× "

kadınları ilgilendiren konular

" arama sonuçları

kadınlara özel

kadınlara özel site - e-kadin.com kadınlar için bir çok konu oldukça önem arz eden durumlardan biri olmaktadır. örneğin; kimi zaman güzellik, kimi zaman moda, kimi zaman magazin bir çok kadın tarafından en çok takip edilen konulardan biri olmaktadır. bu durum sadece bu başlıklar ile de sınırlı değildir. kadınlar için; kadın sağlığı ve benzeri konular da gene önemli konulardır ve bu tür konuları bir çok kadın merak içerisin de takip eder, öğrenmek ister. bu aşama da ise; bir çok kadın için çeşitli bilgileri sorunsuz bir biçim de sizlere sunmak adına kurulmuş olan özel bir sitemiz bulunmaktadır ve sizlere gerekli olan tüm desteği sorunsuz bir biç...

yay burcunda ay tutulması

  4 haziran’da, türkiye saatiyle 14.11 de ay tutulması meydana geliyor. ay tutulması sırasında dünya’nın gölgesi ay üzerine düşüyor ve bu sırada dünyanın bilgisi bilinçaltını sembolize eden ay’ı örtüyor.  bu durum bilinçaltını biçimlendiren olayların, gizli kalmış çalışmalar ve isteklerin dünya üzerinde görünür hale geleceğini işaret ediyor. tutulma günü, bilinçaltının derinlerinde yatan duygular, korkular, endişeler açığa çıkabilir ve davranışlarımıza yansıyabilir. özellikle tutulmanın yaklaşık bir saat öncesi ve bir saat sonrasında duygular iyice yoğunlaşabilir ve önemli kararlar almak doğru olmayabilir.  ...

adnan oktar'ın american public tv röportajı - 1. bölüm

  adnan oktar'ın american public tv röportajı - 1. bölüm - (24 aralık 2009) sunucu: haftalık programımız bil ahdan’a hoşgeldiniz. bu program sizlere diğer islami görüşü getiriyor. biliyorsunuz programımız diğer islami görüşleri ve dünyadaki müslümanların hikayelerini sizlere taşıyor. burada türk aydın sayın adnan oktar’ın misafiri olmaktan mutluyuz. birçoğunuz dünya çapında ünlü olan adnan oktar’ı tanıyorsunuz. bildiğiniz gibi kendisi güncel konularda çok fazla eser veren bir yazar. bugün kendisi, vakfı, verdiği mesajlar ve son zamanlarda üzerinde durduğu konularla ile ilgili konuşacağız. programımıza h...

80’ler sonrası türkiye’de kadın hareketinin gelişimi

türkiye’deki kadın hareketi gerek politikada, gerekse kamuoyu gündeminde yer almaya başlayarak yaklaşık son yirmi yılda feminist belleğin oluşturulmasında, “ideolojik yenilenme, politika oluşturma, politikalarını benimsetebilme” (tekeli, 2004 http://www.ucansupurge.org/index.php?option=com_content&task=view&id=749&ıtemid=69 ’dan erişildi) konusunda başarı elde edebilmiştir. bu çalışmanın amacı türkiye’de 1980’den sonraki kadın hareketinin gelişimini kronolojik bir sıraya dizerek kendi içindeki gruplaşmaların nasıl ayrımlaştırılabileceği üzerine yazmaktır. türkiye’de ikinci dalga feminist hareketler –batı’dakinden yaklaşık on yıllık bir gecikmeyle- “toplumsal ve akade...

trabzon'da kadın sorunları ve çözüm önerileri-1

birleşmiş milletlerkadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ortak programı  trabzon yerel eşitlik eylem planı ve yerel eşitlik hizmet sunum modeli  şubat 2008, trabzon   yerel eşitlik eylem planı katılımcı listesikatılımcılar1- ismail tezel, trabzon valiliği,vali yardımcısı         2- gürsel gençsoy, trabzon belediyesi, belediye başkan yardımcısı3- kemal çapoğlu, trabzon belediyesi, apk görevli4- cemile mollamehmetoğlu, trabzon belediyesi, gençlik merkezi görevli5-deniz yeşil, trabzon belediyesi, kültür müdürlüğü6-abdurrahman tosun,il emniyet müdürlüğü,asayiş şube müdürü...

kadının görevleri

kadının görevleri kadının görevleri    kadının görevleri   islâmi teşrii, tabiatı gereği herhangi bir ayırıma gitmeden, insan vasfını taşıması nedeniyle hem erkeğin hem de kadının birtakım işleri yapmalarını mübah kılmıştır. yine herhangi bir şekilde cins ayırımına gitmeden bu işlerden bir kısmını farz, bir kısmını haram, bir kısmını mekruh, bir kısmını da mendup kılmıştır. bazı işler vardır ki insani vasıf taşımakla beraber bunları sadece erkekler yapabilir. yine bazı işler de vardır ki insani vasıfta olmalarına rağmen onları ancak kadınlar yapabilir. şeriat, bu işlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bunlarda bir ayırıma gitmiş; farziyet, haramlık, mekruhluk, mendubluk veya mübahlık açısından er...

emeğin sanatı'ndan 56. merhaba

             merhaba,         yeni bir zamanın eşiğindeyiz. bütün dengeler kaypak, bütün bağlantılar gevşek, bütün erdemler sakat, bütün büyüklükler çürük…         sanat ve sanatçılarda bu çürümeden payını almakta. bir şekilde ele geçirilen köşe başlarında içbükey dünyalar kurulmakta ve batırılmaktadır.         kapitalizmin ideoloji postmodernizmin her yönüyle sağdan, soldan rağbet bulduğu ülkemizde sanat mahfillerinde, sanatçılarda da çürük kok...

dısarıda islamcı olup;evde ruhsuzlasan erkeklere!!!

""bugünüm senden geçtizaman geçmeyecek artıkellerim kesikbedenim sessizyarım kalmış bir cümleyim artık yarım bıraktın/yarsız bıraktın beniyalnız değil/ıssız bıraktın beni..."" diyordu bir dizinin şarkısının sözlerinde...dizi izlemek gibi bir adetim olmamasına rağmen nedense bu konuyu yazıp yazmama hususunda şarkının son sözleri tetikleyici etken oldu.siz bir dizi müziğinin sözleri olarak değilde hayatın içinden bir gerçeğin resmini gösterebilmek açısıdan değerlendirin olur mu?   ele almaya çalışacağım konu mahrem olmakla birlikte kanayan bir mahrumiyetin ele alınış çabasından ibarettir.   çünkü mahrem demek bizim algımızda: "kol kırılır yen içi...

dışarıda islamcı olup;evde ruhsuzlaşan erkeklere!!! / kadir bal

dışarıda islamcı olup;evde ruhsuzlaşan erkeklere!!!   darultevhid.com sitemizin yazarlar kadrosuna bir kardeşimiz daha katıldı.bugünkü yazısı özellikle müslüman erkekleri yani bizleri çok utandıracak ve özeleştiri yapmamızı sağlayacak bir yazı. 19/03/2009 darultevhid.com / kadir bal   bugünüm senden geçtizaman geçmeyecek artıkellerim kesikbedenim sessizyarım kalmış bir cümleyim artık yarım bıraktın/yarsız bıraktın beniyalnız değil/ıssız bıraktın beni... diyordu bir dizinin şarkısının sözlerinde...dizi izlemek gibi bir adetim olmamasına rağmen nedense bu konuyu yazıp yazmama hususunda şarkının son sözleri tetikleyici etken oldu.siz bir dizi müziğinin sözleri olarak değil...

yobazlığa fen,taassuba ilim

- hangi şey ki akla, mantığı, menfaat-i ammeye muvafıktır, biliniz ki o bizim dinimize de muvafıktır... eğer bizim dinimiz aklın, mantığın ettiği bir din olmasaydı, ekmel olmazdı tetabuk ettiği ahir din olmazdı!..- bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir miyar vardır. bu miyar ile hangi şeyin bu dine muvafık olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz.(16.3.33)- arap mücahitleri, asırlarca yüksek medeniyetlere ulaşmış, milli geçmişlerine, örf ve âdetler'ine sahip türkler, iraniler, mısırlılar, bizanslılar gibi çok kavimleri az zamanda islamiyet dairesine aldılar.- böyle her yeni şeyi alan kavimlerde yeni ile eski'nin birbirine karıştığını görüyoruz... islam'ın ilk parlak dönemlerinden sonra, islam ha...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatında hikaye (öykü)

cumhuriyet dönemi türk edebiyatında hikâye (öykü) cumhuriyet döneminde hikâye / yazar:prof. dr. olcay önertoy• giriş• cumhuriyet'in ilk yılları• 1940'lı yıllar• 1950'lı yıllar• 1960'lı yıllar• 1970'lı yıllar• 1980-1990'lı yıllar• özet• değerlendirme soruları• yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar1. girişcumhuriyet dönemi ilk yıllarının roman yazarları olarak üzerlerinde durulan halide edip, yakup kadri ve reşat nuri güntekin öykü de yazmışlardır. ancak aralarında öykü kitaplarını dönemin ilk yıllarında yayımlayan reşat nuri güntekin'dir.1919-1932 yılları arasında yayımladığı öykü kitaplarında tanrı misafiri, sönmüş yıldızlar,...

Âdetle ilgili nadir konular

âdet görme (hayız) genel olarak âdet (bu başlık altında âdetle ilgili meseleleri bir problemi çözer biçimde, oldukça karmaşık olarak anlatmak zorunda olduğumuzdan, konunun sonuna âdeti kısa ve öz olarak anlatan bir özet ekleyecegiz. bu konuda kısa ve genel bilgi edinmek isteyenler, öncelikle orayı okumalı, orası ile halledemedikleri problemleri çıktığında, burada ilgili bölüme bakmalıdırlar. aynı şey lohusalık ve hastalık kanı için de söz konusudur.) 1- âdet görme, yani hayız, kadının özelliklerinden ve onu erkekten ayıran yönlerinden biridir. âdet, anormal ve çirkin bir olay değil, normal ve kadının fıtratının, yani yaratılışının gereği olan doğal bir olaydı...

başörtüsü ve kapanma

başörtüsü ve kapanma peygamberimiz’in vefatından sonra din adına yapılan saptırma ve ilavelerde, kadınlarla ilgili konuların özel bir yeri olduğunu bir evvelki bölümde gördük. kadınların kapanması ise kadınlarla ilgili uydurulanlar içinde özel bir yere sahiptir. bu yüzden kitabımızda bu konuyu ayrı bir başlık altında inceliyoruz. insan memeli canlılar içinde tek çıplak doğan ve tek giyinendir. 7 araf suresi 22. ayetten insanların giyinmesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu öğreniyoruz. kıyafet, zamana, toplumun geleneklerine, iklimin şartlarına, meslek gruplarına, makama, mevkiye, yaşa ve birçok faktöre göre hem toplumlar arası hem de toplum içi çeşitlilik göstermiştir. bazı toplumlar, hint-avrupa ırkında olduğu gibi tarih boyunca kıyafetlerinde birçok kere değişiklikler...

kadın hakları nelerdir - kadın haklarının tarihi gelişimi

türk ceza kanunu kadınlara neler getiriyor? sevgili kadınlar, bildiğiniz gibi ceza yasaları, bir toplumun huzur içinde ve bir diğerinin haklarına saygı duyarak yaşaması için kurallar getirirler. yasaların içinde, suç sayılan davranışların tanımı ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kişilere verilmesi gereken cezalar yer alır. yasaları bilmek, esas olarak haklarımızı bilmek demektir. çünkü tüm yasalar, devletle toplum ya da bireyler arasında yapılmış sözleşmelerdir. devlet, yasa eli ile hem kendisini, hem de yurttaşlarını korur. bizler de tc yurttaşları olarak bu korumadan eşit olarak yararlanma hakkına sahibiz. kadınlar olarak bizi koruyan yasalara cumhuriyet devrimimizle sahip olduk. cumhuriyet�in temelinde harcı bulunan kadınlar, 1926 tarihinde, yani cumhur...

petek artık star'da !

can tanrıyar'dan sonra petek dinçöz'de show tv'den transfer oldu.   sunuculuğunu petek dinçöz'ün yaptığı kadın programı 'arım balım peteğim' artık star tv ekranında.hafta içi her sabah yayınlanacak olan programda kadınları ilgilendiren mutlu insan öyküleri içeren konular ele alınacak, ünlü sanatçılarda programa misafir edilecek.....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !