× "

kanuni esasi

" arama sonuçları

kanun-i esasi nedir ?

osmanlı devleti'nde mutlak monarşiden anayasalı monarşiye geçişi belirleyen ve meşrutiyet reşiminin temellerini atan anayasadır. osmanlı devleti'nin rusya ile savaş hazırlıkları içine girdiği sırada sultan ıı. abdülhamid tahta geçti (31 ağustos 1876). iç ve dış sorunların giderek ağırlaştığı bir sırada mehmed rüştü paşa'nın sadrazamlıktan çekilmesi üzerine ıı. abdülhamid, mithad paşa'yı bu makama getirmek zorunda kalmıştı.  mithad paşa, avrupa devletlerine verdiği sözü yerine getirerek anayasal düzene geçilmesini savunuyor, uluslararası konferans ve benzeri müdahalelerin ancak bu yolla önlenebileceğini ileri sürüyordu. padişah, mithad paşa'nın hazırlad...

1876 kanun-i esasinın özellikleri ve maddeleri

1876 kanun-i esasinın özellikleri ve maddeleri

1876 kanun-i esasi (ilk türk anayasası) nın özellikleri : ø ıı. abdülhamit döneminde ilan edildi ø 23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir. ø tanzimat ve ıslahat fermanlarının ak*sine tam bir batılı anlamda anayasa  niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır. ø 1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme  uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola*rak üçe ayrılarak düzenlenmiştir. ...

1876 kanun-i esasi' (ilk türk anayasası) nin özellikleri :

1876 kanun-i esasi   (ilk türk anayasası) nın özellikleri :ø      ıı. abdülhamit  döneminde  ilan edildi ø      23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir. ø      tanzimat ve ıslahat fermanlarının ak­sine tam bir batılı anlamda anayasa niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır.ø      1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola­rak üçe ayrılarak düzenlenmiştir.ø      1876 kanun-i esasi ile meclis-i umumi adlı bir meclis kurulmuştur. ø    ...

1919-1921; kanun-i esasi'den teşkilat-ı esasiye'ye

1919-1921; kanun-i esasi'den teşkilat-ı esasiye'ye giriş osmanlı imparatorluğu’nun son dönemi, çöküşü hızlandıran olaylara karşı bunu durdurma ya da önleme yolunda çare aramalar dönemidir. başlangıçta sadece ordunun modernleştirilmesine yönelik reform çabaları, sonradan toplumsal, hukuksal ve siyasal alanlara da yönelmek zorunda kalmıştır. batıda, iktidarın sınırlandırılması, siyasi iktidarın daha geniş kitleye dayanması fikri çok eskilere dayanmakta iken osmanlı devleti’nde batının da etkisiyle ancak on dokuzuncu yüzyılda yeni (genç) osmanlılar ile ortaya çıkmıştır. batıdaki gelişmeleri yakından takip eden bu aydın grup, imparatorluğu çökü...

kanuni esasi 1876 anayasası,1876 anayasası’nın özellikleri

1. osmanlı imparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır.   2. iki meclisli bir anayasadır. (meclis-i ayan ve meclisi mebusan)   3. heyeti ayan üyelerini padişah seçer.   4. meclisi feshetme yetkisi padişaha aittir.   5. 1908 yılında 2.meşrutiyet’in ilanıyla yeniden anayasa ilan edilmiştir.   6. 1909’da bu anayasa da değişikliğe uğramıştır.   7. türkler ilk defa bu anayasa ile seçme ve seçilme hakkını elde ettiler.   8. yasama ve yürütme yetkileri padişah’ın elinde toplandı. yasama organı ayan ve mebusan meclisidir. yürütme organı ise bakanlar kurulundan oluşmaktadır. yürütmenin başında padişah bulunur.   ...

anayasa nedir?

                     hukuki bir kelime olarak anlamı kendiliğinden anlaşılan ender kelimelerden biridir.   osmanlı devletinde kanun-i esasi sözü kullanılmış,  kurtuluş savaşı sırasın da ise  teşkilat-ı esasiye kanunu adını almıştır ,  bu isim ise 1961 anayası kabul edilene kadar devam etmiştir.                     anayasa kelimesinin içinde temel kuruluş anlamı elbetteki vardır.yani anayasa öyle bir yasadır ki devletin temel yapısını ve bu yapının işleyiş kurallarını gösteriyor. bu durumda da diğer yasaların üzerinde onlardan daha kapsamlı , onlara dayanak...

inkılap tarihi ders no :1

ı.meşrutiyet    meşrutiyet yönetim biçimi olarak egemenliğin padişah ve halk arasında paylaşıldığı yönetim biçimidir.bu yönetime geçmemizi sağlayanlar genç osmanlılar denilen aydınların bulunduğu gruptur.avrupada bu kesim jön türkler diye anılmaktadır. jön 'jeunne' kelimesinin türkçe okunuş biçimidir.fransızca olan bu kelimenin türkçe karşılığı 'genç' demektir. bu gruba mensup kişiler osmanlı devletinin avrupaya gönderdiği öğrencilerden oluşmaktadır. avrupaya gönderdiğimiz bu öğrenciler avrupa tahsili alarak devlete hizmet etmek yerine edebiyat ve siyaset alanında çalışmaya başladılar.         jön türkler avrupanın ileri bir medeniyet olmasının sebebini yönetim biçimlerine bağlamakta idiler. avrupada o dönemde en yaygın yönetim demokrasinin ilke...

ali suavi kimdir

    <!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:"bookman old style"; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:calibri; mso-fareast-font-family:calibri; mso-bidi-font-family:"times new roma...

1876 kanun-i esasi' (ilk türk anayasası) nin özellikleri :

1876 kanun-i esasi   (ilk türk anayasası) nın özellikleri :ø      ıı. abdülhamit  döneminde  ilan edildi ø      23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir. ø      tanzimat ve ıslahat fermanlarının ak­sine tam bir batılı anlamda anayasa niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır.ø      1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı ola­rak üçe ayrılarak düzenlenmiştir.ø      1876 kanun-i esasi ile meclis-i umumi adlı bir meclis kurulmuştur. ø    ...

kanun-i esasi

osmanlı devleti'nde mutlak monarşiden anayasalı monarşiye geçişi belirleyen ve meşrutiyet reşiminin temellerini atan anayasadır.osmanlı devleti'nin rusya ile savaş hazırlıkları içine girdiği sırada sultan ıı. abdülhamid tahta geçti (31 ağustos 1876). iç ve dış sorunların giderek ağırlaştığı bir sırada mehmed rüştü paşa'nın sadrazamlıktan çekilmesi üzerine ıı. abdülhamid, mithad paşa'yı bu makama getirmek zorunda kalmıştı. mithad paşa, avrupa devletlerine verdiği sözü yerine getirerek anayasal düzene geçilmesini savunuyor, uluslararası konferans ve benzeri müdahalelerin ancak bu yolla önlenebileceğini ileri sürüyordu. padişah, mithad paşa'nın hazırladığı "kanın-ı cedid" adlı anayasa taslağı...

kanuni esasi'nin maddeleri

kanuni esasi7 zilhicce 1293 (23 aralık 1876)1. tertip düstur cilt: 4, s:4-20 kanuni esasimemaliki devleti osmaniye madde 1 - devleti osmaniye memalik ve kıtaatı hazırayı ve eyalatı mümtazeyi muhtevi ve yekvücud olmakla hiçbir zamanda hiçbir sebeble tefrik kabul etmez.madde 2 - devleti osmaniyenin payitahtı istanbul şehridir ve şehri mezkurun sair bilâdı osmaniyeden ayrı olarak bir gûne imtiyaz ve muafiyeti yoktur.madde 3 - saltanatı seniyei osmaniye hilâfeti kübrayı islâmiyeyi haiz olarak sülaleî Âli osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlâda aittir.madde 4 - zatı hazreti padişahi hasbelhilâfe dini islâmın hâmisi ve bilcümle tebeai osmaniyenin hükümdar ve padişahıdır.madde 5 - zatı hazreti padişahinin nefsi hümayunu mukaddes ve gayri mesuldür.madde 6 - sülalei Âli osmanın hukuku hürriy...

osmanlının ilk anayasa’sı kanun-i esasi

osmanlının  ilk anayasa’sı kanun-i esasi 2001 yılında türkiye’de büyük bir kriz yaşanmasanı ayol açan anayasa kitapcığı, abdullah gül’ün köşk’e çıkmasını engelleyerek, bu kez deniz baykal’ın deyimiyle krizi önledi. türkiye, kriz yaratan ve aynı zamanda kriz önleyen anayasal süreçle ilk olarak ıı. abdülhamid döneminde tanıştı. murat aydınm.aydin@forumgazetesi.com 21 şubat 2002’de bakanlar kurulu toplantısında cumhurbaşkanı sezer’in başbakan ecevit’in önüne fırlattığı anayasa kitapçığı türkiye’de ekonomik ve siyasi anlamda onarılamaz yaralar açarken, ülke bir anda ekonomik bir kriz ile karşı karşıya kaldı. o süreçten sonra ise türkiye yine anayasal bir kriz ile karşılaşmış ve hukukçuların farklı yorumlarıyla cu...

kanunu esasi'nin mantıgı hala duruyor

    avni özgürel   türkiye son günlerde yeni ve sivil bir anayasayı tartışıyor. türk tarihinin ilk anayasası, 1876'da kabul edilmişti. ancak kanuni esasi kısa bir süre sonra askıya alındı. ilk anayasamızın ilanının üzerinden 131 sene geçti. tarih sayfalarında kaldı artık kanunu esasi. ama bugün yürürlükte olan 1982 anayasası da dahil bütün anayasa metinlerine onun mantığı sindi...27 mayıs darbesinin ürünü 1961 anayasası'nı nedense fazla seven aydınlarımız, 12 mart muhtırası ve 12 eylül ihtilali sonrası 'sivil anayasa' tabirine takıldı. ancak anayasanın tümünü değiştirmek hem zahmetli ve siyasi açıdan riskli hem de geniş mutabakat gerektirdiği için ihtiyaç doğdukça tek tek maddeleri ölçeğinde ele alındı. oysa şimdi, ilk kez prof. ergun özbudun gibi huku...

19 mart 1877 ilk kanun-u esasi kabul edildi.

19 mart 1877’de açıldı. mecliste 69 müslüman ve 46 müslüman olmayan mebus vardı. ancak meclisin ömrü kısa oldu. 13 şubat 1878’de, abdülhamid, kanuni esasi’ye dayanarak, meclis-i umumi’yi tatil etti. ıı. meşrutiyet'in ilanından sonra, 10 temmuz 1324'de meclisi mebusan tekrar toplantıya çağrıldı. 1876 kanuni esasisi'nde yapılması gereken değişiklikleri belirlemek üzere bir komisyon oluşturuldu. bu komisyonun hazırladığı metin 8 ağustos 1325'de (1909) kabul edildi. bu tarihten sonra, sonuncusu 21 mart 1334 olan 6 değişiklik daha yapıldı. 119 maddeden oluşan kanuni esasi'nin ilk beş maddesi, padişahın haklarını sayan ve tanımlayan maddelerdi. osmanlı hükümdarlığı, halifeliği de koruyarak osmanlı hanedanının en yaşlı üyesine ait olacaktı. ...

kanun-i esasi

10. sınıfların bu haftaki ödevi kanun-i esasi kanuni esasi'nin hazırlık çalışmalarına ıı. abdülhamid'in izniyle, 7 ekim 1876’da başlandı. kanuni esasi taslağını hazırlamak üzere, midhat paşa başkanlığında 28 kişiden oluşan bir komisyon oluşturuldu. komisyonun aldığı ilk kararlardan biri, mebuslar meclisi ile ayan meclisi'nden oluşacak bir "meclisi umumi" kurulması oldu.  7 kasım'da da, bir alt komisyon oluşturuldu. bu komisyonun çalışmaları sonucu oluşturulan metin, 23 aralık 1876'da ilan edildi.  kanuni esasi’nin kurduğu meclis, 19 mart 1877’de açıldı. mecliste 69 müslüman ve 46 müslüman olmayan mebus vardı. ancak meclisin ömrü kısa oldu. 13 şubat 1878’de,  abdülhamid, kanuni esasi’ye dayanarak, meclis-i umumi’yi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !