× "

keşkek hangi yöreye aittir

" arama sonuçları

giresun ili ve tüm ilçeleri

şebinkarahisar tarihi bölgenin tarihöncesi ve tarih çağlarına ait bilgilerinin yeterince araştırılmadığı yapılan incelemeler sonucu anlaşılmıştır. yörenin ilk tarihi bilgileri hititler zamanından başlamakta olup, hitit metinlerinde "azzi hayaşa" ülkesi olarak adlandırıldığı ve bölgede kaşga'ların yaşadığı belirtilmektedir. hititlerden sonraki dönem hakkında pek bilgi bunmamaktadır. bölge kısa bir süre kimmer ve iskitlerin saldırılarına maruz kalmıştır.m.ö. 298-63, yöre uzun süre pontusluların egemenliği altında kalmıştır. bizans döneminde, imparator hustinianus zamanında şehir imar edilmişdir. bu dönemde şehrin adı karahisar anlamına gelen mavrokastron olarak söyleniyordu. bölgede pauilican mezhebi yayılmış ve önemli bir piskoposluk merkezi olmuştur.daha sonra şehrin 778 yılında kısa bir ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !