× "

karahanlılar

" arama sonuçları

karahanlılar..

karahanlılar..    karahanlılar devleti'nin türk tarihi açısından önemi, ilk kez türk ve islam sentezini yapan devlet olmasındadır. türklerin, müslümanlığı benimsemesinden sonra kurulan bu devlet, hem türk, hem de islam karakterini taşıyordu. uygur alfabesini kullanırlar ve türkçe konuşurlardı. orta asya'dan gelen yağma türk boyu tarafından kurulan karahanlılar devleti, yaklaşık olarak üç milyon kilometrekarelik bir alana yayılmıştı. türklerin göçebelikten vazgeçerek yerleşik bir yaşam sürmeye başladıkları dönemde, ortaya çıkan ilk türk devleti, karahanlılar devleti'dir. karahanlılar devleti'nin kökeni epeyce karışıktır. bir g&ou...

karahanlılar

karahanlılar 840-1212 tarihleri arasında, türkistan ve maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk müslüman türk devleti. karluk, çiğil, yağma ve diğer türk boylarından meydana gelen karahanlılar devleti, devrin islâm kaynaklarında el-hâkaniye, el-hâniye, âl-i afrasiyab; başka eserlerde de, alp-ilig hanlar, arslan-buğra hanlar unvanlarıyla anılır. karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafından, bu sülâlenin kara ünvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. "kara", türkçe'de, kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük ve yükseklik de ifade eder. karahanlılar devleti, 840 senesinde uygur devletinin, kırgızlar tarafından yı...

karahanlılar( 840 - 1212 )

karahanlılar devleti'nin kuruluş ve gelişmesikarahanlılar tabiri, doğu ve batı türkistan'da hüküm sürmüş olan ilk islami türk sülalesine, avrupalı oryantalistler tarafından unvanlarındaki -kara- "kuvvetli" kelimesinin çok sık geçmesinden dolayı verilen bir isimdir. bu sülale için ilmi eserlerde kullanılan diğer bir isim, yine karakteristik bir unvandan dolayı, ilek (ilig) -hanlar tabiridir. ayrıca bu sülale çağdaş islam kaynaklarında "al-hakaniye, el-haniye ve al-afrasiyab" gibi isimlerle de anılmıştır. onların menşei hakkında yedi muhtelif nazariye vardır. karahanlılar tarihi üzerinde başlıca otorite o. pritsak bu sülaleyi, a-shi-na hanedanının bir kolu olan karluk hanedanına bağlamaktadır.840'da uygur devletinin kırgızlar tarafından yıkılması üzerine karluk yabgusu kendisini bozkırlar ha...

karahanlılar (840-1212)

k arahanlılar, 840- 840 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler ...tümünü okumak için linke tıklayınız. 1212 tarihleri arasında, 1212 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler ...tümünü okumak için linke tıklayınız. türkistan ve türkistan asya kıtasında türklerin yurdu manasına gelen büyük bir ülke. tabii coğrafyası, etnoğrafik ve tarihi manasıyla türkistan’ın hudutları şöyledir: güneyden gürgan nehri, horasan dağları, kopet dağı, kuhi baba, mezdûran, tapcak ve ak dağları, hindukuş sırtları, mustag-kuenker sıradağları; doğudan, doğu türkistan’ın doğu hudutları, sucav civarında 98&d...

karahanlılar

         karahanlı devleti (ilighanlar)                 kara-han ünvanını alan bilge kül kadir han tarafından 840 ta kurulmuş,iki kardeş arasında devlet toprakalrının paylaşılması sonucu 1042 de yıkılmıştır.             balasagun,özkend ve havalisi ile tarun havzasının batı kısmı,baykaş gölü,hindikuş,karakurum dağları dolaylarında hüküm sürmüştür.           batı ve doğu türkistan'da ilk türk islam devletini kuran hanedan (840-1211) ayrıca arap kaynaklarında el hakaniye ,el haniye ,ali afrasiyab adıyla&n...

karahanlılar

karahanlılar vikipedi, özgür ansiklopedi   git ve: kullan, ara karahanlılar قاراخانيان   ← 840 – 1041 →   → "1969 trt türk tarihi takvimi"ne göre "karahanlılar" bayrağı ...

karahanlılar

karahanlılar karahanlılar doğu ve batı türkistan’da hüküm sürmüştür. (840-1212). avrupalılar bu sülalenin unvanlarındaki “kuvvetli” kelimesinin çok sık geçmesinden onlara “karahanlı” ismini vermişlerdir. diğer bir isim yine karakteristik bir unvandan dolayı, ilek (ilig) hanlar tabiridir. ayrıca bu sülale çağdaş islam kaynaklarında “el-haniye” ve “al-afsiyap” gibi isimlerle de anılırlar. karahanlılar devleti kurulduğunda devleti kurulduğunda, bu devlet kavimleri yarı yarıya bölen altay sistemine uygun olarak iki kağan idaresinde iki kısma ayrıldı. aslan kara hakan unvanını taşıyan doğu kısmının hâkimi büyük kağan, naziri olarak bütün karahanlılar&...

karahanlılar devleti (840 - 1212)

karahanlılar devleti hakkında sizlere gerekli bilgileri vermeye başlamadan önce karahanlılar’ın bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. ilk türk müslüman devletidir.buyrun konumuza dönelim: 840-1212 tarihleri arasında, türkistan ve maveraünnehir’de hâkimiyet kuran ilk müslüman türk devleti. karluk, çiğil, yağma ve diğer türk boylarından meydana gelen karahanlılar devleti, devrin islâm kaynaklarında el-hâkaniye, el-hâniye, âl-i afrasiyab; başka eserlerde de, alp-ilig hanlar, arslan-buğra hanlar unvanlarıyla anılır. karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafından, bu sülâlenin “kara” unvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. “kara”, t&...

doğu karahanlılar

doğu karahanlılardoğu karahanlılar devleti, karahanlı devleti ikiye ayrılınca; büyük kağan unvanıyla, şerefüddevle lâkaplı ebû şüca süleyman bin yusuf, merkezi balasagun ve kaşgar'ı kendine bırakıp, kardeşlerinden buğra han muhammed'e, taraz ile isficab'ı, mahmud'a ise arslan tigin unvanıyla ülkenin doğusunu verdi.doğu karahanlı tarihi karahanlı devletleri arasında sınır anlaşmazlığından dolayı savaşlar devam etti. doğu karahanlı devletinin başkenti balasagundu. ilk dönemlerde doğudan gelen göçebe türkler ülke topraklarına kabul edildi ve islamiyete girmeleri sağlandı.bu sırada büyük selçuklu devleti güçlenmekteydi. menekşe dönemi, karahanlılar selçukluların üstünlüğ...

karahanlılar (840–1212) menşei, kuruluşu ve siyasi tarihi, hakkı

karahanlılar (840–1212) menşei, kuruluşu ve siyasî tarihi: doğu ve batı türkistan’da 840-1212yılları arasında hüküm sürmüş olan bir müslüman-türk devletidir. uygur devletinin 840 yılında kırgızlar tarafından ortadan kaldırılmasından sonra başkentleri kaşgar olmak üzere kurulmuştur. islamiyet’i topluca kabul eden ilk büyük türk devleti olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. türk’ler başlangıçta islam’ı normal şartlarda bilginler eliyle değil daha çok mistik yönü ağır basan dervişler eliyle öğrenmişlerdir. arap gezginci ve bilgin ibn-i faldan 960 yılında yaklaşık 200.000 çadırlı karahanlı’ların islamiyet’i kabullerinden bahseder. bilge...

karahanlılar

karahanlılar (840–1212)menşei, kuruluşu ve siyasî tarihi:doğu ve batı türkistan’da 840-1212yılları arasında hüküm sürmüş olan bir müslüman-türk devletidir. uygur devletinin 840 yılında kırgızlar tarafından ortadan kaldırılmasından sonra başkentleri kaşgar olmak üzere kurulmuştur.[1] islamiyet’i topluca kabul eden ilk büyük türk devleti olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. türk’ler başlangıçta islam’ı normal şartlarda bilginler eliyle değil daha çok mistik yönü ağır basan dervişler eliyle öğrenmişlerdir.[2] arap gezginci ve bilgin ibn-i faldan 960 yılında yaklaşık 200.000 çadırlı karahanlı’ların islamiyet’i kabullerinden bahseder. bilge k&uum...

karahanlılar devletinin yapısı ve tarihi

840-1212 tarihleri arasında, türkistan ve maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk müslüman türk devleti.karluk, çiğil, yağma ve diğer türk boylarından meydana gelen karahanlılar devleti, devrin islâm kaynaklarında el-hâkaniye, el-hâniye, âl-i afrasiyab; başka eserlerde de, alp-ilig hanlar, arslan-buğra hanlar unvanlarıyla anılır. karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafından, bu sülâlenin "kara" unvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. "kara", türkçe'de, kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük ve yükseklik de ifade eder.karahanlılar devleti, 840 senesinde uygur devleti'nin, kırgızlar tarafından yıkılmasıyla, orta asya bozkırlarında, bilge k&u...

karahanlılar ve türk tarihindeki önemleri

karahanlılar (karahanlı devleti)840-1212 tarihleri arasında, türkistan ve maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk müslüman türk devleti. karluk, çiğil, yağma ve diğer turk boylarından meydana gelen karahanlılar devleti, devrin islâm kaynaklarında el-hâkaniye, el-hâniye, âl-i afrasiyab; başka eserlerde de, alp-ilig hanlar, arslan-buğra hanlar unvanlarıyla anılır. karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafından, bu sülâlenin "kara" unvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. "kara", türkçe'de, kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük ve yükseklik de ifade eder. karahanlılar devleti, 840 senesinde uygur devletı'nin, kırgızlar tarafından yıkılmasıyla, orta ...

tarihte karahanlılar (karahanlı devleti)

karahanlılar (karahanlı devleti)840-1212 tarihleri arasında, türkistan ve maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk müslüman türk devleti. karluk, çiğil, yağma ve diğer turk boylarından meydana gelen karahanlılar devleti, devrin islâm kaynaklarında el-hâkaniye, el-hâniye, âl-i afrasiyab; başka eserlerde de, alp-ilig hanlar, arslan-buğra hanlar unvanlarıyla anılır. karahanlılar tabiri, batılı şarkiyatlar tarafından, bu sülâlenin "kara" unvanını çok kullanmaları sebebiyle verilmiştir. "kara", türkçe'de, kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük ve yükseklik de ifade eder. karahanlılar devleti, 840 senesinde uygur devletı'nin, kırgızlar tarafından yıkılmasıyla, orta ...

karahanlılar çağında türk edebiyatı

onuncu asırda türkler     türklerin ana yurdu olan orta asya'da, onuncu asrın ortalarına doğru 'türk devlet' olarak yukarıda anlattığımız uygurlar bulunuyordu. bunların hüküm sürdükleri yer,bugün doğu türkistan dediğimiz yerlerin büyük bir bölümünü dolduruyordu. fakat daha önceki asırlarda olduğu gibi uygurlar,öteki bütün türklere,hiç olmazsa türklerin bir kısmına hâkim değillerdi. ynai bu asırda büyük bir türk birliği yoktu. uygur devletinin şimalinde, 840'taki büyük isyanları ile dokuz oğuz - uygur devletini sarsıp küçülten kırgız türkleri vardı. kırgızlar,aşağı yukarı bugünkü moğolistanla daha şimalini işgal eden bir yerde oturuyorlardı. kırgızların batısında,yani bugünkü cenûbi sibiyanın büyük bir bölümünde kimek türkleri vardı. bunların büyü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !