× "

karsinogenezis nedir

" arama sonuçları

neoplazik polipler (adenomlar)

adenomlar kolorektal mukozanın selim glandüler tümörleridir. kripta epitelinden kaynaklanan adenom hücrelerinde diferansiasyon kusuru nedeni ile bu lezyonlar karsinomatöz transformasyon olayında preneoplastik dönemin simgesi olarak kabul edilmektedir. adenomlar, malignite riski taşırlar ve kolorektal mukozadaki dağılımlan karsinomların dağılım oranlarına uygunluk gösterir. adenomların histolojik olarak; yaş ve büyüklükleri ile orantılı olarak displazi derecelerin de artış görülür (tablo.2). adenomlar makroskopik ve mikroskopik olarak üç morfolojik tipe ayrılır; tübüler, tübülovillöz ve villöz adenom. tübüler adenom: tübüler adenomlar %60 oranında sol kolon ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !