× "

katı sıvı ve gazların özellikleri

" arama sonuçları
katı, sıvı ve gazların özellikleri

katı, sıvı ve gazların özellikleri

  katı, sıvı ve gazların özellikleri uzayda yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir.  örnek: demir,su,hava bakır, taş, toprak, altın vb ısı,ses,gölge……..vb kütleleri ve hacimleri olmadığı için madde değildir maddelerin şekil almış haline cisim denir. demir maddedir.demir makas, cisimdir. cam bir maddedir.cam ampul bir cisimdir. kütle :madde miktarıdır. hacim:maddelerin boşlukta kapladıkları yere verilen addır. • maddeler tabiatta üç halde bulunurlar. 1-katı hali. 2-sıvı hali. 3-gaz hali katılar (masa,saat,tahta,taş,demir,bardak,altın,buz.vb.) • katı hali, maddenin en düzenli halidir. • katıları oluşturan tanecik...

katı sıvı ve gazların genleşme özellikleri nelerdir?

  maddelerin sıkışma – genleşme özellikleri : doğada bulunan maddeler göründüğü gibi bütünsel (bütün gibi görünen) yapıda değildir. doğada bulunan bütün maddeler taneciklerden oluşur ve bu taneciklerin arasında boşluk bulunur. maddedeki tanecikler arasında bulunan boşluk miktarı maddenin haline göre değişir. katı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler birbirlerine sıkıca bağlıdır ve taneciklerin arasındaki boşluk çok azdır. katı tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğu için katılar sıkıştırılamazlar. sıvı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler katılara göre birbirlerine daha zayıf bağlarla bağlıdır ve tanecikler birbirlerine daha uzaktır. sıvı tanecikleri arasındaki boşluk...

katı - sıvı - gaz maddelerin özellikleri nelerdir?

katı,sıvı ve gazların özelliklerisıvılar ve katılargazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir. ancak sıvılarla ilgili basit...

katı - sıvı - gaz maddelerin özellikleri nelerdir?

katı,sıvı ve gazların özelliklerisıvılar ve katılargazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir. ancak sıvılarla ilgili basit...

katı - sıvı - gaz maddelerin özellikleri nelerdir?

katı,sıvı ve gazların özelliklerisıvılar ve katılargazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir. ancak sıvılarla ilgili basit...

maddenin temel özellikleri nedir, katı sıvı ve gazların özellikl

madde : uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...) katılar belli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır. sıvılar belli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir. gazlar gazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan ...

maddenin temel özellikleri nedir, katı sıvı ve gazların özellikl

madde : uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...) katılar belli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddelerdenir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır. sıvılar belli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir. gazlar gazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimiz...

maddenin temel özellikleri,katı sıvı ve gazların özellikleri

madde :uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...)katılarbelli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır.sıvılarbelli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir.gazlargazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir.maddelerin altı ortak özellikl...

maddenin temel özellikleri nedir, katı sıvı ve gazların özellikl

madde :uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...)katılarbelli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır.sıvılarbelli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir.gazlargazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir.maddelerin altı ortak özellikl...

katı, sıvı ve gazların özellikleri

1. katı, sıvı ve gazların özellikleri maddenin üç halinin özelliklerini öğrenin. katı, sıvı ve gazların özellikleri 2. hal değişimi bir malzeme durum değiştirdiğinde nelerin gerçekleştiğini öğrenin. hal değişimi 3. erime ve kaynama noktası bir malzeme hal değiştirirken oluşan enerji değişimlerini ve parçacık hareketleri seviyesinde nelerin gerçekleştiğini öğrenin. erime ve kaynama noktası 4. metaller elementlerin fiziksel özellikleri açısından ne kadar büyük farklılıklara sahip olduklarını ve bu özeliklerin belirleyici olarak kullanılması ile metallerin nasıl ayırt edildiğini öğrenin. metaller 5. ametaller elementlerin fiziksel özelliklerinin incelenerek ametallerin nasıl ayırt edild...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

katı,sıvı ve gazların özellikleri sıvılar ve katılar gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

sıvılar ve katılargazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkile...

katı, sıvı ve gazların özellikleri flaş anlatımlı...

katı, sıvı ve gazların özellikleri :buyur burdan....

kimya (görsel anlatım) katı, sıvı ve gazların özellikleri,hal de

konu anlatımı   katı, sıvı ve gazların özellikleri hal değişimi erime ve kaynama noktası metaller ametaller elementlerin kullanımı metallerin asitlerle reaksiyonu öss - 1 kimya soru çözümleri - a öss - 1 kimya soru çözümleri - b öss - 2 kimya soru çözümleri - a öss - 2 kimya soru çözümleri - b...

katı,sıvı ve gazların özellikleri

katı,sıvı ve gazların özellikleri sıvılar ve katılar gazlarla ilgili çalışmalar, gaz halindeki moleküllerin birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle, yakın çarpışmalar hariç, aralarındaki moleküler etkileşimlerinin göz önüne alınmamasından dolayı basitleşmiştir. bu yaklaşım bize gazların ideal gaz denklemiyle tanımlanması ve gaz davranışlarının kinetik kuram ile açıklanmasını sağlamıştır. ama biz moleküller arası kuvvetleri inceleyerek, kimi katı ve sıvıların, niçin bu özelliklere sahip olduğunu anlayabiliriz. sıvı ve katı haller için hiç bir denklem türetmeyeceğiz. katılarla ilgili çalışmalar bunların atom ve molekülleri yakın olduğundan ve geometrik düzende yerleştiğinden komşu moleküller ile kuvvetli olarak etkileştiklerinden yine basitleştirilmiştir. ancak sıvılarla ilgili ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !