× "

kaynakça

" arama sonuçları

gerçeklerşen düşler konu anlatımı kaynakça nasıl yazılır

kaynakça nasıl yazılır?  okulda bizlere verilen araştırma ödevlerini hazırlanırken ders kitabı dışında; ansiklopedi, kitap, dergi gibi kaynaklardan yararlanabiliriz. bu yaralandığımız kaynakları ödevimizin en arka sayfasında "kaynakça" ölümünde göstermeliyiz. kaynakça bölümünde:              yazarın adı soyadı              kitabın adı              kitabın yayınevi              basıldığı yer ve tarihi yazılır. ...

kaynakça

kaynakça http://www.kulturcocuk.gov.tr/trafik.aspx http://www.olcaysurucukursu.com/cocuklar_icin_trafik_kurallari.html http://www.trafik.gov.tr/ http://www.derinport.com/emniyet-kemeri-susturucusu-kullanmayin.html http://www.birkaza.com/okul-tasitlari-ve-guvenlik.html ...

kaynakça

kaynakça http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/bde_nedir%3f http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/bilgisayar_destekli_e%c4%9fitimin_s%c4%b1n%c4%b1rl%c4%b1l%c4%b1klar%c4%b1 http://www.slidefinder.net/b/b%c3%b6l%c3%bcm_e%c4%9fitimde_bilgisayar_uygulamalari/14034377 http://www.forumlopedi.net/egitim_teknolojisi/bilgisayar_destekli_egitimin_tarihcesi_nelerdir-t12419.0.html  http://www.slideshare.net/kdrucr/davranisci-kuramlar http://www.ingilish.com/olustumacilik-kurami.htm              http://tr.wikipedia.org/wiki/benzetim        http://www.yorumla.net/photoshop-ve-grafik/131011-animasyon-nedir.html    http://www.slid...

kaynakça

kaynakça http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/t%c3%bcrkiye_de_bde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~b0343604/baglantilar/cimsir60.html http://egitim.erciyes.edu.tr/~cenk/kaynakvealistirmalar/kelimeislemciler/bdegelisimi.pdf http://farukuyduran.wordpress.com/2009/07/06/bilgisayar-destekli-egitim-nedir/ http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/221539-bilgisayarin-olumlu-ve-olumsuz-yonleri-nelerdir.html http://www.sinifogretmeniyiz.biz/ogretim-teknolojileri-ve-materyal-gelistirme-egitim-bilimleri--egitim-teknolojisi-nedir-indir.dll?okunma=evet&indir=evet&id=1830 http://www.slideshare.net/ramazanteacher/gorsel-tasarim-ilkeleri-sunum http://beyinde.blogcu.com/gorsel-tasarim-ilkeleri/6822729 http://www.gizlikapi.org/iletisim-bilimleri/1768...

ebu hanife hazretleri .....kaynakça...1

kaynakça   aclunî, ismail ibnu muhammed (v. 1162/1748), keşfu'l-hafa müzîlü'l-ilbâs ammâ iştehere mine'l-ehâdîsi alâ elsineti'n-nâs, beyrut 1351. abdil-latifi'z, zebidi-sahih-i buhari muhtasarı,tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi-ank: 1975 (3 bsm), abdülaziz el buhari-keşfû'l esrar-ist: 1308 ahmed muhammed şâkir, el-bâ'isu'l-hasîs şerhu ihtisâri ulûmi'l-hâdîs, beyrut 1951. abdurrahman el-cezirî, kitabu'l-fıkhi ala'l-mezahibi'larbaa, mısır, ty abdu'l-vehhab abdullatif, el-mutasar min mustalahatı ehli'l-eser min ehli's-sünne  ve'ş-şi'a ve'l-imamiyye ve'...

kaynakça

kaynakça: eğitim bilimine giriş ders kitabı www.genbilim.com www.pdrciyiz.biz www.cepkpss.blogcu.com www.megaform.com www.acikarsiv.gazi.edu.tr ...

kaynakça

kaynakça http://tr.wikipedia.org/wiki/uzaktan_e%c4%9fitim#.c3.96.c4.9frencilerde_aranan_yetenekler http://www.uzem.sakarya.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&ıtemid=2 http://www.ue.gazi.edu.tr/eogrenme.html http://www.uzem.itu.edu.tr/ http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/index.php/component/content/article/186.html http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/index.php/component/content/article/187.html http://buzem.beykent.edu.tr/uzaktan_egitim_nedir.html http://www.eogrenme.net/index.php?option=com_content&task=view&id=101&ıtemid=30 http://www.eogrenme.net/index.php?option=com_content&task=view&id=58&ıtemid=39     kaynakça [1] varol, n., internet’in uzak...

forex kaynakça sözlük

kaynakça john j. murphy technical analysis of the financial markets prentice hall press 1999 www.bollingerbands.com martin j.pring technical analysis explained mc graw-hill 1985 j.welles wilder new concepts in technical trading systems trend research 1978 ateșan aybars modern teknik analiz dünya yayınları 1997 yusuf sarı borsada göstergelerle teknik analiz alfa basım yayım dağıtım 2001 yusuf sarı borsada sistematik teknik analiz alfa basım yayım dağıtım 2001 www.hedefonline.com eğitim arșivi alparslan güney borsada sistematik alım-satım için rehber scala yayıncılık 2003 john j.murphy görsel yatırımcı scala yayıncılık 1998 teknik analiz sözlüğü ada dönüș formasyonu: bir...

kaynakça

çaresizliğin tefsirine kaynakça arıyorsan yar,aynaya bakkum saatinin ömre attığı toprakellerinde kazma kürekdefnetmek senin işin mionu zamana bırakkattal gözlerinin öldürmek değil mi mesaisicana can katıp,can almak ...

hz. muhammed’in nübüvvetini müdafaası - kaynakça

hz. muhammed’in nübüvvetini müdafaası - kaynakça  [1] prof. dr.muhammed hamîdullah, kur'ân-ı kerîm tarihi, çev. prof. dr.  salih tuğ, m. ü. i. f. v. yay., istanbul, 1993, 11, 12.[2] elmalılı m. hamdi yazır, hak dini kur'ân dili, eser yay., istanbul, 1971, hicr: 15/22 hk., v, 3055.[3] dr. hasan diyauddin ıtr, nübüvvetu muhammed (asm) fi’l-kur’ân, beyrût, dâru’l-beşâiri’l-islâmiyye, 1410-1990, 13.[4] m. hamdi yazır, hak dini, nahl: 16/68 hk., v, 3108.[5] krş. 4/162-163; 46/9.[6] sa'duddîn et-teftezâni, şerhu'l-mekâsıd, thk. a. umeyre, nşr. sâlih m. şeref, beyrût, âlemu'l-kutub, 1409/ 1989, v, 5.[7] isrâ: 17/15; kas...

kaynakça, dipnot, özet, içindekiler ne demektir nerde kullanılır

dipnot koyma: yazıda geçen herhangi bir söz yada sözcükle ilgili olarak sayfa altına koyan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren yada kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız.bu kaynakları sayfaların altında dipnot olarak belirtiriz.bu dipnotlar yazının rasgele değil, kaynaklardan yararlanarak bir emek sonucu hazırlandığını gösterir.    dipnot koymanın amaçları:yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek bilgilerin kaynağını göstererek,yazanı n katkısını ortaya koymak, bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim imkanı vermek, ilgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkanı sağlam...

kaynakça, dipnot, özet, içindekiler ne demektir nerde kullanılır

kaynakça, dipnot, özet, içindekiler ne demektir nerde kullanılır?   dipnot koyma:yazıda geçen herhangi bir söz yada sözcükle ilgili olarak sayfa altına koyan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren yada kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız.bu kaynakları sayfaların altında dipnot olarak belirtiriz.bu dipnotlar yazının rasgele değil, kaynaklardan yararlanarak bir emek sonucu hazırlandığını gösterir.    dipnot koymanın amaçları:yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek bilgilerin kaynağını göstererek,yazanı n katkısını ortaya koymak, bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak...

kaynakça, dipnot, özet, içindekiler ne demektir nerde kullanılır

dipnot koyma:yazıda geçen herhangi bir söz yada sözcükle ilgili olarak sayfa altına koyan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren yada kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız.bu kaynakları sayfaların altında dipnot olarak belirtiriz.bu dipnotlar yazının rasgele değil, kaynaklardan yararlanarak bir emek sonucu hazırlandığını gösterir.    dipnot koymanın amaçları:yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek bilgilerin kaynağını göstererek,yazanı n katkısını ortaya koymak, bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim imkanı vermek, ilgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkanı sağlama...

osmanlı tarihi konusunda çalışanlar için bir kaynakça

osmanlı tarihi konusunda çalışanlar için bir kaynakçaabdurrahman şeref, "berlin hazine-i evrakında vesaik-i kadime-i osmaniye", toem, 44 .cüz, 1 haziran 1333, istanbul 1334, sh. 69-92.abdurrahman şeref, sultan abdülhamid han-ı sânî-sûret-i hal'i, istanbul 1918abdurrahman şeref, tarih musahabeleri, istanbul 1339abdurrahman şeref, tarih-i devlet-i osmaniye, 2 cilt, istanbul 1309-1312abdurrahman, "mukaddime", hayreddin, akvamü'l-mesalik, istanbul 1296.abdülgaffar b. hüseyin kırımî, umdetü't-tevârih, mtc. necib asım (yazıksız), istanbul 1334, 207 sh.abdülhak bağdadi, felaha doğru islamiyetin avrupa'ya son sözü, terc. h. kazım kadri, istanbul 1328-1331, 51 sh.abdülhalim memduh (1866-1905), reşid paşa, nşr. ohannes ferid, istanbul 1304, 15 sh., sül. ktb., hacı mahmud ef. ks., nr....

kaynakça...

www.milliyet.com www.hurriyetim.com www.medyatava.com www.zaman.com.trwww.extrahaber.com ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !