× "

kaybolmuş cennet destanı özet

" arama sonuçları

destan özellikleri nelerdir, destan nedir, destan türü

  destan nedir? destan türleri, türk edebiyatında destanın yeri nedir? destanlarla ilgili her türlü bilgiye bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.   destan özellikleri   kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.    bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. &n...

destanlar,gazel wb önemli konu başlıkları

destanlar doğal ve yapma destanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar a)doğal destanlar:milletlerin ilkel çağlarında kendiliğinden oluşan,aitolduğu milletin vicdanında derin izler bırakan bir olayın nesildennesile aktarılarak- hayal gücü de katılarak-anlatılmasıdır.anonimözellikler gösteren bu destanlar derlenip şekillenir. 1)ilyada ve odysseia(homeros) 2)şehname(firdevsi) 3)kalevala(lönnört) 4)nibelungen(wagner):almanların 5)ramayana:hintlilerin 6)chasenderolant:fransızların 7)oğuz kağan,türeyiş b)yapma destanlar: yeni ve yakın çağlarda,herhangi bir tarihi olayın bir şair tarafından yazılmasıyla oluşan destanlardır. 1)vergilius(aeneis,latin edb.), 2)çılgın orlando(italyan şair,ariosto): 3)kurtarılmış küdüs(tasso): 4)kaybolmuş cennet(milton): türk destanlarında mo...

şiir nedir ?

şiir (ar. si'r, fr. poésie, ing. poem), en eski edebiyat türüdür. değişik sanat anlayışlarına bağlı olarak çeşitli tanımları yapılmış, şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür. yine de genelde, şiirin ritime ve imgeye dayanan, kendine özgü dili ve söyleyiş özelliğiyle estetik etkilenmeler yaratıcı bir söz sanatı olduğunda birleşilmektedir. türkçede şiir karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiç biri yaygınlaşamamıştır. bugün koşuk, nazım karşılığı kullanılmaktadır. ayrıca nazımla şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi bi&cce...

şiir,şiir türleri

şiir nedir ?şiir (ar. si'r, fr. poésie, ing. poem), en eski edebiyat türüdür. değişik sanat anlayışlarına bağlı olarak çeşitli tanımları yapılmış, şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür. yine de genelde, şiirin ritime ve imgeye dayanan, kendine özgü dili ve söyleyiş özelliğiyle estetik etkilenmeler yaratıcı bir söz sanatı olduğunda birleşilmektedir.türkçede şiir karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiç biri yaygınlaşamamıştır. bugün koşuk, nazım karşılığı kullanılmaktadır. ayrıca nazımla şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri ...

batı edebiyatı

batı edebiyÂtı girişbilinen en eski dönemlerden günümüze kadar batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde ortaya koydukları edebî ürünlerin tümüne birden batı edebiyatı adı veri-lir. batılı uluslar, temelde aynı uygarlığa, batı uygarlığına bağlı oldukları için, düşünüş ve duyuş tarzları da pek çok noktada ortak özellikler göstermektedir. bu bakımdan genel bir kavram olarak batı edebiyatından söz edilebilir. bu ünitede batılı ulusların edebiyatları , dönemlerine ve ayrı ayrı edebî anlayışlarına ve akımlara göre incelenerek, sonuçta batı edebiyatı adlı bütüne ulaşılacaktır.2. klâsik batı edebiyatıen eski zamanlardan rönesans dönemine kadar batı edebiyatı, yunan ve lâtin edebiyatlarıyla temsil edilmiştir. batılı ulusların yazı dilleri ve millî edebiyatları ise aşağı yukarı rönesans dönemind...

batı edebiyatı

batı edebiyÂtı girişbilinen en eski dönemlerden günümüze kadar batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde ortaya koydukları edebî ürünlerin tümüne birden batı edebiyatı adı veri-lir. batılı uluslar, temelde aynı uygarlığa, batı uygarlığına bağlı oldukları için, düşünüş ve duyuş tarzları da pek çok noktada ortak özellikler göstermektedir. bu bakımdan genel bir kavram olarak batı edebiyatından söz edilebilir. bu ünitede batılı ulusların edebiyatları , dönemlerine ve ayrı ayrı edebî anlayışlarına ve akımlara göre incelenerek, sonuçta batı edebiyatı adlı bütüne ulaşılacaktır.2. klâsik batı edebiyatıen eski zamanlardan rönesans dönemine kadar batı edebiyatı, yunan ve lâtin edebiyatlarıyla temsil edilmiştir. batılı ulusların yazı dilleri ve millî edebiyatları ise aşağı yukarı rönesans dönemind...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !