× "

kendisine yeni bir din ve kitap verilen peygamberlere ne denir

" arama sonuçları
ataturk dınsızdı dıyen dınbaz ve ımansızlara emır-oku

ataturk dınsızdı dıyen dınbaz ve ımansızlara emır-oku

  atatürk’ten askere din dersi yazar: halil altuntaş | eylül 2012/ “cumhuriyetin ilk yıllarında hazırlanan, dönemin gkb. mareşal fevzi çakmak tarafından övgülü bir önsözü yazılan ve diyanet işleri başkanlarından büyük âlim ahmet hamdi akseki hocamızca hazırlanan, “askere din kitabı”; atatürk’ün cumhurbaşkanlığı sürecinde, bütün askeri birliklerde ders kitabı olarak okutulmuştur. çünkü atatürk imansız ve islamsız bir milletin ayakta kalamayacağını ve hele maneviyatsız bir askerin düşmanla savaşamayacağını, vatanını ve halkını hakkıyla savunamayacağını bilecek kadar akıllı, inançlı ve şuurludur. atatürk d&oum...

2012-2013 eğitim yılı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6-a

2012-2013  eğitim yılı  din kültürü ve ahlak bilgisi dersi   6-asınıfı 1.dönem 1.yazılı soruları 1)peygamberlerin nitelikleri(özellikleri) aşağıdaki şıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir? a)sıdk(doğruluk)  -emanet(güvenilir olmak)  - ismet(günahsızlık) b)sıdk(doğruluk)  - emanet(güvenilir olmak)  -     fetanet(zeki olmak)  - ismet(günahsızlık) – tebliğ c)sıdk(doğruluk) - emanet(güvenilir olmak) – mücadeleci olmak d)fetanet(zeki olmak)  - tebliğ  - ismet(günahsızlık) 2)yeni bir kitap ve yeni bir din ile bir ümmete veya bütün insanlığa allah tarafından peygamber olarak gönderilmiş olan kişiye&nbs...

alevilik ve bektaşilik alevilikte kirvelik alevilikte kirveliğin

alevilik nedir? alevilik tüm yaratılmışı kucaklar alevi islam anlayışı; islamiyet’in kuran’a dayalı, hz. muhammed’in buyruklarına göre islam’ı evrensel boyutuyla yorumlayıp,  insanlığa yeni kapılar açan büyük düşünce felsefesine yol veren, ilahi tasavvuf anlayışı ile hayat bulan bir inanç bütünlüğüdür. hiçbir şekilde ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hatta tüm canlıların yüce yaratanın tecellisi olarak görülmesi, ilkesinden hareketle, tüm yaratılmışların aynı kutsal değerde olduğunu savunan ince tasavvuf anlayışında yaşamın anlamı; kâinatla beraber tüm...

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazıl

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları 3din kültürü ve ahlak bilgisi 2007/2008 eğitim-öğretim yılı, nilüfer koç ilköğretim okulu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 6.sınıflar, 1.dönem, 1.yazılı yoklama imtihanıdır. s o r u l a r a) aşağıdaki sorularda boşluk bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (30 puan) 1- yüce allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, içinde allah’ın emir ve yasaklarının bulunduğu kitaplara .............................. denir. 2- ilk peygamber .............................. son peygamber ise .............................. dir. 3- müslümanların kutsal kitabı ...................

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazıl

  din kültürü din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları 3   2007/2008 eğitim-öğretim yılı, nilüfer koç ilköğretim okulu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 6.sınıflar, 1.dönem, 1.yazılı yoklama imtihanıdır. s o r u l a r a) aşağıdaki sorularda boşluk bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (30 puan) 1- yüce allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, içinde allah’ın emir ve yasaklarının bulunduğu kitaplara ………………………… denir. 2- ilk peygamber ………………………&helli...

islam ve diğer dinler

ağlama duvarı kim tarafından yapılmıştır? ağlama duvarı hakkında bilgi verir misiniz? hz. süleyman (as), saltanatlı ve azametli bir peygamberdir. o'nun krallığı bu günkü filistin, ürdün'ün tamamı ve suriye'nin bir kısmını içine almakta idi. hz. süleyman'ın eserleri arasında, memleketin savunması için inşa ettirdiklerini ilk sırada saymak lâzımdır. asker sevki için seçilen kilit noktalarda yaptırılan istihkâmlar bu bakımdan çok önemlidir. hz. süleyman (as)'ın en mühim eseri , siyon dağı'na inşa ettirdiği mâbed'tir. babası hz. davud (as)  zamanında aynı yerde yalnız bir çadır vardı ve bu çadıra tâbutül-ah...

din

  dinin tanımı din kelimesi “deyene” kökünden oluşmuş bir kelimedir. sözlük anlamı olarak din; boyun eğmek, hakkını almak, ödünç almak, adet edinmek, boyun eğdirmek, hesaba çekmek, ceza ve mükafat vermek, egemenlik, mülk, hüküm, idare etmek anlamlarına gelir. terim olarak din; akıl sahibi insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevkeden ilahi bir kanundur. din; peygamberlerin vahye dayalı yapmış oldukları tebliğdir. din; allahü teala tarafından vahiy yoluyla indirilen, insanları dünya ve ahiret saadetine çağıran i’tikadi ve ameli bir nizamdır. din; islam, iman ve ihsandan oluşan hayat şeklidir. (bu tanımların tümü vahye dayalı hak dinin, yani ...

din neye denir dinin gayesi

din din neye denir din: allah'ın, insanlara peygamberleri aracılığı ile gönderdiği bir sistemdir. bu sistem, akıl sahiplerini kendi istekleri ile dünyada huzur ve saadete, âhirette sonsuz mutluluğa ulaştırır. dinin gayesi din, bize yaratılışımızın amacını, allah'a karşı yükümlü olduğumuz görevleri öğretir. iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı tanıtır ve iyiye ulaşmanın yollarını gösterir. din insanı ruhen yükseltir, ahlâken olgunlaştırır, fertlerin birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını ister ve uyulması gereken hak ve görevleri belirler. kısaca; dinin gayesi, insanı hem dünya hayatında, hem de ahirette mutluluğa kavuşturmaktır. bize düşen görev, dinin gö...

peygamberlere iman(soru cevap şeklinde)

peygamberlere iman sual: imanın dördüncü şartı nedir? cevap imanın dördüncü şartı, peygamberlere imandır. amentüdeki 've rüsülihi' kelimesi, 'allahü tealanın peygamberlerine iman etmeyi bildirmektedir. peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim peygamberimiz muhammed mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. bu ikisinin arasında, çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. sayıları belli değildir. yüzyirmidört binden çok oldukları meşhurdur. peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin allahü teala tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. yalnız allahü tealanın ihsanı, seçmesi ile o...

itikat inanç dünyası soru ve cvp şeklinde islami bilgiler islami

itikatsoru 1  : iman nedir? cevap   : allah (c.c.)’ın dinini, rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul                 edip dil ile tasdik etmektir. soru 2  : imanın şarları nelerdir? cevap   : allah (c.c.)’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe,                 kaza ve kadere, hayır ve şerrin allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar                 dirilmeye iman etmektir.soru 3  : hak dinlerin gayesi nelerdir? cevap   : aklı, di...

ne nedir ?

pers nedir ? ı.dunya savasından sonra "iran" olarak isim degistiren en eski ve en guclu imparatoluklardan biri pon savaslari nedir ? i.o. 246 - 146 yillari arasinda roma ve kartacayi karsi karsiya getiren uc savas julyen nedir ? ı.o.46' da sezar tarafindan gelistirilen ve 1582' de yerini gregoryen takvime birakan takvim abid nedir ? ıbâdet eden, farzlari ve vâcibleri yerine getirdikten sonra cesitli nâfile ve yapilmasi sevab olan islere de devam eden uluhiyet nedir ? ıbadet ederken sadece allah'u teala'ya ihlasla ve o'ndan baska ilah olmadigina inanarak ibadet etmek hangi kisim tevhit inancinin geregidir ibadetgah nedir ? ibadet edilen yer mabed nedir ? ıbadet mahalli, cami, mescid meryem nedir ? ıbadete duskun, abid anlamlarina gelen bir peygamberin annesi avicenna ned...

peygamberlere iman

peygamberlere iman sual: imanın dördüncü şartı nedir?cevapimanın dördüncü şartı, peygamberlere imandır. amentüdeki "ve rüsülihi" kelimesi, "allahü teâlânın peygamberlerine iman etmeyi bildirmektedir.peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim peygamberimiz muhammed mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. bu ikisinin arasında, çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. sayıları belli değildir. yüzyirmidört binden çok oldukları meşhurdur.peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. ya...

soru ve cevaplar

  ı.dunya savasından sonra "iran" olarak isim degistiren en eski ve en guclu imparatoluklardan biri*persi.o. 246 - 146 yillari arasinda roma ve kartacayi karsi karsiya getiren uc savas*pon savaslariı.o.46' da sezar tarafindan gelistirilen ve 1582' de yerini gregoryen takvime birakan takvim*julyenıbâdet eden, farzlari ve vâcibleri yerine getirdikten sonra cesitli nâfile ve yapilmasi sevab olan islere de devam eden*abidıbadet ederken sadece allah'u teala'ya ihlasla ve o'ndan baska ilah olmadigina inanarak ibadet etmek hangi kisim tevhit inancinin geregidir*uluhiyetibadet edilen yer*ibadetgahıbadet mahalli, cami, mescid*mabedıbadete duskun, abid anlamlarina gelen bir peygamberin annesi*meryemibni sina nin bati dillerindeki adi*avicennaıbrahim hakki'nin onemli b...

soru ve cevaplar

  ı.dunya savasından sonra "iran" olarak isim degistiren en eski ve en guclu imparatoluklardan biri*persi.o. 246 - 146 yillari arasinda roma ve kartacayi karsi karsiya getiren uc savas*pon savaslariı.o.46' da sezar tarafindan gelistirilen ve 1582' de yerini gregoryen takvime birakan takvim*julyenıbâdet eden, farzlari ve vâcibleri yerine getirdikten sonra cesitli nâfile ve yapilmasi sevab olan islere de devam eden*abidıbadet ederken sadece allah'u teala'ya ihlasla ve o'ndan baska ilah olmadigina inanarak ibadet etmek hangi kisim tevhit inancinin geregidir*uluhiyetibadet edilen yer*ibadetgahıbadet mahalli, cami, mescid*mabedıbadete duskun, abid anlamlarina gelen bir peygamberin annesi*meryemibni sina nin bati dillerindeki adi*avicennaıbrahim hakki'nin onemli b...

peygamberlere iman

peygamberlere iman sual: imanın dördüncü şartı nedir?cevapimanın dördüncü şartı, peygamberlere imandır. amentüdeki "ve rüsülihi" kelimesi, "allahü teâlânın peygamberlerine iman etmeyi bildirmektedir.peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim peygamberimiz muhammed mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. bu ikisinin arasında, çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. sayıları belli değildir. yüzyirmidört binden çok oldukları meşhurdur.peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. yalnız allahü teâlânın ihsanı, seçmesi ile olu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !