× "

karstik arazi nedir

" arama sonuçları

akdeniz bölgesi coğrafya dağlar akarsu göller iklimi bitki örtüs

akdeniz bölgesi hakkında bilgiler türkiyenin önemli bölgeleri arasında yer alan akdeniz bölgesinin genel özellikleri arasında turizm merkezleri başta gelmektedir bu nedenledirki  akdeniz bölgesini 2 kısımda inceleyebiliriz. akdeniz bölgesinin coğrafi konumu nedir bölge ismini güneyindeki akdeniz’den alır. ege bölgesi ile olan sınırı köyceğiz gölünün batısından başlayarak sultan dağlarına kadar uzanır. kuzeyde iç anadolu bölgesi’ne komşudur. bölgeyi kuzeydoğudan doğu anadolu bölgesi ve doğudan g.doğu anadolu bölgesi çevreler. yurdumuzun güneyinde alan bakımından 4. büyük bölgemizdir akdeniz bölgesinin yeryüz&uu...

coğrafya terimleri sözlüğü, coğrafyada ne nedir ne demektir

  coğrafya terimleri sözlüğü, coğrafyada ne nedir ne demektir, coğrafya terimleri açıklaması, coğrafya ile ilgili tanımlar ve bilgiler, coğrafya maddeleri, coğrafya sözcükleri ve açıklamaları a   açık havza ne demektir: sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir   açısal hız : dairesel hareket yapan dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. dünya, ekseni çevresindeki hareketi sırasında 4 dakikada 1 derecelik, 1 saatte 15 derecelik, 24 saatte 360 derecelik dönüş yapar. açısal hız, dünya üzerindeki her noktada aynıdır.   ağıl : hayvanların barındığı, çevresi taş v...

ülkemizdeki akarsuların özellikleri ve deltaları

ülkemizdeki akarsuların özellikleri ve deltaları

türkiye'nin akarsu ve deltaları türkiye iklim koşullan ve yer şekillerinin çeşitliliğine bağlı olarak sık bir akar­su ağına sahiptir. topraklarımızdan kaynağını alan çok sayıda akarsu, altı önemli hav­za ile bazı kapalı havzalara su taşır. ancak akarsularımızın uzunlukları fazla değil­dir. türkiye'nin bir yanmada oluşu ve dağların genellikle kıyılara paralel sıralar hâlin­de uzanması, uzun akarsuların oluşmasını engellemiştir.kıyılarımızdaki dağlardan kaynağını alan akarsular, kısa bir yol aldıktan sonra de­nize ulaşır. bu nedenle bu akarsuların boyları oldukça kısadır. kaynağını iç kesimler­den alan akarsularımızın boylan daha uzundur. bununla birlikte en uzun akarsuyumuz olan...

obruk nedir?

 yatay veya yataya yakın tabakalı kireçtaşlarında bulunan yeraltı nehirlerinin veya aktif mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş baca veya kuyu görüntüsü veren derin çukurluklardır. karstik arazilerdeki mağara ve galeri gibi yer altı boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan derin çukurlardır. derinliği oldukça fazla olan bu çukurların içi genellikle suyla doludur. yer altı kaynak ve sularının o bölgede bulunan maden ve tuzları eritmesiyle oluşan derin kuyulara denir. obruk (ya da obruk gölü) görenleri şaşkınlığa ve heyacana sürükleyen mucizevî bir göl. obrukların en önemli özelliği, dünyada konya kapalı havzası'ndan başka ...

jeomorfoloji-yerşekilleri bilimi

  jeomorfoloji ( yer şekilleri bilimi ) yerin derinliklerini inceleyen bilim dalıdır. dünyanın oluşumu big bang teorisine göre açıklanmaktadır. dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu safhalara jeolojik devirler denir. ıv. zaman (kuaterner) ilk insan ortaya çıktı. istanbul ve çanakkale boğazı oluştu. epirojenik yükselme görüldü. ııı. zaman (neozoik) alp-himalaya kıvrım dağları oluştu. şiddetli volkanik olaylar. linyit,tuz, petrol, borasit yatakları oluştu ıı. zaman (mezozoik) tortulaşma ve birikme meydana geldi. kıtalar oluşmaya başlamıştır. ı. zaman (paleozoik) kaledonya ve hersinyan kıvrım dağla...

jeomorfoloji - yer şekilleri bilimi nedir - yerkabuğunu oluştura

jeomorfoloji ( yer şekilleri bilimi ) yerin derinliklerini inceleyen bilim dalıdır. dünyanın oluşumu big bang teorisine göre açıklanmaktadır. dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu safhalara  jeolojik devirler denir.   ıv. zaman (kuaterner) ilk insan ortaya çıktı. istanbul ve çanakkale boğazı oluştu. epirojenik yükselme görüldü. ııı. zaman (neozoik) alp-himalaya kıvrım dağları oluştu. şiddetli volkanik olaylar. linyit,tuz, petrol, borasit yatakları oluştu ıı. zaman (mezozoik) tortulaşma ve birikme meydana geldi. kıtalar oluşmaya başlamıştır. ı. zaman (paleozoik) kaledonya ve hersinyan kıvrım dağları oluştu. taşkömür&u...

jeomorfoloji - yer şekilleri bilimi nedir - yerkabuğunu oluştura

jeomorfoloji ( yer şekilleri bilimi ) yerin derinliklerini inceleyen bilim dalıdır. dünyanın oluşumu big bang teorisine göre açıklanmaktadır. dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu safhalara  jeolojik devirler denir.   ıv. zaman (kuaterner) ilk insan ortaya çıktı. istanbul ve çanakkale boğazı oluştu. epirojenik yükselme görüldü. ııı. zaman (neozoik) alp-himalaya kıvrım dağları oluştu. şiddetli volkanik olaylar. linyit,tuz, petrol, borasit yatakları oluştu ıı. zaman (mezozoik) tortulaşma ve birikme meydana geldi. kıtalar oluşmaya başlamıştır. ı. zaman (paleozoik) kaledonya ve hersinyan kıvrım dağları oluştu. taşkömür&u...

jeomorfoloji - yer şekilleri bilimi nedir - yerkabuğunu oluştura

jeomorfoloji ( yer şekilleri bilimi ) yerin derinliklerini inceleyen bilim dalıdır. dünyanın oluşumu big bang teorisine göre açıklanmaktadır. dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu safhalara  jeolojik devirler denir.   ıv. zaman (kuaterner) ilk insan ortaya çıktı. istanbul ve çanakkale boğazı oluştu. epirojenik yükselme görüldü. ııı. zaman (neozoik) alp-himalaya kıvrım dağları oluştu. şiddetli volkanik olaylar. linyit,tuz, petrol, borasit yatakları oluştu ıı. zaman (mezozoik) tortulaşma ve birikme meydana geldi. kıtalar oluşmaya başlamıştır. ı. zaman (paleozoik) kaledonya ve hersinyan kıvrım dağları oluştu. taşkömür&u...

coğrafya nedir

  coğrafya nedircoğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.gregg ve leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanıml...

coğrafya nedir

coğrafya nedircoğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır. gregg ve leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar. birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin d...

iç anadolu bölgesi

kuzeyinden kuzey anadolu, güneyinden toros dağları ile çevrili olan bölge, topoğrafik yönden anadolu’nun ortasında bir çanak şeklindedir. yer şekilleri ölçüt alınarak bölge 4 bölüme ayrılmıştır. bunlar konya bölümü, yukarı sakarya bölümü, orta kızılırmak bölümü ve yukarı kızılırmak bölümü’dür. yer şekilleri yüzölçümü bakımından 2. büyük bölge olan iç anadolu’da yüksek ve uzun dağ sıraları bulunmaz. ortalama yüksekliği 1000 m olan platolarla ovalar yaygındır. bölgenin yüksekliği doğuya doğru artar. uyarı : iç anadolu bölgesi’nde yağışların yetersiz olmasının nedeni çevresindeki yüksek dağlardır. dağlar : bölgede orojenik ve volkanik dağ sıraları bulunur. bunlar akdağlar, hınzır ve tecer dağları’dır. elmadağı ve sündiken gibi dağ kuşaklarının...

akdeniz bölgesi

bölge adını komşu olduğu akdeniz’den alır. bölge, yer şekilleri ve bun bağlı olarak ekonomik özelliklerin farklılığı nedeniyle iki bölüme ayrılmıştır. bunlar antalya ve adana bölümü’dür. yer şekilleri bölgede yüksek dağlar ve platolar geniş alan kaplar. dağlar : bölgenin çatısını oluşturan toros dağları, alp kıvrım kuşağının ülkemizdeki uzantısıdır. teke yarımadası’ndan itibaren başlayan toroslar batı, orta ve güneydoğu toros dağları adını alarak anadolu’nun güneyinde uzanır. bölgenin doğusunda yükseltisi  3500 metreyi aşan dağlar burada kıyıdan uzaklaşır. iskenderun körfezinin doğusunda yer alan amanos dağları kırılma ile oluşmuş horstlardır.  ovalar : adana bölümü’ndeki seyhan ve ceyhan nehirlerinin oluşturduğu çukurova ile göks...

ege bölgesi

ege bölgesi, yer şekilleri, iklim ve bunun etkisine bağlı olarak beşeri ve ekonomik yönden farklı olan iki bölüme ayrılmıştır. bunlar ege bölümü ve iç batı anadolu bölümüdür. yer şekilleri  yer şekillerinin oluşmasında 3. zaman sonları ile 4. zaman başlarındaki tektonik hareketler belirleyici olmuştur. dağlar : bölgenin batısında, ege denizi’ne dik uzanan, doğu-batı yönlü dağlar ile bu dağlar arasındaki çöküntü ovaları yer alır. kuzeyden güneye doğru sıralanan kaz dağı, mardan dağı, yunt dağı, bozdağlar ve aydın dağları kırılma sonucu oluşan horstlardır. manisa’nın kula ilçesi yakınlarında genç volkan konileri yer alır. ovalar : doğu – batı yönlü uzanan dağ sıraları arasında yer alan edremit, bakırçay, gediz, küçük menderes ve büyük menderes ovaları kı...

barajlar ve barajların önemi

türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve teknik koşullara bağlı olarak sorunlarından birisi de elektrik enerjisinin miktarıdır.kömür, linyit, odun, petrol, doğal gaz ve su enerjisi gibi enerji kaynaklarının önemi elbette ki tartışılamaz ama su kaynaklarından enerji yönünden faydalanma hususunun ayrı bir özelliği vardır. çünkü ülkemizin sahip olduğu en ucuz enerji kaynağı olan su onu kullanmadığımız her saniye boşa akıp gidiyor.türkiyenin elektrik enerjisini şu anda %60'ı doğalgaz kaynaklarınca üretiliyor.hes potansiyeline bakacak olursak; yeterli doneye sahip olmadığımız 1930lu yıllarda hes potansiyelimiz 10 milyon kw/saat olarak ölçülmüştür.1970 ten bu yana ise hes potansiyelimiz 450 milyar kw/saate ulaşmıştır. bu değer teknolojik olarak 250 milyar kw/saate kadar düşüyor.yani ek...

bedava indir sorulari yukle arsivi nedir nasıl yapılır

siteye girişkimya bilimin ve insan yaşamı türk edebiyat tarihi inşaat duyu organları inşaat sektörü cinsel ilişkiye girmek romanözetleri kadınlarda orgazm fan fan yapımı ateşten gömlek kadınlarda orgazm olma yöntemleri "fan yapımı" bir genç kızın gizli defteri elektro erozyon kadınlarda orgazm olma yöntemleri lise fizik 1 1997 öys soruları nasrettin hoca nasrettin hoca maddedönüşüm döngüleri 7 sınıf nutuk katı sıvı ve gazların genleşmesi azot döngüsü örnek fen projesi uzun lifli pamuklar diziler orhan asena gazlar ile ilgili öös çıkan sorular elektro erozyon yöntemleri tüme varım kitap özetleri öys diziler kitap özetleri mehmet akif ersoy şiir roman özeti kitap özeti kitap konulu şiir tacirlerin belediyeye sorumlulukları kiyap özetleri halide edip adıvar handan elektrik halide edip adı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !