× "

kaldırma araçları yönetmeliği

" arama sonuçları

arıcılık yönetmeliği

arıcılık yönetmeliği  arıcılık yönetmeliği resmi gazete tarihi: 25.05.2003 resmi gazete sayısı: 25118         arıcılık yönetmeliği   birinci bölüm : amaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – bu yönetmeliğin amacı; arıcılık konusunda büyük potansiyele sahip ülkemizde; yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, yetiştiricilik için yeni hatların oluşturulması, damızlık materyalin ithalat ve ihracatı, ticari maksatla ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi, bahsi geçen işletmelerde yapay tohumlama yapılmasında aranacak kriterlerin...

arıcılık yönetmeliği (son değişiklikler)

amaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlar        amaç        madde 1 - bu yönetmeliğin amacı; arıcılık konusunda büyük potansiyele sahip ülkemizde; yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, yetiştiricilik için yeni hatların oluşturulması, damızlık materyalin ithalat ve ihracatı, ticari maksatla ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi, bahsi geçen işletmelerde yapay tohumlama yapılmasında aranacak kriterlerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması, arı sağlığının korunması amacına yönelik tedbirlerin alınmasıdır.        kapsam        madde 2 - bu yönetmel...

küreselleşme ve eğitimde değişim

bilgi ve teknolojinin hızlı bir değişim yaşadığı günümüzde, iletişim araçları da hızlı bir değişim geçirmekte, insanlar  dünyanın dörtbir yanına evlerinden, ofislerinden, okullarından ulaşabilmekte,  değişik ülkelerden aynı anda aynı filmleri, aynı maçları izlemekte, benzer yiyecekler yemekte, benzer elbiseler giymektedirler. büyük şirketler dünyanın değişik ülkelerine yatırım yapmakta, uluslararsı kuruluşların sayıları artmakta, bütün bu gelişmeler sonucunda ülkeler sınırlarını kaldırmakta dünya tek bir ülke olmaya doğru yol almaya devam etmektedir.       dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerde yaşanan bu değişim, gelişmekte olan ülkeleri ...

elektrikli çalışmalar ile ilgili i.s.i.g. mevzuat maddeleri

elektrikli çalışmalar ile ilgili i.s.i.g. mevzuat maddeleri not:http://isguvenligi.cjb.net/ sayfalarından alınmıştır. her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak, bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür. işçiler de, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uymakla yükümlüdürler...

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı akp iddianamesi (ıı. bölüm)

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı akp iddianamesi (ıı. bölüm)   9) tbmm başkanı bülent arınç’ın, 22. dönem 3. yasama yılını değerlendirmek üzere düzenlediği 07.07.2007 günlü basın toplantısında; “yaşanan tartışmaların merkezinde başörtüsü, laiklik, yök, imam hatipler, kuran kursları ve benzeri konulardır. ancak tartışmanın ana merkezi bizce bu konular değildir. tartışmanın ana merkezi özgürlüktür. türkiye’nin sorunu özgürlüklerin sınırını kimin belirleyeceğidir. sınırın meclis tarafından belirlenmesini savunuyoruz. bu, demokrasinin gereğidir. tbmm, halkın temsil edildiği tek yerdir. bu yüzden de ülkenin kaderi için son sözü meclis söyler. ancak nedense bazı kurumlar ya da kişiler, bu gerçeği kabullenmek istemiyorlar. halk bu meclis̵...

"""""bilgiye açılan kapı"""""

  çok yakında siyemizde olacak olan konular....                                                                                                             mutasyonm. kemal ataturkun ınkılaplarım.h.beyle stendhalm.k. atatürkm.kemal atatürkm9 bir yayın incelenmesi(jolly terazisi)mac osmacarıstan seferımachıavellı nin prens(hükümdar) kitabı üzerine iktidar ahlakı tartışmasımachiavellimacintoshmacromedıa dreamweavermadam bovary tanıtımımaddemadde analizimadde bağıml...

inşaat işlerinde alınacak güvenlik önlemleri

    sağlık ve güvenlik planı:işveren veya proje sorumlusu, işyerinde yürütülecek faaliyetleri dikkate alarak bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. yapı alanında, ilgili yönetmeliğin ek-ıı bölümünde belirtilen işlerin yapılması durumunda bu işlerle ilgili önlemler planda yer alacaktır. (yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yön. madde:5.a, 7.b)   - işçi özlük dosyası:işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. işveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.işveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak...

emirkaratekin eğitim kültür sosyal yardımlaşma ve dayanışma dern

emir karatekin eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği tüzüğü madde 1- derneğin adı derneğin adı:emirkaratekin  eğitim, kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği madde 2- derneğin merkezi çankırı'dadır. dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri madde 3- bütün insanlarımızın sevinci ve acısını paylaşmak, insanlarımızın  özellikle gençliğimizin samimi, birbirine bağlı, devletini, milletini seven inancını yaşamaya çalışan ahlaki ve kültürel gelişimini tamamlamaya çalışan topluluklar olması için çalışmalar yapmak. çevremizin gelişmesine güzelleşmesine ve kalkınmasına yardımda bulunmak. yardıma muhtaç insanlarımıza hiçbir ırk, sınıf ve mez...

performans ödevleri

  asenkron avrupa birligi madde hazırgiyim cisimler de yüzme george orwell zübük izmir ekonomisi itfaiyecilik tarihi aşık veysel'in deprem şiiri turizm ve sosyoloji bireyi tanıma teknikleri çevremizdeki maddeler nelerdir hürriyet kasidesi kitap özetleri charles rekreaasyon öss çıkmış sorular ödev argument essay müzik kültürleri neo klasik örgüt kuramı ve yapılan eleştiriler lm317 darbe işaret testleri etik nedir vida lokmaları 20. yy'da osmanlı imparatorluğu'nun durumu teknoloji atatürkün eğitimle ilgili sözleri iso sendika nedir bitkinin boğumlaşmaı tarih dersinde kullanılan öğretim yöntemleri "çıplak elektrodlar" sendikalaşmanın meslek hastalıkları "beyaz diş" toplam kalite fotosentez ve solunum sinekli bakkal talaş çeşitleri aidiyet öğretmenler için materyaller efruz b...

işçi partisi tüzüğü

işçi partisi tüzüğü22-23-24 aralık 2006 günlerinde, ankara’da “millî hükümet programı’yla iktidara” hedefiyle toplanan 7. genel kongre’de (suphi karaman kongresi) kabul edilmiştir.başlangıçişçi partisi, büyük millet meclisi reisi mustafa kemal paşa’nın türkiye büyük millet meclisi’ne anayasa tasarısı olarak sunduğu 13 eylül 1920 tarihli halkçılık programı’nda ve türkiye büyük millet meclisi’nin 17 kasım 1920 günü kararlaştırdığı halkçılık beyannamesi’nde saptanan temel programın bugün de geçerli olduğunu ilan eder.“türkiye büyük millet meclisi hükümeti, hayat ve bağımsızlığını kurtarmayı yegâne ve mukaddes gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak, irade ve hâkimiyetin hakiki sahibi kılmakla gayesine ulaşacağı kanaatindedir.“türkiye büyük millet mecli...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !