× "

kabala isim analizi nasıl yapılır

" arama sonuçları

yahudilikte kabala incelemesi..

  kabala incelenmesine giriş - yazan dr. william wynn westcott   altın şafak hermetik cemiyetinin üç kurucusu arasında dr. w.w. westcott ayrıca kabala konusunda diğer kurucular, dr. woodman ve macgregor mathers gibi tanınmış bir uzmandı. westcott ayrıca oluşum kitabı "sepher yetzirah"ı ingilizce'ye tercüme etmişti. westcott ayrıca ingiliz gül haç cemiyeti srıa (societas rosicruciana in anglia) başkanıydı, teosofik cemiyetinin ezoterik okulu ve framasonluğa mensuptu. giriş1. okült bilimlere açık olan edebiyat, felsefe ve din araştırmacıları eski çağ rabbinlerinin (hahamlarının) kabalası üzerinde biraz durmayı deneyebilirler, çünkü din veya inançları ne olursa da, b&oum...

kabala ve müzik arasındaki ilişki

kabala’nın özü bir gizlilik kılıfına sarılıdır, ancak kabala’ya olan merak her zaman olmuştur. efsanelere göre, kabala’yı bilen ve sırlarının ustası olan hem dünyamızı hem de dünyamızı etkileyen dünyaları yönetebilir, geçmişi, anı ve geleceği açığa çıkartabilir.   kabala evrenin yapısının ilmidir, manevi dünyaların gelişiminin yasalarının ve insanoğlunun varlığının sebebinin. kabala insan arzularının çevremize olan etkisinin ilmidir. tüm kabala kitapları hislerin ve arzuların dilinde yazılmıştır. bu çok özel ve tümüyle bilimsel bir dildir ve formüller, diyagramlar ve grafik çizimler içerir. kendi arzularımızda değişiklikler yaparak dünyayı...

diğer ilim dalları ve kabala

  bir ilim dalının gerçek değerini belirleyen kriterler herhangi bir ilim dalının gerçek değeri o ilimin amacına endekslidir. amaçsız bir ilim dalı yoktur. ilmin değeri önemine, ne tür avantajlar ve faydalar sağladığına bağlıdır. doğal olarak eğer bir ilmin sağladığı değer fiziksel dünyada zamanla yok olacaksa, değeri de o denli yok olur. herhangi bir ilim amacının üzerinde bir faydaya sahip olur ise o kadar amacına yönelik olur. eğer amaç geçici ise o ilim dalı da o kadar geçici olur. kabala’nın değeri kabala ilminin önemi: ·                     kabala üst güc&...

kabala hakkındaki 10 batıl inanç

    kabala bir dindir. gerçek durum:  kabala bir bilimdir – tüm realitenin fiziğidir. normalde bizim duyularımızdan gizlenmiş olan kapsamlı realiteyi ifşa eden bir bilgeliktir. kabala kırmızı sicimler ve kutsal su ile bağlantılıdır. gerçek durum: bağlantı yoktur. kırmızı sicimler, kutsal su ve diğer ürünler geçmiş iki yüzyılda yaratılmış kar amacı güden birer ticari icatlardır. kabala bir azınlık için saklanmıştır ve sadece 40 yaşın üzerindeki erkeklerin öğrenmesine izin verilir. gerçek durum: sürgün süresince kabala sadece az bir sayıda seçilmiş bireyler tarafından çalışılmıştır. ...

kabala ile ilgili batıl inançlar

kabala genellikle kırmızı sicimler, meditasyon, sihir ve daha birçok şeylerle ilişkilendirilmiştir. bu sayfanın kabala ile ilişkilendirilmiş batıl inançlara açıklık getirmesi amaçlanmıştır.   kabala hakkındaki 10 batıl inanç   kabala bir dindir. gerçek durum:  kabala bir bilimdir – tüm realitenin fiziğidir. normalde bizim duyularımızdan gizlenmiş olan kapsamlı realiteyi ifşa eden bir bilgeliktir. kabala kırmızı sicimler ve kutsal su ile bağlantılıdır. gerçek durum: bağlantı yoktur. kırmızı sicimler, kutsal su ve diğer ürünler geçmiş iki yüzyılda yaratılmış kar amacı güden birer ticari icatlardır. kabala bir azınlık i&c...

kabala’nın özü nedir?

  her ne kadar kökenleri eski babil zamanına, çok çok eski antik çağlara dayansa da, kabala’nın bilgeliği dört bin yıldan fazla bir süre önce ortaya çıktığı için kabala’nın bilgeliği insanlıktan adeta saklı kalmıştır. özellikle günümüzde sadece çok az kişi kabala’nın gerçekten ne olduğunu biliyor. bin yıldır, insanlığa “kabala” başlığı altında çok geniş çeşitlilikte;-büyü, lanet ve hatta mucizeler- kabala metodunun kendisi dışında kalan her şey sunuldu dört bin yıldan fazla zamandır, kabala’nın ortak anlayışı, kavramsal hatalar, yanlış yorumlamalar sebebiyle karmakarışık hale geldi. bu sebeple ilk ve en öncelikli olar...

kabala'nın iç yüzü

  yahudilerin hak dinden saparak taptıkları buzağı heykeli, pek çok araştırmacıya göre, eski mısır'ın dininde yer alan aphis adlı, altından yapılma inek şeklindeki putların bir taklidiydi. exodus" kelimesi "çıkış" anlamına gelir ve aynı zamanda tevrat'ın 2. kitabının başlığını oluşturur. bu kitapta, israiloğulları'nın hz. musa önderliğinde mısır'dan çıkarak firavun zulmünden kurtulmaları anlatılır. firavun, köle olarak çalıştırdığı israiloğulları'nı serbest bırakmaya yanaşmamış, ancak allah'ın hz. musa'ya verdiği mucizeler ve firavun kavmine gönderdiği felaketler karşısında zayıf düşmüş, israiloğulları da bu sayede toplanıp mısır...

ufuk günaç ın kabala ve said nursi başlıklı safsatalarına cevap

soru ufuk günaç ın aşağıdaki iftiralarına nasıl cevap vermeliyiz?  kabala ve said nursi http://www.acikistihbarat.com/haberler.asp?haber=8634    cevap değerli kardeşimiz;  bu gibi muzır ve art niyetli adamlara değil, belki saf zihinli ve şüpheye düşmeye müsait samimi insanlara  gereken izahatlar zaten yapılıyor. her üren itin ağzına taş atacak olsak yeryüzünde taş kalmaz meselinde olduğu gibi  böyle art niyetli ve muzır adamların her itiraz ve hayali iddialarını ciddiye almak doğru olmaz. sitemizde gerek ebcet ve cifir hesabı ile ilgili olsun gerekse ittiaht ve terakki hareketi  hakkında olsun gerekli bütün izahlar yapılmaktadır onlara bakmak y...

kabala

baştan söylememiz gerekir ki burada verilen meditasyon sistemi, altın şafak’ta kullanılan bir yönteme dayanıyor olsa da, çeşitli türleri olan kabalistik meditasyon çalışmalarından yalnızca biridir. bahsedilen bu meditasyon türlerinden bazıları akla gelebilecek her yolla bu kitapta öğretilen yöntemden farklıdırlar. bunlardan hiçbiri, özellikle bizim öğreteceğimiz, kesinlikle tek “gerçek” veya “doğru” yöntem olarak düşünülmemelidir. bütün canlı şeyler gibi majikal kabala da gelişmiş ve çok çeşitli dallara ayrılmıştır; bu yöntemlerin kapsamı ve çeşitliliği bir kafa karışıklığının veya hatanın işareti değil, bir canlılığın işaret...

kabala

gematria yalnızca harfler yerine rakamlar koyma yöntemi değil, aynı zamanda, bir bina veya nesnenin hangi mistik amaçla yapıldığını, onun ölçülerinin analiziyle bulma yöntemidir. s. l. macgregor-mathers açımlanmış kabala adlı eserinde gematria’nın uygulanmasıyla ilgili şu örneği verir: “tekvin xvııı. 2. de vhnh şlşh, vehenna şalişa, “hey bak, üç adam,’ cümlesi, sayısal olarak alv mıkal gbrıal vrpal, elo mikhael, gabriel ve raphael, ‘bunlar mihail, gabriel ve rafael’ cümlesininkiyle aynıdır, her iki cümlenin de sayısal değeri 701’dir.” bir çeşitkenar üçgenin 11, 9 ve 6 santim olduğunu varsayarsak, bu üçgenin boyutları yehov...

kabala'dan feyz alan said nursi

kuşkusuz başlığı okuduğunuzda her ne görüşü savunuyorsanız savunun aklınızda ‘'ne alaka'' sorusu belirecektir. heleki nur cemaatinden olanlar hem küfür edip hemde okuyarak savunma pozisyonunda bana karşı her yönden saldırıya geçeceklerdir. ben hepsine göğüs gerecek ve cevap verecek güçteyim evvel allah..!ne diyordu üstat mehmet akif..ulusun korkma..! nasıl böyle bir imanı boğar..?!!ben ulumalarından değil islam'a gelebilecek zararlardan korkuyorum..!başlık her şeyi anlatıyor aslında.ama ben yinede açıklama yapmak istiyorum. yazı uzun olacak bunu ilk olarak söyleyeyim. onun için tam okumadan ve anlamadan yorum yapmayın.bazı saf kardeşlerimizin zamanın en büyük din alimi diye adlandırdıkla...

yahudiliğe sızan kabala bir tür büyücülük geleneği mi?

yahudiliğe sızan kabala bir tür büyücülük geleneği mi? ibranicede "sözlü gelenek" anlamına gelen kabala, yahudi bilginlerinin yüzyıllardır birbir-lerine aktardıkları ve muharref tevrat'ın sözde "gizli anlamları" ile ilgilenen sapkın bir öğretidir. günümüzde ise bazı bilgisiz kişiler tarafından hala itibar gören bu karanlık öğretinin iç yüzü, gerçekte gösterilenden çok farklıdır. ansiklopedi ve sözlüklerde kabala, "yahudi dininin mistik bir kolu ve tevrat'ın ve diğer yahudi dini kaynaklarının gizli manalarını araştıran bir öğreti" olarak tarif edilir. ancak konu biraz daha yakından incelendiğinde, ortaya daha farklı bir gerçek çıkmaktadır. bu gerçek, kabala'nın, yahudiliğin temeli olan tevrat'tan önce de var olan, tevrat'ın vahyolunmasından sonra i...

kabala intikam almaya devam ediyor

'kabala hala intikam almaya devam ediyor' 'kabala'nın intikamı' kitabında kabalistler'i elen alan ilhami yangın, kabalistlerin dünya, islam ve türk tarihine etki ederek gerçekleri saptırdığını savunuyor. salı, 23 ekim 2007 00:35 dünya bülteni / haber merkeziyazar ilhami yangın, önemli bir yahudi kaynağı olan kabala kitabına inanan kabalistlerin; dünya, islam ve türk tarihine etki ederek gerçekleri saptırdığını söylüyor. yangın'a göre tevrat'ın tahrif edilmesinde, hristiyanlığın dejenere olmasında, yahudilerin islamiyeti kabul etmemesinde, hariciler ve batınilerin ortaya çıkmasında, bektaşilik ve alevilik'te batıl inaçların görülmesinde kabalistlerin etkisi çok büyük. yangın; ahilik teşkilatının temelinde kabalist etkiler bulunduğunu, ahil...

saidi kürdi kabala’dan feyz aldımı ?

kabala nedir ?kabala kelime olarak sihir, büyü anlamlarını ifade etmektedir. yahudi dili olan ibranice’de kabalanın özel bir yeri bulunmaktadır. yahudi’lerin tevrat’tanda çok önem verdikleri kabala bir sihir, büyü kitabının özetidir. bir takım hesaplar kullanılarak olaylara yön verebilen bir sihirdir kabala. yahudi’lerin inançlarına göre allah (yehova) h.z adem ile havva’ya bazı sihir ve büyü formülleri vermiştir. dünya’ya geldiklerinde bu sihirleri kuşaktan kuşağa anlatmışlar ve silsile yolu ile nesilden nesile bildirmişler. tabi bu nesil adem (selam olsun ona) den sonra gelen peygamber’lerdir. adem’den, nuh aleyhisselama ondan da ibrahim’e, ibrahim’den musa’ya, musa’dan da kardeşi harun’a ve harun’dan da ...

mesih planı, kabala ve mesih

500 yıllık düzen soğuk savaş'ın bitimi ve abd'nin tek süper güç olarak belirmesinin hemen ardından, başkan george bush'un, henry kissinger'ın "sağ kollarından biri" sayılan ulusal güvenlik danışmanı brent scowcroft ile tasarlayıp gündeme getirdiği "yeni dünya düzeni" kavramı çok tartışılır oldu. kimileri, bu yeni düzen'de bir tür pax americana ummaya başladılar. abd'nin önderliğinde daha özgür ve barışçı bir dünya kurulacağını beklediler. ırak'ın kuveyt'i işgalini cezalandıran körfez savaşı ile başlayan sürecin, artık dünyada zorbalık çağını büyük ölçüde sona erdirdiğini duyurdular. fakat ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !