× "

keçilerde çiftleşme

" arama sonuçları

ender saraç' a göre epimedium 1 numara

1) erkeklerde en iyi cinsel uyarıcı aslında uyku. erkeklere pek çok öneride bulunulmasına rağmen cinselliğin canlanması için en yararlı yol uyumak. uyumak istemiyorsanız 10 dakikalık kısa bir şekerleme ya da ayaklarınızı 5-10 dakika yukarı kaldırarak dinlenmek enerji toplamanıza yardımcı olur. 2) güneş ışığı ve temiz hava canlandırıcıdır. yazın güneşli bölgelerde daha canlı olmanızın sırrı biraz da budur. güneş ışığı hormonları harekete geçirir. 3) güney’de özellikle antakya’da çiftleşme dönemi öncesinde yaşlı veya kısır olan keçilerin çakşır otu bitkisinin köklerini yedikleri, ardında da yavruladıkları gözlemlenmiş. bunun üzerine özellikle sperm ...

erkekte cinsel gücü arttıran 5 altın öneri

  1) erkeklerde en iyi cinsel uyarıcı aslında uyku. erkeklere pek çok öneride bulunulmasına rağmen cinselliğin canlanması için en yararlı yol uyumak. uyumak istemiyorsanız 10 dakikalık kısa bir şekerleme ya da ayaklarınızı 5-10 dakika yukarı kaldırarak dinlenmek enerji toplamanıza yardımcı olur. 2) güneş ışığı ve temiz hava canlandırıcıdır. yazın güneşli bölgelerde daha canlı olmanızın sırrı biraz da budur. güneş ışığı hormonları harekete geçirir. 3) güney’de özellikle antakya’da çiftleşme dönemi öncesinde yaşlı veya kısır olan keçilerin çakşır otu bitkisinin köklerini yedikleri, ardında da yavruladıkları gözlemlenmiş. bunun üzerine özellikle ...

brusella hastalığı ve tedavisi

brusella hastalığı ve tedavisi

  adından da anlaşılacağı gibi bu hastalığa sebepolan brusella adı verilen bir mikroptur. brusella mikrobu, insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme hastalıklarınaneden olmaktadır. mikrobun bulaşma şekli tahmin edeceğiniz üzere, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları ile çevreye yayılıp, insan ve hayvan vücuduna ulaşır. ahır veya ağıl içinde yaşayanve beslenen hayvanlar arasında bulaşma eylemiağız, deri, göz yoluyla, çiftleşme ya da sağım sırasında meydana gelen hatalar sonucugerçekleşir. mikrobu bünyesinde barındıran gebe hayvanlar yavru atarlarken veya doğurma durumunda atık yavru zarları ve suları ile çevreye bulaştırırlar. mikr...

cinsel gücü artıran öneriler

erkekler cinsel güçleri konusunda özellikle ülkemizde atıp tutmayı çok severler ama gerçekler hiç de sanıldığı veya anlatıldığı kadar değil. peki biz erkekler cinsel gücümüzü korumayı veya cinsel gücü artırmayı nasıl başarabiliriz. işte size altın değerinde beş mükemmel öneri.   erkekte cinsel gücü arttıran 5 altın öneri     1) erkeklerde en iyi cinsel uyarıcı aslında uyku. erkeklere pek çok öneride bulunulmasına rağmen cinselliğin canlanması için en yararlı yol uyumak. uyumak istemiyorsanız 10 dakikalık kısa bir şekerleme ya da ayaklarınızı 5-10 dakika yukarı kaldırarak dinlenmek enerji toplamanıza yardımcı olur. 2) güneş ışığ...

sığır hastalıkları

                süt hayvancılığı eğitim merkezi yayınları hayvancılık serisi : 3 yetiştirici broşürü süt sığırlarının önemli hastalıkları ve korunma yolları prof. dr. hasan batmaz u.ü. veteriner fakültesi iç hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesi giriş bir sığırcılık işletmesinin amacı sağlıklı yetiştirme ve iyi verim elde ederek karlı bir işletme oluşturulmasıdır. bir hayvanın sağlıklı olabilmesi için öncelikle uygun çevre şartlarının sağlanması gereklidir. çevre şartlarının uygun olmadığı ortamdaki sığırın verimi azalacağı gibi, hastalıklara yakalanma ihtimali artacaktır. bu nedenle sığırlar için başlıca temel gereksini...

keçi yetiştiriciliği

bakım ve yönetimin iyi kavranabilmesi için çeşitli çağ ve cinsiyetteki keçilere veriilen adların bilinmesi faydalı olacaktır. bu terimler yöreden yöreye değişmektedir. oğlak: doğum-6 ay yaşta bulunan erkek ve dişi keçi yavrularına denir. çepiç: 7 aydan l yaşma kadar olan erkek ve dişi keçilere denir. seis: l yaşından 2 yaşına kadar olan erkek keçilere denir. gezdan: l yaşından 2 yaşına kadar olan dişi keçilerdir. anaç keçi: 2 yaşından büyük ve yavrulamış dişi keçilerdir. teke: 2 yaşından büyük ve aşımda kullanılan erkek keçilere denir. erkeç: 2 yaşından büyük ve elenmiş erkek keçilerdir. keçile...

canlılarda üreme

üreme-bitkilerde ve hayvanlarda eşeysiz üreme-eşeyli üreme -mayoz bölünme-evrim sırasında organizmaların diploit safhasının dominant olmasıçiçekli bitkilerde eşeyli üreme-üreme organları çiçeklerde yer alır  -tohumlar ve meyveler-tozlaşmahayvanlarda üreme sistemi-ilksel hayvanlarda üreme organları-yüksek yapılı hayvanlarda üreme organları-omurgalı hayvanlarda üreme sistemi   -ilkel kardalılar    -yuvarlak ağızlılar   -kıkırdaklı balıklar   -kemikli balıklar   -iki yaşamlılar      -kurbağalar      -semenderler   -sürüngenler   -kuşlar   -memeliler   -i...

koyun ve keçilerde brucelloz hastalığı - keçi hastalıkları

koyun ve keçilerde brucelloz hastalığı nedeni : hastalık başta koyun olmak üzere, keçi, at, eşek, domuz ve köpek gibi hayvanlarda görülmektedir. insanlarda malta humması olarak bilenen br.melitensis enfeksiyonu, çok tehlikeli bir zoonozdur. hastalığa özellikle veteriner hekimler, koyunculuk yapanlar ve kasaplar yakalanırlar.koyun ve keçilerde brucelloz hastalığı belirtileri : etken vücuda ; alimenter (bulaşık yem ve sularla), aorogen (brusella içeren tozların solunmasıyla), sokucu sineklerin ısırması ve çiftleşme yoluyla girer. enfeksiyon koyunlarda belirli bir semptom göstermeden seyreder. bu hastalıkta en çok görülen belirti abort veya erken doğumlardır. koçlarda orşitis ve testis atropis...

brusella hastalığı ve belirtileri

brusella hastalığı nedir?   halk arasında "yavru atma", "malta humması" veya "dalgalı humma" olarak bilinen hastalığa, brusella denilen bir mikrop neden olur. brusella mikrobu, insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme hastalıkları yapar. mikrop, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları (son'u) ile çevreye bulaşıp, insanlarda hastalık meydana getirir. ahır veya ağıl içinde hayvanlar arasında bulaşma ağız, deri, göz yoluyla, çiftleşme veya sağım sırasındaki hatalar sonu meme yoluyla olur. mikrobu taşıyan gebe hayvanlar yavru atarlarken veya doğururken atık yavru zarları ve suları ile çevreyi bulaştırırlar. mikrobu taşıyan hasta hayvanların çoğu, yavru ...

brusellozis

 halk arasında  “yavru atma”,  “malta humması” veya “dalgalı humma” olarak bilinen hastalığa brusella denilen bir mikrop neden olur. brusella mikrobu, insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme hastalıkları yapar. mikrop, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları (son’u) ile çevreye bulaşıp, insanlarda hastalık meydana getirir. ahır veya ağıl içinde hayvanlar arasında bulaşma ağız, deri, göz yoluyla, çiftleşme veya sağım sırasındaki hatalar sonu meme yoluyla olur. mikrobu taşıyan gebe hayvanlar yavru atarlarken veya doğururken atık yavru zarları ve suları ile çevreyi bulaştırırlar. mikrobu taşıyan hasta hayvanların çoğu, yavru attıktan sonra aylarca sütleri ile mikrobu çıkarırlar. ıneklerde yavru at...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !