× "

karasal ekosistemler

" arama sonuçları

iklim değişikliği ve türkiye

daha önce de açıklandığı gibi, küresel boyutta olabilecek bir sıcaklık artışı­na bağlı olarak, iklimde önemli değişmeler olacaktır. bu değişmenin sonuçlan kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim ku­şaklarının sınırlarının değişmesi, ekstrem meteorolojik olayların ve bunlara bağlı doğal afetlerin artması şeklinde görülecektir.bu olaylar bölgesel ve zamansal olarak çok değişik biçimde ortaya çıkacak­tır. örneğin, dünyanın bazı bölgelerinde görülen kasırgalar, kuvvetli yağışlar ile bunlara bağlı olarak oluşan seller ve taşkınlar gibi meteorolojik afetlerin şid derinde ve frekansında artış olurken, bazı bölgelerinde uzun süreli ve şiddetli kuraklı...

mavi gezegen

mavi gezegenimizi tanıyalım ve koruyalım üzerinde yaşadığımız dünya samanyolu galaksisine ait güneş sistemindeki bir gezegendir.dünya üzerindeki tüm canlı ve cansızlar arasında karşılıklı işleyen bir düzen vardır.bizim dikkatsizliğimiz sonucu bazı canlıların yok olması bütün canlıları olumsuz yönde etkiler. dünya’nın yapısı ve genel özellikleri dünyamız iç içe geçmiş beş katmandan meydana gelmiştir.bunlar: hava küre(atmosfer) su küre(hidrosfer) taş küre(litosfer) ateş küre(pirosfer) ağır küre(barisfer) hava küre(atmosfer) hava küre çeşitli gazların karışımından oluşmuştur.bu gazların %21’i oksijen,%78’i azot,%1 ise karbondioksit,su buharı ve di...

ekosistem ve ekosistemler neden bozuluyor ve değişiyor

tanımlar: ekoloji, bugün çok sayıda bilim dalının çekirdeğini oluşturmaktadır. çevre şartları içinde tek bir canlının incelenmesine “otekoloji”, farklı canlı türlerinin oluşturduğu toplulukların incelenmesine “sinekoloji ” denmektedir.1935 yılından itibaren, bir bölgede bulunan bütün canlılar ve bunların cansız çevrelerini ifade etmek için “ekosistem” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. çevre ve sistem kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ekosistem kelimesinin açık bir ifadesi olarak yer küreden bahsetmek gerekir. gerçekte yer küre en büyük bir ekosistemi oluşturmaktadır. ekosistem içinde daha küçük boyutlu ekosistem...

küresel ısınma

                                                      bugünkü konumuz''küresel ısınma''sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzündeki ve atmosferin alt bölümlerindeki (alt troposfer) sıcaklık artışına “k&uu...

azot döngüsü

azot döngüsü yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. azot canlılar için önemli bir maddedir. çünkü, proteinlerin ve dna’nın önemli bir bileşenidir. gaz halindeki azot (n2), atmosferin %80'ini oluşturur. üçlü kovalent bağı, bu iki azot atomunu sıkıca bir arada tutar (n?n). ancak, azot gaz formuyla bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılamaz.   yanardağ hareketleri ve şimşek gibi elektrik deşarjları, küçük bir miktar azotun besin döngüsüne girmesini sağlayabilir. ancak, gerekli miktarın elde edilebilmesi için toprak organizmaları tarafından bitkilerin kullanabileceği bir forma dönüştürülmeleri gerekir.   ...

farklı iklim tiplerinin insan üzerindeki olumsuz etkileri

ekstrem hava olaylarını ve iklimsel olayları kontrol etmek veya zararlarından biraz olsun kurtulmak insanların elindedir. olayları engellemek mümkün olmasa da, etkilerini azaltmak alınacak tedbirlere bağlıdır. tüm ekstrem hava olayları hastalıklara neden olmaz, ancak eğer toplum, ekstrem olayın hemen arkasından normale dönemezse, kayıplarını en aza indiremezse o zaman ekstrem olayların arkasından hastalıkların, sağlık sorunlarının çıkması kaçınılmazdır.meteorolojik sistemlerin siyasi bir sınırı yoktur, ülke sınırı tanımaz. tehdit unsuru olan sistem hakkında önceden bilgi sahibi olmak birçok hayat kurtarır, maddi hasarları azaltır. wmo-dünya hava gözlemi (www) çerçevesinde, tüm wmo üyeleri düzenli olar...

farklı iklim tiplerinin insan üzerindeki olumsuz etkileri

ekstrem hava olaylarını ve iklimsel olayları kontrol etmek veya zararlarından biraz olsun kurtulmak insanların elindedir. olayları engellemek mümkün olmasa da, etkilerini azaltmak alınacak tedbirlere bağlıdır. tüm ekstrem hava olayları hastalıklara neden olmaz, ancak eğer toplum, ekstrem olayın hemen arkasından normale dönemezse, kayıplarını en aza indiremezse o zaman ekstrem olayların arkasından hastalıkların, sağlık sorunlarının çıkması kaçınılmazdır.meteorolojik sistemlerin siyasi bir sınırı yoktur, ülke sınırı tanımaz. tehdit unsuru olan sistem hakkında önceden bilgi sahibi olmak birçok hayat kurtarır, maddi hasarları azaltır. wmo-dünya hava gözlemi (www) çerçevesinde, tüm wmo üyeleri düzenli olar...

küresel ısınma

küresel ısınma nedir? 1961-1990 dönemi ortalamalarından farklara göre hesaplanan küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklığı anomalilerinin 1860-2004 dönemindeki değişimleri.   yerküre’nin 4.6 milyar yıllık çok uzun jeolojik tarihi boyunca iklim sisteminde milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnız dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur. öte yandan, sanayi devriminden beri, iklimdeki doğal değişebilirliğe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girildi. bu yüzden, günümüzde iklim değişik...

- ekosistemler

     ekosistem:“belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bir bütün şeklinde” tanımlanır. yani canlılar ve bunların çevresi ve aralarındaki ilişkilerden oluşmaktadır.       ekosistemler mikro alanlardan tüm biyosfere kadar çok farklı boyutlarda olabilmektedir. bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır; büyüklüğü ya da genişliği çok değişik olabilir. boyutları ne olursa olsun, bir ekosistemin sınırları az çok belirgindir. örneğin bir ağaç gövdesi, bir su birikintisi, bir buğday tarlası bir nehir, bir deniz hatta dünya bir ekosistemdir. büyüklüğü çok değişik olan tüm ekosistemlerin öğeleri ve işlevleri aynıdır. orman, dağ, ova, çayır, hu...

farklı iklim tiplerinin insan üzerindeki olumsuz etkileri

ekstrem hava olaylarını ve iklimsel olayları kontrol etmek veya zararlarından biraz olsun kurtulmak insanların elindedir. olayları engellemek mümkün olmasa da, etkilerini azaltmak alınacak tedbirlere bağlıdır. tüm ekstrem hava olayları hastalıklara neden olmaz, ancak eğer toplum, ekstrem olayın hemen arkasından normale dönemezse, kayıplarını en aza indiremezse o zaman ekstrem olayların arkasından hastalıkların, sağlık sorunlarının çıkması kaçınılmazdır.meteorolojik sistemlerin siyasi bir sınırı yoktur, ülke sınırı tanımaz. tehdit unsuru olan sistem hakkında önceden bilgi sahibi olmak birçok hayat kurtarır, maddi hasarları azaltır. wmo-dünya hava gözlemi (www) çerçevesinde, tüm wmo üyeleri düzenli olarak meteorolojik gözlemlerini değiştirmek/takas etmek zorundadır. bu değişim de ...

küresel ısınma nedir?

           küresel ısınma nedir?      insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. iklim sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. sera gazlarının bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30oc daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve di azot monoksit gibi gazlardan oluşan sera gazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. sera etkisinin artması, troposferin ısınmasında, stratosferin de soğumasında en ö...

ekosistemler

tanımlar: ekoloji, bugün çok sayıda bilim dalının çekirdeğini oluşturmaktadır. çevre şartları içinde tek bir canlının incelenmesine “otekoloji”, farklı canlı türlerinin oluşturduğu toplulukların incelenmesine “sinekoloji ” denmektedir. 1935 yılından itibaren, bir bölgede bulunan bütün canlılar ve bunların cansız çevrelerini ifade etmek için “ekosistem” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. çevre ve sistem kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ekosistem kelimesinin açık bir ifadesi olarak yer küreden bahsetmek gerekir. gerçekte yer küre en büyük bir ekosistemi oluşturmaktadır. ekosistem içinde daha küçük boyutlu ekosistemlerde bulunmaktadır. orman, dağ, ova, çayır, hububat, doğal hayvanların her biri ayrı ayrı ekosistemi oluşturmaktadır. ekosistemi ...

ayrıntılarıyla küresel ısınma

   küresel ısınma nedir?      insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. iklim sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. sera gazlarının bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30oc daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve di azot monoksit gibi gazlardan oluşan sera gazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. sera etkisinin artması, troposferin ısınmasında, stratosferin de soğumasında en önemli etken olarak gösteriliyor....

küresel iklim değişimi ve küresel ısınma

küresel iklim değişimi ve küresel ısınma doğal çevreyi şekillendiren canlıların yaşamını yönlendiren ve kontrol eden iklim, bir yerde uzun bir zaman diliminde yaşanan hava olaylarının (ortalama ve ekstrem) bitini olarak tanımlanır. iklimi atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosferin kendi aralarındaki karmaşık ilişki ve etkileşimler sonucu oluşan doğal bir sistem olarak nitelendirmek gerekir. şekil 1 iklim sisteminin düzenli bir doğal denge içinde çalışması ancak bu sistemi oluşturan unsurların arasındaki ilişkilerin olması gerektiği (beklendiği) gibi düzenli ve dengeli bir biçimde devamıyla mümkündür. aksi takdirde iklimde bir bozulma başka bir deyişle bir değişim söz konusu olacaktır. nitekim dünyamızın yaklaşık 4.5 milyarlık jeolojik tarihi tarihi boyunca ikilim sistemini siste...

<b>dünya sona erer böyle,bir patlamayla değil iniltiyle<

        “dünya sona erer böyle,bir patlamayla değil iniltiyle.” (t. s. eliot)jeolojik deveirlerüzerinde yaşadığımızı dünyamızı tanımıyor muyuz? ne kadar tanıyoruz? hangi badirelerden, afetlerden, facialardan bugüne geldiğini,kaç yaşında ve nasıl bir yaşantısı olduğunu,yaşam hikayesini biliyor muyuz? .ne güzelde dönüyor.sanki her şeyi bizi düşünerek sunmuş gibi biz nefes alalım havayı,beslenip barınalım diye de verimli toprakları sunmuş.deniz kenarında uzanıp güneşlenmek ne büyük zevk.dünyamızın ve üzerindeki yaşamın bugüne değin geçirdiği değişimi kayaçları ve fosilleri inceleyerek anlamay çalışıyoruz.paleontoloji ve jeoloji bilimi bu işle uğraşıyor.bu bilimler,kayaçları ve fosilleri inceleyerek,dünyanın oluşumundan bu güne kadar geçen sürecini anlamaya ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !