× "

kamu nedir kısaca

" arama sonuçları
ekonomi nedir? ekonominin tanımı, geniş bilgi..!

ekonomi nedir? ekonominin tanımı, geniş bilgi..!

    , eski yunan’da ekonomi sözcüğünün kelime anlamı, bir evin mal varlığını yönetme sanatıydı. o dönemde ilgi veya etki alanı bir evden ibaret olan ekonomi, bugün bütün dünyayı ilgilendirmekte ve etkisi altına almaktadır. ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalıdır. tarih boyu ekonomi birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. bu tanımın da zaman içinde anlamını ve önemini yitireceği bir gerçektir, bunun sebebi bireylerin ihtiyaçları, üretim biçimleri ve malları, dolayısıyla yaşam biçimleri değişmekte ve gelişmekte, bu değişme ve gelişme de ekonominin anlamını ve işlevini insanlığın gelişmesine paralel olarak değiştirmek...

laiklik nedir

  laiklik nedir   laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir. kısaca laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. genel anlamı: laik olma durumu ( din işleriyle dünya işlerini ayıran, dinin dünya , özellikle devlet işlerine karışmasını istemeyen kişi, toplum, devlet.). felsefi anlamı: iman ve inancınyerine, aklın egemenliğini kabul eden bir inançtır. hukuki anlamı: somut olarak devlet ile dinin birbirine karışmaması olarak ifade edilebilir. siyasi anlamı:&n...

bürokrasi nedir ? 8

4.2.1.2  kırtasiyecilik yetki devretmeksizin ya da yetkiyi kendinde toplayarak hizmetleri yürütme anlayışının sonucudur. yönetimde yetki devri ve imza yetkisinin aktarılması çok sınırlı düzeyde ve genellikle üst kademelerin kendi içinde uygulanan bir yönetim ilkesidir. üstler astlarını kontrol altında tutmak için yetki devrine pek istekli değildirler. bu durum yoğun evrak trafiğine sebep olduğu için örgütün hizmetlerini daha iyi değerlendirme ve sağlıklı kararlar alma olanaklarını ortadan kaldırır  (eryılmaz;1995:231). merkeziyetçilikten kaynaklanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. yapılan çalışmaların kaydedilmesi ve dosyalanması ana hedef olduğu için yoğun yaz...

devlet ıstatistik enstitüsü ( dıe) nedir

istatistiğin doğuşu ve gelişimi istatistik başlangıçta teknik bir disiplin olarak ele alınırken günümüzde bir bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gelişmelerin temelini oluşturmuştur. son 30 yıla damgasını vuran ve çağımızda bilgi çağı olarak adlandırılan gelişmeler istatistiği evrensel bir konuşma dili konumuna getirmiştir. günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı güncel, güvenilir istatistiklerle sağlanmaktadır. doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar. ...

kazanılmış hak nedir?

kazanılmış hak kavramı idare hukukunda en çok kullanılan kavramlardan birisidir. diğer yandan, hem memur hem de memur adayları karşılaştıkları hukuksuz bir uygulamada bu kavramdan yola çıkarak hak aramaya çalışmaktadırlar. danıştay dergisinin son sayısında danıştay onuncu dairesi tetkik hakimi yahya şahin tarafından "yasa ve düzenleyici idari işlemlerin değişmesinin kazanılmış haklar yönünden incelenmesi" başlıklı 21 sayfalık bir analiz yayınlamıştır. hak arayacak ziyaretçilerimizin dikkatine sunuyoruz.yasa ve düzenleyici idari işlemlerin değişmesinin kazanılmış haklar yönünden incelenmesi yahya şahin danıştay onuncu dairesi tetkik hakimi ı-giriş ıı- kazanılmış hak kavramı ııı- kazanılmış hakların doğumu 1-birel...

kamu yönetimi

bölüm mezunlarıkamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. kısaca, kamu yönetimi bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. giderek daha fazla kamu yönetimi bölümü mezunu belediyeler, belediyelere ve kamu kuruluşlarına mal ve hizmet sat...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın...

özgeçmiş nedir, ne sağlar?

özgeçmiş nedir, ne sağlar?profesyonel iş hayatında sizin, arzuladığınız iş teklifini almanızı ve mülakat aşamasına ulaşmanızı sağlayacak olan en etkili araç, kurallara uygun olarak tasarlanmış şahsi hedeflerinizi, kabiliyetinizi içeren özgeçmişinizdir. bir çok kişi özgeçmişin iş başvurusunda formalite gereği hazırlanması gereken bir belge olduğunu düşünerek oldukça büyük bir yanılgıya düşerler. aksine, özgeçmişiniz sizi hiç tanımayan yöneticiye kendinizi tanıtacak bir satış belgesidir ve kesinlikle çok önemlidir. diğer adaylar arasında ön plana çıkmanız için özgeçmişinizin çok etkileyici ve dinamik olması gerekir. iyi bir &o...

ülkücü hareket nedir ?

dokuz ışık doktrinigaye olarak düşündüğümüz şeyi evvela belirtmek ve ondan sonra bu gayenin gerçekleşmesini sağ/ayacak yollan görüşmek isabetli olacaktır. gaye türk milletini, insanca usullerle, en kısa yoldan, kendi gücüyle ayakta durabilecek, kuvvetli, müreffeh, mutlu, hak ve şereflerine sahip bir millet hâline getirmek ve modern uygarlığın en ön safına geçirmektir.insanlar nasıl her şeyden önce kendi kendilerine hürmetkar olmak, kendi benliklerini hürmet duygusu ile hissetmek mecburiyetinde iseler, mîlletlerin de kendi kendilerine hürmetkar olmaları, kendi varlıklarına güvenmeleri ve kendi varlıklarına duyulan saygı ve güvenle çalışmaları sayesinde mutluluğa ermeler...

kültür nedir?

kültür nedir?kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir.c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir.a.yong, kültürün, “insanın tabia...

laiklik nedir?

laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir. kısaca laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. genel anlamı: laik olma durumu ( din işleriyle dünya işlerini ayıran, dinin dünya , özellikle devlet işlerine karışmasını istemeyen kişi, toplum, devlet.). felsefi anlamı: iman ve inancınyerine, aklın egemenliğini kabul eden bir inançtır. hukuki anlamı: somut olarak devlet ile dinin birbirine karışmaması olarak ifade edilebilir. siyasi anlamı: siyasal iktidarın, dinsel kudret ve otoriteden arındırılarak bağımsız hale getirilmesidir.yada dinin siyasal erk ve yaptırım gücüne sa...

laiklik nedir - laikliğin tanımı -laikliğin anlamı - laikliğin t

laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir. kısaca laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.genel anlamı: laik olma durumu ( din işleriyle dünya işlerini ayıran, dinin dünya , özellikle devlet işlerine karışmasını istemeyen kişi, toplum, devlet.).felsefi anlamı: iman ve inancınyerine, aklın egemenliğini kabul eden bir inançtır.hukuki anlamı: somut olarak devlet ile dinin birbirine karışmaması olarak ifade edilebilir.siyasi anlamı: siyasal iktidarın, dinsel kudret ve otoriteden arındırılarak bağımsız hale getirilmesidir.yada dinin siyasal erk ve yaptırım gücüne sahip olmam...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın tabiatı ve kendisini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eser” olduğunu be...

ıthalat nedir

  ithalat rejimi 1-      genel bilgiler:  ülkemizde ithalatı düzenleyen 50 tane yasa vardır. bunların arasında ithalat rejimi kararı çerçeve yasa mahiyetindedir.   ithalatın; bir yandan ülke yararına diğer yandan uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla; ithalat rejimi kararı ile ithalat yönetmeliği ve bu yönetmeliğe ekli ithalat tebliğleri, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.   daha kısa ve net bir tarif şöyle yapılabilir: ithalat, yürürlükteki ithalat mevzuatı ve uluslararası team...

sermaye piyasası nedir 2

  -geniş halk topluluklarının küçük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya getirmek. hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlamak,               -üretim araçları mülkiyetini geniş halk topluluklarına yaymak,               -toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı sağlamak,               -halkı ekonomik kararlarda söz sahibi yaparak demokrasinin ekonomik yanıtını tamamlamak,               ancak bu son konuda halk sektör&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !