× "

kast sistemi hangi uygarlıkta görülmüştür

" arama sonuçları

islamın doğuşu -hicretin önemi ve sonuçları - mekkenin fethi -

islâmın doğuşu sırasında dünya'nın genel du­rumua) asyadaki güçler1) bizans: yakındoğu'da etkinliği olan bi­zans; hristiyan­lığın ortodoks mezhebindendir. bizans kültürünün oluşu­munda; roma, grek kültürlerinin ve hristiyanlığın büyük payı vardır. bi­zans; suriye, kudüs, filistin, mısır ve anadolu'da siyasi bir nü­fuza sahiptir. bu bölgeler üzerinde, bizans, sasani­lerle rekabet halin­dedir. ortadoğu bölü­münde bizans'a bağlı ya­şayan hristi­yan­lar; kendi mezhep ve kiliselerini kur­muşlardır. (monofizit mez­hebi)2) sasaniler: iran'da kuruldular. zerdüştlük (mecusilik) dinine inandılar.3) ıı. göktürkler: isl&a...

islamın doğuşu -ilk dört müslüman -hicretin önemi ve sonuçları -

islÂmın doğuşu sırasında dünya'nın genel du­rumua) asyadaki güçler1) bizans: yakındoğu'da etkinliği olan bi­zans; hristiyan­lığın ortodoks mezhebindendir. bizans kültürünün oluşu­munda; roma, grek kültürlerinin ve hristiyanlığın büyük payı vardır. bi­zans; suriye, kudüs, filistin, mısır ve anadolu'da siyasi bir nü­fuza sahiptir. bu bölgeler üzerinde, bizans, sasani­lerle rekabet halin­dedir. ortadoğu bölü­münde bizans'a bağlı ya­şayan hristi­yan­lar; kendi mezhep ve kiliselerini kur­muşlardır. (monofizit mez­hebi)2) sasaniler: iran'da kuruldular. zerdüştlük (mecusilik) dinine inandılar.3) ıı. göktürkler: islâmiyet'in doğuşu sırasında orta asya'da bulunan siyasî güç ıı. göktürklerdir.4) çin: islâmiyet'in doğuşu sırasında çin'de üç ay...

islam tarihi

islÂmın doğuşu sırasında dünya'nın genel du­rumua) asyadaki güçler1) bizans: yakındoğu'da etkinliği olan bi­zans; hristiyan­lığın ortodoks mezhebindendir. bizans kültürünün oluşu­munda; roma, grek kültürlerinin ve hristiyanlığın büyük payı vardır. bi­zans; suriye, kudüs, filistin, mısır ve anadolu'da siyasi bir nü­fuza sahiptir. bu bölgeler üzerinde, bizans, sasani­lerle rekabet halin­dedir. ortadoğu bölü­münde bizans'a bağlı ya­şayan hristi­yan­lar; kendi mezhep ve kiliselerini kur­muşlardır. (monofizit mez­hebi)2) sasaniler: iran'da kuruldular. zerdüştlük (mecusilik) dinine inandılar.3) ıı. göktürkler: islâmiyet'in doğuşu sırasında orta asya'da bulunan siyasî güç ıı. göktürklerdir.4) çin: islâmiyet'in doğuşu sırasında çin'de üç ayrı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !