× "

kırım savaşının önemi

" arama sonuçları

türk tarihi

orhun anıtları kimin adına dikilmiştir çanakkale savaşı seyit onbaşı çanakkale savaşında olağanüstü olaylar çanakkale savaşında kadınların rolü cumhuriyetin ilanı hakkında bilgi erzurum ve sivas kongresinin benzerlikleri erzurum kongresinde alinan kararlar erzurum kongresinin önemi ve sonuçları ünlü matematikçilerin hayat hikayeleri çanakkale türküsünün hikayesi bugüne kadar kullandığımız anayasalar nelerdir çanakkale savaşında askerlerin yemek menüsü fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir musul sorunu ve sonucu 2.dünya savaşı'nın sonuçları nelerdir 2.dün...

paris barış antlaşmasının osmanlı açısından önemi nedir?

paris antlasmasi, paris antlasmasinin sonuclari, paris baris konferansi maddeleri, paris baris konferansinin maddeleri, paris konferansi maddeleri, paris antlaşması kırım harbi'nden sonra, 30 mart 1856 tarihinde, osmanlı devleti ile, avusturya, fransa, ingiltere, prusya, rusya ve sardunya (italya) arasında, fransa’nın başkenti paris’te imzalanan sulh antlaşması. on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, dünyada iki büyük islâm devleti vardı. birisi osmanlı devleti, ikincisi hindistan’daki gürgâniye (timuroğulları / babürlüler) devletiydi. her iki devletin sultanları, islâm dînine bağlıydılar, hattâ islamiyet'in bekçisiydiler. islamiyet'i yeryüzünden kaldırmak ve kendi sömürge siyasetini devam ettirmek isteyen ingiltere, güçlü islâm devletlerinin bulunmasını istemiyordu. bu sebeple islam...

istanbul boğazının stratejik önemi

istanbul boğazı, karadeniz'le marmara denizi'ni birleştiren su yoluna verilen isim. uzunluğu düz olarak 30 kilometredir. girinti ve çıkıntılar hesaba katılınca kiyıların uzunluğu ortaya çıkar. rumeli yakasında rumeli feneri'nden haliç kıyılarını dolaşarak ahırkapı fenerine kadar 55 kilometre, anadolu yakasında anadolu feneriyle kızkulesi arası 35 kilometre, selimiye önündeki kayak burnu' na kadar 36 kilometredir. boğazın genişliği anadolu feneri ile rumeli feneri arasında 3600 metre, anadoluhisarı ile rumelihisarı arasında 760 metredir. boğaz'ın en derin yeri bebek'le kandilli arasında 120 metredir.istanbul boğazı'nda su yüzünde karadeniz'den marmara'ya, su altında marmara'dan karadeniz'e akıntılar vardır. su yüzeyinde yer yer ters akıntıl...

türkiye’nin boğazları ve jeopolitik önemi-türkiye'ni

  türkiye’nin boğazları ve jeopolitik önemitürkiye'nin jeopolitik yapısı ve önemi; ülkemizin yeri bir harita üzerinde incelenecek olursa görülür ki türkiye, (eski dünya) adı verilen büyük kara kütlesinin hemen hemen ortasında ve kuzey yarım kürede, ekvatorla kuzey kutbu arsında, ekvatora biraz daha yakın bir yerde bulunur. türkiye toprakları doğu-batı doğrultusunda uzanan bir dikdörtgene benzer. türkiye'nin asya kıtası üzerinde ki topraklarına (anadolu) yahut (küçük asya) denir. anadolu, kuzeyden karadeniz, kuzey batıdan marmara, batıdan ege denizi, güneyden akdeniz'le çevrili büyük bir yarımadadır. balkan yarımadasının güneydoğu ucu t&u...

|savaş tarihi| ıı.dünya savaşının nedenleri sonuçları - 2.dünya

  ıı. dünya savaşı nedenleri ve süreci 1. dünya savaşı’nın sonunda almanya yanılmış ağır koşullar içeren bir antlaşma imzalamak zorunda kalmıştı. 1919 yılında imzaladıkları versay antlaşmasında haksız maddeler bulunduğunu idda ediyorlar ve gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı versay’ı imzalayan almanya 1920’lerde ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldı. 1933’te adolf hitler önderliğindeki naziler iktidara geldi.(internet1) hitler burada üç aşamalı bir strateji izlemiştir. temel hedefi alman ekonomisini düzeltmekti. 1. dünya savaşı yenilgisi ve 1930 yılında gelen buhranların sonucunda ekonomi ciddi sıkıntılar içindeydi. hitler izlediği ekonomi politikasıyla ekonomiyi kısa sürede kontrol altına aldı. ekonominin düzelmesinin ardından ilk a...

|tarih dersi| kırım savaşı - kırım savaşının önemi

ondokuzuncu yüzyilda, rusya'ya karsi, avrupa devletlerinin türkiye ile müttefik oldugu büyük savas. osmanli devleti ile müttefiki ıngiltere, fransa ve ıtalya, ruslar'a karsi savastilar.kirim savasi'nin görünen sebebi; kudüs'teki ıslâm hiristiyan ve musevi dinlerince mukaddes olan makamlar mes'elesidir. savasin asil sebebi ve avrupa devletlerinin türkiye'nin yaninda ruslar'a karsi ittifak etmeleri; ıngiltere'nin, hindistan'daki müslüman gürganiyye-baburlüler devleti'ni yikip, bölgenin hakimiyetini saglama faaliyetleridir. bu gayenin tahakkuku için engel kabul ettigi osmanli devleti'ni büyük savasa sokup, rusya ile mesgul etmek istemesidir. ruslar'in akdeniz' e inmesini kendi güvenligi ve ortadogu'daki menfaatlerine ters düsen fransa...

on soruda kırım savaşı

kırım savaşı harb tarihi uzmanlarının 20. yüzyıldaki savaşların habercisi saydıkları kırım savaşı, gerek özellikleri gerekse de etkileri açısından, 19. yüzyılın en önemli savaşlarındandır. bu savaş, türkiye'nin avrupa birliği macerasının da bir nevi başlangıcıdır. erhan afyoncu - popüler tarih/eylül 2001 s-15 1. kırım savaşı neden çıktı? 2. ingiltere ve fransa neden osmanlı'nın yanında yer aldılar? 3. kırım savaşı'nda hangi cepheler vardı? 4. kırım savaşı nasıl sona erdi? 5. paris antlaşması'nın sonuçları nelerdir? 6. florence nightingale'in kırım savaşı'ndaki rolü nedir? 7. ıslahat fermanı nasıl ilan edildi? 8. kırım savaşı'nın dünya tarihindeki yeri nedir? 9. kırım savaşı'nın osmanlı üzerindeki etkisi nedir? 10. kırım...

1.dünya savaşının gerçek nedenleri

birinci dünya savaşı osmanlı devleti’nin yıkılıp, yok oluşunu ve onun toprakları üzerinde yeni bir bağımsız türk devletinin kuruluşu sonucunu getiren ı. dünya savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar türkiye açısından da büyük önem taşır. bu savaşın genel olarak niteliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. ı. dünya savaşında; çok sayıda devlet karşılıklı olarak birbirleriyle savaşmışlardır. tarihte, birden fazla devletin yine çok sayıda devletle savaş yaptıkları görülmüştür. (haçlı savaşları, avrupa’da yüzyıl savaşları, kırım savaşı vs.) ancak, bu savaşlara katılan devlet sayısı ı. dünya savaşı’nda olduğu gibi on yediye ulaşmamıştır. 2. ı. dünya savaşı 1914-1918 yılları arasında dört yıl süren uzun bir savaştır. 3. ı. dünya savaşı sadece avrupa’da cer...

bursanın fethinin sebep ve sonuçları

osmanli devleti ile ilgili herşey.... osmanlı devleti kurulduğu sırada 1)- anadolu:anadolu selçuklu devleti 1243 kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, moğolilhanlılara bağlı duruma gelmişti. anadolu selçuklu sultanları ilhanlıların atadığı birer validurumundaydı. bu siyasi boşluk ortamında anadolu da çok sayıda türk beyliği kuruldu.2)- anadolu türk beylikleri:karamanoğulları, germiyan oğulları, karesioğulları, aydınoğulları, menteşeoğulları,saruhanoğulları,candaroğulları, hamit oğulları ve osmanlı beyliği kurulmuştu. bubeylikler de başlangıçta ilhanlılara bağlıydılar. anadolu selçuklu devletinin yıklımasıyla bubeylikler arasında anadolu hakimiyeti konusunda mücadele başladı.3)- bizans:13. yüzyıla girildiğinde sınırları küçülmüş, eski askeri ve ekonomik gücü kalm...

1.dünya savaşının önemi ve osmanlı devletine etkisi

1. dünya savaşında osmanlı imparatorluğu ı.dünya savaşı osmanlı imparatorluğu'nun istemeden de olsa girdiği büyük bir savaştır. itilaf devletlerini oluşturan ingiltere, rusya gibi ülkelerle almanya'nın, sanayi devrimi sonra hızlanan büyüme ve kaynak bulma arayışının bir sonucu olan bu savaşta tüm gözler osmanlı'nın üzerine dikilmiş paylaşılma ümidiyle hayaller kurulmuştur. çok kötü bir ekonomi ve henüz yeni çıktığı balkan savaşının verdiği yorgunlukla acz içinde yönetilen ülkenin kendini bu savaşın içinde bulması çok da zor olmadı. == savaştan önceki durum == === memleketin genel durumu ===   1914'lü yıllarda osmanlı, avrupalıların deyimiyle doğunun "hasta adamı" yorgun ve halsizdi. 1. dünya savaşı 'na girecek durumda değildi. genç türkler iktidara geld...

1.dünya savaşının gerçek nedenleri

birinci dünya savaşı osmanlı devleti’nin yıkılıp, yok oluşunu ve onun toprakları üzerinde yeni bir bağımsız türk devletinin kuruluşu sonucunu getiren ı. dünya savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar türkiye açısından da büyük önem taşır. bu savaşın genel olarak niteliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. ı. dünya savaşında; çok sayıda devlet karşılıklı olarak birbirleriyle savaşmışlardır. tarihte, birden fazla devletin yine çok sayıda devletle savaş yaptıkları görülmüştür. (haçlı savaşları, avrupa’da yüzyıl savaşları, kırım savaşı vs.) ancak, bu savaşlara katılan devlet sayısı ı. dünya savaşı’nda olduğu gibi on yediye ulaşmamıştır. 2. ı. dünya savaşı 1914-1918 yılları arasında dört yıl süren uzun bir savaştır. 3. ı. dünya savaşı sadece avrupa’da cereyan...

1.dünya savaşının gerçek nedenleri

birinci dünya savaşı osmanlı devleti’nin yıkılıp, yok oluşunu ve onun toprakları üzerinde yeni bir bağımsız türk devletinin kuruluşu sonucunu getiren ı. dünya savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar türkiye açısından da büyük önem taşır. bu savaşın genel olarak niteliklerini şöyle sıralayabiliriz: 1. ı. dünya savaşında; çok sayıda devlet karşılıklı olarak birbirleriyle savaşmışlardır. tarihte, birden fazla devletin yine çok sayıda devletle savaş yaptıkları görülmüştür. (haçlı savaşları, avrupa’da yüzyıl savaşları, kırım savaşı vs.) ancak, bu savaşlara katılan devlet sayısı ı. dünya savaşı’nda olduğu gibi on yediye ulaşmamıştır. 2. ı. dünya savaşı 1914-1918 yılları arasında dört yıl süren uzun bir savaştır. 3. ı. dünya savaşı sadece avrupa’da cereyan...

1.dünya savaşının önemi ve osmanlı devletine etkisi

1. dünya savaşında osmanlı imparatorluğu ı.dünya savaşı osmanlı imparatorluğu'nun istemeden de olsa girdiği büyük bir savaştır. itilaf devletlerini oluşturan ingiltere, rusya gibi ülkelerle almanya'nın, sanayi devrimi sonra hızlanan büyüme ve kaynak bulma arayışının bir sonucu olan bu savaşta tüm gözler osmanlı'nın üzerine dikilmiş paylaşılma ümidiyle hayaller kurulmuştur. çok kötü bir ekonomi ve henüz yeni çıktığı balkan savaşının verdiği yorgunlukla acz içinde yönetilen ülkenin kendini bu savaşın içinde bulması çok da zor olmadı. == savaştan önceki durum == === memleketin genel durumu ===   1914'lü yıllarda osmanlı, avrupalıların deyimiyle doğunun "hasta adamı" yorgun ve halsizdi. 1. dünya savaşı 'na girecek durumda değildi. genç türkler iktidara geld...

1.dünya savaşının önemi ve osmanlı devletine etkisi

 osmanlı devletinin savaşa  girmesi ve cepheler 1. dünya savaşında osmanlı imparatorluğu ı.dünya savaşı osmanlı imparatorluğu'nun istemeden de olsa girdiği büyük bir savaştır. itilaf devletlerini oluşturan ingiltere, rusya gibi ülkelerle almanya'nın, sanayi devrimi sonra hızlanan büyüme ve kaynak bulma arayışının bir sonucu olan bu savaşta tüm gözler osmanlı'nın üzerine dikilmiş paylaşılma ümidiyle hayaller kurulmuştur. çok kötü bir ekonomi ve henüz yeni çıktığı balkan savaşının verdiği yorgunlukla acz içinde yönetilen ülkenin kendini bu savaşın içinde bulması çok da zor olmadı. == savaştan önceki durum == === memleketin genel durumu ===   1914'lü yıllarda osmanlı, avrupalıların deyimiyle doğunun "hasta adamı" yorgun ve halsizdi. 1. dünya savaşı ...

1.dğnya savaşının nedenleri

nedenleri      osmanlı imparatorluğu'nun yıkılıp yok oluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız türk devleti'nin kurulmasını hazırlayan ı. dünya savaşı dünya tarihi açısından olduğu kadar, türkiye açısından da büyük önem taşır.      bu savaşın çıkışı, olayların büyük bir savaşa doğru akışı, osmanlı imparatorluğu'nun bu savaşa sürüklenişi tarihsel bir gelişimin bir sonucudur. bu savaş, fransız devrimi ve 25 yıla yakın süren devrim savaşlarının meydana getirdiği politik, sosyal ve ekonomik gelişmelerin devamlı ve doğal sonucu oldu. ulusalcılık hareketlerinin liberalizmden daha büyük güç kazandığı, ulusal devletlerin hammadde kaynakları ve üretim mallarına pazar bulmak için yaptıkları mücadele, sömürgecilik ve emperyalizm ad...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !