× "

kamuoyunun yerel yönetim üzerindeki etkisi

" arama sonuçları

yerel yönetimlerde vatandaş memnuniyeti ( elazığ belediyesi örne

  kamu kurumlarında birhalkla ilişkilerçalısması olarak vatandaş memnuniyetiölçümü (elazığ belediyesi örneği) necmettin ersin* özet kamu yönetiminde bir halkla ilişkiler çalışması olarak vatandaş memnuniyeti ölçümü son derece önem arz etmektedir. vatandaşların memnuniyet düzeylerini tespit etmek ve beklentilerini karşılamak vatandaş memnuniyeti ölçümlerinin temel amacıdır. bu çalışma kapsamında elazığbelediyesi örneğinde vatandaşların aldığı hizmete ilişkin memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. araştırmada anket yöntemi uygulanmış ve toplam 400 kişi ile görüşülmüştür. çalışma sonu...

farklı bilgi ve ödevlerim

  reklam müziklerinin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir kamuoyu ve yerel yönetim kavramlarının anlamı nedir kamuoyu ve yerel yönetim kavramlarının anlamı ile kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi nedir belediyelerin belli başlı görevleri nelerdir belediyelerin belli başlı görevleri kısaca belediyelerin denetimi olmadığında pazar yerlerinde hangi sorunlar ortaya çıkar belediyelerin fuarlar, sergiler ve panayırlar açıp festivaller düzenlemelerinin ekonomiyi canlandırmak dışında başka hangi amaçları olabilir çevrenizde çeşitli amaçlarla bir araya gelmiş insanların oluşturduğu gruplar türk kızılayı zama...

siyasal pazarlama karması elemanlarının yeri ve önemi 2

adaylar (milletvekilleri) seçim kampanyaları yöntemleri ne kadar gelismis olursa olsun, partiler ve seçmenler için aday unsuru hiçbir zaman önemini kaybetmemektedir. çünkü, seçmenleri etkilemenin en etkili yöntemi yüz yüze yapılan çalısmalardır. aynı sekilde aday seçimlerinde, kisinin kendisi ön plandadır, yani seçim bölgesinde dogrudan seçim söz konusu oldugunda, kisinin rolü önemlidir. kisisel özellikler seçim sürecinde belirleyici rol oynamaktadır. bir siyasi partinin kimligi, ideolojisi, imaj ve vitrini hakkında fikir veren ürün karmasından biri de gösterdigi adaylardır. parti tercihlerinde adayların oynadıgı rol &ccedi...

türk mahalli idareler reformu: yeni düzenlemelerin analizinde di

idarecinin sesi dergisi, sayı 146, temmuz - ağustos 2011, s. 32-36. http://www.tid.web.tr/default_b0.aspx?id=271   türk mahalli idareler reformu: yeni düzenlemelerin analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar*   giriş batılı anlamda modern devlet yönetimi merkezi ve mahalli idarelerin güç ilişkisi ve mücadelesi üzerinde yükselmiştir. bazı ülkelerde ikisi arasında mücadele, bazılarında ise hizmetin sunumunda ortaklık şeklinde cereyan eden bu ilişki hemen her ülkede sürekli reform denemelerine maruz kalmıştır. bu reformların yöneldiği hedef devletin üretim, birikim ve dağıtım rejimindeki rolünü ve etkisini değiştirmek olmuştur.[1] ülkemizde ilk örnekleri 1839 ...

türkiyenin 2020 vizyonu ve dış politika

  anayasal, demokratik ve hukuk devletinde yaşadığımız sürece her istediğiğmizi yapmakta özgürüz. adalet sisteminin içinde bütün insanlarla eşitiz. bu özgürlüğümüzü kullanabilmemiz için yıllarca eğitim alıyoruz. çocuklukta başlayan aile eğitiminin ve okulda devam eden eğitimimizin amacı tamamen bu özgürlüğe ehliyet kazandırabilme çabasıdır. aslında bireylerin kendi aralarında anlaşamadığı kendi aralarında ve üzerinde mutabakat olabileceği bir anayasa göre bir sonuç almak uzlaşma sağlamak ihtiyacından doğan süreç siyasal bir çabadır. ve bizzat siyasetin görevidir.  toplulukların oldukları yerde siyaset doğal olarak ortaya çık...

latife uşaki

 m. kemal’in eşi olarak tanınan, daha doğrusu sadece ‘eşi latife hanım’ denerek yalnızca ismi lafzedilen bu hanım kimdir? tarih kitaplarında, okullarda öğretilen ders kitaplarında, m. kemal’in hayatının anlatıldığı kimi anılarda ve meraklı dilerde hep bu şekilde bahsediliyordu kendisinden; derinleme bilgilendirmeden yoksun, adının dışında bir hiç özelliği veya ehemmiyetine değinilmeden.oysaki m. kemal’in eşi olabilmeyi başarmış bir şahsiyetti latife hanım. osmanlıyla bağını kopartan, yeni bir yolda yürüme kararı alan, yeni kurulan bir devletin, ilk cumhurbaşkanının eşiydi. avrupa’da eğitim almış, fransızca, almanca, farsça, arapça ve latince bilen, profesyonel derece piyano çalan, zarif, kendinden emin...

devlet, birey ve siyaset, siyasal insan ve siyasal toplumsallaşm

ı.sunuş türkiye cumhuriyeti anayasası’nın 2.maddesinde “türkiye cumhuriyeti. demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  ifadesi yer almaktadır. bu ifadeyle, cumhuriyetin demokratik devlet niteliği belirtilmektedir. demokratik devlet kavramının gerisinde de, demokrasi idealini yaşayan, bu idealin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir anlayış, bir rejim  yatmaktadır. peki, demokrasi idealine ulaşabilme azim ve kararlılığı içinde olmakla,  uygulamada hakikaten demokrasiyi oturtma ve yaşatma çabaları hususundaki samimiyetin derecesi acaba ne düzeyde? demokratik rejimlerin demokrasiyi ne derece yaşatabildikleri tartışması bir tarafa, özünde “halk iktidarı” ilkesini taşıyan bu mukaddes...

yerel seçim sürecinde politik manevralar

      türkiye’de siyasal gelişmeler çok hızlı yaşanıyor. erdoğan’ın davos’taki gösterisi, akp ve yandaşları için yerel seçimlerde kullanılan ucuz bir malzeme oluşturdu. siyaset yapmanın icraattan çok laftan oluştuğu prensibini çok iyi uygulayan erdoğan, aslında zedelenmiş bir imajla çıkacağı bu süreçte kıvrak bir manevrayla imaj düzeltmeye çalıştı. imajı zedelenecekti çünkü bir yandan hamas’ı desteklerken, bir yandan da ikili anlaşmalar bağlamında israil ile en sıkı fıkı olan müslüman liderdi. büyük ortadoğu projesinin eş başkanıydı. amerikanın en güçlü yahudi lobisinden cesaret madalyası almıştı. tüm bunlara...

devlet, birey ve siyaset, siyasal insan ve siyasal toplumsallaşm

 ı.sunuş türkiye cumhuriyeti anayasası’nın 2.maddesinde “türkiye cumhuriyeti. demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  ifadesi yer almaktadır. bu ifadeyle, cumhuriyetin demokratik devlet niteliği belirtilmektedir. demokratik devlet kavramının gerisinde de, demokrasi idealini yaşayan, bu idealin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir anlayış, bir rejim  yatmaktadır. peki, demokrasi idealine ulaşabilme azim ve kararlılığı içinde olmakla,  uygulamada hakikaten demokrasiyi oturtma ve yaşatma çabaları hususundaki samimiyetin derecesi acaba ne düzeyde? demokratik rejimlerin demokrasiyi ne derece yaşatabildikleri tartışması bir tarafa, özünde “halk iktidarı” ilkesini taşıyan bu mu...

genel başkanımız sayın devlet bahçeli'nin

yazıcı formatı genel başkanımız sayın devlet bahçeli'nin tbmm grup toplantısında yapmış oldukları konuşma 26 şubat 2008   değerli milletvekilleri, basınımızın muhterem temsilcileri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. özellikle son yıllarda, hükümetin göstermiş olduğu zafiyeti değerlendirerek, şiddetini ve cüretini giderek artıran bölücü terör örgütüne yönelik beklenen kara harekâtı geçtiğimiz hafta nihayet başlamıştır. mehmetçik, olumsuz hava ve coğrafya şartlarına rağmen türk milletinin varlığına göz diken hainleri, saklandıkları inlerinden çıkararak gereken dersi vermek için iftihar edilecek mücadele içindedir. eksi 20 derece soğuk altında, karla kaplı yüksek bir coğrafyada, 35 kilogramlık teçhizatı şerefle taşıyarak yürütülen o...

margaret hilda thatcher

margaret hilda thatcher (okunuşu: margırıt hilda tetçır, barones-) (d. 13 ekim 1925 grantham, lincolnshire, ingiltere), demir leydi lakabıyla da tanınan ingiliz siyasetçi, eski başbakan. yakın tarihte ingiltere'yi en çok etkileyen kişilerden oldu. hem büyük destek gördü, hem de ciddi bir muhalefetle karşılaştı.   // gençlik dönemi margaret hilda roberts, doğu ingiltere'deki grantham kasabasında doğdu. babası alfred roberts manavdı, aynı zamanda yerel siyasette aktifti ve metodist kiliselerinde vaaz veriyordu. margaret da inançlı bir metodist hıristiyan oldu. eğitim hayatı başarılı geçti. oxford üniversitesi'ne bağlı somerville koleji'nde kimya okudu. 1946'da oxford üniversitesi muhafazakârlar derneği başkanı seçildi. mezun olduktan sonra ki...

yargıtay:yargıtay cumhuriyet baş savcılığına-2

21) adalet bakanlığı’nın anayasa’yı ihlal suçu oluşturan eylemleri a) ceza kanunu gerekçesinde tahrifatyeni türk ceza kanunu’nun basımını yapan adalet bakanlığı, kanunun gerekçesinde tahrifat yapmıştır.komisyondan 306. madde olarak sevk edilen “temel milli yararlara karşı hareket” suçu, genel kurul’da madde numarası değiştirilerek 305. madde olarak kabul edilmişti.madde aynen şöyledir:“(1) temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir. yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.“(2) fiilin...

iddianame:doğu perinçek'ten-2

yabancıların durumu     “temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” denilen anayasa’nın 16. maddesi; “temel hak ve hürriyetler, ab vatandaşları dışındaki yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” şeklinde değiştiriliyor.      suç ve cezalara ilişkin esaslar     “vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez” denilen ve ab’ye uyum anlayışıyla 7 mayıs 2004 tarihinde “uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez” şeklinde değiştirilmiş bulunan anayasa’nın 38. maddesinin son...

amerikan dış politikasının etkilenmesi: tabib huseynow

amerikan dış politikasının etkilenmesi: ulusal çıkarlar karşısında etnik çıkarlar tabib huseynov orta avrupa üniversitesi uluslararası ilişkiler ve avrupa çalışmaları bölümü ...

iran/israil kontrollü savaş senaryosunda yeni adım - suriye cep

iran'ın, nato zirvesi öncesinde ve lübnan'da patlatılan bombanın hemen sonrasında (nedense her pan-atlantik zirve öncesinde; hsbc'nin yakınlarında bir araba bombası patlıyor) ; iran'ı ziyaret etmekte olan suriye ile "stratejik işbirliği" yapacağına dair duyurusu; bir anda dünya basınında "iran-suriye" cephesi diye reklam edilmeye başlandı. iran cumhurbaşkanı yardımcısı muhammed rıza arif ile suriya başbakanı naci ot...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !