× "

kapıcı hakları

" arama sonuçları

engellilerin sgk’dan aylık hakları

gündelik lisanda malül,sürekli iş göremezlik değeri,engelli,özürlü raporu, vergi indirimine hak kazanma gibi bir çok anlatım biri diğeri ile karışmakta, birine göre verilen raporun ilkeleri farklı olduğundan diğeri ile kıyaslandığında aynı kişi için dahi farklı sonuçlar-oranlar ile karşılaşıldığında fark nedeni anlaşılmadan az olan raporlarda hak kaybı olduğu gibi düşünceler gündeme gelmektedir. öncelikle sgk’dan süreklilik arz eden ödemelerde aylık ve gelirlerin ne olduğunu hatırlayalım. gelir = iş kazası veya meslek hastalığında yapılan ödemeleri, aylık= bir süre sigortalılık ve gün şartı yanında, sağlık koşullarının aranan düzeyde eksilmesinin arandığı...

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kanun

4133 kat mülkiyeti kanunu kanun numarası : 634 kabul tarihi : 23/6/1965 yayımlandğı r. gazete : tarih : 2/7/1965 sayı : 12038 yayımlandığı düstur : tertip : 5 cilt : 4 sayfa : 2932 birinci bölüm genel hükümler a) kat mülkiyeti ve kat irtifakı: ı – genel kural: madde 1 – tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, ...

kaloriferci kapıcı yönetmeliği

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından : konut kapıcıları yönetmeliği birinci bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. dayanak madde 2 — bu yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. tanımlar madde 3 — bu yönetmelikte geçen; konut kapıcısı : anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin...

ülfet sitesi site yönetim planı

   ülfet sitesi site  yönetim  planı   genel  hükümler   ana gayri menkullerin yönetimi madde 1. bu yönetim planı, kocaeli ili, gebze ilçesi, yenikent mahallesi, 2405-2427  sokak  adresindeki ; tapuda b19d2b pafta, 4829 ada, 1 parsel sayıda kayıtlı, 6390.00 m2 lik  arsa üzerinde kurulu altı blok apartmandan müteşekkil her blokta 20 daire olup 120 daireli ülfet sitesi, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, sitedeki bloklar için kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup, ülfet sitesi  bu yönetim planına göre yönetilir.   ana gayri &nb...

ev sahibi ve kiracı hakları

      ev sahibi ve kiracı hakları imzaladığımız kontratlar nasıl olmalı, artış oranları neye göre belirleniyor, kiracılar kontrat öncesi evi hangi şartlarda tahliye edebilir, gürültücü komşularla veya gürültü yaptığımızı iddia eden komşularla yasal olarak nasıl uzlaşabiliriz...‘ntv’ye sorun’ programına konuk olan kültür üniversitesi medeni hukuk anabilim dalı öğretim üyesi prof. turgut öz, evsahibi-kiracı hakları ve komşuluk hukuku hakkında bilgiler verdi.türkiye cumhuriyeti anayasasının konut hakkımızla ilgili 57. maddesine göre: “devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut iht...

yönetim planı

y ö n e t i m p l a n ı           madde : 1   634 sayılı kat mülkiyeti  kanunu hükümlerine göre mülkiyeti  kat irtifakına çevrilecek olan; istanbul ili,ümraniye ilçesi …………  pafta ……. ada ……parsel  sayılı  gayrimenkul,  kanunun emredici   hükümleri saklı   kalmak   üzere,    bu    yönetim    planına    göre    yönetilir.          madde : 2   kat   mülkiyetine    tabi  &nbs...

konut kapıcıları yönetmeliği

1475 sayılı yasa uyarınca kapıcıların çalışmalarını düzenleyen tüzük ile yeni yasa uyarınca düzenlenen yönetmeliğin amaç ve kapsam maddeleri aynıdır. kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları olarak yapılmıştı.yönetmelik kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliklerini, çalışma süresini, hafta tatilini, ulusal bayram ve genel tatil günlerini, yıllık ücretli izin haklarını ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.tanımlartüzükte kapıcının tanımı,yönetmelikteki konut kapıcısı tanımı iseyeni düzenleme ile daha önce kapıcının tanımlanmamış olan görevleri ayrıntılı olarak tanımlanma...

bütün annelerin hizmetci olmasına gerek var mı?

bütün annelerin hizmetci olmasına gerek var mı?ali tezelsayın ali tezel, annemin işe giriş tarihi: 20.12.1995 ve isteğe bağlı ssk prim ödeme gün sayısı, 4.556 ve doğum tarihi de 10.05.1962. bu durumda 1 ekim 2008`den sonra bağ-kur`lu olacak ve sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacağını sizden öğrendik, o halde 2 sorum var; eğer bu şekilde devam eder ise ne zaman emekli olabilecek? kaç gün prim ödemesi gerekecek ve hangi yaş sınırına tabi olacak? akşam gazetesi`ndeki `isteğe bağlı ssk`lılar: kapıcı veya hizmetçi olursanız erken emekli olacaksınız` yazınızda belirtildiği gibi bir evde hizmetçi olarak ssk`lı olsa ne zaman emekli olabilecek? kaç gün prim ödemesi gerekecek ve hangi yaş sınırına tabi olacak?kısac...

yapı yönetimleri - kapıcı sözleşmesi

  http://www.yapiyonetimleri.com   apartman yöneticisi - site yöneticisi - iş hanı yöneticisi yasa, tüzük, mevzuat, tebligat, kanun, kararname   kapıcı tüzüğü   bakanlar kurulu kararının tarihi :    29/11/1994              no:94/6321 resmi gazetenin tarihi                  :   31/12/1994               no:22158 birinci bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1 - bu tüzüğün amacı, kapıc...

hapse giren kapıcıya kıdem tazminatı ödenir-ali tezel akşam gaze

hapse giren kapıcıya kıdem tazminatı ödenirali bey, 1994 yılında bir apartmanda kapıcı olarak işe başladım ve mayıs 2007’de aldığım bir arabanın ruhsatının sahte olması nedeniyle, çalıntı araba suçundan cezaevine girdim. işverenim olan apartman yönetimi bu süre boyunca eşimden hizmet almış ama bir kuruş para vermemiş. üstelik şimdi de sanki cezaevinde olduğumu bilmiyorlar gibi kapıcı dairesine noterden bir ihtarname gönderip, üç aydır hizmet vermediğinizden iş aktiniz sona erdirilmiştir, 15 gün içinde kapıcı dairesini boşaltın diyorlar. ben şimdi ne yapabilirim? ismi mahfuzsayın okurum, işlediğiniz suç işyerinde işlenmiş olsaydı işverenin sizi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin çıkarma hakkı vardı ama 4857 sayılı iş kanunu gereğince işyeri dışında işlenmiş bir suç nedeniyle göz...

hapse giren kapıcıya kıdem tazminatı ödenir-ali tezel akşam gaze

hapse giren kapıcıya kıdem tazminatı ödenirali bey, 1994 yılında bir apartmanda kapıcı olarak işe başladım ve mayıs 2007’de aldığım bir arabanın ruhsatının sahte olması nedeniyle, çalıntı araba suçundan cezaevine girdim. işverenim olan apartman yönetimi bu süre boyunca eşimden hizmet almış ama bir kuruş para vermemiş. üstelik şimdi de sanki cezaevinde olduğumu bilmiyorlar gibi kapıcı dairesine noterden bir ihtarname gönderip, üç aydır hizmet vermediğinizden iş aktiniz sona erdirilmiştir, 15 gün içinde kapıcı dairesini boşaltın diyorlar. ben şimdi ne yapabilirim? ismi mahfuzsayın okurum, işlediğiniz suç işyerinde işlenmiş olsaydı işverenin sizi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin çıkarma hakkı vardı ama 4857 sayılı iş kanunu gereğince işyeri dışında işlenmiş bir suç nedeniyle göz...

hapse giren kapıcıya kıdem tazminatı ödenir-ali tezel akşam gaze

hapse giren kapıcıya kıdem tazminatı ödenirali bey, 1994 yılında bir apartmanda kapıcı olarak işe başladım ve mayıs 2007’de aldığım bir arabanın ruhsatının sahte olması nedeniyle, çalıntı araba suçundan cezaevine girdim. işverenim olan apartman yönetimi bu süre boyunca eşimden hizmet almış ama bir kuruş para vermemiş. üstelik şimdi de sanki cezaevinde olduğumu bilmiyorlar gibi kapıcı dairesine noterden bir ihtarname gönderip, üç aydır hizmet vermediğinizden iş aktiniz sona erdirilmiştir, 15 gün içinde kapıcı dairesini boşaltın diyorlar. ben şimdi ne yapabilirim? ismi mahfuzsayın okurum, işlediğiniz suç işyerinde işlenmiş olsaydı işverenin sizi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin çıkarma hakkı vardı ama 4857 sayılı iş kanunu gereğince işyeri dışında işlenmiş bir suç nedeniyle göz...

kat mülkiyeti kanunu

kat mülkiyeti kanunu genel hükümler birinci bölüm a) kat mülkiyeti ve kat irtifakı: ı-genel kural: madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından , bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. ıı - tarifler: madde 2 - bu kanuna göre; a) kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (anagayrimenkul) ,yalnız ...

sakinlerimize bilgi: kat mülkiyeti kanunu

kat mülkiyeti kanunu kanun numarası: 634 kabul tarihi: 23/06/1965 yayımladığı resmi gazete tarihi: 02/07/1965 yayımladığı resmi gazete sayısı: 12038 birinci bölüm: genel hükümler a) kat mülkiyeti ve kat irtifakı: ı - genel kural: madde 1 - tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre irtifak hakları kur...

imar kanunu

kanun no: 3194 tarih: 03.05.1985 r.g.t:09.05.1985 r.g.s:18749 birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1 - bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. kapsam madde 2 - belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu kanun hükümlerine tabidir. genel esaslar madde 3 - herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. istisnalar ma...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !