× "

kazanımları ölçme ve değerlendirme çalışması sınav sonuçları

" arama sonuçları

kopya çeken öğrenciye sıkı takip

yenilenen ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, kopya çeken öğrencinin ders puanı alanına "k" kopya, mazeretsiz sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin ilgili ders puan hanesine "g" ifadesi yazılacak.   milli eğitim bakanlığı (meb),  yenilenen ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre e-okul sistemini revize  edecek. buna göre, kopya çeken öğrencinin ders puanı alanına "k" kopya,  mazeretsiz olarak sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin ilgili ders puan hanesine "g" yazılacak. bunlar hesaplamada sınav  sayısına dahil ...

2013 – 2014 eğitim öğretim yılı senebaşı görsel sanatlar dersi

lüleburgaz atatürk anadolu lisesi 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı senebaşı görsel sanatlar dersi zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağıdır   toplantı  no                        :  1 toplantı yeri                      :  öğretmenler odası toplantı tarihi                  :  12.09.2013 toplantı saati                &nb...

senebaşı görsel sanatlar dersi zümre öğretmenler kurulu toplantı

lüleburgaz atatürk anadolu lisesi 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı senebaşı görsel sanatlar dersi zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağıdır   toplantı  no                        :  1 toplantı yeri                      :  öğretmenler odası toplantı tarihi                  :  12.09.2013 toplantı saati                &nb...

ilköğretim kurumları yönetmeliği yasaları

birinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar   amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. dayanak madde 3 — bu yönetmelik, 1739 sayılı millî eğitim ...

yazı

                                                                      mill&ıcirc; eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliği  resmî gazete  : 27.8.2003/25212tebliğler dergisi : eylül 2003/2552  düzeltme  : kasım 2003/2554  ek ve değişiklikler: 1)21.10.2004/25620rg(kasım 2004/2566 td ) 2)24.6.2005/25855  rg( ağustos 2005/2575td )3)2.5.2006/26156 rg( mayıs 2006/2584td )4)9.6....

yargı türkiye geneli eğitim 1 kpss deneme sınavı 2009 devamı

89. bir türkçe öğretmeni yapacak olduğu türkçe sınavında öğrencilere 40 soruluk bir test uygulaya-cağını söylemiştir. daha sonra da sınavın puanlan-masıyla ilgili olarak dört yanlış sorunun bir doğru cevabı götüreceğini ifade etmiş ve sınav süresi olarak da 40 dakika belirlemiştir. sınavda 70 puan ve üstü alanların derste başarılı olacağını vurgulayan öğret-men sınavı uygulamıştır. sınav sonucunda öğrenci-lerin aldığı sonuçları bir puanla belirtmiştir. bu sınav sonucunda öğrencilerin hepsi 70 puan üzeri almışlardır. yukarıdakl açıklamada aşağıda verilen ölçme ve değerlendirme kavramlarından hanglsi kullanılmamıştır?a) ölçme b) &ou...

yazı

                                     lköğretimde not ilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek.20.08.2007 12:41daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek. milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete'de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürl...

yazı

                                     lköğretimde not ilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek.20.08.2007 12:41daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek. milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete'de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürl...

ilköğretim öğrencilerinin performansı ölçülecek

ilköğretim öğrencilerinin performansı ölçülecek ilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek. daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek.   milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete'de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek. yönetmelikle 27 ağustos 2003'te yayımlanan ilköğretim kurumları yönetmeliğinin “tanımlar” başlıklı maddesinde, “performans görevi̶...

ilköğretim yönetmeliği değişti (ne değişti ?)

ilköğretim yönetmeliği neleri değiştirdi? 27.08.2003 tarih ve 25212 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğindeki 5.değişiklik 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı resmi gazete ile yapılmıştır. dün yapılmış olan değişiklikler ilköğretim sisteminde önemli düzenlemeler yapmıştır. . işte detaylar... 21 ağustos 2007 09:35 20.08.2007 tarih ve 26619 sayılı resmi gazete ile yapılan değişikliğe ulaşmak için tıklayınız. milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 1) 21.10.2004/25620 resmi gazete 2) 24.6.2005/25855 resmi gazete 3) 2.5.2006/26156 resmi gazete 4) 09.06.2007/26547 resmi gazete 5) 20.08.2007/26619 resmi gazete yukarıdaki tarih ve sayılı resmi gazete ile yapılan değişklikleirn işlenmiş son haline ulaş...

ilköğretimde not sistemi değişiyor

   ilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek. notlar çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek.. daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek. milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete'de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek. yönetmelikle 27 ağustos 2003'te yayımlanan ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ''tanımlar'' başlıklı maddesinde, ''performans görevi...

ilköğretimde devrim yapıldı

ilköğretimde devrim gibi değişiklikler... ödev yok, görev var... ilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek. daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek.      milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete’de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek.     yönetmelikle 27 ağustos 2003’te yayımlanan ilköğretim kurumları yönetmeliğinin "tanımlar" başlıklı maddes...

ilköğretim öğrencisine performans kriterleri geliyor

ilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek. daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek. milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete'de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek. yönetmelikle 27 ağustos 2003'te yayımlanan ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ''tanımlar'' başlıklı maddesinde, ''performans görevi'' tanımı eklendi. buna göre, performans görevi; programda öngörülen eleş...

ilköğretim kurumları yönetmeliği değişti.

millî eğitim bakanlığından: millÎ eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik madde 1 – 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı resmî gazete’de yayımlanan millî eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "ö) performans görevi: programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri," madde 2 – aynı yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş...

ilköğretimde not sistemi değişiyor

                    ilköğretimde not sisilköğretimde, öğrencilerin başarısı, performanslarına da bakılarak tespit edilecek.20.08.2007 12:41daha önce yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilen öğrencilerin başarısı, bundan sonda sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre belirlenecek. milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, resmi gazete'de yayımlandı. yönetmelik, 2007-2008 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek. yönetmelikle 27 ağustos 2003'te yayımlanan ilköğretim kurumları yönet...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !