× "

k11 sarsılmaz

" arama sonuçları

k o n f e r a n s

k o n f e r a n s -teşrin-i sâni 1950'de. -ankara üniversitesi'nde- profesör ve meb'uslarımız ve pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda, fakülte mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük bir alâka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır. sh: » (s:796) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم&#...

evliyadan ebul faruk süleyman hilmi tunahan(k.s)

ebu'l-faruk süleyman hilmi tunahan (k.s.)  süleyman efendi (k.s.) hazretlerinin vefat yıldönümü tarihine konulmak üzere, damadı merhum kemal kacar beyefendi'nin, fazilet takvimi için kaleme aldıkları yazıyı, aşağıda aynen iktibas ediyoruz.  "süleyman hilmi tunahan (k.s.) hazretleri, hicrî 1304 (m. 1888)  yılında silistre'de dünyaya geldiler. ceddi, idris bey'e dayanan şerefli ve soylu bir ailedendir. idris bey, fatih sultan mehmed han tarafından tuna hân'ı nasbedilmiş ve üstelik kendisine kız kardeşi tezvîc edilmiş bir zâttır.   süleyman efendi'nin dedeleri kaymak hafız namıyla ma‘ruf bir zât olup 110 yaşına doğru vefât etmiştir. pederleri osman efendi ise, tahsi...

isimler sözlüğü - erkek isimleri ve anlamları (k) (1)

 kaan: (tr) çin ve moğol imparatorlarına verilen isim. hakan, hükümdar. kabil: (ar) olabilir, mümkün. cins, soy, sınıf, tür, çeşit. hz. adem'in büyük oğlu olup kardeşi habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur. kadem: (ar) ayak. adım. yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. uğur. kadı: (ar) hüküm, karar, hakimlik. kadim: (ar) ayak basan, ulaşan, varan. ezeli, evvelsiz. çok eski zamanlara ait eski atik. yıllanmış. kadir: (ar) değer, kıymet, itibar. parlaklık. kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. kadirşah: (ar-far) güçlü, kuvvetli hükümdar, padişah. kadir ve şah kelimelerinden türetilmiş birleşik isimdir. kadreddin...

k-harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları-2

isimler sözlüğü - erkek isimleri ve anlamları (k) (2) kökten: (tr) köklü, yüzeyde kalmayan, derine inen. soylu. körnes: (tr) ayna. köse: (far) sakalı bıyığı hiç çıkmayan veya seyrek olan. kubilay: (tr) cengiz han'dan sonra moğol imparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhuru 35 yıl saltanat sürmüş ve 1294 yılında 80 yaşında ölmüştür. kuddus: (ar) temiz, pak. hatadan, gafletten, eksiklikten uzak. çok aziz, mübarek. kuddusi: (ar) kuddus olan allah'ın nimetine mazhar olan.kudret: (ar) kuvvet, takat, güç. allah'ın ezeli gücü. varlık, zenginlik. allah yapısı, yaratılış, insan eliyle yapılamayan şeyler. kudretullah: (ar) allah'ın gücü. kud...

sarsılmaz

 yerli tabancalarteknik özellikler   bernardellikalibre : 9x19 mm  parabellumtoplam uzunluk : 210 mmnamlu uzunluğu : 118.65 mmaverage boş silah ağırlığı : 770 grmermi ilk hızı : 350 m/sn. (±10 m/sn)minimum namlu atış ömrü : 25.000 mermiemniyet sistemi: emniyet mandalı, iğne emniyeti, horoz emniyetişarjör kapasitesi : 15ateşleme sistemi : yarı otomatik, çift hareketliüretim teknolojisi : polymer gövde, dövme çelik namlu ve kızak   teknik özellikler   bernardelli compactkalibre : 9x19 mm  parabellumtoplam uzunluk : 189.5 mmnamlu uzunluğu : 98.75 mmaverage boş silah ağırlığı : 700 grmermi ilk hızı : 340 m/sn. (±10 m/sn)minimum namlu atış ömrü : 25.000 mermiemniyet sistemi...

şeyh ızzeddin el haznevi hazretleri(k.s.)

rahman ve rahim olan allah'ın adıylainsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren iki bineğe benzeyen gece ve gündüz bineklerine binerek ahiret alemine gitmek üzere yola çıkar.her geçen gece ve gündüz onun ömründen bir miktar alıp götürür. sonunda ömür tükenir ve yolculuk sona erer. ahiret alemine bir geçiş olan ölüm tadılır.insanoğlu ölüm ile ilahi hükme boyun eğer. alevleri yükseldikten sonra gevşeyen ve sönen ateş misali, nefesleri tükenir ve yaşam alevi son bulur. vazife gören organları ölüm yaklaştığında takatsiz ve hareketsiz kalır. dünya aleminden berzah alemine intikal eder.ölüm bütün yaratıkları kuşatır. fakat öl...

sarsılmaz kama long 15+1

kalibre : 9x19 mm. parabellumtoplam uzunluk : 210 mm. namlu uzunlu?u : 118.65 mm. average boş silah ağırlığı : 1077 gr. mermi ilk hızı : 350 m/sn. (±10 m/sn.) minimum namlu at?? ömrü : 25.000 mermiemniyet sistemi: emniyet mandal?, ??ne emniyeti, horoz emniyetiateşleme sistemi : yar? otomatik, çift hareketli, adjustable. hedef sistemi: ayarlanabilir gezşarjör kapasitesi : 15parça adedi : 49ate?leme sistemi : yar? otomatik, çift hareketli. hedef sistemi: ayarlanabilir gezüretim teknolojisi : dövme çelik gövde, namlu ve k?zakdiğer: soğutma kanallı ve namludan kompensatörlü.satın almak için:info@sirchieturkey.com...

sarsılmaz combat master

kalibre : 9x19 mm. parabellumtoplam uzunluk : 187,5 mm.namlu uzunluğu : 96.75 mm.boş silah ağırlığı : 800 gr.mermi ilk hız? : 340 m/sn. (±10 m/sn.)minimum namlu atış ömrü : 25.000 mermiemniyet sistemi: emniyet mandalı, iğne emniyeti, horoz emniyetişarjör kapasitesi : 15ateşleme sistemi : yarı otomatik, çift hareketliüretim teknolojisi : polymer gövde, dövme çelik namlu ve k?zak, ayarlanabilir gez, picatinny aksesuar rayı ...

ebu’l-faruk süleyman hilmi tunahan (k.s.)

  süleyman efendi (k.s.) hazretlerinin vefat yıldönümü tarihine konulmak üzere, damadı merhum kemal kacar beyefendi’nin, fazilet takvimi için kaleme aldıkları yazıyı, aşağıda aynen iktibas ediyoruz.   “süleyman hilmi tunahan (k.s.) hazretleri, hicrî 1304 (m. 1888) yılında silistre’de dünyaya geldiler. ceddi, idris bey’e dayanan şerefli ve soylu bir ailedendir. idris bey, fatih sultan mehmed han tarafından tuna hân’ı nasbedilmiş ve üstelik kendisine kız kardeşi tezvîc edilmiş bir zâttır. (1) süleyman efendi’nin dedeleri kaymak hafız namıyla ma‘ruf bir zât olup 110 yaşına doğru vefât etmiştir. pederleri osman efendi ise, tahsilini istanbul’da tamamlamış ve silistre’nin satırlı medresesi’nde yıllarca müderrislik etmiş...

v[¬&Åı7!ö¬w´w²&Åı7!ö¬yÁv7!ö¬v²k¬"

v[¬&Åı7!ö¬w´w²&Åı7!ö¬yÁv7!ö¬v²k¬" ­w[¬q«b²k«9ö¬y¬"ö«— ÂdÂb: Âdab, edeb kelimesinin cem’i olup, edebler demektir. edeb ise, islam terbiyesi, yani allahın rab sıfatının tecellisinden gelen terbiye kaideleridir. evet,“.... sünnet-i seniye, edebdir. hiçbir mes’elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın! resul-i ekrem aleyhissalatü vesselâm ferman etmiş: ]¬a<¬(²@«#ö«w«,²&«@«4ö]±¬"«*ö]¬x«"Å(«! ([1]) yani: “rabbim bana edebi, güzel bir su­rette ihsan etmiş, edeblendirmiş.” evet siyer-i nebeviyeye dikkat eden ve sün­net-i seniyeyi bilen, kat’iyyen anlar ki: edebin envaını, cenab-ı hak habibinde cem’etmiştir. onun sünnet-i seniyyesini terkeden, edebi terkeder.» (l.53) demek sünnet-i seniyenin ha...

-k- harfiyle başlayan öz türkçe adların anlamları

-k- harfiyle başlayan öz türkçe adların anlamları kaan:(kagan) kagan sözcüğünün moğol ağzındaki söylenişi kaba: büyük, iri, şişkin kabak: 1- kapalı, kabuklu 2- kabarık kabal: kapalı, zindan, mahpus kabamış: kapalı, güçlü, mahfuz kaban: 1- kapan, kapıcı 2- kabarık, asi, isyankar 3- dik yokuş kabar: 1- kabarık, asi, kabadayı 2- kapan kabartu: şişik, kabarık, kabarcık kabış: kavuş, kavuşma, birleşme, toplanma kacır: kaçır, kaçırıcı, korkutucu, ürkütücü kaç: (kaçı, kaş) kaçan, koşan kaçağlı: kaçaklı, kaçıcı, koşucu kaçan: 1- koşan, kaçan 2- vakit, saat, vade kaçgar: (koçgar,kaşgar) 1- koç gibi, koç yiğit 2- koç başı kaçır: kaçıran, kaçırtıcı kaçıra: (kaçır) 1- kaçıran, ürküten 2- çalışkan, aktif kaçmas: 1- kaçmaz, ürkmez, korkmaz 2- evcil, munis kaçut: 1- sava...

isim sözlüğü / k

kaan: (tür.) er. 1. çin ve moğol imparatorlarına verilen isim. 2. hakan, hükümdar. ka'b: (ar.) er. 1. topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (mecazen): şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. ka'b b. züheyr (vll.yy.): sahabedendir. rasulullah için okuduğu kaside-i bürde çok meşhurdur. birçok dillere çevirisi yapıldı. kabil: (ar.) er. 1. olabilir, mümkün. 2. cins, soy, sınıf, tür, çeşit. -hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur. kadem: (ar.). 1. ayak. 2. adım. 3. yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 uğur. - kadın ve erkek adı olarak kullanılır. kademran: (fars.). 1. ilerleyen. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır. kader: (ar.) ka. 1. iman esaslarından, allah'ın bütün yaratıklar için hükü...

m.z.k.(k.s.) ders 5

v. ders 25 mayıs 1975iskenderpaşa camiirâmûzül ehâdîs dersisayfa: 532/11 - 534/13 euzübillâhi mineş şeytanir racîm. bismillâhir rahmanir rahîm... elhamdü lillâhi rabbil alemîn...vel âkıbetü lil müttakîn...ves salâtü, ves selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn... i'lemû eyyühel ihvân... enne efdalel kitabi kitâbullah... ve enne efdalel hedyi hedyü muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem... ve şerrel umûri muhdesâtüha... ve külle muhdesin bid'ah. ve külle bid'atin dalâleh... ve külle dalâletin fin nâr... ve bissenedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehû kaal: 532/11 (kâne izâ dehale ramadân, etlaka külle esîrin ve a'tâ külle sâil.) bu okuduğumuz hadis-i şerifler... peygamber sas'in hayatındaki harekâtı tesbit edilmi...

k

ıpucu:ctrl + f tuşuna basarak isim arayabilirsiniz.kaan: (tür.) er. 1. çin ve moğol imparatorlarına verilen isim. 2. hakan, hükümdar. ka'b: (ar.) er. 1. topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (mecazen): şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. ka'b b. züheyr (vll.yy.): sahabedendir. rasulullah için okuduğu kaside-i bürde çok meşhurdur. birçok dillere çevirisi yapıldı. kabil: (ar.) er. 1. olabilir, mümkün. 2. cins, soy, sınıf, tür, çeşit. -hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur. kadem: (ar.). 1. ayak. 2. adım. 3. yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4 uğur. - kadın ve erkek adı olarak kullanılır. kademran: (fars.). 1. ilerleyen. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır. kader: (ar.) ka. 1. iman es...

kÂbe

                                     kÂbe                                                         dr.münir derman dünyanın şerefli ve mukaddes, lâmekânâ, bakan mekânıdır. ruhların niyaz ve teveccühü buradan lâmekâna gider.. lâmekânın, mekânda görünür kapısıdır, bu mübârek yer... dualar, arzular orada kabul olunur, huzura oradan gid...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !