× "

kayserinin tarihi gelişimi

" arama sonuçları

kayseri hakkında bilgiler

              şehrin tarihçesi      kayseri ili, kültepe kazılarında yapılan araştırmalar, çevrede m.ö. 3.500 yıl öncesine kadar uzanan bir yerleşme bölgesi çıkarmaktadır. bu kazılarda ele geçenler ilk tunç çağı'nın izlerini taşır. ayrıca, eğriköy höyüğü, fraktin, şimşekkaya, erkilet, taşçı, yağmurluköy vc hanyeri'nde yapılan kazı1arda, buradaki insanlık tarihinin çok eskilere gittiğinden söz cdilmektedir.  kayseri ve çevresindeki yazılı tarih ise, asur ticaret kolonilerinin bu çevreye gelmeleri ve m.ö.2500 yıllarına doğru da hitit imparatorluğu'nun yerleşmesiyle başlar ve kanisti adıyla şehir kurulur.  kayseri, bu dönemde hitit halkı'nın yerleş...

13. yy anadolu ticaret yapısı, anadoluya genel bakış- siyasi yap

anadoluya genel bakış- siyasi yapı ve ticaret anadolu’nun durumuna göz atmak gerekirse; o dönemde akdeniz limanlarının müslümanların elinde olması ve bizans’ın uluslar arası ticaret yollarının karadeniz’in kuzeyinden geçmesi, anadolu’nun xııı. yüzyıla kadar iktisadi açıdan geri planda kalmasına sebep olmuştur. anadolu'nun var olan görkemli ve antik şehirleri, pers-arap istilaları ve bizans'ın katı merkeziyetçi tutumunun sebep olduğu derinleşen toplumsal buhranlar yüzünden ıssızlaştı ve savunma ağırlıklı kale şehirlere dönüştü. mesela urfa, antakya bu dönemde sık sık istilalara uğradı. bu dönemlerde başlayan türkmen akınları 'il tutmak' amaçlı yapılmış akınlar ...

eserler

eski eserler: kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda bulunan kültepe, hitit ve asurlulara âit 4000 senelik bir yerleşim merkezidir. eski adı “kaniş” (kaneş) idi. kazılarda binlerce tablet bulunmuştur. bu antik şehrin kalıntıları da vardır. asurlu tüccarların bir kolonisiydi. burada bronz ve bakır çağ devirlerine âit eserler de bulunmuştur. karum: kültepe yakınlarında eski bir hitit ve asur kenti kalıntısıdır. erkilet: hititlere âit bir kentin harâbeleridir. soğanlı harâbeleri: roma devrine âit kiliseler vardır. bu harâbeler erdemli, doğanlı, araplı ve göreme’dekilerle aynı özelliği taşır. başköy’deki büyük kiliseye yer altı kanalları ile bağlıdır. hepsi fresklerle süslü...

kayseri hakkında yazılan eserler

yaşadığımız şehirlere sahip çıkmalıyız. çünkü günümüzde insanların kimlikleri nereli olduklarıyla ifade edilir oldu. şehir ( medine) li olmanın medeni olmakla aynı anlama geldiği daha iyi anlaşılmaya başlandı. işte bu sebeple içinde yaşadığımız bu sosyal ve coğrafi çevreyi hem kendimiz hem de toplum ve özellikle de gelecek kuşak için daha yaşanılır kılma çabaları baş gösterdi birçoğumuzda. bu bağlamda çevre bilinci arttı, kamu hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme sağlandı. özellikle işinin ehli ve bil­inçli yerel yönetimler sayesinde halk da bu işin ciddiyetini anlamaya başladı. kültür alanındaki hizmetler de oldukça önemsenir oldu. kısaca şehirli insan içinde yaşadığı şehri yeniden keşfe koyuldu. sonuçta insanlar toplum olarak yaşadıkları hafıza kaybına bir son verip tarihiyle ...

google-4

                                            metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygunluğun temelleri , fizikse...

26.10.2007 tarihinde aranan

                                  26.10.2007 tarihinde  aranan metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygunluğun temelleri , fiziksel uygu...

arama geçmişi 9

                                          26.10.2007 tarihinde  aranan metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !