× "

kalsimorfik topraklar

" arama sonuçları

toprakların sınıflandırılması

toprakların sınıflandırılması benzer özellikler gösteren topraklar, aynı kategori altında toplanmak sureti ile bir çok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. toprak sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, toprağın tekstürü, rengi, verimliliği ve genetik özellikleridir. sınıflandırma sistemlerinden dünya çapında en çok tutunanı genetik sınıflandırma sitemidir. genetik sınıflandırma siteminde, toprak oluş faktörlerinden iklim, bitki örtüsü, topografya, ana kaya ve zaman unsuru dikkate alınmaktadır. 1. eski toprak sınıflandırma sistemi 1949 toprak sınıflandırma sistemi diyebileceğimiz bu sınıflandırma sisteminde topraklar; zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştı...

toprakların sınıflandırılması toprak çeşitleri

benzer özellikler gösteren topraklar, aynı kategori altında toplanmak sureti ile bir çok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. toprak sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, toprağın tekstürü, rengi, verimliliği ve genetik özellikleridir. sınıflandırma sistemlerinden dünya çapında en çok tutunanı genetik sınıflandırma sitemidir. genetik sınıflandırma siteminde, toprak oluş faktörlerinden iklim, bitki örtüsü, topografya, ana kaya ve zaman unsuru dikkate alınmaktadır. 1. eski toprak sınıflandırma sistemi 1949 toprak sınıflandırma sistemi diyebileceğimiz bu sınıflandırma sisteminde topraklar; zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. 1.1. zonal topraklar : iyi gel...

toprak çeşitleri

toprak çeşitleri azonal (taşınmış topraklar) akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin, çeşitli sahalardan aşındırarak taşıdıkları materyalleri biriktirmeleriyle oluşan topraklardır. bunlardan;akarsu biriktirmesiyle oluşanlara alüvyal topraklar, buzul biriktirmesiyle oluşan topraklara moren topraklar, rüzgâr biriktirmesiyle oluşan topraklara da lös topraklar denilmektedir. toprakların, eğimli sahalarda, oluştuğu ana kaya üzerinden, akarsu, rüzgâr, buzullar ve diğer dış kuvvetlerin etkisiyle taşınarak, eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşur. alüvyon, lös, moren, kolüvyal, litosoller ve regoseller taşınmış topraklardır. taşınmış topraklar, organik ve mineraller bakımından zengin topraklar...

topraklar

topraklar toprağın hikayesi...toprak:yerkabuğunu oluşturan kayaçların çözülmesi ile oluşan,içinde canlı atıkları,çeşitli mineraller,hava ve su bulunan,bitkilerin beslenmesini sağlayan ve yeryüzünü birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran örtüdür.            toprağın asıl kısmını oluşturan kayalar iki şekilde çözülür;1-fiziksel(mekanik)çözülme:taşların kimyasal bir değişikliğe uğramadan,gece-gündüz,yaz ile arasındaki sıcaklık farklarına bağlı olarak kayaların çatlayarak parçalanması olayıdır.fiziksel parçalanmada kayacı oluşturan minerallerin kimyasal özelliklerinde önemli bir değişiklik o...

intrazonal topraklar ve özellikleri nelerdir?

5.1.rendzina topraklar ( mollisol ):intrazonal topraklar sırasının kalsimorfik topraklar alt sırasına girerler a/c horizonlu topraklar olup rendzina’lar siyah veya esmer renkli olabilirler. podsol kuşağından çöle kadar değişen iklim koşulları altında oluşan rendzinaların yayıldıkları bölgelerde iklim soğuktan sıcağa hümidden semi arid iklime kadar değişiklik gösterebilir.rendzina toprakları; oluşum sebebi ve morfolojik özelliklere göre bazı alt gruplara ayrılır.   1. proto rendzina: henüz olgunlaşmasını tamamlamamış veya erozyonun aktif durumda olduğu yerlerde karbonat ve jips sierozemlerden oluşmuş lithosolik topraklardandır.   2. orman rendzina: bunlar yıkanma olasılığı fazla, nemli bölgelerde orman örüs&u...

toprakların sınıflandırılması

toprakların sınıflandırılması benzer özellikler gösteren topraklar, aynı kategori altında toplanmak sureti ile bir çok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. toprak sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, toprağın tekstürü, rengi, verimliliği ve genetik özellikleridir. sınıflandırma sistemlerinden dünya çapında en çok tutunanı genetik sınıflandırma sitemidir. genetik sınıflandırma siteminde, toprak oluş faktörlerinden iklim, bitki örtüsü, topografya, ana kaya ve zaman unsuru dikkate alınmaktadır. 1. eski toprak sınıflandırma sistemi 1949 toprak sınıflandırma sistemi diyebileceğimiz bu sınıflandırma sisteminde topraklar; zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. 1.1. zonal topraklar : iyi gelişmiş profil özelliğine sahip olup, bu takımda bulunan topraklar, iklim ve v...

toprakların sınıflandırılması

benzer özellikler gösteren topraklar, aynı kategori altında toplanmak sureti ile bir çok sınıflandırma sistemi yapılmıştır. toprak sınıflandırılmasında kullanılan kriterler, toprağın tekstürü, rengi, verimliliği ve genetik özellikleridir. sınıflandırma sistemlerinden dünya çapında en çok tutunanı genetik sınıflandırma sitemidir. genetik sınıflandırma siteminde, toprak oluş faktörlerinden iklim, bitki örtüsü, topografya, ana kaya ve zaman unsuru dikkate alınmaktadır.1. eski toprak sınıflandırma sistemi 1949 toprak sınıflandırma sistemi diyebileceğimiz bu sınıflandırma sisteminde topraklar; zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.1.1. zonal topraklar : iyi gelişmiş profil özelliğine sahip olup, bu takımda bulunan topraklar, iklim ve vejetasyon şartlarına göre oluşmu...

intrazonal topraklar ve özellikleri nelerdir?

5.1.rendzina topraklar ( mollisol ):[konu başlığı] [sonraki konu]intrazonal topraklar sırasının kalsimorfik topraklar alt sırasına girerler a/c horizonlu topraklar olup rendzina’lar siyah veya esmer renkli olabilirler. podsol kuşağından çöle kadar değişen iklim koşulları altında oluşan rendzinaların yayıldıkları bölgelerde iklim soğuktan sıcağa hümidden semi arid iklime kadar değişiklik gösterebilir.rendzina toprakları; oluşum sebebi ve morfolojik özelliklere göre bazı alt gruplara ayrılır.   1. proto rendzina: henüz olgunlaşmasını tamamlamamış veya erozyonun aktif durumda olduğu yerlerde karbonat ve jips sierozemlerden oluşmuş lithosolik topraklardandır.   2. orman rendzina: bunlar yıkanma olasılığı fazla, nemli bölgelerde orman örüsü altında oluşmuş kalın koyu r...

zonal topraklar ( yerli topraklar ), rendzinalar, vertisol’

zonal topraklar ( yerli topraklar ) ülkemizde düz ve hafif eğimli alanlarda iklim şartlarının etkisi altında oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından farklı horizonlar ve katlar gösteren topraklardır.  kırmızı renkli akdeniz toprakları ( terra – rossa )   bu topraklar, marmara bölgesi’nin güney kesimi ile ege bölümü ile akdeniz bölgesi’nin tamamında görülmektedir.kireçtaşı marn kil ve konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. toprağın rengi kırmızı acık kırmızı ve sarı renktedir. toprak iri taneli ve killidir.                           toprak kireç taşı üzerinde oluşsa bile kireçli bir yapıda değildir bunun...

türkiyede görülen toprak tipleri ve özellikleri, toprak tipleri,

zonal topraklar ( yerli topraklar ) ülkemizde düz ve hafif eğimli alanlarda iklim şartlarının etkisi altında oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından farklı horizonlar ve katlar gösteren topraklardır.  kırmızı renkli akdeniz toprakları ( terra – rossa )   bu topraklar, marmara bölgesi’nin güney kesimi ile ege bölümü ile akdeniz bölgesi’nin tamamında görülmektedir.kireçtaşı marn kil ve konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. toprağın rengi kırmızı acık kırmızı ve sarı renktedir. toprak iri taneli ve killidir.                           toprak kireç taşı üzerinde oluşsa bile kireçli bir yapıda değildir bunun...

intrazonal topraklar ve özellikleri nelerdir?

5.1.rendzina topraklar ( mollisol ):[konu başlığı] [sonraki konu]intrazonal topraklar sırasının kalsimorfik topraklar alt sırasına girerler a/c horizonlu topraklar olup rendzina’lar siyah veya esmer renkli olabilirler. podsol kuşağından çöle kadar değişen iklim koşulları altında oluşan rendzinaların yayıldıkları bölgelerde iklim soğuktan sıcağa hümidden semi arid iklime kadar değişiklik gösterebilir.rendzina toprakları; oluşum sebebi ve morfolojik özelliklere göre bazı alt gruplara ayrılır.   1. proto rendzina: henüz olgunlaşmasını tamamlamamış veya erozyonun aktif durumda olduğu yerlerde karbonat ve jips sierozemlerden oluşmuş lithosolik topraklardandır.   2. orman rendzina: bunlar yıkanma olasılığı fazla, nemli bölgelerde orman örüsü altında oluşmuş kalın koyu...

topraklar

toprağın hikayesi toprak:yerkabuğunu oluşturan kayaçların çözülmesi ile oluşan,içinde canlı atıkları,çeşitli mineraller,hava ve su bulunan,bitkilerin beslenmesini sağlayan ve yeryüzünü birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran örtüdür.            toprağın asıl kısmını oluşturan kayalar iki şekilde çözülür;1-fiziksel(mekanik)çözülme:taşların kimyasal bir değişikliğe uğramadan,gece-gündüz,yaz ile arasındaki sıcaklık farklarına bağlı olarak kayaların çatlayarak parçalanması olayıdır.fiziksel parçalanmada kayacı oluşturan minerallerin kimyasal özelliklerinde önemli bir değişiklik olmaz.bu ayrışmanın fazla olduğu alanlar şunlardır;-çöl iklimin etkili olduğu yerler-kutuplar ve çevresi-karasal iklim alanları-dağların yüksek alanlarıfi...

toprak coğrafyası ders notları

  dünyamızın kara alanlarını saran çeşitli bileşim ve renkte bulunan kayalar, dış etkenlerin tesiri ile ayrışmaya, çözülmeye uğramaktadır. kayalar ve depolar üzerinde en az birkaç milimetre, en fazla birkaç metreye kadar ulaşan çözülmüş veya ayrışmış zon, ya dış kuvvetler tarafından devamlı olarak süpürülmekte ya da oldukları yerde kalmaktadır. işte çeşitli süreçler tarafından kaya veya pekişmemiş çökeller üzerinde çözülen bu yerli zona toprak tabakası denir. ancak, toprağın oluşması sadece ana materyal olarak bilinen kaya ve depoların fiziksel ayrışma ve ufalanması sonucunda oluşmamaktadır. dış faktörlerle ayrışan zon üzerinde, yavaş yavaş flora ve faunanın yerleştiği, yaşadığı bir ortam teşekkül etmektedir. şöyle ki, fiziksel süreçlerle ufalanan zon üzerinde başta suyun etkisiy...

türkiyedeki topraklar ve toprak dağılışı

1-) zonal topraklar ( yerli topraklar )ülkemizde düz ve hafif eğimli alanlarda iklim şartlarının etkisi altında oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından farklı horizonlar ve katlar gösteren topraklardır.1.1 kırmızı renkli akdeniz toprakları( terra – rossa )bu topraklar, marmara bölgesi’nin güney kesimi ile ege bölümü ile akdeniz bölgesi’nin tamamında görülmektedir.kireçtaşı marn kil ve konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. toprağın rengi kırmızı acık kırmızı ve sarı renktedir. toprak iri taneli ve killidir. toprak kireç taşı üzerinde oluşsa bile kireçli bir yapıda değildir bunun sebebi yeterince yıkanmış olmasıdır.toros dağlarında 1000 m den yüksek sahalarda toprağın rengi organik madde birikiminden dolayı koyulaşarak kırmızımsı kahve ve kahverengi...

türkiye’de toprak çeşitleri ve toprak ve arazi kullanımı

türkiye’de toprak çeşitleri1-) zonal topraklar ( yerli topraklar )ülkemizde düz ve hafif eğimli alanlarda iklim şartlarının etkisi altında oluşan fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından farklı horizonlar ve katlar gösteren topraklardır.1.1 kırmızı renkli akdeniz toprakları( terra – rossa )bu topraklar, marmara bölgesi’nin güney kesimi ile ege bölümü ile akdeniz bölgesi’nin tamamında görülmektedir.kireçtaşı marn kil ve konglomera ve gnayslar üzerine oluşmuş topraklardır. toprağın rengi kırmızı acık kırmızı ve sarı renktedir. toprak iri taneli ve killidir. toprak kireç taşı üzerinde oluşsa bile kireçli bir yapıda değildir bunun sebebi yeterince yıkanmış olmasıdır.toros dağlarında 1000 m den yüksek sahalarda toprağın rengi organik madde birikiminden dolayı koyulaşar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !