× "

kemanın bölümleri

" arama sonuçları

keman nedir? keman hakkında, keman nasıl çalınır?

ortaçağın frenk kemençesi ve viyel'inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren keman, bugünkü biçimini yavaş yavaş gelişerek buldu. keman, 35 ile 36 cm., arasında değişebilen bir ötüm gövdesinden, bu gövde ise asıl titreşimi sağlayan çam ağacından bir üst kapak, akağaçtan bir dip kapak ve her iki kapağı çemberleyen, gene akağaçtan yapılma kasnaklardan oluşur. yayın gidiş - gelişine yol vermek için kapakların orta bölümleri daraltılmıştır; köprünün her iki yanında ff biçiminde delinmiş delikler bulunur. üst ve alt kapaklara, köprünün tel basıncına direnebilmesi için, tonoz biçimi verilmiş, &c...

alevilerde semah

semah geleneğĠnĠn uygulanması dr. armağan elçĠ kültür bakanlığı türk halk müziği solist sanatçı alevi-bektaşi toplulukları inançlarını, yaşam biçimlerini, felsefelerini, düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini bu güne değin en çok törenleri ve semahları ile yansıtmışlardır. cemler, alevi-bektaşi topluluklarında gelenek ve göreneğe dayanan din hayatının sosyal bünyesindeki oluşumun ötesinde toplumsal, eğitsel, kültürel ve dini boyutlar taşımaktadır. alevi-bektâşi törenleri ve bu törenlerde yer alan, onun ayrılmaz bir parçası olan semahlar, kırkların ceminden doğmuştur; semah hz. muhammed'in kırklar meclisinde semah dönmesinin yan...

keman

keman

 kemanın bölümleri ...

keman nasıl çalınır

yayla çalınan telli bir çalgıdır.notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.orkestralarda, genel olarak (solo, ı, ıı) üç partisi bulunur.solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır ).hiç bir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.telleri: sol, re, la, mi olarak akort edilir.ortaçağın frenk kemençesi ve viyel’inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren keman, bugünkü biçimini yavaş yavaş gelişerek buldu. keman, 35 ile 36 cm., arasında değişebilen bir ötüm gövdesinden, bu gövde ise asıl titreşimi sağlayan çam ağacından bir üst kapak, akağaçtan bir dip kapak ve h...

çalgı çeşitleri - müzik ve fen

vurmalı çalgılar    batı dillerinde genellikle “percussion” ailesi olarak adlandırılır.dilimizde “vurma çalgılar” da denmektedir.  vurmalılar ailesi, tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümünü içerir.bu çalgıların en ilkelleri bile çağdaş orkestraların vurmalıları arasında yer almaktadır.bunlar,müziğin yalnızca ritm, renk ve dinamik gücüne katgıda bulunmakla kalmazlar, aynı zamanda müziğin melodik ve armonik öğelerine de katgıda bulunurlar.  vurmalı çalgılar iki ana dala ayrılır: perdesi belirli olmayan ve tek ses verenler ile belirli sesleri perdeli olarak olarak çıkarabilenler.birinci grupta trampet, dümbelek, davul, kastanyet, k...

çalgı çeşitleri - müzik ve fen

çalgı çeşitleri vurmalı çalgılar    batı dillerinde genellikle “percussion” ailesi olarak adlandırılır.dilimizde “vurma çalgılar” da denmektedir.  vurmalılar ailesi, tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümünü içerir.bu çalgıların en ilkelleri bile çağdaş orkestraların vurmalıları arasında yer almaktadır.bunlar,müziğin yalnızca ritm, renk ve dinamik gücüne katgıda bulunmakla kalmazlar, aynı zamanda müziğin melodik ve armonik öğelerine de katgıda bulunurlar.  vurmalı çalgılar iki ana dala ayrılır: perdesi belirli olmayan ve tek ses verenler ile belirli sesleri perdeli olarak olarak çıkarabilenler.birinci grupta trampet, d&uu...

çalgı çeşitleri - müzik ve fen

vurmalı çalgılar    batı dillerinde genellikle “percussion” ailesi olarak adlandırılır.dilimizde “vurma çalgılar” da denmektedir.  vurmalılar ailesi, tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümünü içerir.bu çalgıların en ilkelleri bile çağdaş orkestraların vurmalıları arasında yer almaktadır.bunlar,müziğin yalnızca ritm, renk ve dinamik gücüne katgıda bulunmakla kalmazlar, aynı zamanda müziğin melodik ve armonik öğelerine de katgıda bulunurlar.  vurmalı çalgılar iki ana dala ayrılır: perdesi belirli olmayan ve tek ses verenler ile belirli sesleri perdeli olarak olarak çıkarabilenler.birinci grupta trampet, dümbelek, davul, kastanyet, k...

keman

keman alm., geigefr., violoaing., violonita., violino   uzunluğu : 60 cmyayla çalınan telli bir çalgıdır.notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.orkestralarda, genel olarak (solo, ı, ıı) üç partisi bulunur.solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır ).hiç bir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.telleri: sol, re, la, mi olarak akort edilir.  ses dizisi genişliği :   ortaçağın frenk kemençesi ve viyel'inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren keman, bugünkü biçimini yavaş yavaş gelişerek buldu. keman, 35 ile 36 cm., arasında değişebilen bir ötüm gövdesin...

~~ keman ~~

 keman alm., geigefr., violoaing., violonita., violino   uzunluğu : 60 cmyayla çalınan telli bir çalgıdır.notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.orkestralarda, genel olarak (solo, ı, ıı) üç partisi bulunur.solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır ).hiç bir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.telleri: sol, re, la, mi olarak akort edilir.  ses dizisi genişliği :  ortaçağın frenk kemençesi ve viyel'inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren keman, bugünkü biçimini yavaş yavaş gelişerek buldu. keman, 35 ile 36 cm., arasında değişebilen bir ötüm gövdesin...

keman

keman bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır. alm., geige fr., violoa ing., violon ita., violino bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır. uzunluğu : 60 cm yayla çalınan telli bir çalgıdır. notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır. orkestralarda, genel olarak (solo, ı, ıı) üç partisi bulunur. solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır ). hiç bir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır. telleri: sol, re, la, mi olarak akort edilir. bu bilgi www.melodik.net ten alınmıştır. ses dizisi genişliği : ortaçağın frenk kemençesi ve viyel'inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren keman, bugünkü biçimin...

müzik terimleri sözlüğü

 müzik terimleri sözlüğü      perşembe, 14 şubat 2008 14:19 a la. abaissement (fr.) ses düşmesi. abaisser (fr.) bir parçanın veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaştırmak, indirmek. a battuda (it.) ölçüde. abbandonamente (it.) tartıma bağlı olmadan. abbandonavolmente (it.) tartıma bağlı olmayan bir deyi ile. abbandonandosi (it.) tartımı düşünmeksizin. abbandono (it.) tartımın bağlayıcılığını bırakarak. abbasamento (it.) inerek, indirerek. abbasamento di mano (it.) dokunçlu çalgıda (piyano, org) bir elin öteki el altından çaprazlanacağı. abbasamento di voce (it.) sesi indirmek (insan sesi için). abbassando (it.) indirerek, azaltarak. abbelimini (it.) süslemeler, süs notaları. a.b.c.dieren (al.) ses eğitiminde, öğretiminde notaları harflerle seslendirerek. abendmusi...

google-4

                                            metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygunluğun temelleri , fizikse...

26.10.2007 tarihinde aranan

                                  26.10.2007 tarihinde  aranan metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygunluğun temelleri , fiziksel uygu...

arama geçmişi 9

                                          26.10.2007 tarihinde  aranan metre kullanılan meslekler , style , atatürk ve geometri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , bilişim teknolojileri dersi , iletişimde kullanılan araçlar ve önemi , eski iletişim araçları , ekstraksiyon , düşünce ve ifade özgürlügünün bize kazandırdıkları , eşya hukuku , medeni hukuku , geometrik sekiller , teknoloji , eski ve yeni ölçme aletleri , eski ve yeni ölçü aletleri , 4 , kilogram litre metre hangi meslekte kullanılır , eski ve yeni ölçme aletetleri , satanizm , kaldıraç çeşitleri , ölçmeye neden gereksinim duyuyoruz , cumhuriyet ve ülkemize kazandırdıkları , fiziksel uygu...

müzik aleti tanıtma bölümü==>keman

keman alm., geigefr., violoaing., violonita., violino   uzunluğu : 60 cm yayla çalınan telli bir çalgıdır.notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.orkestralarda, genel olarak (solo, ı, ıı) üç partisi bulunur.solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır ).hiç bir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.telleri: sol, re, la, mi olarak akort edilir. ses dizisi genişliği :     ortaçağın frenk kemençesi ve viyel'inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren keman, bugünkü biçimini yavaş yavaş gelişerek buldu. keman, 35 ile 36 cm., arasında değişebilen bir ötüm gövdesinden, bu gövde ise asıl titreşimi sağlayan çam ağacından bir üst kapak, akağaçtan bir dip kapa...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !