× "

kafiye şeması

" arama sonuçları

aslı ile kerem mısra örgüsünü ve kafiye şeması

  akıtayım gözlerimin yaşını                                                                   yâr elinden koklanmadık gül olma gurbet ele saldın garip başımı                                             &nb...

kafiye şeması özellikleri ve inceleme

  mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.   örneğin birinci dizenin sonundaki harfin karşısına “a” harfini koyalım. ikinci dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” değilse “b” harfini koyalım. üçüncü dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” , ikinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “b”, o da değilse “c” harfini koyalım.   görüldüğü üzere yöntem çok basit. aşağıdaki kafiye düzeni çeşitleri...

kafiye(uyak), redfi ; kafiye şeması

redif mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir. örnek-1 bizim elde bahar olur, yaz olur.göller dolu ördek olur, kaz olur.sevgi arasında yüz bin naz olur.suçumu bağışla, ben sana kurban. (ercişli emrah) örnek-2 bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,uykuya varmış gibi görünen yılan yollarbaşını kaldırarak boşluğu dinliyordu.gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. (f. nafiz çamlıbel) kafiye (uyak) mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir. yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü,nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? (m. akif ersoy) kafiye çeşitleri 1)yarım kafiye: ...

kafiye şeması

kafiye şemasımısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.1.düz kafiye şeması: a----------a---------- a----------b---------- b---------b---------b---------c---------c---------c--------- a--------- a--------- b--------- b--------- olmalı.iftardan önce gittim atik-valde semtine-------akaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,----asessizdiler, fakat ramazan maneviyyeti-------bbir tatlı intizara çevirmiş sükuneti-------------b2.çapraz kafiye şeması:a------- b------- a------- b------- c-------d-------c-------d------- olmalı.hayran olarak bakarsınız da----------a hülyanızı fetheder bu hali-------------bbeş yüz sene sonra karşınızda--------aistanbul fethinin hayali--------------- b3.sar...

<b>kafiye şeması</b>

kafiye şeması

    kafiye şeması mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır. 1.düz kafiye şeması:  a---------- a----------  a---------- b----------  b--------- b--------- b--------- c--------- c--------- c---------  a---------  a---------  b---------  b--------- olmalı. iftardan önce gittim atik-valde semtine-------a kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,----a sessizdiler, fakat ramazan maneviyyeti-------b bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti-------------b ...

istiklal marşı'nın zihniyeti ve kafiye şeması

istiklâl marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır. dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu görülür. bu da "allah bir daha bu millete istiklâl marşı yazdırmasın." diyen akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla getirmektedir.  şiirde her kıtanın mısralarının kendi aralarında kafiyeli olduğunu görürüz. sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir.  1. kıta: -cak sesleri, zengin kafiye. 2. kıta: -lâl sesleri, zengin kafiye. 3. kıta: -aşa sesleri, zengin kafiye / -rım ekleri redif. 4. kıta: var, -var, boğar sesleri, tunç kafiye. ğ>v 5. kıta: akın, -akın, tun&...

kafiye (uyak) şeması, özellikleri

kafiye şeması, kafiye şemasının özellikleri (edebiyat dersi konu anlatım)   mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.   örneğin birinci dizenin sonundaki harfin karşısına “a” harfini koyalım. ikinci dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” değilse “b” harfini koyalım. üçüncü dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” , ikinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “b”, o da değilse “c” harfini koyalım.   görüldüğü üze...

kafiye şeması ve kafiye şemasının özellikleri

mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır. örneğin birinci dizenin sonundaki harfin karşısına “a” harfini koyalım. ikinci dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” değilse “b” harfini koyalım. üçüncü dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” , ikinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “b”, o da değilse “c” harfini koyalım. görüldüğü üzere yöntem çok basit. aşağıdaki kafiye düzeni çeşitlerini inceleyerek bunu daha iyi kavrayabil...

kafiye şeması ve kafiye şemasının özellikleri

kafiye şeması ve kafiye şemasının özellikleri mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır. örneğin birinci dizenin sonundaki harfin karşısına “a” harfini koyalım. ikinci dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” değilse “b” harfini koyalım. üçüncü dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” , ikinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “b”, o da değilse “c” harfini koyalım. görüldüğü üzere yöntem çok basit. aşağıdaki kafiye düzeni...

tam uyak tam kafiye kafiye örnekleri kafiye şeması uyaklar ( kaf

tam uyak: bir ünlü ve bir ünsüzün ses benzerliğine dayanan kafiyedir. türk şiirinde en çok tam kafiye kullanılmıştır. not: "â, û, î" ler de ikişer ses olarak kabul edilir.örnekler:bütün sevgileri atıp içimdenvarlığımı yalnız ona verdim benelverir ki bir gün bana derindenta derinden bir gün bana “gel” desin...

çapraz kafiye, çapraz kafiye örneği, kafiye nedir, kafiyeler, uy

çapraz kafiye: bir dörtlükte 1. ile 3. ve 2. ile 4. mısraların birbirleriyle kafiyelenmesine denir. a   b   a   börnekler:kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı,              aibibikler öter ötmez ordayım...                   bmektubunda diyorsun ki “gel gayrı!”          asütler kaymak tutar tutmaz ordayım...         bşu bakır zirvelerin ardından                    &n...

kafiye şeması

kafiye şeması mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır. örneğin birinci dizenin sonundaki harfin karşısına “a” harfini koyalım. ikinci dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” değilse “b” harfini koyalım. üçüncü dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” , ikinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “b”, o da değilse “c” harfini koyalım. görüldüğü üzere yöntem çok basit. aşağıdaki kafiye düzeni çeşitlerini inceleyerek bunu ...

kafiye(uyak), redfi ; kafiye şeması

redif     mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir. örnek-1 bizim elde bahar olur, yaz olur.göller dolu ördek olur, kaz olur.sevgi arasında yüz bin naz olur.suçumu bağışla, ben sana kurban. (ercişli emrah) örnek-2 bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,uykuya varmış gibi görünen yılan yollarbaşını kaldırarak boşluğu dinliyordu.gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. (f. nafiz çamlıbel) kafiye (uyak)     mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir. yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü,nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? (m. akif ersoy)...

kafiye(uyak), redif ; kafiye şeması(düzeni)

redif     mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine "redif" denir. örnek-1 bizim elde bahar olur, yaz olur.göller dolu ördek olur, kaz olur.sevgi arasında yüz bin naz olur.suçumu bağışla, ben sana kurban. (ercişli emrah) örnek-2 bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,uykuya varmış gibi görünen yılan yollarbaşını kaldırarak boşluğu dinliyordu.gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. (f. nafiz çamlıbel) kafiye (uyak)     mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine kafiye denir. yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü,nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? (m. akif ersoy) kaf...

kafiye şeması

kafiye şeması   mısraların son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.   örneğin birinci dizenin sonundaki harfin karşısına “a” harfini koyalım. ikinci dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” değilse “b” harfini koyalım. üçüncü dizenin sonundaki harf birinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “a” , ikinci dizenin sonundaki harfle aynıysa “b”, o da değilse “c” harfini koyalım.   görüldüğü üzere yöntem çok basit. aşağıdaki kafiye düzeni çeşitlerini inceleyerek bunu daha iyi kavrayabiliriz.   1.düz kafiye:  "a a a b"   "bbbc" "cc"   "a a b b"&nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !