× "

kayaçların oluşumu

" arama sonuçları

yer şekillerinin oluşumu ile ilgili test soruları

yer şekilleri, yer şekillerinin oluşumu ile ilgili test soruları (coğrafya dersi ile ilgili test soruları, soru bankası)   soru1.  aşağıdaki şekilde yer yuvarlağının enine bir kesiti verilmiştir.     buna göre aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinde sial tabakasının kalınlığı diğerlerine göre daha fazladır?     soru2. aşağıdaki bilgilerin hangileri  mantoya aittir?          ı.            yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur.         ıı.          ...

dünyanın iç yapısı ve kayaçların oluşumu

dünya’nın iç yapısı iç güçler, iç kuvvetler, dünyanın iç yapısı, dünyanın iç merkezi, kayaçların ve yeraltı kaynaklarının oluşumu dünya, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları farklı, iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan oluşmuştur. bu katmanların özellikleri hakkında bilgi edinilirken deprem dalgalarından yararlanılır. çekirdek manto taşküre (litosfer) deprem dalgaları deprem dalgaları farklı dalga boylarını göstermektedir. deprem dalgaları yoğun tabakalardan geçerken dalga boyları küçülür, titreşim sayısı artar. yoğunluğu az olan tabakalarda ise ...

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu

  yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu 1) yer yuvarlağının yapısı : - yer yuvarlağının yapısı; güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile açıklanabilir. 15 milyar yıl önce evren çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan, patlama sonucunda oluşmuştur. 2) yer kabuğunun yapısı : - yer, zamanla soğumaya başlamıştır. ve yerin iç kısmı ise hala sıcaktır. yer soğumaya başladıkça yeryüzü yavaş yavaş şekillenmiştir. - yer yüzünden yerin içine doğru inildikçe her 33 metrede 1 c sıcaklık artmaktadır. - yer kabuğu dünyayı dıştan kuşatan bir tabakadır. taş kürenin en ü...

öss kpss sbs oks coğrafya test soruları,toprak oluşumu ve başlıc

 toprak oluşumu ve başlıca toprak tipleri ile ilgili test soruları (coğrafya test soruları) soru 1.      ılıman iklim  kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin  topraklar aşağıdakilerden  hangisidir?a)             kahverengi orman topraklarıb)            podzollarc)            step topraklarıd)            lateritlere)            tundra toprakları  soru 3.      türkiye’de çok çeşitli t...

toprak oluşumu ve başlıca toprak tipleri ile ilgili test sorular

toprak oluşumu ve başlıca toprak tipleri ile ilgili test soruları (coğrafya test soruları)soru 1.      ılıman iklim  kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin  topraklar aşağıdakilerden  hangisidir?a)             kahverengi orman topraklarıb)            podzollarc)            step topraklarıd)            lateritlere)            tundra topraklarısoru 3.      türkiye'de çok çeşitli toprak tipleri görülm...

dünyanın oluşumu

dünyanın oluşumu ve yapısıyer'in oluşumu sorunu,yüzyıllar boyunca insanı düşündüren ve düşündürmeye devam etmekte olan,önemli bir bilimsel sorundur.gerçi yer'in oluşumu konusunda,bugün geçmişe oranla ,daha çok şey bilmekteyiz.ancak yine de,problemle ilgili görüşler,hipotez düzeyindedir.bunların delilleri güçlü olmakla birlikte,kesin birtakım sonuçlara ulaşıldığı ileri sürülemez.yer'in yaşının 4,5 ile 5 milyar yıl dolayında olduğu sanılmaktadır.bunun 10 milyar yılı bulduğunu ileri süren kaynaklara da rastlanır.yer'in nasıl oluştuğu sorusunu cevaplamayı amaçlayan teoriler ve bunların eksikliklerini daha iyi anlayabilmek için güneş sistemi'nin nasıl o...

kayaç nedir - kayaçların oluşumu - kayaç nasıl oluşur

kayaç, mineral topluluklara verilen isim . çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir. granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır. bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, y...

toprak ve oluşumu

toprak ve oluşumu  fiziksel, kimyasal ve organik çözülme olaylarıyla, kayaların üzeri zamanla ayrışmış mineraller, organik maddeler ve mikroorganizmalardan oluşan ince taneli bir örtüyle kaplanır. bu doğal örtüye toprak denir.  toprak oluşumunun ilk evresinde ana kaya fiziksel olarak (ısınıp- soğuma, sürtünme vb. nedenlerle) olarak parçalanır. bu süreçte iklimin etkisinin yanısıra kayaçların yapısı da önem taşır. örn. kireç taşları su ve sıcaklığın etkisiyle hem kimyasal hem de fiziksel olarak kolay çözünebilen kayaçlardır. parçalanan, çatlayan ana kaya içine giren likenler veya yosunlar çatlakların içine giren suyun ...

dünyanın oluşumu ve depremler

ödevin özetidünyanın oluşumu ve depremlerüzerinde yaşadığımız dünyanın 5 milyar yıllık tüm oluşum süreci içerisinde depremler meydana gelmiştir. dünyanın oluşumunun büyük bir bölümünü tamamladığı süreç olan arkeozoik dönem de 4 milyar yıl boyunca yeryüzünün şeklini tamamen değiştirecek güçte depremler olmuştur. ayrıca bu süre içerisinde kıta çekirdekleri meydana gelmiş ve yerküre üzerindeki ilk kıvrımlar yani dağlar oluşmuştur.paleozoik dönemde yeryüzündeki ilk büyük kıvrımlar; hersinyen ve kaledoniyen kıvrımları ortaya çıkmıştır. yine bu dönemde de arkeozoik dönemdeki kadar olmasa da şiddetli tektoni...

kayaç nedir - kayaçların oluşumu

kayaç, mineral topluluklara verilen isim . çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir. granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır. bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, y...

yeraltı sularını besleyen kaynaklar - toprak oluşumu

sayfa- 36- etkinlik çalışması: 1- yeraltı sularını besleyen kaynaklar: 1-yağışlar, 2-akarsular ve göller, 3-eriyen kar ve buz sularıdır. 2- yeraltı suları kayaların çatlaklarından veya tabakaların yamaç, vadi, faylar tarafından kesildiği yerlerden, ya da çeşitli şekillerde insanların açtığı kuyulardan yeryüzüne çıkar. yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere de “kaynak” ( göze, eşme, memba, pınar)denir. 3- kaynak sularının kalitesi, suyun geldiği yerdeki kayanın kimyasal özelliğine bağlıdır. silisli kayalardan çıkan kaynak suları, çözünmüş kireç içermediği için içme suyu olarak kullanılmaya uygundur. (örneğin uludağ, izmi...

kayaç nedir? kayaçların oluşumu

kayaç, mineral topluluklara verilen isim . çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir. granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır. bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, y...

|coğrafya dersi| dünyanın oluşumu ve yapısı

yer’in oluşumu sorunu,yüzyıllar boyunca insanı düşündüren ve düşündürmeye devam etmekte olan,önemli bir bilimsel sorundur.gerçi yer’in oluşumu konusunda,bugün geçmişe oranla ,daha çok şey bilmekteyiz.ancak yine de,problemle ilgili görüşler,hipotez düzeyindedir.bunların delilleri güçlü olmakla birlikte,kesin birtakım sonuçlara ulaşıldığı ileri sürülemez.yer’in yaşının 4,5 ile 5 milyar yıl dolayında olduğu sanılmaktadır.bunun 10 milyar yılı bulduğunu ileri süren kaynaklara da rastlanır.yer’in nasıl oluştuğu sorusunu cevaplamayı amaçlayan teoriler ve bunların eksikliklerini daha iyi anlayabilmek için güneş sistemi’nin nasıl oluştuğu sorusuna kısaca değinmek gerekir.güneş sistemi bu sistemden çok daha büyük bir sistemdir.fakat güneş sistemini de içine alan daha büyük b...

kayaç nedir? kayaçların oluşumu

kayaç, mineral topluluklara verilen isim . çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir. granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır. bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, ...

dünyanın oluşumu

dünyanın oluşumudünyanın oluşumu ve yapısıyer’in oluşumu sorunu,yüzyıllar boyunca insanı düşündüren ve düşündürmeye devam etmekte olan,önemli bir bilimsel sorundur.gerçi yer’in oluşumu konusunda,bugün geçmişe oranla ,daha çok şey bilmekteyiz.ancak yine de,problemle ilgili görüşler,hipotez düzeyindedir.bunların delilleri güçlü olmakla birlikte,kesin birtakım sonuçlara ulaşıldığı ileri sürülemez.yer’in yaşının 4,5 ile 5 milyar yıl dolayında olduğu sanılmaktadır.bunun 10 milyar yılı bulduğunu ileri süren kaynaklara da rastlanır.yer’in nasıl oluştuğu sorusunu cevaplamayı amaçlayan teoriler ve bunların eksikliklerini daha iyi anlayabilmek için güneş sistemi’nin nasıl oluştuğu sorusuna kısaca değinmek gerekir.güneş sistemi bu sistemden çok daha büyük bir sistemdir.f...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !