× "

kültürel değişim nedir

" arama sonuçları

milli kültür nedir kultür çeşitleri

bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. kültür, genel olarak iki öğeden oluşur a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerini de...

kültür nedir? kültür hakkında herşey? (ödev)

kültür nedir? kültür farklı anlamları olan bir terimdir.insana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir.[1]   türk dil kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir: “ “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü göstere...

kültür nedir? kültür hakkında herşey? (ödev)

kültür nedir? kültür hakkında herşey? (ödev)

kültür farklı anlamları olan bir terimdir.   insana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir.[1] türk dil kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir: “ “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların ...

fındık nedir

ülkemizde fındık tamamen kök ve dip sürgünleri ile çoğaltılmaktadır. fidan olarak kullanılacak dip sürgünleri 1-3 yaşında, iyi odunlaşmış, 1-1.5 m boyunda ve iyi bir kök gelişimine sahip olmalıdır. # fındık fidanları yaprak dökümünden başlanarak şubat-mart aylarına değin dikilebilir. türkiyer17;de fındık yetiştiriciliği ocaklar şeklinde yapılır. ocaklar arasındaki sıra ve üzeri ve arası mesafeler 4x4m ile 6x6m arasında değişir. ocak şeklindeki yetiştiricilikte genellikle 6-8 adet fidan 1-1.20m çapındaki bir daire üzerindeki 60-70 cm derinliğinde açılan çukurlara dikilir. dikilecek fidanlarda kök budaması ile yaralı ve ezik kökler çıkartılır, fidanın tepesi 40-50 cm yük...

edebiyat nedir?

edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir. edebiyat bir bilimin yapması gereken:-anlama, -yorumlama, -değerlendirme, -benzerleriyle karşılaştırma, -yerleştirme basamaklarını yaptığı için bir bilimdir. edebiyat’ın amacı estetik ve güzelliktir. edebiyat’ı edebiyat yapan iki temel özellik vardır: 1) dil-üslup 2) estetik-güzellik. bu özelliklerin ikisi de okuyucuya ve yazara göre değişkendir. edebiyat duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine anlatabilmek için bir araç niteliğindedir. edebiyatta içeri...

genel kültür nedir

bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. kültür, genel olarak iki öğeden oluşur. a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. - kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğe...

halk kültürünün türk kültüründeki yeri ve önemi nedir?

türk halk kültürü .halkın dil, kültür, duygu, düşünce ve beğenisiyle oluşturup yaşatılan, geçmişten günümüze gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir. kültür mirası, insanlığın ortak mirasıdır. her millet hatta her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması, bu mirasın içinde gerçekleşir. kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. halk kültürü ürünleri halk arasında mayalandığı için, halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. halk kültürü toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler. halk kültürü ürünlerinin halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirme...

değişim mühendisliği ve liderlik

  değişim mühendisliği ve liderlik                                                                                       mehmet can nizam    sema ergelen      ebru eren           giriş evrenin bir bütün olarak  sürekli bir oluş ve değişim içinde olduğu birçok düşünür ve filozof tarafından çok eski çağlardan beri dile getirilmiştir. heraklis’in “ aynı nehirde iki kere yıkanamazsı...

kültür nedir?

  kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. kültür, genel olarak iki öğeden oluşur a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır...

kültür nedir

bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. kültür, genel olarak iki öğeden oluşur. a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. - kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim...

kültür nedir? - kültür tanımı - kültür hakkında

kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. kültür, genel olarak iki öğeden oluşur a) maddi kültür öğeleri: binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. b) manevi kültür öğeleri: inançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb. kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. birinde meydana gelen bir değişim diğerin...

kültür nedir - kültürün unsurları nelerdir - kültürün nitelikler

 kültür:insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.kültür: insanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü.eşanlamlısı “ekin”.günlük dilde “kültürlü olmak” bilgili, görgülü, incelikli olmak anlamına gelir.kültürlü kişi uygarlığın nimetlerinden bilinçli olarak yararlanan, eğit...

kültürel değişim nedir - kültür kavramının tarihi

kültür ve kültürel değişim en basit toplumdan en gelişmiş topluma kadar insanların oluşturdukları tüm insan topluluklarında kültür olarak tanımlanan ortak bir olgu mevcuttur. insan topluluklarını hayvan topluluklarından ayıran temel özelliklerden biri kültürdür. hemen hemen her toplumda belirli maddi ihtiyaçları gidermek amacıyla geliştirilen bir teknik sistemin yanında insanlar arası ilişkileri inceleyen kurallar, örf ve adetler, gelenekler, fikirler ve düşünceler mevcuttur. işte hem bu teknik sistem hem de ilişki sistemleri kültürü oluşturan temel unsurlardır. kültür kelimesinin kapsamı oldukça geniştir. çünkü kültür toplumun fikir kaynağından gelen ...

kültürel değişim nedir - kültür kavramının tarihi

kültür ve kültürel değişim   en basit toplumdan en gelişmiş topluma kadar insanların oluşturdukları tüm insan topluluklarında kültür olarak tanımlanan ortak bir olgu mevcuttur. insan topluluklarını hayvan topluluklarından ayıran temel özelliklerden biri kültürdür. hemen hemen her toplumda belirli maddi ihtiyaçları gidermek amacıyla geliştirilen bir teknik sistemin yanında insanlar arası ilişkileri inceleyen kurallar, örf ve adetler, gelenekler, fikirler ve düşünceler mevcuttur. işte hem bu teknik sistem hem de ilişki sistemleri kültürü oluşturan temel unsurlardır. kültür kelimesinin kapsamı oldukça geniştir. çünkü kültür toplumun fikir ka...

kültürel değişim

sürekli değişim yaşayan dünya toplumları yaşanan her gelişmeden etkilenmektedirler. bir vakit frenk kültürünün etkisindeki türk toplumu 1. dünya savaşıyla beraber alman kültüründen etkilenmeye başlamış, bu etkileşim ve değişim 1950'lere kadar sürmüştür tabi bu arada kültürlenme sadece alman kültürü ile sınırlı kalmamıştır. ardından bir amerikan fırtınası üzerimize doğru esmiş amerika rüya ülke onların malları iyi insanları güleryüzlü, ülkeleri müreffeh demişiz bu 1970'lere kadar sürmüş ardından dinginleşen kültürlenme sürecinde kendi kabuğumuza çekilip kendi kültürümüzü ve kimliğimizi sorgulamaya başlamışız. osmanlı kültürü diye bir kültürün var olduğunu fark etmişiz, türk olmanın bize getireceği avantajları düşünmeye ve yazmaya başlamışız, aslında bu dönem 1970-1985 arası bir kült...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !