× "

kıssa

" arama sonuçları

kıssa içinde kıssa " sebe melikesinin kıssası"

kur'anda kıssa yollu anlatımların büyük bir yer kapladığı bilinmektedir . süleyman as ın kıssası içinde anlatılan sebe ülkesinin melikesi ile olan konuşmalar hem kıssa hemde teşbihi bir biçimde bizlere aktarılmaktadır, bu aktarımların bizlere nasıl bir mesaj verdiği bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.  bilindiği üzere neml suresinde hüdhüd adlı kuş süleyman as a sebe ülkesinden bir haber getirir ve bu ülke hükümdarının ve halkının allah cc den başka varlıklara secde ettiklerinin haber verir , bu haber üzerine süleyman as hüdhüd adlı kuş vasıtası ile o ülkenin hükümdarına bir mektup gönderir ve bu mektup ile hükümdar süleyman as ın mektubuna ...

hz.musa kıssa ve hayatı

  h z . musa a.s. allah teâlâ'nın, dört büyük kitaptan biri olan tevrat'ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği ulu'l-azm* peygamberlerden biri. hz. ibrahim (a.s)'in soyundan olup, israiloğullarının akidelerini ıslah etmek ve onları allah teâlâ'nın dilediği nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti. küfürle mücadelesi kur'ân-ı kerim'de uzun uzun anlatılmaktadır. hz. adem (a.s)'den, resulullah (s.a.s)'e kadar pek çok peygamber gelmiştir. bu peygamberler, gönderildikleri kavimleri, allah teâlâ'ya iman etmeye çağırmışlar; bu yolda kâfirlerle savaşmışlar, yaşadıkları d...

kıssa, özellikleri

kıssa, kıssanın özellikleri (divan edebiyatı) (edebiyat dersi konu anlatım)   öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü eserlere kıssa adı verilir. çoğul söylenişi kısas’tır. kıssa anlatanlara kıssa-han ya da kıssa-gü denir. en yaygın örnekleri peygamberlerle ilgili kıssaları anlatan kitaplardır. divan edebiyatında ahmed cevdet paşa’nın kısas-ı enbiya ve tevarih-i huleyfa adlı kitabı önemli bir kıssa örneğidir. divan edebiyatında daha çok mesnevi türünde kaleme alınmışlardır. düzyazı biçimli kıssalar da vardır. bunlarda kullanılan dil çok daha sadedir. ...

ahirete iman [kıssa]

  “bu dünya hayatı bir eğlenmeden, bir oyundan başka bir şey değildir. âhiret yurduna gelince, şüphe yok ki o hayatın tâ kendisidir. bunu bilmiş olsalardı…” (ankebût, 64)   asıl hayat: ahiret hayatı âhıret, ölümden sonra başlayacak olan yeni, sonsuz ve gerçek bir hayattır. âyet-i kerîmede buyurulur: “bu dünya hayatı bir eğlenmeden, bir oyundan başka bir şey değildir. âhiret yurduna gelince, şüphe yok ki o hayatın tâ kendisidir. bunu bilmiş olsalardı…” (ankebût, 64) ahirete iman eden kişiler, bu dünyayı en güzel şekilde değerlendirir, ömürlerini ibadet ve güzel ahlakla süsler. mahşerde büy&uum...

kıssa ne demektir, ne anlama gelir?

kıssa - kıssa nedir - kıssa hakkında kıssa isim, eskimiş arapça ®i¹¹a ders alınması gereken kısa hikâye: "babam, beni ve kız kardeşimi yanına çağırıp birtakım mucize ve keramet kıssaları anlatmayı da severdi."- y. k. karaosmanoğlu. birleşik sözler kıssadan hisse kıssa arapça kökenli bir kelimedir.bu kelime sözlükte:hikaye ,cümle.olay.durum,haber gibi anlamlarda gelmektedir. dini bir terim olarak ise kur an-ı kerim de, geçmişte yaşamış milletler ve peygamberlerden söz eden haberlere kıssa denir ...

kıssa

  kıssa   bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. bu arapça'da 'kassa kelimesiyle ifade edilir. anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında kullanmıştır: "bâbu kıssati ehl-i necran, bâbu kıssati gazvet-i bedr..." aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır. "kıssa" kelimesi esas olarak "izlemek", "izi takip etmek" anlamına gelmektedir. kehf 16/64 ve kasas 28/11'de bu anlamda kullanılmıştır: "(musa): işte aradığımız o idi dedi. tekrar izlerini takib ederek ...

hayattan bir kıssa

                  hayattan bir kıssa her köşesi bir başka,  yâda aynıdır her bir yanı. aslında dört duvar arasıdır dünya. doğmak, büyümek, yaşlanmak ve ölmek. kapıdan içeri girersin bembeyaz bir duvara dönüktür yüzün. duvarın o kısmına göz gezdirirken duvara işlediğin renklerin türevlerini göreceksindir diğer duvarlarda da aslında. ya beyaza doğru daha beyaz. veyahut griden öte siyam simsiyah. gelmek ve gitmek her şey bundan ibaret aslında. bir fark var ama o da şu olsa gerek; gelirken kucakta gelirsin, giderken omuzlarda gidersin. gelirken hiç kimsenin senin hakkında herhangi bir fikri yoktur. herk...

hz. muhammed'in(s.a.s) hayatı (kıssa)

hz. muhammed'in(s.a.s) hayatı (kıssa) hz. muhammed hicret’ten 52 yıl önce (milâdi 570), rebiülevvel ayının 17. gününde mekke şehrinde dünyaya gelmişlerdir. babası, hz. abdullah daha hz. muhammed dünyaya gelmeden, 25 yaşlarında vefât etmiştir. annesi, hz. âmine’yi ise 6 yaşında iken kaybetmiştir. küçük yaşta babasını ve annesini kaybeden hz. muhammed’i, dedesi abdülmuttâlib himayesine aldı ve o zamana kadar kimseye verilmemiş olan muhammed adını kendisine verdi. o da bir yıl sonra vefât edince, hz. muhammed’i amcalarından, hz. ali’nin babası hz. ebû tâlib yanına alıp büyütmüştür. hz. muhammed mekke’nin en büyük ailesi olan hâş...

kıssa-i yusuf - araba sevdasının yapı zihniyet dil ve anlatım aç

kıssa-i yusuf: yapı: beyitlerle yazılmıştır. mesnevidir. aruz ölçüsü kullanılmıştır. hz.yusufun hayatı anlatılmıştır dil ve anlatım: islamiyetin etkisiyle ortaya çıkan osmanlı türkçesi zihniyet: islam kültürünün edebiyata yansıması araba sevdası: yapı: bihruz beyin hayatı. batılılaşmanın etkisi. bihruz beyin evinde geçmiş bir metin dil ve anlatım: batı kültüründen etkilenerek yazılmış. düz yazı zihniyet: tanzimat dönemiyle batılılaşmanın etkisi...

kıssa

kıssa bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. bu arapça'da 'kassa kelimesiyle ifade edilir. anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında kullanmıştır: "bâbu kıssati ehl-i necran, bâbu kıssati gazvet-i bedr..."aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır."kıssa" kelimesi esas olarak "izlemek", "izi takip etmek" anlamına gelmektedir. kehf 16/64 ve kasas 28/11'de bu anlamda kullanılmıştır: "(musa): işte aradığımız o idi dedi. tekrar izlerini takib ederek geriye döndüler" (ferteddâ alâ âsârihimâ kasasâ)"(musa'nın) kız kardeşine "onun, izini takip et" dedi. o da onlar farkına varmadan onu uzaktan gözetledi" (...

bir kıssa bin hisse

bir kıssa bin hisse isa aleyhisselâm bir ağacın altında duâ eden birini gördü. adamın ayakları yürümeyen bir kötürüm olduğunu anladı. iki gözü de görmüyordu. vücudu ise hastalıklı olduğu anlaşılıyordu. ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış şöyle duâ ediyordu: "ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden rabbim! sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun!" hazret-i isa kötürüm adama yaklaştı: "ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. bedenin de sıhhatli görünmüyor. buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin. hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen?" kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelerek dedi ki: "efendi! allah bana öyle bir kalp vermiş ki,...

bir kıssa bin hisse

bir kıssa, bin hisse   dr. mehmet okutan     ortaokul 2. sınıf öğrencisi mustafa sorunları olan, kendi halinde bir öğrencidir. dönem başında sınıf öğretmeni, öğrencilerini tanımak için bir otobiyografi çalışması yapar. mustafa otobiyografisine sorunlarının olduğunu ve intihar etmeyi düşündüğünü yazar. dönemin ortalarında mustafa gerçekten intihar eder ve ölür. bu olayın üzerine bir araştırma başlatılır. mustafa’nın ailesiyle ve sınıf öğretmenleriyle görüşülür. sınıf öğretmeni, mustafa’nın kendi halinde, kimseye zarar vermeyen, derse karşı ilgisiz bir öğrenci olduğunu açıklar. soruşturmayı yürüten ilgililerin, ‘mustafa’yı tanımak için ne yaptınız?’’ sorusuna, sınıf öğretmeni; “dönem başında tüm öğrencilere otobiyografi tekniği...

kıssa-i yusuf

kıssa-i yusuf'ta yusuf peygamberin hayatı anlatılır. h z . yusuf a.s.kurân'da adı geçen beni israil peygamberlerinden biri.hz. yûsuf kurân'da adi geçen peygamberlerden birisi olup, yakub peygamberin oğludur. nesebi hz. ibrahim'e kadar varır (kamil miras, tecrit tercümesi, ıx, 139).kur'ân-ı kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır. tamamı 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti (4-101) hz. yûsuf'tan bahseder. bu âyetlerde anlatıldığına göre hz. yûsuf'un hayat hikâyesi özetle şöyledir:hz. yûsuf'un on bir tane erkek kardeşi vardı. yûsuf fevkalâde güzel ve son derece zekî idi. babaları hz. yakub en çok yûsuf'u seviyordu. bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı.yûsuf (a.s) bir gece rüyasında on bir yıldızn, güneş ve ayin kendisine secde ettiklerini gördü. bu ...

bir kıssa, bin hisse

bir kıssa, bin hissehazret-i süleyman aleyhisselam bir gün, deniz kenarına oturmuştu. bir karıncanın geldiğini gördü. ağzında yeşil bir yaprak vardı.   bir kıssa, bin hisse süleyman kösmene'nn yazısı hazret-i süleyman aleyhisselam bir gün, deniz kenarına oturmuştu. bir karıncanın geldiğini gördü. ağzında yeşil bir yaprak vardı. karınca deniz kenarına ulaştı. tam o sırada sudan bir kurbağa çıktı. kurbağa sanki sözleşmişler gibi karınca ile buluştu, karıncanın getirdiği yaprağı aldı ve denize döndü. yaprağı teslim eden karınca da geri döndü. mahlûkat dillerini bilen hazret-i süleyman karıncaya sordu: “ey karınca! nedir bu olay? bunun hikmeti nedir?” karınca dedi ki: “bu denizin ortasında, allah bir taş yarattı. o taşın içinde bir böcek y...

bir kıssa bin hisse

resimi arkaplan resmi yapmak isteyenler resime tıklayıp büyütüp kaydedebilirler...   bir kıssa bin hisse ebu hüreyre (r.a.) anlatıyor: bir akşam bir adam peygamber efendimizin (a.s.m.) huzuruna gelerek, “yâ resulallah! ben açım!” dedi. resulullah efendimiz (a.s.m.) mübarek odalarına haber gönderdi. fakat yiyecek bir şey bulamadı. ardından sahabelere, “bu fakiri allah rızası için bu akşam barındıracak kimse yok mu?” buyurdu. ebu talha (r.a.) kalktı ve “yâ resulallah, ben!” dedi. ve derhal fakiri alıp evine götürdü. ebu talha’nın (r.a.) hanımı çocuklarına bir şeyler pişirmekle meşguldü. hanımına, “misafirimiz var. yedirecek bir şeyin var mı?” diye sordu. hanımı, “tenceremizde çocuklar için kaynayan biraz çorbamız var. o da ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !