdan bir özellikleri olmazdı. hadis-i şerifde böyle bir ameli işlemekle mağfiret olunmayı gerektirmektedir. denilse ki: bu sözü geçen kimselerden herhangi bir kimsenin küçük günahlardan başka günahı olmadığından dolayıdır. ancak böyle olsa bile, bu o kimsenin özelliklerinden olmaz. ayrıca bu mağfirete nail olan bu gibi kimselerin büyük günah işleyebileceklerini de gerektirmektedir. diğer taraftan kitap ve sünnette yer alan nas...

günaha çare 2

kula, içine düştüğü gafletten tövbe etmesi gerekir. bunun gereğini iyice anlayınca asla tövbeyi terk etmez. allahu teala, dünyada gaflet ehli olanların, ahirette helake düşeceğini bildirerek şöyle buyurmuştur:“onlar gafil olanlardır. elbette onlar ahirette hüsrana (ziyana) uğrayacaklardır.”( a’raf 7/194.)şu unutulmamalıdır ki, gaflet farklı derecelerde olduğu gibi, hüsran/zarar da bir değildir. öyleyse, gaflet asla küçük görülmemelidir. çünkü o, günahların başlangıcıdır. yakîn ehline göre büyük günahların kaynağı gaflettir.hz. ali bir konuşmasında gafleti küfrün bir başlangıcı görmüş ve onu kalp körlüğü ve şüphe ile bir arada zikrederek sahibinin haktan kayıp hüsrana düştüğünü belirtmiştir. ehl-i beyt yoluyla gelen bir haberde şu anlatılmaktadır: bir gün ammar b. yâsir, h...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !