× "

kastetmek nasıl yazılır

" arama sonuçları

''kelâm" kelimesi üzerine

"kelâm" kelimesi üzerine (ibni teymiyye,7.cilt) yüce allah kur'an-ı kerîm'i arap diliyle indirdiğine göre ve arablar tasdik, tekzib ve buna benzer kelimeleri ancak hem bir söz, hem bir anlam ifade eden şey hakkında veya bir anlama işaret eden şey hakkında kullanılışından başka bir kullanma şekli bilmemektedirler. işte bu bakımdan yüce allah dilleriyle tasdik etmedikçe mücerred olarak kalblerinde bilmek ve tasdikte bulunmakla hiçbir kimsenin rasulleri tasdik etmesini kabul etmemiştir. yine arab dilinde şöyle bir ifade kullanılamaz: kalbi ile onun doğru, ya da yalancı olduğunu bilmekle birlikte buna ilişkin bir şey söylemiyorsa, filan kişi filanı tasdik ediyor veyahut da yalanlıyor deni...

medeniyetler çatışması

    medeniyetler çatışması, vadi yayınları, ankara, 1997. eskatalojilerin sonu'ndan çatısmanın devamna? yasin aktay   eskatolojilerin sonu mu? sorusu aslında hiç bir şeyin son bulmadığını ifade etmeye yarayan basit bir ironiye dayanıyor. özellikle ellilerden bu yana, yani savaş sonrası diye bilinen yıllardan bu yana avrupa sosyal düşüncesi bir çok şeyin, daha biz başlangıcının veya gelişmesinin nasıl bir şey olduğunu doğru dürüst anlamamışken, sonunu ilan etti. nelerin sonunu görmedik ki? faşizmin sonu; ideolojinin sonu; bilimin sonu; öznenin sonu; devrimin sonu; bireyin sonu; toplumsalın sonu; tarihin sonu; hatta insanın sonu.eskatoloji genellikle dinsel bir bilince aittir ve düny...

divan edebiyatı nazım biçimleri

ı.  beyitlerle kurulan nazım biçimleri1. gazel     gazel, sözlük anlamı “kadınlarla âşıkane sohbet etmek” olan arapça bir sözcüktür. özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir.      iran edebiyatında gazel terimi ilk çağlardan beri vardır.iran edebiyatının ilk dönem şairlerinden rudegi (öl. h. 329- m. 941 ) gazelleri ile ün yapmıştır. gerek arap edebiyatının , gerek iran edebiyatının ilk dönem gazellerinin çoğunda şairler mahlas kullanmamışlardır.      gazel beyitlerle yazılır. birinci beyti musarra’dır , yani dizeleri birbiriyle uyakladır. öteki beyitlerin , ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklıdır. ilk beyitten sonraki beyitlerin birinc...

yargı’nın harakirisi

yargıtay başsavcısı, ak parti’nin kapatılması istemiyle anayasa mahkemesi’ne başvurduğu andan itibaren, bir an bile, bu başvurunun hukuk ile ilişkisinin kurulamayacağını sokaktaki çocukların bile fark edeceği apaçıktı. o yüzden, hiç kimsenin, ister yargıtay başkanı olsun, ister yarsav yöneticileri olsun, ister chp ve dsp’nin tepesindekiler olsun, “hukuka saygı”dan söz etmeleri, “yargı bağımsızlığı”ndan dem vurmaları ve anayasa mahkemesi kararının beklenmesi çağrısını yapmalarının bir değeri yoktur. yargıtay başsavcısı’nın mesleğinin hukukçuluk olması, başvurusunun “siyasi” karakterini gizleyemiyor ve başvuruyu “hukuki”leştiremiyor. nitekim, yargıtay başsavcısı, attığı adımın öylesine altında kalmıştır ki,...

din:insan ve din-3

24. sonuç :      müslüman ülkelerde henüz kur'an müslümanlığına yeterince erişilememiştir. tamamlanması gereken eksiklikler, düzeltilmesi gereken yanlışlar vardır. yanlışların pek çoğu kadınlarla ilgilidir. ahlak kitapları, kur'anılkerim'in kadınlara tanıdığı hakları vermeyi engellemek için uydurulmuş hadislerle doludur. kadınların eğitim, öğretimden alıkonulması bunların başında gelmektedir. kız çocuğun olmamasının olmasından hayırlı olduğu, eğer bir kere olmuşsa onu şefkatli bir sütnineye vermeyi, kur'an, namaz ve oruç gibi ibadetleri öğretmeyi, fakat yazı öğretmemeyi, büyür büyümez hemen bir ere vermeyi öğütlemişlerdir. çünkü uydurdukları bir "hadis" e göre kız evladın ya er koynunda, ya yer koynunda gömülmesinin hayırlı işlerden olduğu söylenmiştir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !