× "

kalite çemberlerinin organizasyon yapısı

" arama sonuçları
yönetimde başarı için altın kurallar

yönetimde başarı için altın kurallar

      yönetimde başarı için altın kurallar   adaletli davranmak personel arasında adaletli davranmak yöneticilerin ihmal etmemesi gereken bir görevdir. gerek işlerin yürütülmesi sırasında aynı seviyedeki personele eşit oranda yetki ve sorumluluk vermek, gerekse hak ve menfaatlerden eşit olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. kendisine adaletli davranılmadığını sezen bir personel kuşkusuz görevini zevkle yapamaz. adaletli olmak eşit olmak manasına gelmez. iki personel arasında mutlaka farklılıklar bulunabilir. olmaması gereken yaklaşık ayrı özelliklere sahip personel arasında verim ve kariyer özellikleri dikkate ...

kalite çemberleri 7

  osman bey problemi şu şekilde halletmişti. istanbul’da halen yeni bir yerli imalat hardalın genel satıcılığını yapan genç bir müteşebbis bulmuş, firmasının %49 hissesine ortak olarak dağıtım işini ona bırakmıştı. izmir’de de benzer şekilde hareket etti. ancak adana, samsun ve kayseri’de güvenebileceği temsilciler bulamayınca depolar tuttu ve depoların başına da güvenilir müdürler getirdi. tabii gezici satış elemanları da tutması gerekmişti. ufak çapta bir reklam kampanyasına girişti. netice olumluydu, altı ay içinde hedefe varılmıştı. üretim bakımından bir problemle karşılaşılmamış, çift vardiya muntazam yürütülmüş, hatta hedeflenen maliyet azalması da gerçekleştirilmişti. a...

kalite çemberleri 4

  bir kalite çemberinin organizasyon şemasında aşağıdaki organizasyonlar yer alacaktır :(gönül,2000,s:80).   yönlendirme komitesi rehberler liderler çember üyeleri koordinatörler. şekil 2.3 kalite çemberlerinin organizasyon yapısı da net bir şekilde gösterilmiştir. 2.3.kalite çemberlerinin temel yapısı kalite çemberleri organizasyonu şirketten şirkete değişiklik göstermektedir. bu değişiklik, şirketlerin büyüklüğüne, kurulacak çember sayısına, hazırlık çalışmalarına verilen öneme ve eldeki kaynaklara bağlıdır. ancak kalite çemberlerinin şirketten bağıms...

kalite çemberleri 3

  ikinci bölüm   kalite çemberleri ve etki alanları tipik bir kalite çemberi, gerekli sayıda kalite uzmanı, oluşturulacak standart ya da kurala ilişkin işi yapacak kişiler ve proje yönetiminden katılacak kişilerden oluşturulur. amaç, ilgili kural ya da standardı, doğrudan uygulayacak kişinin belirlemesidir. bu yolla, uygulayıcıların tepkilerinin azaltılması sağlanır. zira kendi geliştirdikleri bir kuralın uygulanmasına kolayca karşı çıkamazlar. kalite çemberi içerisinde bulunan kalite uzman ya da uzmanlarının görevi, kararlaştırılan kural ya da standartların kurum içinde duyurulmasını sağlamak ve uygulamayı izlemektir. kalite çemberleri programının başında yürütme kurulu...

kalite çemberleri nedir? 7

    kalite çemberlerinin örgütsel yapısı kalite kontrol çemberleri’nde altı önemli organ vardır. bunlar;1 işçi liderler üyeler nezaretçi rehber yönetim komitesidir. işçi: ideal bir işçinin özellikleri arasında grupla çalışma, sorumluluk duygusu, sağlık, çevreye uyumluluk ve iyi bir rekabet ruhu olmalıdır. bu kişi, işinden şikayet etmeyen, işinin önemini kavrayan ve elinden geleni yapan kişidir. kalite çemberi küçük bir grup olduğundan ve tek tek işçilerden oluştuğundan, üyeleri toplam kalite kontrol kavramını özümsemeli ve &c...

yönetimde başarı için altın kurallar

iç tanıtım kitap, isminden de anlaşılacağı üzere yönetimde başarılı olmak için nasıl hareket edileceği üzerinde duruyor. bir yöneticinin; problemlere karşı nasıl hareket edeceği? ekibimi nasıl kontrol altında ve verimli tutacağım? müşterilere nasıl ulaşacağı şeklindeki sorulara cevap vermeye çallışıyor. metod kitap "müracaat klavuzu" şeklinde, konu konu alfabetik sıra ile, bilimsel kitap tarzına kaçmadan hazırlanmıştır. gerekli konularda somut örnekler verilmiştir. içerdiği önemli noktalar a) toplumsal hayatımızı her yanına küçüklü büyüklü işletme ve örgütler çevrelemiştir. b) örgütlerli yönetenler insanlardır. onların başarılı olmaları iç...

yönetimde başarı için altın kurallar - mustafa gümüş

yönetimde başarı için altın kurallar yazar : dr. mustafa gümüşyayınevi : alfa basımevi dağıtımbaskı : alfaısbn : 975-8052-17-9bilim grubu : yönetimtürü  : telifhitap ettiği okuyucu kitlesi: özel ilgi kitabın artıları:konular harf sırasına göre ele alınmıştır. problem görülen konularda hemen kitaba başvurulabilir.her konuya somut örnekler ve somut çözümeler getirilmiş.çeviri olmaması, yazarın türk olması eserin akıcı ve anlaşılır olmasını sağlamış. kitabın eksileri:çok yetersizliği olmasa da bazı konularda batı kültürüne, kapitalist sisteme uygun mantıklar kullanılmış.bazı konularda gereğinden fazla, bazılarında gereğinden az bahsedilmiştir. genel değerlendirme:kitap, isminden de anlaşılacağı üzere yönetimde başarılı olmak için nasıl hareket edileceği ...

azerbaycan’da ilk kalite çemberleri uygulaması -2

  kalite çemberleri sayesinde verimlilik artışı, kalite artışı, maliyet düşüşü, iş yerlerinde huzurlu bir ortam oluşmaktadır. bunlar, kalite çemberlerinin amaçları değil, faydalarıdır. genellikle kalite çemberinin faydaları, amaç olarak algılanmaktadır. bu yanlış algılama sonucu, birçok işletmede kalite çemberleri uygulamaları başarılı bir şekilde yaygınlaşamamaktadır.4 kalite çemberlerinin tüm işletme geneline yaygınlaşması için yöneticiler, kalite çemberlerinin faaliyet sonuçlarını parasal olarak değerlendirmekten çok; düşünme, çaba, işbirliği, analiz vb. kriterlere göre değerlendirmelidir. yönetimin kalite çemberlerini destek...

insan kaynaklari ve kalite 19

  vıı-7.2. kalite kontrol çemberleri               işletmelerde aynı sahada çalışan , benzer işleri yapan , düzenli aralıklarla toplanan kendi işleri ile ilgili sorunları saptayan , inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas olduğu, üye sayısının 5-9  kişi arasında değiştiği gruplar.               kalite ustalarından olan dr. k. ıshıkawa , kalite kontrol çemeberleri etkinliklerini aşağıdaki gibi açıklar.               “kalite kontrol çemeberleri, kalite kontrol etkinliklerinin gönül...

insan kaynaklari ve kalite 18

  vıı-4 joseph m. juran ve felsefesi 1900’de şimdiki romanya’nın bir parçası olan bir bölgede doğan dr. joseph m. juran , 1912’de abd’ne gelmiş ve minnesota’ya yerleşmiştir. 1924’de minnesota üniversitesinden mezun olduktan sonra bell telefon şirketinin hawthorne tesislerinde muayene bölümünde çalışmaya başlar. ıı. dünya savaşının başlamasına kadar burada çalışan juran da   shewhart’ın çalışmalarını yakından takip etmekte ve diğer istatistiksel yaklaşımların telefon ekipmanları üretimine uygulanması çabalarına şahsen katılmaktadır. juran 1954 yılında japonya’yı  ziyaret eder ve deming gibi  o da  ürünlerini dünya p...

yönetimde başarı için altın kurallar

yönetimde başarı için altın kurallar yazar : dr. mustafa gümüş yayınevi : alfa basımevi dağıtım baskı : alfa ------------------------------------------------------------------------------ adaletli davranmak personel arasında adaletli davranmak yöneticilerin ihmal etmemesi gereken bir görevdir. gerek işlerin yürütülmesi sırasında aynı seviyedeki personele eşit oranda yetki ve sorumluluk vermek, gerekse hak ve menfaatlerden eşit olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. kendisine adaletli davranılmadığını sezen bir personel kuşkusuz görevini zevkle yapamaz. adaletli olmak eşit olmak manasına gelmez. iki personel arasında mutlaka farklılıklar bulunabilir. olmaması gereken yaklaşık ayrı özelliklere sahip personel arasında verim ve kariyer özellikleri dikkate alınmadan yapılan sübj...

yönetimde başarı için altın kurallar

yazar : dr. mustafa gümüşyayınevi : alfa basımevi dağıtımbaskı : alfa------------------------------------------------------------------------------adaletli davranmakpersonel arasında adaletli davranmak yöneticilerin ihmal etmemesi gereken bir görevdir. gerek işlerin yürütülmesi sırasında aynı seviyedeki personele eşit oranda yetki ve sorumluluk vermek, gerekse hak ve menfaatlerden eşit olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. kendisine adaletli davranılmadığını sezen bir personel kuşkusuz görevini zevkle yapamaz. adaletli olmak eşit olmak manasına gelmez. iki personel arasında mutlaka farklılıklar bulunabilir. olmaması gereken yaklaşık ayrı özelliklere sahip personel arasında verim ve kariyer özellikleri dikkate alınmadan yapılan sübjektif değerlendirmelerde birinin kaydırılması durumudur. ada...

yönetimde başarı için altın kural

yazar : dr. mustafa gümüşyayınevi : alfa basımevi dağıtımbaskı : alfa------------------------------------------------------------------------------adaletli davranmakpersonel arasında adaletli davranmak yöneticilerin ihmal etmemesi gereken bir görevdir. gerek işlerin yürütülmesi sırasında aynı seviyedeki personele eşit oranda yetki ve sorumluluk vermek, gerekse hak ve menfaatlerden eşit olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. kendisine adaletli davranılmadığını sezen bir personel kuşkusuz görevini zevkle yapamaz. adaletli olmak eşit olmak manasına gelmez. iki personel arasında mutlaka farklılıklar bulunabilir. olmaması gereken yaklaşık ayrı özelliklere sahip personel arasında verim ve kariyer özellikleri dikkate alınmadan yapılan sübjektif değerlendirmelerde birinin kaydırılması durumudur. ada...

toplam kalite yönetimi nedir ? 12

  9.2.2 kalite çemberlerinin amaçları japonya’da kalite çemberlerinin oluşturulmasında güdülen temel amaçlar şöyle sıralanmaktadır. *kuruluşun gelişmesine katkıda bulunmak *insana saygıyı geliştirerek, işyerlerini yaşamaya değer, anlamlı çalışmaların yapılacağı bir ortam haline getirmek. *kişilerin yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak, sonuçta sonsuz geniş olanak yaratmaktır. bu maddeler ek olarak kalite kontrol çemberi etkinliklerini yürütürken yararlı rehberler olan on madde de ilave etmek gerekir. ü                      kendini geliştirme...

toplam kalite yönetimi nedir ? 10

  8.bölüm toplam kalite sonrası sıfır hiyerarşi   8.bölüm :toplam kalite sonrası sıfır hiyerarşi gelişmiş ekonomilerin yeni oluşan bir özelliği , hiper rekabet ortamları türkiye gündemine girmektedir. hiper rekabet ortamları kalite ve hız üstünlükleri arayışları yanında , sürekli ve süratli yenilik yapabilme üstünlüğünü gerekli kılmaktadır . bu ortamlarda , rekabet alanı , kuralları ve yöntemleri sürekli değişmekte ve korunabilen pazarlar yok olmaktadır . piyasadaki dinamizmi organizasyon içine taşıyabilen , alışılagelmemişi düşünebilen ve uygulayabilen ve imkansız denileni başarabilen şirketler hiper-rekabet ortamlarına uyum sağlayabileceklerdir....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !