× "

karahanlı türkçesi

" arama sonuçları

karahanlı türkçesi nedir - nasıl ortaya çıkmıştır

türk lehçelerinden biri, orta asya türk yazı dilinin başlangıcı. orta asya türk yazı dili, karahanlı (ya da hakaniye) türkçesi, harizm-altınordu türkçesi ve çağatayca olmak üzere üç döneme ayrılır. ilk islâmî edebiyat dili olan karahanlı 11.-12. yüzyıllar arasında kaşgar ile doğu ve batı türkistan'dan gelişmiştir. karahanlı türkçesi aynı zamanda karahanlı devleti'nin resmî dili olmuştur. doğu türkistan ile maveraünnehir arasındaki bölgede kurulan karahanlı devleti'nin içinde çeşitli türk boyları bulunmaktaydı. ancak karahanlı devleti'ni oluşturan asıl boylar karluklar ile uygurlardı. karahanlı devleti 10. yüzyılda isl&a...

karahanlı kültürü...

türk mayası karahanlı kültürü   karahanlılar devleti başlangıçta uygur kültürünün kalıntılarına dayanarak kurulmuştur. müslümanlığın benimsenmesi ise bu devleti daha sonraları bambaşka bir yapıya kavuşturmuştur. karahanlı devleti, yerleşik yaşama geçen türk boylarının meydana getirdiği büyük bir kültür devletidir. batı göktürk devleti'ni meydana getiren oğuz kavimleri batı'ya kaydıkça, onların yerlerini karluk türkleri almışlardır. diğer türk devletlerinde olduğu gibi iki başkent sistemini kullanan karahanlılar balasagun ve kaşgar'ı önemli merkezler durumuna getirmişlerdi. orta asya türk kültürü açısından, daha kuzeyde...

çağatay türkçesi edebiyatı nedir özellikleri nelerdir?

çağatay türkçesi edebiyatı müşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti’t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig’le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üç...

doğu lehçesi (hakaniye türkçesi)

ilk müslüman türk devleti olan karahanlı lehçesine hakaniye lehçesi denilmektedir. bu lehçe gerçekte uygurcanın devamıdır. 14. yüzyıldan sonra çağa­tayca adını almıştır. islam etkisindeki ilk ürünler bu lehçeyle verilmiştir. bugünkü özbekçenin kaynağını bu lehçe oluşturur. hakaniye türkçesi olarak adlandırılan bu türk şivesi, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler meydana getirmiştir. asıl olarak kutadgu bilig ile başlayan bu döneme, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üç gruba ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak adlandırmak gerekmektedir. ...

doğu lehçesi (hakaniye türkçesi)

ilk müslüman türk devleti olan karahanlı lehçesine hakaniye lehçesi denilmektedir. bu lehçe gerçekte uygurcanın devamıdır. 14. yüzyıldan sonra çağa­tayca adını almıştır. islam etkisindeki ilk ürünler bu lehçeyle verilmiştir. bugünkü özbekçenin kaynağını bu lehçe oluşturur. hakaniye türkçesi olarak adlandırılan bu türk şivesi, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler meydana getirmiştir. asıl olarak kutadgu bilig ile başlayan bu döneme, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üç gruba ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak adlandırmak gerekmektedir. ...

karahanlı türkçesinde oğuzca belirtiler-hazin hayal içel

karahanlı türkçesinde oğuzca belirtiler   hazin hayal içel      karahanlı türkçesi türkçenin köktürkçe ve uygurcadan sonra devam eden koludur. bu dönemde yazılan eserler eski türkçe özellikler bulundurmakla birlikte karışık dillilik şeklinde ifade edilebilecek bir takım özellikler de barındırmaktadırlar. doğu türkçesine öncüllük eden bu dil, içinde diğer lehçelere ait özellikler de bulundurmaktadır. bunlardan bir tanesi de oğuzların türkçesidir. kaşgarlı  mahmud’un eserinde belirttiği birçok  özellik bize o günün oğuzcasına dair bilgiler sunmaktadır.kaşgarlı mahmud’un verdiği bilgiler ve o dönemlere ait  araştırmalar sonucunda gerek bu dönem türkçesinde gerekse eski türkçe döneminde oğuzca özelliklerin var olduğu ve bu lehçenin o dönemlere ait yazı dilin...

çağata türkçesi

ödevin özetiçağatay türkçesiçağatay türkçesi, kuzey-doğu türkçesinin ikinci döneminin adıdır. 15. yüzyılda başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder. batı türkçülüğünün sınırların çizen karadeniz, kafkas dağları, hazar denizi ve orta iran’ın kuzey ve doğusunda kalan ve müslüman olan bütün kuzey ve doğu türklüğü, 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl başlarına dek aynı yazı dilini kullanmıştır; bu yazı dilinin türkoloji literatüründeki adı çağatay türkçesidir. belirttiğimiz sınırların doğusunda kalan; fakat aslen oğuz olan türkmenlerde buna dahildir. bunun tek istisnası kırım hanlığıdır. 14...

hakaniye lehçesi / karahanlı türkçesi...

    eski türkçe dönemi ve hakaniye lehçesi hakaniye lehçesi dendiği zaman akla kaşgarlı mahmut'un en çok beğendiği, öyle ki "kaşgar dili","kaşgar türkçesi" olarak da adlandırılan, bir diğer şekilde "karahanlı türkçesi" (karahanlıca)dilinin devirlerinden biri gelir. kaşgarlı'nın şivelerle karşılaştırılırken "türkçe" diye adlandırdığı hakaniye lehçesi, ilk türk yazı dilidir.bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük kısmı uygur yazısı ile yazılmış olduğundan bu döneme uygur dönemi(devri), bu yazı diline de uygurca denilebilir. fakat türkoloji ve türk dili öğretiminde türkçe'nin bu ilk devresi için biz "eski türkçe" adlandırmasını yapıyoruz."eski türkçe" dönemini incelerken bu dönemin kapsadığı hakaniye lehçesini ve özelliklerini de inceleyebiliyoruz... türkçe'...

çağatay türkçesi edebiyatı, çağatay türkçesi, çağatay, çağatay h

müşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti’t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig’le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üçe ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak zikretmek gerekir. dil bakımından bu bölgeler kaşgar şîvesindeyseler de arada bazı ayrılıklar görülmektedir. müşterek orta asya türkçesi'nin doğu kolu olan kaşgar veya hâkâniye (karahan...

çağatay türkçesi edebiyatı - çağatay hanlığı

müşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti’t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig’le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üçe ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak zikretmek gerekir. dil bakımından bu bölgeler kaşgar şîvesindeyseler de arada bazı ayrılıklar görülmektedir. müşterek orta asya türkçesi'nin doğu kolu olan kaşgar veya hâkâni...

çağatay (hakaniye) türkçesi edebiyatı nedir?

müşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üçe ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak zikretmek gerekir. dil bakımından bu bölgeler kaşgar şîvesindeyseler de arada bazı ayrılıklar görülmektedir. müşterek orta asya türkçesi'nin doğu kolu olan kaşgar veya hâkâniye (karahanlı) şi...

çağatay türkçesi edebiyatı

müşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti’t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig’le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üçe ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak zikretmek gerekir. dil bakımından bu bölgeler kaşgar şîvesindeyseler de arada bazı ayrılıklar görülmektedir. müşterek orta asya türkçesi'nin doğu kolu olan kaşgar veya hâkâni...

hakaniye (karahanlı) lehçesi

eski türkçe dönemi ve hakaniye (karahanlı) lehçesi         hakaniye lehçesi dendiği zaman akla kaşgarlı mahmut'un en çok beğendiği, öyle ki "kaşgar dili","kaşgar türkçesi" olarak da adlandırılan, bir diğer şekilde "karahanlı türkçesi" (karahanlıca)dilinin devirlerinden biri gelir.         kaşgarlı'nın şivelerle karşılaştırılırken "türkçe" diye adlandırdığı hakaniye lehçesi, ilk türk yazı dilidir. bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük kısmı uygur yazısı ile yazılmış olduğundan bu döneme uygur dönemi, bu yazı diline de uygurca denilebilir.        fakat türkoloji ve türk dili öğretiminde türkçenin bu ilk devresi için biz "eski türkçe" adlandırmasını yapıyoruz."eski türkçe"...

çağatay türkçesi edebiyatı

çağatay türkçesi edebiyatımüşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti’t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig’le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üçe ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak zikretmek gerekir. dil bakımından bu bölgeler kaşgar şîvesindeyseler de arada bazı ayrılıklar görülmektedir. müşterek orta asya türkçesi'nin doğu kolu olan kaşgar ve...

çağatay türkçesi edebiyatı

müşterek orta-asya türkçesi'ni takip eden kuzey-doğu türkçesi'nin meydana getirdiği edebiyat, geniş mânâda çağatay türk edebiyatını meydana getirmektedir. dîvân ü lügâti’t-türk ve kutadgu bilig gibi büyük eserlerin ortaya çıkışından sonra kaşgar türkçesi, edebî kudretini göstermiş oluyordu. hakâniye diye anılan bu türk şivesi, sadece bu eserlerle kalmamış, teşekkül eden yeni kültür merkezlerinde birçok eserler vücuda getirmiştir. gerçekte kutadgu bilig’le başlayan bu devre, ortaya çıkan kültür merkezlerine göre üçe ayrılırsa da onları müşterek orta asya türkçesi eserleri olarak zikretmek gerekir. dil bakımından bu bölgeler kaşgar şîvesindeyseler de arada bazı ayrılıklar görülmektedir. müşterek orta asya türkçesi'nin doğu kolu olan kaşgar veya hâkâniye (karahanlı) şi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !