× "

kesif yem nasıl yapılır

" arama sonuçları

hayvancılık yapmak için gerekli olan şartlar

- süt hayvancılığı da besi hayvancılığı da karlıdır. ama süt hayvancılığının ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti yüksektir.. aşırı ilgi ve bakım ister. besi hayvancılığında ilk yatırım maliyeti nispeten düşüktür. ama günlük 1.1 kg caa ( canlı ağırlık artışı) ortalaması ile 5-8 aylık hayvanları (200-300 kg) yaklaşık 10 ay içerisinede kesime götürebilirsiniz.. - hayvancılıkta nasıl kar edilebilir.. hayvancılkta yem maliyetlerini minimize edebilirseniz kar edersiniz.. çünkü hayvancılıkta sermaye girdisinin %72'si yemdir. kendi yeminizi kendiniz üretebiliyorsanız yem maliyetini oldukca düşürürsünüz.. kaba yem olarak, yanca, fiğ, tritikale, sorgum-sudan, mısır sapı, mercimek ...

50 başlık besi sığırı ahırı

50 başlık besi sığırı ahırı

50 baş kapasiteli besi sığırı ahırı - yetişkin besi sığırı durakları. - dana bölmeleri (padoklar) - gübre havuzu (gübre çukuru) - gübre seperatörü. - kaba yem deposu. - kesif (konsantre) yem deposu. - sılaj çukurları (bunker-havuz) - idari bina ve bakıcı evi. - gezinti alanları.     konu etiketleri: hayvancılık projeleri. büyük baş hayvancılık projeleri. süt sığırı çiftlik projeleri. besi sığırı ahır projeleri. et sığırı yetiştirme çiftlik işletmeleri. besi sığırı ahırları. kapalı bağlı ahır sistemi projesi. kapalı sistem sığır barınağı teknik çizimi. açık sistem besi ahırı projesi.besi ahiri nasıl olmalı , besi ahiri yapımı , besi ahiri ...

sığır yetiştiriciliği hakkında bilgi ve bilinmesi gerekenler

işletme kuruluşu ve planlama nasıl olmalıdır detaylar aşağıda..   kârlı bir hayvancılık için, öncelikle hayvancılık sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş olarak benimsenmelidir. hayvancılıkta amaç para kazanmak ve kâr etmektir. süt hayvancılığı doğası gereği her yönüyle uzun vadeli planlama, sabırlı ve düzenli çalışma isteyen zor ve bıktırıcı tarımsal bir faaliyettir. hayvanlar doğumlarından itibaren tüm yaşamları boyunca titizlik gerektiren bakım ve ilgi isterler. hayvanların bayramı, tatili, mesai saati ve ise ara vermeleri yoktur. ancak, hayvanları seven ve hayvancılığı severek yapan insanlar, onların barınak, bakim ve besleme vb. her türlü isteklerini dikkate alarak basarili olurlar. evinin ihtiya&...

süt ineklerinin bakımı ve beslenmesi

süt ineklerinin bakımı ve beslenmesi ineklerin gebelik dönemindeki bakımı önemlidir. buzağının doğumundan sonra bakım devam eder. doğum öncesi ve doğum sonrası neler yapılması gerektiği bu bölümde ele alınmıştır.   bu bölümde doğumdan önce sağıma son verme (kuruya alma) konusu da işlenmektedir. bazı yetiştiriciler bunu önemli saymazlar. kuruya alma, süt verimi bakımından önem taşır.   buzağı bakımı zor değildir. bilgili bir yetiştirici sağlıklı ve verimli buzağılar yetiştirir. gebe ineğin bakımı gebeliğin ilk aylarında özel bir bakım gerekmez. aşırı besleme yarar getirmez. yetersiz besleme durumunda hayvan zarar görür. gebeliğin son 2-3 ayında diğer hayvanlardan ayrılmalı, özel bir bölmeye konmalıdır. böylece diğer hayvanlar tarafından boynuzlanmaz, sıkıştırılm...

sığır barınakları

sığır barınakları sığır barınakları sığır yetiştiriciliğinde barınak çok önemlidir. sığırların kalıtsal özellikleri ne kadar iyi olursa olsun, onlara istedikleri çevre koşullarını sağlayamazsak onlardan beklediğimiz, istediğimiz verimleri alamayız.   sığırlar için en önemli çevre koşullarından birisi barınakların durumudur.   bu bölümde barınakları inceleyeceğiz. bir hayvancılık tesisi yapacağız; bu işe önemli miktarda para harcayacağız ilk önce bulunduğumuz yörede hangi yönde üretim yapmayı düşünüyorsak, (et veya süt) bu ürünleri uygun fiyatlarla ve kesintisiz olarak her an satabilecek miyiz? kendimize ilk soracağımız soru bu olmalı.   ilk soruya şüphesiz evet diyebiliyorsak, bu kez tesisimizin detaylarına girmeye başlayalım. kapasitemizi belirlerken...

buzağıların bakımı ve beslenmesi

buzağıların bakımı ve beslenmesi gelecekte kendisinden verim beklediğimiz buzağıları iyi bakıp, beslememiz gerekir.   buzağı döneminde iyi bakılan hayvanlar sağlam yapılı olurlar. çabuk hastalanmazlar. et ve süt verimleri fazla olur. damızlık için kullanılacakların verimi yüksek olur.   doğumdan başlayarak bilgili bir bakım ve besleme gereklidir. bu bölümde iyi bir buzağı yetiştirmeye ait bilgileri bulacaksınız. yeni doğan buzağı yeni doğan buzağı ilgi ve bakım ister. yapılacak işleri daha önceki bölümlerde anlatmıştık. burada ağız sütü konusunu bir daha ele alalım. ağız sütü doğumdan sonra ineğin memesinden gelecek sütün adıdır. buna kolostrum da denir. ağız sütü, protein, vitamin, mineral gibi besin maddeleri bakımından çok zengindir. buzağıya, hastalıklara karşı ...

sığır besiciliği

sığır besiciliği sığırların et verimini artırmak için besi sığırcılığı yapılır. bilgili bir besicilik ile, hayvana yedirilen yem kaliteli ve ucuz ete çevrilir. besicilikte hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, sağlığı ve görünüşü önemlidir.   besicilikte yemin ucuza mal edilmesi gerekir. az zamanda çok et almak besicinin hedefidir. öyleyse besiciliği anlatılacak kurallara uygun olarak yapmak gerekiyor. besicilik yapacak olanlar bu bölümü çok iyi okumalı.. işte besiciliğin püf noktaları: yerli ırklar yüz güldürmüyor evet, yerli ırklarımız besicilikte pek fazla kâr getirmiyor. bizim yerli ırklarımızın iyi besi kabiliyeti yok. yani ne kadar iyi beslesek de canlı ağırlık artışı düşük oluyor. ancak, yerli ırk sığırlarımızı kültür ırklarıyla melezlersek çok iyi sonuçlar alıyor...

mürsel sönmez / akı

sayı 14güvercin ağacımürsel sönmezgüvercin ağacına yağmur yağıyordağınık saçlarıyla poyraz eşliğindeama ne poyrazbaşlarını geri çekmiş güvercinlerdingin bir ikindi gibilerama ne ikindigüvercin ağacında umutkuşu yuvalarıyapraklar örtüyor akşamı üzerlerineama ne akşamkökleriyle susup dallarıyla konuşuyorgülüyor bahar boyuama ne bahargeçen zamana kırılıp yaprak döküyorgeceye boyuyor gövdesiniama ne gecekubbelerle söyleşen o değil sankidil döküyor toprağaama ne toprakgüvercin ağacına bakıyor kızlaraltında duran iki aşığaama ne kızlargüvercin ağacının altından geçiyor ırmaklaro deniz senin bu deniz benim bulana kadarama ne ırmaklarkubbelere asılı yıldızlar eyüp’tegüvercin ağacını gösteriyorlar doğmamış çocuklaraama ne çocuklarikicik aşık yaslanmış duruyorlarağaç diyor ki ha gayret...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !