× "

karşıtın eş anlamlısı nedir

" arama sonuçları

cocuk yetıstırmede kullanılan yontemler &ç.ruh sağlıgı sf 50

öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır. bazı eğitim amaçlarına ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır.   öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler. bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. burada dersin akışını güzelleştirecek, sınıfın dikkatini canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri i...

hegel

hegel, georg wilhelm friedrich:nnnbüyük bir sistem kurarak, kant'ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan hegel'in temel eserleri: phanomenologie des geistes (tinin fenomenolojisi), wissenschaft der logik (mantık bilimi), enzyklopadie der philosophischen wissenschaften im grundrisse (felsefi bilimler ansiklopedisi), grundlinien der philosophie des rechts (hukuk felsefesinin ilkeleri).nnmetafiziği: alman idealizminin kurucusu olan kant, aklın kendisinin a priori kategorileri ve bilginin formlarını, kalıplarını sağladığı için, bilginin mümkün olduğunu söylemişti. o bilginin, bu a priori kalıplarının insandan, içeriğinin ise dış dünyadan, insanın dışındaki gerçeklikten geldiğini sa...

öğretim yöntemleri

1) anlatım (takrir, sunma) metodu "şayet eğitimin amacı sadece bir konuda veya alanda bilgi sahibi kılmaksa... takrir metodunu kullanmak tartışma metodunu kullanmaktan çok daha iyidir. yok eğer, eğitimin amacı problem çözümleyecek nitelikte bazı yetenek ve hünerlerin geliştirilmesi ise, o takdirde en yetersiz sınıf tartışması bile bir çok takrirden daha üstündür." b.bloom eğitim tarihinde ve günümüzde en yaygın ve en çok kullanılan, ve aynı zamanda "en eski" niteliğini de taşıyabilecek bir öğretim metodudur. dolayısıyla, geleneksel bir metoddur. eğitimin örgün hale geldiği antikçağ yunan okullarında, ortaçağ medreselerinde ve hıristiyan okullarında, okuld...

çikolatanın faydaları ve zararları

çikolatanın faydaları ve zararları çikolata yemek insanı mutlu eder bu kaçınılmaz bir gerçek. ama sadece çocuklar iin yenmesi gereken bir yiyecek olgusundan çıkılmalı artık yetişkin insanlar neden daha çok çikolata tüketmiyor ki… türkiye’de çikolata daha çok çocukları sevindirmek ya da misafirliğe giderken iyi bir hediye götürmek amacıyla tüketiliyor. ‘‘kız isteme’’ merasimlerinin de vazgeçilmez bir unsuru.ülkemizde kişi başına günlük 2 gram çikolata tüketiliyor. bu rakam avrupa’da 25-30 grama kadar yükseliyor. çikolatanın en fazla tüketildiği ülkeler, damak tadına en d&uu...

öğretim metodları ve biçimleri,öğretimde strateji, metod, teknik

öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler ve hattâ değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır. bazı eğitim amaçlarına ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler vardır.   öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler. bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. burada dersin akışını güzelleştirecek, sınıfın dikkatini canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri i...

soru cevap metodu

soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla çözebilecek demektir.     soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.   bu metodun tarihte esas kullanıcısı, antik yunan filosofu sokrates'tir. onun idealist felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü örtülü ve uyur haldedir. eğitimin görevi, her insanın kafasında...

soru cevap metodu

  soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla çözebilecek demektir.     soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.   bu metodun tarihte esas kullanıcısı, antik yunan filosofu sokrates'tir. onun idealist felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü örtülü ve uyur haldedir. eğitimin görevi, her insanın kafasında v...

birinci kaide: sıfatların tamamı hakkında aynı hükümler geçerlid

بســـم الله الرحمن الرحيم   2.1. birinci kaide: sıfatların tamamı hakkında aynı hükümler geçerlidir   iki ana kaideden birisi şöyle ifade edilir: sıfatların bir kısmı hakkında ileri sürülen görüş, diğerleri için de geçerli olmalıdır. eğer muhatap, allah'ın hayat ile hayy (diri), ilim ile alîm, kudret ile kadir, sem' (işitme sıfatı) ile semî', basar (görme sıfatı) ile basîr, kelâm (konuşma sıfatı) ile mütekellim, irade ile mürîd olduğunu söylüyor ve bunların tamamının (mecaz değil) hakikat olduğunu kabul ediyor...

faşizm

faşizmin özellikler [değiştir] ideoloji ve amaçlar [değiştir] lider ilkesi: bu ilkeye göre toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir. gerek devlet gerekse de yönetim dünya görüşüne göre ve lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir. aynı şekilde işletmelerde de patron ve işçi arasında işletme yöneticisinin iktidarına dayalı bir ilişki kabul edilir. milliyetçilik: 19. yüzyıl boyunca yükselen milliyetçilik 20. yüzyılda çeşitli ve aşırı boyutlara varmıştı. ideolojik olarak belirlenmiş bir dünya görüşü: faşizm kimi ritülleri ve mistik-irrasyonel dünya görüşüyle aydınlanma karşıtı bir dünya görüşünü temsil eder. antisemitizm ve ırkçılık: bu konuda alman nazizminin halka yönelik terörü birçok başka ülkeye göre oldukça ön plandadır...

genel öğretim metodları-1

alıntı: http://www.egitim.aku.edu.tr/metod02.htm genel öğretim metodları öğretim metodları içinde, metodların yanı sıra genellikle öğretim teknikleri, öğretim sistemleri gibi konular da yer almaktadır. bu konular büyük ölçüde birbirinin içine girdiği için, öğretim metodları konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu teknik ve sistemler üzerinde de durmak gereği duyulmuştur.   öğretim sistemleri sistem, bir amaçlar kümesine ulaşmak için birbirleriyle bağlantı (işbirliği) içinde çalışan parçalar topluluğudur. sistemdeki bütün parçalar bir amaca ulaşmak için çalışırlar. bu çalışma sırasında birbirleriyle işbirliği yaparlar. dolayısıyla, sistem bir örgüt gerektirir. öğretim sistemi de, öğrencileri belli bir amaca ulaştırmak için çalışacak unsurların işbirliği halinde çalıştırılmas...

hegel, georg wilhelm friedrich:

hegel, georg wilhelm friedrich:büyük bir sistem kurarak, kant'ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan hegel'in temel eserleri: phanomenologie des geistes (tinin fenomenolojisi), wissenschaft der logik (mantık bilimi), enzyklopadie der philosophischen wissenschaften im grundrisse (felsefi bilimler ansiklopedisi), grundlinien der philosophie des rechts (hukuk felsefesinin ilkeleri). metafiziği: alman idealizminin kurucusu olan kant, aklın kendisinin a priori kategorileri ve bilginin formlarını, kalıplarını sağladığı için, bilginin mümkün olduğunu söylemişti. o bilginin, bu a priori kalıplarının insandan, içeriğinin ise dış dünyadan, insanın dışındaki gerçeklikten geldiğin...

soru-cevap metodu

soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla çözebilecek demektir. soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir. bu metodun tarihte esas kullanıcısı, antik yunan filosofu sokrates'tir. onun idealist felsefesine göre, tüm bilgiler insanın kafasında vardır, ama berrak ve uyanık halde değil, üstü örtülü ve uyur haldedir. eğitimin görevi, her insanın kafasında var olan bu bilgilerin üstünü açmak...

sokaklardafelsefe"ııı. diyalektik yöntem

ı. yöntem nedir?       "yöntem"den, bir amaca varılan yol anlaşılır. descartes, spinoza, hegel gibi en büyük filozoflar, yöntem sorununu özenle incelemişlerdi; çünkü, onlar, gerçeğe varmanın en usa-uygun yolunu bulmayı kendilerine iş edinmişlerdi. marksistler, anlık ve aldatıcı görünüşlerin ötesindeki gerçeğe doğrudan bakmak isterler; bu yüzden, yöntemin onlar için (sayfa 43) çok büyük bir önemi vardır. yalnız bir tek bilimsel yöntem, dönüştürücü, devrimci bir eylemi, bilimsel dünya anlayışı içinde oluşturmak olanağını sağlar.       diyalektik, materyalist bir dünya anlayışına tamıtamına uygun gelen tek yöntem, işte bu yöntemdir.       bu incelemenin önümüzdeki altı dersini diyalektik yönteme ayıracağız. ama, kendimizi, özet niteliğinde bir b...

diyalektik yöntem

bu yazıda hegel’in dizgesini oluşturan yapının hangi yönteme dayandığı açıklanmaktadır. forum- filozoflar-hegel bölümünde “varlık” tan başlayarak mantık-doğa- tin üçlüsünün nasıl açındığı görülebilir. w.t.stace   şimdiki sorumuz, öteki kategorileri varlıktan nasıl çıkarsayacağımızdır. hangi yöntemi kullanacağız? ilk kategoriye şans veya kaprisle karar veremeyeceğimiz gibi, çıkarsama yöntemimiz de rasgele aklımıza gelen bir yöntem olamaz. burada da, çıkarsamayı biz yapmıyoruz. biz kendi aklımızla kategoriler arasında bağlantılar yaratmıyoruz: çıkarsama, aklın bizden bağımsız olarak yer alan nesnel bir sürecidir - şüphesiz zaman içinde bir süreç değil, mantıkî bir süreçtir bu . bizim görevimiz kategorileri çıkarsayacağımız yöntemi icad etmek değil, kategorilerin k...

çağdaş köroğlu'muz

ülkemizin kamplara bölündüğü yıllardı. istanbul sokaklarında gece vakti yalnızca sarhoşlarla nurcuların dolaşmaya cesâret edebildiği günlerdi. kurtarılmış bölgelerin şehri paylaştığı zulmet seneleriydi. karşı kampta olanları düşman bellemeyi öğretmişlerdi. yüksek tahsil için istanbul'a gelmiştim, ama âilemi ezine'de kayınvâlideye bırakmıştım. bir hafta sonu çocukların yanına gittiğimde öğrenmiştim abdi ipekçi'nin öldürüldüğünü. ne yalan söyleyeyim, o atmosfer içinde sevinmemek mümkün değildi. hele ipekçi gibi zorlu bir karşıtın bertaraf edilmesi az bir şey değildi. ihâle mehmet ali ağca'nın üzerinde kalınca, o günler için bizim gözümüzde şövalye makâmını çoktan hak etmişti. yıllar sonra hele papa'nın vurulması gündeme gelip de yine taşın altından ağca çıkınca, sempati...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !