× "

kafiye bulma

" arama sonuçları

devlet kafiye bulma işleri genel müdürlüğü''

''hicabi! bu ne ilim be ne irfan; maşallah evladım. oğlum sende hiç akıl yok mu? bu yeni kurulan ve ab kapısında ülkemizin en önemli eksikliği sloganlara standart getirecek olan genel müdürlüğümüzün kapısına kilit mi taktıracaksın? bu nasıl bir slogan hicabi? imam hatip'in hatip bölümündeki derslerden aklına bir satır bile kalmadı mı evladım?'' ''ne yapmışım sayın büyüğüm? tarikatımın sır kapısı nur yüzlüm? ne yapmışım? sadece maliye bakanlığı'nın istediği sloganları biraz aceleye getirdim. bütün devlet daireleri yeni sloganlar bekliyor.'' ''iyi de hicabi, bu nasıl slogan ha? kamyonculardan mı aşırı esinlendin oğlum evladım? ne demek ...

kafiye bul

kafiye bul

çocukken şiir uydururduk,bilinen bir mısra esas alınırdı çoğu zaman.benzer bir eğlence düzenlenebilir.ben öğrencilerime şiir yazdırmadan önce böyle bir kaç etkinlik düşünüyorum.çünkü küçük çocuklar kafiye vb tarifini kavramayabilirler. örneğin: " ben her sabah kalkarım." ilk dizemiz olsun. kalkarım kelimesine benzer kelimeler buldurulur.bakarım,yatarım,çatarım,katarım,satarım, atarım.... bulunur.bunlarla cümleler yaptırılır.daha sonra ilk dize tahtaya yazılarak,diğer cümleler uygun şekilde buna eklenir,gerekirse cümlelerde mantıklı düzeltmeler yapılır. son olarak herkes ortak yaratılmış esere imza atar. ...

divan edebiyatı nazım şekilleri

gazel aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa şeklindedir aruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. ga...

divan edebiyatı nazım şekilleri

gazel aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa şeklindedir aruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. ga...

edebiyatta ilâhi nedir, divan edebiyatı nazım şekilleri , gazel

c) dinî-tasavvufî halk edebiyatı nazım şekilleri dinî-tasavvufî halk edebiyatı xıı. yüzyılda türkistan'da ahmed yesevî ile başlar. bu edebiyatı “tekke” veya “tasavvuf” edebiyatı adı ile de vasıflandırabiliriz. bu sahada yazılan eserler de çeşitli uruplara ayrılabilir. ilâhi nedir: dinî-tasavvufî halk edebiyatının en fazla benimsenmiş türüdür. ilâhiler aynı zamanda aruz vezni ile de söylenebilirler. koşma nazım şeklinin yedili, sekizli, on birli hece vezni ile söylenmişlerdir. koşmadan konuları ve besteleri bakımından ayrılır. biraz müzikten anlayanlar ilâhi tarzı bir besteyi rahatlıkla anlayabilir. ilâhiler tasavvuf felsefesini, allah aşkını terennüm eden manzum eserlerdir. bilhassa yunus emre bu türün en mükemmel örneklerini sergilemiştir. örnek nefesler de bir ilahi türüdür, fakat daha z...

dinî-tasavvufî halk edebiyatı nazım şekilleri, edebiyatta ilahi

c) dinî-tasavvufî halk edebiyatı nazım şekilleri dinî-tasavvufî halk edebiyatı xıı. yüzyılda türkistan'da ahmed yesevî ile başlar. bu edebiyatı “tekke” veya “tasavvuf” edebiyatı adı ile de vasıflandırabiliriz. bu sahada yazılan eserler de çeşitli uruplara ayrılabilir. ilâhi nedir: dinî-tasavvufî halk edebiyatının en fazla benimsenmiş türüdür. ilâhiler aynı zamanda aruz vezni ile de söylenebilirler. koşma nazım şeklinin yedili, sekizli, on birli hece vezni ile söylenmişlerdir. koşmadan konuları ve besteleri bakımından ayrılır. biraz müzikten anlayanlar ilâhi tarzı bir besteyi rahatlıkla anlayabilir. ilâhiler tasavvuf felsefesini, allah aşkını terennüm eden manzum eserlerdir. bilhassa yunus emre bu türün en mükemmel örneklerini sergilemiştir. örnek nefesler de bir ilahi türüdür, fakat daha z...

divan edebiyatı’nda beyitle kurulan nazım biçimleri: gazel

…gazel…(nazım biçimleri)gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti matla, son beyti ise makta adını alır. matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel zü’l-metali, her beyti musarra olan gazel ise müselsel gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte “hüsn-i matla” (ilk beyit...

şiirin tanımı , şiirin unsurları , şiir nedir?

tanımışiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımlanabilirse de değişik sanat anlayışlarına göre farklı görüşler de dile getirilmiş hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. günümüzde koşuk, nazım karşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri ...

gazel - müstezat - kaside - mesnevi türünün özellikleri

gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti matla, son beyti ise makta adını alır. matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel zü’l-metali, her beyti musarra olan gazel ise müselsel gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte “hüsn-i matla” (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten ...

divan edebiyatında nazım şekilleri

divan edebiyatı nazım şekillerigazel aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa şeklindediraruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle...

divan edebiyatı nazım şekilleri

divan edebiyatı nazım şekillerigazel aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa şeklindedir aruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. gazeli oluşturan mısraların ortasında iç kafiye varsa buna musammat gazel denir. “k...

|edebiyat dersi| divan edebiyatı nazım şekilleri nedir?

gazel aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa şeklindediraruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. gazeli oluşturan mısraların ortasında iç kafiye varsa buna musammat gazel denir. “kamu bimarına canan deva-yı derd...

mesnevi nazım şekilleri

istek,öneri ve şikayetleriniz özellikle arap, fars ve osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan şiir biçimidir. arapçada “müzdevice” denilen mesnevi türü ilk olarak 10’uncu yüzyılda iran edebiyatında ortaya çıkmıştır. türk edebiyatına girişi 11’inci yüzyılda yusuf has hacib’in kutadgu bilig adlı yapıtıyla başlar. her beytinin ayrı uyaklı olması yazma kolaylığı sağlar. bu nedenle uzun aşk öykülerinde, destanlarda mesnevi kullanılmıştır. mesnevi bir eser başlıca tevhid, münacat, na’t, miraciye bölümlerinden oluşur. mesneviler aşk mesnevileri, dinsel-tasavvufi mesneviler, ahlaksal ve öğretici mesneviler, savaş ve kahramanlık konusunu işleyen gazavatnameler, bir kentin...

divanedebiyatı nazım sekılleri

edebiyatı nazım şekilleri divan edebiyatı nazım şekillerigazel: aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa ... şeklindedir. aruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. gazeli oluşturan mısraların ortasında iç kafiye varsa bu...

klasik türk edebiyatı (ı)

klasik türk edebiyatı(divan edebiyatı)   divan sözcüğünün tanımıdivan sözcüğünün sözlük bakımından iki anlamı vardır: belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türüne divan denir. kalıp "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" şeklindedir. divan sözcüğü, ikinci olarak, divan tarzında şiir yazan sanatçıların eserlerini topladıkları kitap anlamına gelir. divan, klasik türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlar. bu kıtalar birbirlerinden ara nağmelerle ayrılır. her kıtanın başında genellikle "ah", "yâr" gibi bir terennüm sözcüğü eklenir. kıtalardan biri yer yer ritimsiz okunacak şekildedir. bir diğer kıta da "doğaçlama" görüntüsü vermesi amacıyla tümüyle ritimsiz olarak bestelenir. divan, aynı zamanda islam devletlerinde idari yargı, maliye, asker...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !