× "

kavimler

" arama sonuçları

kavimler göçü’ nün sonuçları

kavimler göçü’ nün sonuçları 375 yılında hunların bazı barbar kavimleri batıya sürmesiyle başlayan ve yaklaşık bir yüzyıl kadar devam eden kavimler göçü, avrupa  tarihini derinden etkilemiştir. bu göçün avrupa’ya siyasi, dini ve etnik sonuçları olmuştur. kavimler göçü’nün sonuçları şu şekilde sıralanabilir: •   hun saldırılarından korkarak kaçan barbar kavimler roma’da karışıklıkların ve iç isyanların çıkmasına yol açtı. imparatorluk theodosius’un ölümü üzerine oğulları arcadius ve honorius tarafından paylaşıldı. böylelikle, bin yılı aşkın köklü bir ge&ccedi...

kavimler göçü ve sonuçları

kavimler göçü - vikipedi kavimler göçü, günümüz avrupa devletlerinin temellerini atan önemli ... [değiştir] kavimler göçü'nün sonuçları. avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya ... tr.wikipedia.org/wiki/kavimler_g%c3%b6%c3%a7%c3%bc nedir - kavimler göçünün sebepleri ve sonuçları kavimler göçünün sebepleri ve sonuçları nedir. kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde ... kavimler göçünün sebepleri ve sonuçları hakkında ansiklopedik bilgi. ... www.toplumdusmani.net/modules/wordbook...

kavimler göçü

tarih öncesi dönemlerden başlayarak başlayan göçler aralıklar devam etmiştir. bu göçlerin hemen hepsinin siyasi ve askeri sebepleri vardır. göç, bir milletin, bir kavmin yurtlarını terk ederek bilinmeyen bölgelere yok olma pahasına da olsa göç etmesidir. tarih öncesi yapılan göçlerin sebeplerini o dönemin aydınlatabilecek yazılı kaynaklar bulunmadığından tam olarak açıklayabilme imkanı her zaman bulunamamaktadır. yazının bulunmasından sonraki dönem göçlerin birbirlerine daha sağlıklı bilgiler edinebilmekteyiz. kavimler göçünü başlatan batı hunlar’ının kimlikleri hakkında 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve &cced...

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakış

asya hunları, m.s. ıı. yüzyıl başlarında birbirlerinden ayrılmış üç bölüm halindeydi. balkaş gölü havzasında çi-çi hükümdarın iktidar zamanından artakalan hun toplulukları bulunmaktaydı. çungarya ve barköl dolaylarında kuzey hunları, kuzeybatı çin sahasında ise güney hunları varlıklarını sürdürmekteydiler. kuzey hunlarından eski hun başkenti bölgesinde kalanlar, 155 yılına doğru moğol soyundan gelen sienpiler tarafından batıya sürülerek neredeyse tümden yurtlarından çıkarıldılar. güney hunları ise kendi içlerindeki çatışmalar sonucunda ikiye ayrılmış ve topraklarının tümü, baskıları gittikçe artan çinliler tarafından 220&rsq...

kavimler göçü’ nün sonuçları neler olmuştur?

kavimler göçü’ nün sonuçları neler olmuştur?375 yılında hunların bazı barbar kavimleri batıya sürmesiyle başlayan ve yaklaşık bir yüzyıl kadar devam eden kavimler göçü, avrupa tarihini derinden etkilemiştir. bu göçün avrupa’ya siyasi, dini ve etnik sonuçları olmuştur. kavimler göçü’nün sonuçları şu şekilde sıralanabilir:·hun saldırılarından korkarak kaçan barbar kavimler roma’da karışıklıkların ve iç isyanların çıkmasına yol açtı. imparatorluk theodosius’un ölümü üzerine oğulları arcadius ve honorius tarafından paylaşıldı. böylelikle, bin yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan...

tarihte kavimler göçü nasıl meydana geldi?

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakışasya hunları, m.s. ıı. yüzyıl başlarında birbirlerinden ayrılmış üç bölüm halindeydi. balkaş gölü havzasında çi-çi hükümdarın iktidar zamanından artakalan hun toplulukları bulunmaktaydı. çungarya ve barköl dolaylarında kuzey hunları, kuzeybatı çin sahasında ise güney hunları varlıklarını sürdürmekteydiler. kuzey hunlarından eski hun başkenti bölgesinde kalanlar, 155 yılına doğru moğol soyundan gelen sienpiler tarafından batıya sürülerek neredeyse tümden yurtlarından çıkarıldılar. güney hunları ise kendi içlerindeki çatışmalar sonucunda ikiye ayrılmış ve topraklarının tümü, baskıla...

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakış

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakış  asya hunları, m.s. ıı. yüzyıl başlarında birbirlerinden ayrılmış üç bölüm halindeydi. balkaş gölü havzasında çi-çi hükümdarın iktidar zamanından artakalan hun toplulukları bulunmaktaydı. çungarya ve barköl dolaylarında kuzey hunları, kuzeybatı çin sahasında ise güney hunları varlıklarını sürdürmekteydiler. kuzey hunlarından eski hun başkenti bölgesinde kalanlar, 155 yılına doğru moğol soyundan gelen sienpiler tarafından batıya sürülerek neredeyse tümden yurtlarından çıkarıldılar. güney hunları ise kendi içlerindeki çatışmalar sonucunda ikiye ayrılmış ve topraklarının tümü, ...

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakış

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakış  asya hunları, m.s. ıı. yüzyıl başlarında birbirlerinden ayrılmış üç bölüm halindeydi. balkaş gölü havzasında çi-çi hükümdarın iktidar zamanından artakalan hun toplulukları bulunmaktaydı. çungarya ve barköl dolaylarında kuzey hunları, kuzeybatı çin sahasında ise güney hunları varlıklarını sürdürmekteydiler. kuzey hunlarından eski hun başkenti bölgesinde kalanlar, 155 yılına doğru moğol soyundan gelen sienpiler tarafından batıya sürülerek neredeyse tümden yurtlarından çıkarıldılar. güney hunları ise kendi içlerindeki çatışmalar sonucunda ikiye ayrılmış ve topraklarının tümü, ...

kavimler göçü

kavimler göçü m.ö. 36 yılında çinlilerin saldırıları sonucu dağılan batı hunları, kırgız bozkırlarına gelip yerleşmişlerdi. kuzey hun devleti'nin yıkılmasından sonra batıya hareket eden hunlar da kırgız bozkırlarına geldiler. daha önce gelmiş olan hun boylarıyla birleştiler ve güçlendiler. avrupa hunlarının ataları olan bu topluluklar, m.s.350 yılında batı yönünde harekete geçtiler. aral gölü ile hazar denizinin kuzeyindeki alan ülkesini ele geçirdiler. batıya doğru ilerlemeyi sürdüren hunlar, m.s.375 yılında itil (volga) nehrine ulaştılar. bu tarihlerde hunların başında, balamir adında bir hakan bulunuyordu. hunların avrupa içlerine doğru ilerleyişi karşısında, barbar kavimlerden olan vız...

kavimler göçü öncesi hunlara genel bakış

asya hunları¤ m.s. ıı. yüzyıl başlarında birbirlerinden ayrılmış üç bölüm halindeydi. balkaç gölü havzasında çiçi hükümdarın iktidar zamanından arta kalan hun toplulukları bulunmaktaydı. çungorya ve barkal dolaylarında kuzey hunları¤ kuzey batı çin sahasında ise güney hunları varlıklarını sürdürmekteydiler. kuzey hunlarından eski hun başkenti bölgesinde kalanlar¤ 155 yılında moğol soyundan gelen sienpiler tarafından batıya sürülerek neredeyse tümden yurtlarından çıkarıldılar. güney hunları ise kendi içlerindeki çatışmalar sonucu ikiye ayrılmış ve topraklarının tümü baskıları gittikçe artan einliler tarafından 220’ye doğru işgal edilmiştir. bu olaylar sonucunda çin sahasındaki hun siyasi hayatı tarihe karışmıştır. bu bölgedeki hunlar¤ çiçi iktidarının sona ermesi ile birl...

elhamra sarayı__kavimler göçü (iki yazı bir arada)

    elhamra sarayı   ispanya'da araplar tarafından kurulan endülüs islam devleti'nin 13. yüzyıldan itibaren gerilemeye başlamasıyla birlikte muhammed ibn'ül ahmer adlı kumandan, devletin idare merkezini kurtuba'dan (cordoba) gırnata'ya (granada) nakletti ve 1232 yılında burada "beni ahmer devleti"ni kurdu. bu devlete "beni nasr devleti" de denir. bu devlet zamanında endülüs'te yapılan en güzel eser elhamra sarayı'dır. elhamra, gırnata'ya hakim bir tepe üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır. bu yüzden dışarıdan biraz hantal görünür. fakat hantal kale duvarlarının içinde eşsiz güzellikte bir sarayla karşılaşılır. duvarlarında kırmızı tuğla, damında kırmızı kiremit kullanıldığı için adına da elhamra, yani "kırmızı" den...

kavimler göçü

kavimler göçüdördüncü yüzyılın son çeyreğinde insanlık büyük bir nüfus hareketine tanık oldu. kavimler göçü dediğimiz bu olay ilk çağı değiştirebilecek sonuçlar doğurdu. balamir, uldız, rua ve karaton gibi liderlerin yönetiminde büyük hun kütleleri batıya hareket ettiler. bu yıllarda, karpat dağlarının kuzeyinde lombardlar, güney rusya`da ostrogotlar ve vizigotlar, macaristan`da vandallar ren ve elbe arasında angıllar ve saksonlar, yukarı ren boylarında franklar tuna ve ren`in kesiştiği mıntıkada ise almanlar yaşamakta idiler. hun baskısı karşısında bu saydığımız gruplar roma topraklarına girdiler. romalılar kendilerinden olmayan bu insanlara barbar diyorlardı. barbar akınları roma`da büyük bir yıkıma yol açtı. cebelitarık`tan tuna`ya kadar olan geniş olanda roma barışı (pax ...

kavimler göçü hakkında bilgi

kavimler göçüdördüncü yüzyılın son çeyreğinde insanlık büyük bir nüfus hareketine tanık oldu. kavimler göçü dediğimiz bu olay ilk çağı değiştirebilecek sonuçlar doğurdu. balamir, uldız, rua ve karaton gibi liderlerin yönetiminde büyük hun kütleleri batıya hareket ettiler. bu yıllarda, karpat dağlarının kuzeyinde lombardlar, güney rusya`da ostrogotlar ve vizigotlar, macaristan`da vandallar ren ve elbe arasında angıllar ve saksonlar, yukarı ren boylarında franklar tuna ve ren`in kesiştiği mıntıkada ise almanlar yaşamakta idiler. hun baskısı karşısında bu saydığımız gruplar roma topraklarına girdiler. romalılar kendilerinden olmayan bu insanlara barbar diyorlardı. barbar akınları roma`da büyük bir yıkıma yol açtı. cebelitarık`tan tuna`ya kadar olan geniş olanda roma barışı (pax romana) etkinl...

kavimler göçü hakkında bilgi

kavimler göçüdördüncü yüzyılın son çeyreğinde insanlık büyük bir nüfus hareketine tanık oldu. kavimler göçü dediğimiz bu olay ilk çağı değiştirebilecek sonuçlar doğurdu. balamir, uldız, rua ve karaton gibi liderlerin yönetiminde büyük hun kütleleri batıya hareket ettiler. bu yıllarda, karpat dağlarının kuzeyinde lombardlar, güney rusya`da ostrogotlar ve vizigotlar, macaristan`da vandallar ren ve elbe arasında angıllar ve saksonlar, yukarı ren boylarında franklar tuna ve ren`in kesiştiği mıntıkada ise almanlar yaşamakta idiler. hun baskısı karşısında bu saydığımız gruplar roma topraklarına girdiler. romalılar kendilerinden olmayan bu insanlara barbar diyorlardı. barbar akınları roma`da büyük bir yıkıma yol açtı. cebelitarık`tan tuna`ya kadar olan geniş olanda roma barışı (pax romana) etkinl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !