× "

karmaşık sayının orijin etrafında döndürülmesi

" arama sonuçları

karmaşık sayıların kutupsal gösterimi

karmaşık sayıların kutupsal kordinatlarla gösterimi z=a+bi karmaşık sayısının karmaşık düzlemde orijine birleştiren doğru parçasının [oz]=r=[z] olur.oz doğrusunun reel eksenle yaptığı yönlü açı da q olsun.karmaşık düzlemde bir r uzunluğu ve q açısı verildiğinde z noktasının yeri bulunur. karşıt olarak bir z noktası verildiğinde r sayısı ve en az bir q açısı bulunabilir.q açısı açılarından biri olabilir.yani bu açılardan her biri z nin üzerinde bulunduğu ışını belirtir.bu ışın üzerinde r kadar alınarak z noktası bulunmuş olur. z=0 sayısı için q belirsizdir.bundan dolayı r=0 almakla karmşık düzlemde z=0(orijin) notasını göstermiş olur. argüment bir karmaşık sayı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !