× "

kırağılaşma

" arama sonuçları
madde ve maddenin fiziksel hali nedir?

madde ve maddenin fiziksel hali nedir?

  hedef kitle: 6- 8. sınıf sınıf mevcudu: 25 kullanılan öğretim yöntem ve teknikler: sunuş yoluyla öğretim,araştırma yoluyla öğretim    hedefler   1. maddenin ne olduğunu bilme   2. madde hallerinin ne olduğunun öğrenilmesi   3. maddenin katı,sıvı,gaz hallerinin ne olduğunun öğrenilmesi   4. madde hallerinin(erime,donma,buharlaşma) öğrenilmesi   5. madde özelliklerinin öğrenilmesi   madde nedir? madde nedir1: madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. madde nedir2: uzayda yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir.   maddelerin fiziksel halleri   1.katı: maddelerin belli ...

katı-sıvı-gaz

maddenin halleri ve özellikleriyle devam ediyoruz.maddenin 3 hali vardır,katı-sıvı-gaz.bu hallerin kendilerine has bazı özellikleri vardır.aşağıda bu haller ve özellikleri var. katı: moleküller arasındaki boşluk çok azdır.titreşim hareketi yaparlar.belirli bir şekle ve hacme sahiptir. maddenin en düzenli halidir.sıkıştırılamazlar.enerjisi en az yani en kararlı haldir.atom veya moleküller birbirlerine oldukça yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvveti en fazla olan haldir. sıvı:moleküller arasında katıdan daha fazla boşluk vardır.atom veya moleküller aralarından kayarak ilerledikleri için öteleme hareketi yaparlar.belli bir şekli vardır fakat hacmi yoktur.konuldukları kabın şeklini alırlar.sıkıştırılamazlar...

maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiş

maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özellikleri değişir bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri arasında geçişler yapmasına hal değiştirme denir. erime: bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime, erimenin meydana geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir. donma: bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma, donmanın meydana geldiği sıcaklığa donma sıcaklığı denir. kaynama: bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesine kaynama, kaynamanın meydana geldiği sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir. kaynama ile buharlaşma aynı şey değildir. buharlaşma her sıcaklıkta olurken kaynama belirli bir sıcaklıkta olur. kaynama buharlaşmanın en yoğun olduğu andır. yoğunlaşma: bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi...

maddenin hal değişimi

maddenin hal değişimi vikipedi, özgür ansiklopedi hal değişimi, bir maddenin sıcaklığı değişmeden moleküller arası potansiyel enerjisinin ısı alarak ya da vererek değişmesi sonucu meydana gelir. saf maddelerin hal değişimi sırasında, sıcaklığı değişmez. madde, genel olarak dört fazda bulunur. katı sıvı gaz plazma bunun dışında, madde farklı hallerde de bulunabilir. bu farklı halleriyle birlikte madde evrende (alt dallanmalarıyla birlikte) 20 farklı halde bulunabilir. ancak maddenin bu halleri dünyada doğal olarak bulunamaz. deney ortamında denenebilir veya uzaydaki varlığı saptanabilir. maddenin bu genel dört hali birbirine dönüşebilir: katı, ısı alarak sıvı hale geçer. bu olaya ...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

katı,sıvı ve gazların özellikleri sıvılar ve katılar gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

sıvılar ve katılargazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkile...

maddeyi tanıyalım ünitesi notları

  2.tema: maddeyi tanıyalımkısa kısa notlar  1.maddeler katı-sıvı-gaz olarak üçe ayrılır.  2. maddeyi niteleyen özellikler(hissedilebilir özellikler)         a) saydamlık ve opaklık                         b) parlaklık ve matlıkc) sertlik ve yumuşaklık                         d) esnek ve berke) sağlamlık ve kırılganlık                        f) suyu &...

aranan12

02.11.2007 tarihinde  aranan ödevler                     şimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj rousseau toplumsal sözleşme , kuklacı , televyzyonu kym buldu , metre kullanan meslekler , metre kullanılan meslekler , ödev kapak örnegi , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , tansiyonun , atatürkü sosyal bilimlerin gelişmesine , eski haberleşme...

aranan3

                    02.11.2007 tarihinde  sitemizde aranan ödevlerşimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj rousseau toplumsal sözleşme , kuklacı , televyzyonu kym buldu , metre kullanan meslekler , metre kullanılan meslekler , ödev kapak örnegi , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , tansiyonun , atatürkü sosyal bilimlerin gelişmesine , eski ha...

...

                                        şimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj rousseau toplumsal sözleşme , kuklacı , televyzyonu kym buldu , metre kullanan meslekler , metre kullanılan meslekler , ödev kapak örnegi , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , tansiyonun , atatürkü sosyal b...

...

                    şimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj rousseau toplumsal sözleşme , kuklacı , televyzyonu kym buldu , metre kullanan meslekler , metre kullanılan meslekler , ödev kapak örnegi , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , tansiyonun , atatürkü sosyal bilimlerin gelişmesine , eski haberleşme teknikleri , küre , istanbul , depolama ...

...

                                        şimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj rousseau toplumsal sözleşme , kuklacı , televyzyonu kym buldu , metre kullanan meslekler , metre kullanılan meslekler , ödev kapak örnegi , atatürk önderliğinde türk ulusunun kazandığı haklar , tansiyonun , atatürkü sosyal b...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

katı,sıvı ve gazların özellikleri sıvılar ve katılar gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir. ancak sıvılarla ilgili ...

...

                                                                                    02.11.2007 tarihinde  sitemizde aranan ödevlerşimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj...

02-11

                                    02.11.2007 tarihinde  aranan ödevler                     şimşek nasıl ışık yayar , style , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , gecmişde insanlar nasıl giyinir , ziya gök alp türkçülüğün esasları , ziya gökalp , matematik spor ilişkisi , istiklal marşı , küçük uzunluk ölçülerını kullanan meslekler , istiklal marşının bestekarı , derin çekme , kitap özetleri , eski ölüçü araçları , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , jj rousseau toplumsal sözleşme , kuklacı , televyzyonu kym buldu , metre kullanan meslekler , metre kullanılan meslekler ,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !