× "

kayaçlar

" arama sonuçları

kayaçlar

                                                                               kayaçlar       oluşumu türler özellik püskürük iç püskürük yerin i&c...

kayaçlar

kayaçları sınıflandıralım-6.sınıf   anahtar kelimeler…kayaç,kayaç döngüsü,maden … kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir.  not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. ...

1)püskürük(katılaşım-volkanik-magmatik)kayaçlar

              yerkabuğunun oluşması ve kalınlaşmasında en büyük katkı volkanik olaylarla gerçekleştiğinden organik kayaçlar hariç tüm kayaçların kökeni volkaniktir.volkanik kayaçlar sıcak ve sıvı olan magmadan kaynaklanan lavların soğumasıyla oluşur.yeryüzüne kadar çıkıp soğuyanlarına dış püskürük , yerkabuğunun belirli derinliklerinde soğuyanlarına ise iç püskürük kayaçlar denir.   •   şu halde volkanik kayaçlar oluşumuna göre iki türe ayrılır: a)iç püskürük kayaçlar(derinlik kayaçları) b)dış püskürük kayaçlar(yüzey kaya...

<b>kayaçlar</b>

kayaçlar

  kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir. not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklinde sınıfta sunabilirsiniz....

oluşumlarına göre kayaçlar (geoit.blogcu.com)

              oluşumlarına  göre  kayaçlar       kayaçların  ana  kökeni  magmadır. ama  magmanın zamanla  yüzeye  çıkması  ve  kayaçların  parçalanması , yüksek  basınç  altında  kalması  yada  tekrar  tortulaşmalarıyla  farklı  özelliklere  sahip  kayaç  grupları  ortaya  çıkmıştır. kayaçlar  oluşumları  ve  yapısal  özelliklerine  göre  püskürük , tortul  ve  başkalaşım  kayaçları  olmak  üzere  üç  ana  gruba ayrılır :  1 – püskürük ( magmatik = katılaşım ) kayaçlar : bu  kay...

kayaçlar

kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir. onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur. çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya dayanıksız olmalarını tayin eder. örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri oluşmaktadır. genel olarak,...

fosiller ve kayaçlar

fosil nedir?fosil, havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır: kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak ya da bir hayvan veya bitki fosili milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşam hakkında bilgi verir. fosilleri ve fosilleşmeyi araştıran bilim dalına paleontoloji adı verilir. latince fodare, kazmak sözcüğünden türemiştir; kelime anlamı "kazı sonucu topraktan çıkarılmış cisim" iken, bilimsel anlamı "canlıların taşlaşmış kalıntıları" olmaktadır. çökelti içindeki kalıntılardır; magmatik yapılarda bulunmazlar.           fosilleşme şu şekilde olabilir; canlı organizmanın kömürleşmesi canlı organizmaların sadece kemiklerinin kalması ya da izl...

kayaçlar

1-katılaşım (magmatik) kayaçlarıa. iç püskürüklerb. dış püskürükler 2-tortul (sedimenter) kayaçlara. kimyasal tortul kayaçlarb. kırıntılı tortul kayaçlarc. organik tortul kayaçlar 3-başkalaşım (metamorfik) kayaçlar 1. katılaşım kayaçları (magmatik – püskürük kayaçlar)katılaşım kayaçlar mantodan gelen yüksek sıcaklıkta, eriyik haldeki magmanın, yerkabuğu içerisinde ya da yeryüzüne çıkarak soğuması ile oluşur. magma soğurken genellikle çeşitli kristaller meydana getirir. katılaşım kayaçları oluştuğu yere göre iç püskürükler ve dış püskürükler diye ikiye ayrılıra. iç p...

soru ve cevaplar ile kayaçlar

1.kayaçları birbirinden farklı yapan nedir?kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir. dünyamızı saran,yer kabuğunu oluşturan kayaçların tümü değişik minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur. 2.kayaçlar kaça ayrılır?kayaçlar magmatik kayaçlar,tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçları olmak üzere üçe ayrılır. 3.magmatik kayaç nedir?ateş kürenin yapısında bulunan erimiş magmanın yer yüzüne çıkarak ya da taş küre içinde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. 4.magmatik kayaçlara örnek verin.bazalt,andezit,obsidiyen , granit ve sünger taşı. 5.tortu nedir?yeryüzündeki magmatik kayaçlar ilk oluşu...

kayaçlar

            kayaçlar mineral topluluklarıdır. kayaçlar tek bir mineralden oluşabileceği gibi (mermer, kuvarsit), birden fazla mineralin bir araya gelmesinde de oluşabilirler (granit, bazalt).            kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. yerkabuğunun jeolojik gelişiminin izleri bu kayaçlar üzerinde işlenmiştir. bu nedenle onlar, yer tarihinin doğal belgeleri sayılır, kayaçların jeolojideki önemleri de buradan gelir.            kayaçlar oluşum şartları ve kökenlerine göre mağmatik, tortul ve metamorfik olmak üzere üç gr...

kayaçlar

            kayaçlar mineral topluluklarıdır. kayaçlar tek bir mineralden oluşabileceği gibi (mermer, kuvarsit), birden fazla mineralin bir araya gelmesinde de oluşabilirler (granit, bazalt).            kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. yerkabuğunun jeolojik gelişiminin izleri bu kayaçlar üzerinde işlenmiştir. bu nedenle onlar, yer tarihinin doğal belgeleri sayılır, kayaçların jeolojideki önemleri de buradan gelir.            kayaçlar oluşum şartları ve kökenlerine göre mağmatik, tortul ve metamorfik olmak üzere üç gr...

kayaçlar

  kayaçlar  püskürük(magmetik) tortul(sedimenter) başkalaşım(metamorfik)  kayaçlar kayaçlar kayaçlar    püskürük kayaçları  a) iç püskürük kayaçlaryer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısımlarından tıkanarak soğumasıyla oluşan taşlardır. (granit, siyenit, diorit, angazit ve gabrodur.  b)dış püskürük kayaçlaryer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısmından yeryüzüne çıkması ve soğuması ile oluşur. (bazalt, andazit, volkan camı ve tüftür.)  tortul kayaçlara)kimyasal tortullarsuda erimiş halde bulunan minerallerin suyun geçtiği yere...

kayaçlar

konu:1)kayaçları sınıflandıralım bu ünitenin konu anlatımını salih zeki gökçe hazırlamaktadır. anahtar kelimeler…kayaç,kayaç döngüsü,maden … kayaç: mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen ad. kayaç döngüsü: farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesi maden: kıymetli kayaç ve mineraller. bilgi: kayaçlar magmatik,başkalaşım ve tortul kayaçlar olmak üzere üç grupta incelenir.  not: öğretmeniniz kayaçlarla ilgili daha önce öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanızı isteyecektir. konuyu kolay anlamanız için yapılabilecek etkinlikler : * sınıfa çeşitli kayaç örnekleri getirebilirsiniz. * kayaç çeşitleri ile ilgili poster hazırlayabilirsiniz. * konu ile ilgili araştırma yaparak sunu şeklinde sınıfta sunabilirsiniz. magmatik kayaçlar :magmanın ...

doğal taşlar (kayaçlar) ve özellikleri

doğal taşlar ve özellikleri                   doğal taşlar, doğadan çıktıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı sebebiyle kullanılmıştır. zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, yol yapımı, porselen ve cam sanayi (kuvars), optik sanayi ve süs eşyalarının yapımında kullanılmaktadır.   jeoloji bilimi içinde mineroloji mineralleri, petroloji ise kayaları inceleyen bilim dalıdır. yeryüzü kaya kitlelerinden oluşmaktadır. mineraller ise kaya kitleleri içinde bulunan, kararlı...

tortul kayaçlar

üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar dünya’nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75′ini kaplarlar. tortul kayaçlar dört değişik şekilde oluşabilirler: * erozyona uğramış diğer kayaçların çökelmeleriyle (bunlara kırıntılı (klastik) totul kayaçlar da denir),* tortuların birikmesi ve sağlamlaşması ile,* biyolojik aktivitelerin sonucu oluşan totulların depolanması ile ve* eriyiklerden çökelme sonucu ile.   tortul kayaçlar’ın oluşmasında dört önemli süreç vardır. bunlar erozyon, taşınma, birikme ve sıkışmadır. oluşumları yeryüzüne ulaşan magmatik kayaçlar, iklim olayları ve çeşitli dış etkenlerlerle (akarsu, sel suları, rüzgarlar vb.) karşılaştıklarında zamanla parçalanarak çözü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !