× "

kayaçları

" arama sonuçları

kayaçları sınıflandıralım-6.sınıf konu anlatımı

magmatik kayaçlar :magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar(derinlik kayaçları) denir(örnek: granit).  bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey) kayaçları(örnek: andezit,bazalt), derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsa yarı derinlik(damar) kayaçları denir(örnek: diyabaz). tortul kayaçlar: genellikle katmanlıdı...

kayaçları sınıflandıralım-6.sınıf konu anlatımı

magmatik kayaçlar :magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar(derinlik kayaçları) denir(örnek: granit).  bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey) kayaçları(örnek: andezit,bazalt), derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsa yarı derinlik(damar) kayaçları denir(örnek: diyabaz). tortul kayaçlar: genellikle katmanlıdı...

kayaçları sınıflandıralım

anahtar kelimeler…kayaç,kayaç döngüsü,maden … kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir.  not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster haz...

kayaçları sınıflandıralım

  kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklin...

kayaçları sınıflandıralım

kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklinde sınıfta sunabilirsiniz.  ...

kayaçları sınıflandıralım

kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklinde sınıfta sunabilirsiniz.  ...

kayaçları sınıflandıralım

kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklinde sınıfta sunabilirsiniz.  ...

kayaçları sınıflandıralım

kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklinde sınıfta sunabilirsiniz.  ...

kayaçları sınıflandıralım (konu anlatımı)

  1- dünya’nın yapısı ve oluşumu : dünya, 4,5 milyar yıl önce güneş’ten kopmuş bir gök cismidir (gaz bulutu idi). dünya’nın soğuması, canlılar için gerekli olan oksijen gazının oluşması ve yaşamın başlaması yaklaşık 2 milyar yıl sürmüştür. dünya oluştuktan sonra (milyonlarca yıl süren) meydana gelen değişmeler sonucu proteinlere benzeyen maddeler ve otlara benzeyen kimyasal maddeler oluşmuştur. (güneş’in ısı etkisiyle bunların birçoğu yok olmuştur). bu maddelerin bir kısmı değişime uğrayarak güneş enerjisinden oksijen üretmişler ve bunun sonucunda klorofil oluşmuştur. klorofilin oluşması ile ilkel bitkiler ortaya çıkmış ve bunlarda karbondioksit ...

kayaçları sınıflandıralım

  magmatik kayaçlar :magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkankayaçlara plütonik kayaçlar(derinlik kayaçları) denir(örnek: granit).  bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey)kayaçları(örnek: andezit,bazalt), derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsayarı derinlik(damar) kayaçları denir(örnek: diyabaz). tortul kayaçlar: genellikle k...

kayaçları sınıflandıralım

kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir. onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur. çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya dayanıksız olmalarını tayin eder. örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri oluşmaktadır. genel...

kayaçları sınıflandıralım

magmatik kayaçlar :magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar(derinlik kayaçları) denir(örnek: granit).  bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey) kayaçları(örnek: andezit,bazalt), derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsa yarı derinlik(damar) kayaçları denir(örnek: diyabaz). tortul kayaçlar: genellikle katmanlıdırlar ve çoğu ke...

kayaçları sınıflandıralım

magmatik kayaçlar :magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar(derinlik kayaçları) denir(örnek: granit).  bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey) kayaçları(örnek: andezit,bazalt), derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsa yarı derinlik(damar) kayaçları denir(örnek: diyabaz). tortul kayaçlar: genellikle katmanlıdırlar ve çoğu ke...

kayaçları sınıflandıralım

anahtar kelimeler…kayaç,kayaç döngüsü,maden … kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir.  not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster haz...

kayaçları sınıflandıralım

anahtar kelimeler…kayaç,kayaç döngüsü,maden … kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir.  not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster haz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !