× "

karabakkal kuşu

" arama sonuçları

karabakkal mescidi (merdivenli cami)

kocaeli gebze ilçesi sultan orhan mahallesi’nde bulunan bu cami, xv.yüzyılda yaptırılmıştır. kitabesi bulunmadığından banisi ve yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. cami üç katlı olduğundan ve katlara merdivenle çıkılmasından ötürü merdivenli cami ismi ile tanınmıştır. dikdörtgen planlı cami ahşap çatılıdır. yanında tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. kocaeli camileri orhan gazi camisi fevziye (fethiye) camisi bağçeşme camisi pertev mehmet paşa (yeni cuma) camisi akçakoca (dere) camisi debbağhane camisi yenidoğan camisi çarşı (imaret-abdüsselâm) camisi akça cami...

baç (urgancı ahmet çelebi) camisi

kocaeli cedid mahallesi’nde eski istanbul yolu üzerinde bulunan bu camiyi urgancı ahmet çelebi yaptırmıştır. kitabesi günümüze ulaşamadığından ve yapımı ile ilgili arşiv kaydına da rastlanmadığından yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir. bu cami şehrin dış surlarının doğu kapısı yakınında olduğundan ve buradan geçen kervanlardan rüsum (baç) alındığından banisinin ismi yerine halk arasında baç camisi olarak tanınmıştır. buna dayanılarak caminin xvı.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. değişik dönemlerde yapılan onarımlar sonucunda özelliğini bütünüyle yitirmiştir. dikdörtgen planlı, yarı kagir bir camidir. taş kaide üzerine, taştan yuvarlak gövdeli minaresinin orijinal olduğu sanılm...

akçakoca (dere) camisi

kocaeli’nin yukarı pazar, akçakoca diye isimlendirilen yerdeki bu camiyi izmit ve yöresini fetheden akçakoca 1327-1328 yıllarında yaptırmıştır. cami, orijinal olmayıp geç devirlerde yenilenmiştir. cephe duvarının sol üst köşesinde, saçağa yakın bir dua cümlesinin altında 1939 tarihi yazılıdır. buna dayanılarak yapının bu tarihte yenilendiği sanılmaktadır. caminin il yapımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. bugünkü görünümü ile dikdörtgen planlı, kagir duvarlı, ahşap çatılıdır. caminin beden duvarlarında xıx.yüzyıla tarihlendirilen tuğlalar kullanılmıştır. bu da caminin xıx. yüzyılda yenilendiğini göstermektedir. ibadet mekanı 14.75x12.60 m. ölçüsünde ...

alaca mescit (gümüşlüoğlu camisi)

kocaeli hacı hasan mahallesi, hasan kasım yokuşu yanında, mescit sokağı’nda bulunan bu caminin bizans çağında yapılmış olan ıustinianus sarayının kalıntıları üzerinde olduğu söylenmektedir. caminin beyaz zemin üzerine lacivert renkte sülüs yazılı çini kitabesinden el hac bin mehmet gümüşlüzade tarafından 1598-1599 yıllarında yapıldığı öğrenilmektedir. kitabe: benâ hâzâ’l-mescide taleben li-rıza’l-lahi te’alâ vebtigae li-rahmeti rabbihi’l-âlâ el-hac mustafa bin muhammed eş-şehir bi-gümüşlüzade tarih fî sene seb’a ve elf h.1007 (1598). cami dikdörtgen planlı olup, moloz taştan ve kagir duvarlıdır. ancak zamanl...

bağçeşme camisi

kocaeli bağçeşme mahallesi’nde, bağçeşme ilköğretim okulu karşısında bulunan bu camiyi izmit’in fethinden sonra sultan orhan’ın oğlu gazi süleyman paşa’nın sancaktarı osman ağa yaptırmıştır. izmit’te ilk yapılan camilerden biri olup, ahşaptan yapılmıştır. sonraki yıllarda yenilenmiş, 1953 yılında yıktırılmış ve yerine bugünkü fevkani cami yapılmıştır. bu caminin mimari yönden özelliği bulunmamaktadır. kocaeli camileri orhan gazi camisi fevziye (fethiye) camisi bağçeşme camisi pertev mehmet paşa (yeni cuma) camisi akçakoca (dere) camisi debbağhane camisi yenidoğan camisi çarşı (imaret-abd&u...

çarşı (imaret-abdüsselâm) camisi

kocaeli il merkezinde, imaret mahallesi’ndeki bu cami, defterdar abdüsselâm tarafından 1524-1525 yılında yaptırılmıştır. vakıf kayıtlarından bu caminin daha önce yapıldığı ve mimar sinan tarafından genişletilerek yenilendiği öğrenilmektedir.cami 1872-1873 yıllarında altıncıoğlu hatice hanım tarafından onarılmıştır. bunu belirten bir kitabe caminin giriş kapısı üzerindedir. kitabe: “iş bu imaret cami-i şerifinin banisi defterdar-ı esbak abdüsselam bey efendi hazretlerinin sülale-i tahirelerinden el hac seyyid ismail zülkefil bey’in halile-i muhteremesi delail-i şerif mezunesi merhume ve makfurliha hadice firdevs hanım ruhu için rızaen l’illah el fatiha fi sene zilhicce-tış şerife fi 23 yevm-3 cuma.” ...

pertev mehmet paşa (yeni cuma) camisi

pertev mehmet paşa (yeni cuma) camisi

kocaeli yeni cuma mahallesi’nde, eski istanbul-ankara karayolunun yanında bulunan pertev mehmet paşa külliyesi’nin bölümlerinden biri olan bu cami, halk arasında yeni cuma camisi olarak da tanınmaktadır. pertev mehmet paşa’nın ölümünden sonra, 1572’de caminin temelleri atılmış, yapı topluluğu 1579’da tamamlanmıştır. külliye mimar sinan eseridir. cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. kubbeye geçişi sağlayan tromplar caminin dışında, üst örtüsünde kendini açıkça belli etmektedir. merkezi kubbe yarım kubbelerle takviye edilmiştir. kubbe kasnağını çepeçevre kuşatan 24 adet ve yan duvarlarda ise...

fevziye (fethiye) camisi

fevziye (fethiye) camisi

  kocaeli kemalpaşa mahallesi, hürriyet caddesi üzerindeki bu camiyi xvı.yüzyılda izmitli mehmet bey tarafından yaptırılmıştır. ilk yapımında mimar sinan’ın eseri olan bu cami, 1776 depreminde yıkılmıştır. sultan ıı.mahmut zamanında kaptan-ı derya firari ahmet paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. bu yüzden de fevziye cami ismini almıştır. cami 1894 depreminde bir kez daha yıkılmış ve yalnızca minaresi günümüze gelebilmiştir. sonraki yıllarda sırrı paşa tarafından yapılan bu caminin mimari yönden herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. cami arazi konumuna uyularak yarı fevkani yapılmıştır. cadde tarafından avluya düz bir girişle girilmektedir. deniz tarafında ise bodruma yer verilmiştir. bu taş bodrumun oriji...

orhan gazi camisi

kocaeli izmit körfezi’ne hakim tepede, iç kale’nin ortasındaki set üzerinde yer alan orhan gazi camisi’ni, orhan gazi süleyman paşa’ya 1332-1333 yıllarında yaptırmıştır. bu caminin bulunduğu yerde eski bir kilise kalıntısı olduğu da kaynaklarda belirtilmiştir. v.cuinet buradaki bizans kilisesinin orhan gazi tarafından 1330’a doğru camiye çevrildiğini ileri sürmüştür. h.dernschwans eskiden kilise olan bu yere orhan gazi’nin cami yaptırdığını kaydetmiştir. ekrem hakkı ayverdi caminin kilise ile hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürmüştür. istanbul arkeoloji müzeleri 1938’de burada yaptığı kazıda kale duvarlarına rastlamış ancak, kilisenin varlığını belirten herhangi bir ize rastla...

klanlar11 üyeler pts

isim sıra puan köyler tutkulu manyak 1 13.154 4 pokerist.32 2 8.534 2 roket0107 3 4.992 2 reprotr 4 4.816 2 haayaatyalan 5 4.480 2 ***ability*** (barzo) 6 4.398 1 kasaturax 7 3.514 2 lucifer-7 8 3.363 1 crueljan 9 3.207 1 pisuar* 10 3.144 1 muratka...

kocaeli cami ve mescitleri

kocaeli cami ve mescitleri orhan gazi camisi (merkez) kocaeli izmit körfezi’ne hakim tepede, iç kale’nin ortasındaki set üzerinde yer alan orhan gazi camisi’ni, orhan gazi süleyman paşa’ya 1332-1333 yıllarında yaptırmıştır. bu caminin bulunduğu yerde eski bir kilise kalıntısı olduğu da kaynaklarda belirtilmiştir. v.cuinet buradaki bizans kilisesinin orhan gazi tarafından 1330’a doğru camiye çevrildiğini ileri sürmüştür. h.dernschwans eskiden kilise olan bu yere orhan gazi’nin cami yaptırdığını kaydetmiştir. ekrem hakkı ayverdi caminin kilise ile hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürmüştür. istanbul arkeoloji müzeleri 1938’de burada yaptığı kazıda kale duvarlarına ...

kocaeli kocaeli cami ve mescitleri

orhan gazi camisi (merkez) kocaeli izmit körfezi’ne hakim tepede, iç kale’nin ortasındaki set üzerinde yer alan orhan gazi camisi’ni, orhan gazi süleyman paşa’ya 1332-1333 yıllarında yaptırmıştır. bu caminin bulunduğu yerde eski bir kilise kalıntısı olduğu da kaynaklarda belirtilmiştir. v.cuinet buradaki bizans kilisesinin orhan gazi tarafından 1330’a doğru camiye çevrildiğini ileri sürmüştür. h.dernschwans eskiden kilise olan bu yere orhan gazi’nin cami yaptırdığını kaydetmiştir. ekrem hakkı ayverdi caminin kilise ile hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürmüştür. istanbul arkeoloji müzeleri 1938’de burada yaptığı kazıda kale duvarlarına rastlamış ancak, kilisenin varlığını belirten herhangi bir ize rastlamamıştır. nitekim, orhan gazi camisi’nin ...

gebze tarihi gebze

gebze gebze tarihigebze, marmara bölgesinin doğusunda, izmit körfezi'nin kuzeykesiminden yer alan, zengin bir tarihi geç-mişe sahip, ekonomisi,tarım ve hayvancılık ve sanayiye dayalı türkiye'nn hızla gelişen vebüyüyen bir ilçesidir.gebze adının kaynaklarıgünümüzde gebze adı, çok eski devirlerden bu yana kullanılagelençeşitli adların, az çok değşikliğe uğramış biçimidir. doğrulukderecesi henüz kesinlik kazanmamış olsa da, yazılı bazıkaynaklarca "gebze"nin; libyasa, dacybza, dacibyza, geubize,geliboş, gekboze, gekbüze, gebize gibi adlarla anıldığı ileri sürül-müştür. bazı araştırmacılar da, "gebze"nin bir zamanlar osmanlı vebizans savaşçıları arasında sık sık el değiştiren ve özlenen biryöre olması itibariyle "gel bize" veya "bize gel" ifadelerindenoluşan ve zaman i-çind...

gerede

geziyorum gerede'de kar keyfi kışı ve karı sevenler, büyük kentlere yakın ekonomik bir tatil için gerede-esentepe mevkiinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. istanbul'a 300, ankara'ya 150 kilometre uzaklıktaki gerede-esentepe mevkii, dinlendirici özelliğinin yanı sıra eğlenceye doyabileceğiniz aktivitelerle dolu. efsaneleri ile ünlü tepedeki gezimize, bölgenin yegane konaklama tesisi esentepe oteli çevresinden başlıyoruz. geredeliler' in seyir tepesi esentepe' de, ahşap masalı piknik alanı, oyun aletleri ile donatılmış çocuk parkı, voleybol, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor. ...

gebze tarihi ile yaşanır

gebze'mizin tarihi eserleri camiler 1. sultan orhan camii : gebze'nin batısında yer alan cami, tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi, gebze'nin kurucusu olan sultan orhan yaptırmıştır. sultan orhan camii erken osmanlı döneminin en basit ve sade örneklerinden biri olarak kabul edilir. selçuklu etkisinde, fakat kendine özgü bir mimari yaratma isteği yapıda göze çarpar. 2. ilyas bey camii: ilk defa ilyas bey tarafından yaptırılan caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ancak gebze'nin ilk fethedildiği yıllarda (1326 yapılmaya başlandığı tahmin edilmektedir. ilyas bey camii , osmanlılardan kalma en eski cami sayılmaktadır. 3. çoban mustafa paşa camii ve külliyesi: camii, yapılar toplulu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !