× "

katıların özellikleri

" arama sonuçları

katı nedir katı maddelerin genel özellikleri

katı maddelerin çeşitli özellikleri katı maddenin özellikleri, katıyı oluşturan atomların özelliklerine, atomların katı içindeki diziliş biçimlerine ve ortam koşullarına (sıcaklık, basınç vb.) bağlıdır. çeşitli katılar arasında gözlenen büyük davranış farklılıkları, atomları bir arada tutan bağın türü ile atomların yapısal diziliş biçiminin sonucudur. katılar çeşitli yapılarda bulunur. kristal yapılı katılar, kristal yapıda olmayan biçimsiz (amorf) katılar diye iki gruba ayırabiliriz. amorf yapıdaki katılarda ise atomlar ve moleküller belirli bir örgü oluşturacak biçimde dizilmiştir. bu tür katılar arasında çeşitli cam türleri, lastikler ve je...

çözeltiler nedir - çözeltilerin özellikleri - derişim ve derişim

çözeltilerçözeltileri sınıflandırma1- katı-sıvı çözeltileri : bir katının bir sıvıda çözünmesiyle hazırlanan çözeltilerdir. ( tuzlu su, şekerli su, bazlı su…)2- sıvı-sıvı çözeltileri : bir sıvının başka bir sıvıda çözünmesiyle oluşan homojen karışımlardır.( kolonya, alkol+su…)3- katı-katı çözeltileri :bir katının başka bir katı içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlardır. bütün alaşımlar katı-katı çözeltileridir. ( lehim, çelik, tunç, prinç…)4- gaz-gaz çözeltileri: en az iki gaz karışımıdır. bütün gaz karışımları homojendir ve çözeltidir. ( hava, tüp gaz)5- gaz-sıvı çözeltileri : bir gazın bir sıvıda çözünmesiyle oluşan karışımlardır. ( kola, gazoz, bira…)b- derişime göre sınıflandırma :1- seyreltik çözeltiler : çözücü çözebileceğinden az miktarda maddeyi çözmüşse doymamış ya da s...

çözeltiler nedir - çözeltilerin özellikleri - derişim ve derişim

çözeltilerçözeltileri sınıflandırma1- katı-sıvı çözeltileri : bir katının bir sıvıda çözünmesiyle hazırlanan çözeltilerdir. ( tuzlu su, şekerli su, bazlı su…)2- sıvı-sıvı çözeltileri : bir sıvının başka bir sıvıda çözünmesiyle oluşan homojen karışımlardır.( kolonya, alkol+su…)3- katı-katı çözeltileri :bir katının başka bir katı içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlardır. bütün alaşımlar katı-katı çözeltileridir. ( lehim, çelik, tunç, prinç…)4- gaz-gaz çözeltileri: en az iki gaz karışımıdır. bütün gaz karışımları homojendir ve çözeltidir. ( hava, tüp gaz)5- gaz-sıvı çözeltileri : bir gazın bir sıvıda çözünmesiyle oluşan karışımlardır. ( kola, gazoz, bira…)b- derişime göre sınıflandırma :1- seyreltik çözeltiler : çözücü çözebileceğinden az miktarda maddeyi çözmüşse doymamış ya da s...

çözeltiler nedir - çözeltilerin özellikleri - derişim ve derişim

çözeltilerçözeltileri sınıflandırma1- katı-sıvı çözeltileri : bir katının bir sıvıda çözünmesiyle hazırlanan çözeltilerdir. ( tuzlu su, şekerli su, bazlı su…)2- sıvı-sıvı çözeltileri : bir sıvının başka bir sıvıda çözünmesiyle oluşan homojen karışımlardır.( kolonya, alkol+su…)3- katı-katı çözeltileri :bir katının başka bir katı içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlardır. bütün alaşımlar katı-katı çözeltileridir. ( lehim, çelik, tunç, prinç…)4- gaz-gaz çözeltileri: en az iki gaz karışımıdır. bütün gaz karışımları homojendir ve çözeltidir. ( hava, tüp gaz)5- gaz-sıvı çözeltileri : bir gazın bir sıvıda çözünmesiyle oluşan karışımlardır. ( kola, gazoz, bira…)b- derişime göre sınıflandırma :1- seyreltik çözeltiler : çözücü çözebileceğinden az miktarda maddeyi çözmüşse doymamış ya da s...

katıların,sıvıların ve gazların temel özellikleri

maddenin halleri maddenin 3 hali vardır.katı,sıvı ve gaz hali. 1)maddenin katı hali: * maddenin biçiminin belirli olduğu haldir. * taş,silgi,kalem..vb.maddeler katı maddelerdir. * katı maddelerin biçimi ve hacmi,bulunduğu kabın biçimine göre değişmez. önemli uyarı: kum,un,pirinç,toz şeker gibi küçük tanecikli maddeler kabın biçimini alırlar fakat katı maddelerdir. 2)maddenin sıvı hali: * maddenin akışkan olduğu ve konulduğu kabın biçimini aldığı halidir. * su,ayran,kola,kolonya,benzin….vb.maddeler sıvıdır. * sıvı maddelerin hacmi, bulunduğu kabın hacmine göre değişmez….(çok önemli) * sıvı maddeler yeterince ısı alır...

maddenin temel özellikleri nedir, katı sıvı ve gazların özellikl

madde : uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...) katılar belli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddelerdenir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır. sıvılar belli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir. gazlar gazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimiz...

maddenin özellikleri

  katıların özellikleri : • katı hali, maddenin en düzenli halidir. • katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. • katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. • katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır. • katılar sıkıştırılamaz. sıvıların özellikleri : • sıvılar, katılara göre daha düzensizdir. • sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır. • sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır. • sıvıların belirli bir şekli yoktur. bulundukları kabın şeklini alırlar. • sıvıların belirli bir hacmi vardır. •...

maddenin temel özellikleri,katı sıvı ve gazların özellikleri

madde :uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...)katılarbelli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır.sıvılarbelli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir.gazlargazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir.maddelerin altı ortak özellikl...

maddenin temel özellikleri nedir

madde :uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...)katılarbelli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır.sıvılarbelli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir.gazlargazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir.maddelerin altı ortak özellikl...

maddenin temel özellikleri nedir, katı sıvı ve gazların özellikl

madde :uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı sıvı gaz halde olabilirler. (buz su ve buhar gibi...)katılarbelli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır.sıvılarbelli bir şekli olmayıp sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir.gazlargazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava yanan cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir.maddelerin altı ortak özellikl...

lise 1 fizik konu anlatımı madde ve temel özellikleri

madde : uzayda yer kaplayan, hacmi, kütlesi, ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı, sıvı, gaz halde olabilirler. (buz, su ve buhar gibi...) katılar belli şekil ve sabit bir hacmi olan ve eylemsizliğe uyan maddelere katı maddeler denir. genellikle katıların molekül sayısı sıktır. sıvılar belli bir şekli olmayıp, sabit bir hacmi olan ve konuldukları kabın şeklini alan ve akışkan olan maddelere sıvı madde denir. gazlar gazların sabit şekilleri ve hacimleri yoktur. gazlar içine konuldukları kabın şeklini alırlar ve hacimleri hapsedildikleri kabın hacmine eşittir gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genişletilebilir. içimize çektiğimiz hava, y**** cisimlerden çıkan duman ve kaynayan sudan yükselen buhar gazlara birer örnektir. madd...

katılar, katıların basıncı, basınç özellikleri, basınç formülü

katılar, katıların basıncı, basınç özellikleri, basınç formülü (fen ve teknoloji dersi konu anlatım)   bütün maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar.  kar üzerine duran bir insan basınç uygular. eğer bu kişi bir ayağını kaldırıp durursa ağırlığı değişmediği halde batma oranı artar. öyleyse basınç kuvvete ve yüzeye bağlı olarak değişir. ağırlıkları aynı olan bir leylek ve bir ördeğin bataklıkta yürürken batma oranları değişik olur. ördek daha az leylek daha çok batacaktır. bunun sebebi ördeğin yere değen ayak yüzeyinin leyleğinkinden daha büyük olmasıdır.   birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basın&cce...

madde ve özellikleri

 uzayda yer kaplayan ve duyularla algılanabilen nesne. maddelerin temel yapı taşı atomlardır. bütün maddeler bazı ortak özellikler taşır. örneğin her madde, uzayda bir yer kaplar; buna hacim denir. yine her madde etki alanı sonsuz olan bir kütle çekimi etkisi yaratır. bu etkiyle öteki maddeleri kendisine çeker. bu çekim etkisinin büyüklüğü, maddenin kütlesiyle doğru orantılıdır. büyük kütleli maddelerin kütle çekim etkisi büyük olur. bunun yanında bütün maddeler bir “eylemsizlik” barındırır. bir başka deyişle mevcut konumunu (durma hâlini ya da hareketini) koruma eğilimindedir. bu eylemsizliğin büyüklüğü de yine maddenin k&uum...

çözeltiler ve özellikleri

çözeltiler • çözelti fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. örneğin; su içerisinde nacl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur. genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.         çözeltiler çözünmenin şekline göre ikiye ayrılır; a. iyonlu çözeltiler çözünen madde iyonlarına ayrışarak çözünü...

element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri

metal ametal soygaz süspansiyon emilsiyon adi karışım madde: boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir. hacim :maddenin uzayda kapladığı alana denir. hacim birimleri : m3 ,dm3, cm3 , mm3 , lt kütle:maddenin değişmeyen miktarıdır. kütle birimleri : kg , gr eylemsizlik:hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş olduğu tepkiye denir. ayırtedici özellik:maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle , erime noktası , donma noktası , kaynama noktası , yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir. özkütle: (yoğunluk):bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. birimleri : gr/cm3 saf madde :fiz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !