× "

kevni ayetler ne demek

" arama sonuçları

musa as asası ve asa üzerinden verilen mesaj

kur'an kıssalarının anlatılma amacının okuyucuya geçmişlerin masalları değil , geçmişlerin yaşanmış hayat içinde başlarından geçenlerden bizlerin ibret çıkarması olduğunu, kıssalar ile ilgili yazılarımızda vurgulamaya çalışmıştık. bu yazımızda musa as kıssası içinde anlatılan asasının durumu ile ilgili ayetleri ele alarak kıssayı mesaj içerikli okumaya gayret edip asa objesi üzerinden verilmek istenen mesajı anlamaya çalışacağız.   kur'an kıssaları ile ilgili yazılarımızda yine çokça vurguladığımız konu olan, kıssaları geleneksel ve modernist bir yorum tarzı ile yapılan okumanın ortak yönünün mesajı anlamamak üzerinde birleştiğini, her iki okuma tarzının "kıssa...

zülkarneyn ve davud as örneğinde demirin gücün elinde yön bulmas

kur'an kıssalarını eskilerin masalları şeklinde değilde, yaşanmış hayattan örnekler olarak ibret almak kastı ile okuduğumuz takdirde, bizden öncekilerin yaşanmışlıklarından kendimiz için bir çok örneklikler çıkarmamız mümkündür. bu yazımızda zülkarneyn ve davud as kıssalarındaki anlatımları esas alarak, gücün insan elinde şekillenmesi ve bu gücün kullanımı hakkında örneklikler çıkarmaya çalışacağız.    demir , allah cc nin insanlara lutfetmiş olduğu güç kaynağı olup bu durum hadid s. 25. ayetinde şu şekilde beyan edilmektedir.      [057.025]  celâlim hakkı için biz resullerimizi beyyinelerle gönderdik ve beraberle...

bakara suresi 118 ve 119.ayetler

bakara suresi 118 ve 119.ayetler 118. bilgiden nasibi olmayanlar da "allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya!" dediler. bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. onların kalbleri birbirlerine benzedi. gerçekten de yakîne ermek (hakikati bilmek) isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik.  119. şüphe yok ki, biz seni hak ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak gönderdik. sen, o cehennemliklerden sorumlu değilsin.  ..................................................................................................... anladığım; yeryüzündeki insanlar iki gayeyle vasıflandırılabilir.biri tek olan ...

tefsire giriş (1- b)

tefsire giriş (1- b)     a sayfasından devam yine kur’an da vahyin 3 şekilde  gönderildiği söylenir. (şura /51) ayette; vahyin gönderiliş şekillerinden birisi rüyada, yani vahyen olarak nitelendirilir. rüyada gönderilir. ikinci şekli . ev min veraiy hıcabin... (şûra/51)) bir perde gerisinden. vahyin gönderilişinin ikinci şekli budur. üçüncü şekli ise ..ev yursile rasûlen.. (şûra/51) ya da bir elçi aracılığıyla, bir elçi göndermek suretiyle. demek ki vahy  tarihi boyunca insana gönderilen tüm vahiyler bu 3 biçimde gönderilmiştir. 1. si; vahyen diyor şûra/51ayeti, vahyen. biz bunu resulallah’tan gelen rivayetleri ...

nuh as kıssası

nuh as ın kavmi ile olan tevhid mücadelesinin anlatıldığı kıssası kur'anda birden fazla surede geçmektedir. bu yazımızda  nuh as ın değişik surelerde geçen kıssalarını ayrı ayrı ele alarak bir bütün halinde anlamaya çalışacağız.                                  araf suresinde nuh as kıssası    59- andolsun biz nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik. dedi ki: "ey kavmim, allah'a kulluk edin, sizin o'ndan başka ilahınız yoktur. doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım." 60- kavminin &o...

mumsema - miyop, hipermetrop ve miks astigmatlar

rüyada bakara suresi okumak bakara suresi raina kelimesi bakara suresi ruhul beyan tefsiri bakara suresi ramazan ayeti bakara suresi rüyada görmek bakara suresinde reenkarnasyon ayetleri ramazan pakdil bakara suresi kuranda örtü ayetleri hangileridir? namaz kılan bir insan cennetlik olur mu? nisa suresi başörtüsü ayeti‎ nisa suresi örtünme ile ilgili ayet‎ bakara suresi örtünme ayeti bakara suresi önemli ayetleri bakara suresi oruç ayeti bakara suresi okumanın fazileti muhammed el-bakır'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz? neden matematik önemli? anne baba hakkı ile ilgili ayet kıyamet ...

yürek semalarımızda çakıp,ruhumuzu aydınlatan şimşekler(rad)

yürek semalarımızda çakıp,ruhumuzu aydınlatan şimşekler(rad)

yürek semalarımızda çakıp,ruhumuzu aydınlatan şimşekler(rad)     çeşit çeşit  ağaçlar , renga renk çiçekler,gökyüzünde uçan kuşlar,hepside  bir ayet ve bir tefekkür olup, akıl verir insana.akıl verdikçe o şeyler,şimşekler misali çakarak, ışığıyla aydınlatır ruhumuzu.her ışık bir ayet olup da,gösterir bize rahman’a giden yolumuzu.ilerleriz bu yolda ve ilerlerken temaşa ederiz sağımızı ve solumuzu,görürüz ağaçları ,çiçekleri, kuşları ve yürek gözlerimizle okuruz alemi ve bütün kainatı.okudukça dokuruz vahyin ipek gibi ayet ayet ipleriyle yürek elbiselerimizi.giydiririz onları yüreklerimize k...

ğayb nedir-2 (melek, şeytan, cin, ruh)

ğayb nedir-2 (melek, şeytan, cin, ruh)   (melek, şeytan, cin, ruh) demek ki “allah ve ahiret günü” mutlak ğayb olurken ve bunlara sanki görmüşcesine (ihsan) ve sanki gidip de gelmişcesine (yakîn) iman etmemiz istenirken melek, şeytan, iblis, cin ve ruh kavramları ve kıssalar bunlara nazaran mukayyet ğayb olmaktadır. çünkü allah ve ahiret günü, mahiyetleri itibariyle aşkındırlar (müteal). bunun için allah dış dünyada bir nesne olmadığı ve de kuşatılamayacağı için, kıyamet de henüz daha gerçekleşmediği için ilmin (bilginin) konusu olamazlar, bilakis imanın konusu olurlar. zira allah ve ahiret “...

rad suresi mevdudi tefsiri 1.sayfa

    13 ra'd suresi giriş adı: bu sure adını 13. ayette geçen "er-rad" (gökgürültüsü) kelimesinden alır. bu kelime surenin yalnızca sembolik bir adıdır ve sure, gökgürültüsüyle ilgili bilimsel meseleleri hiçbir surette sözkonusu etmez. nüzul zamanı: 27-31. ile 34-48. ayetler bizzat göstermektedir ki, bu sure resullullah'ın (s.a) mekke'deki görevinin son döneminde, yunus ve hud surelerinin nazil olduğu aynı dönemde vahyedilmiştir. ayetlerin zikrediliş tarzı, resulullah'ın (s.a) mesajı iletmeye başlamasından o yana uzun bir zamanın geçtiğini göstermektedir. bir yandan düşmanları onu ve risaletini yenilgiye uğratmak i&cced...

hud suresi mevdudi tefsiri 2.sayfa

bu bağlamda şu belirtilmelidir ki, "" dan önce gelen harfi tarif (elif-lam) takısı, fırının, tufanı başlatmak üzere modeli allah tarafından belirlenmiş özel bir fırın olduğunu göstermektedir. nitekim emir gelir gelmez, " " suyu kaynatmaya başlamıştır. müminun suresi'nin 27. ayetinde tennur'un modelinin daha önceden belirlendiği açıkça zikredilir. 43. yani, ailenden kafir olarak belirlenmişleri gemiye alma, çünkü onlar esirgeyişimize layık değiller. büyük bir ihtimalle gemiye alınmayanlar iki kişiydi: biri boğulan oğlu (ayet: 43) diğeri de karısı (tahrim: 10) muhtemelen başkaları da vardı, ama kur'anda bu ikisinin dışında başka isim geçmemektedir. 44. bu ayet t&...

gelecekten haberler

peygamberimiz geleceği bilir miydi? hz. peygamber beşeriyet yönüyle bizim gibi bir insandır. o da yer, içer, sıcaktan soğuktan etkilenir. yarın ne olacak, ilerde neler meydana gelecek, bilemez. nitekim bir düğün esnasında cariyelerin "içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var" şeklinde şiir okumalarına hz. peygamber müdahale etmiş, öyle demelerini menetmiştir. (buharî, meğazî, 12) bu noktada, hz. peygamberin zevcesi hz. aişe'nin şu hatırlatması da mühimdir: "kim, 'peygamber yarın ne olacağını insanlara haber verir' derse, allahr17;a iftira etmiş olur." (buharî, tevhid, 4) nitekim hz. peygamberin: "ben gaybı bilmem" şeklinde kur'an'da yer alan ifadesi, bu hususu açık bir şekilde bildirmektedir. (en'am, 50) keza, bunu te'kiden, onun lisanından şuna da di...

kur'an-ı kerim' de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu?

kur'an-ı kerim' de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu? kur'an-ı kerim bir ayetinde şöyle buyurur: "yaş ve kuru her şey kitab-ı mübin'de vardır" (en'am 59). ayette geçen "kitab-ı mübin" tabiri ile kastedilen şey nedir? islam alimleri, bununla, hem kur'an-ı kerim'i, hem de "levh-i mahfuz"u anlamışlardır.levh-i mahfuz, sırrı ve mahiyeti sadece allah tarafından bilinen ve içerisinde olmuş, olacak her şeyin yazılı bulunduğu bir levhadır. yani allah'ın kader kitabı.ayetin taşıdığı bu iki ihtimalden sadece birini kesinlikle iddia edemeyiz. öyle ise, kitab-ı mübin tabiriyle hem levh-i mahfuz ve hem de kur'an-ı kerim'in kastedilmiş olduğu söylenebilir.bu durumda, levh-i mahfuz'da her şey açık olarak bütün teferruatıyla yazılmış, kur'an-ı kerim&...

hz. peygamber ve gelecekten haberler

peygamberimiz geleceği bilir miydi?hz. peygamber beşeriyet yönüyle bizim gibi bir insandır. o da yer, içer, sıcaktan soğuktan etkilenir. yarın ne olacak, ilerde neler meydana gelecek, bilemez. nitekim bir düğün esnasında cariyelerin “içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var” şeklinde şiir okumalarına hz. peygamber müdahale etmiş, öyle demelerini menetmiştir. (buharî, meğazî, 12) bu noktada, hz. peygamberin zevcesi hz. aişe’nin şu hatırlatması da mühimdir: “kim, ‘peygamber yarın ne olacağını insanlara haber verir’ derse, allah’a iftira etmiş olur.” (buharî, tevhid, 4)nitekim hz. peygamberin: “ben gaybı bilmem” şeklinde kur’an’da yer alan ifadesi, bu hususu açık bir şekilde bildirmektedir. (en’am, 50...

kur'an-ı kerim' de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu?

kur'an-ı kerim' de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu?   kur'an-ı kerim bir ayetinde şöyle buyurur: "yaş ve kuru her şey kitab-ı mübin'de vardır" (en'am 59). ayette geçen "kitab-ı mübin" tabiri ile kastedilen şey nedir? islam alimleri, bununla, hem kur'an-ı kerim'i, hem de "levh-i mahfuz"u anlamışlardır.levh-i mahfuz, sırrı ve mahiyeti sadece allah tarafından bilinen ve içerisinde olmuş, olacak her şeyin yazılı bulunduğu bir levhadır. yani allah'ın kader kitabı.ayetin taşıdığı bu iki ihtimalden sadece birini kesinlikle iddia edemeyiz. öyle ise, kitab-ı mübin tabiriyle hem levh-i mahfuz ve hem de kur'an-ı kerim'in kastedilmiş olduğu söylenebilir.bu durumda, levh-i mahfuz'da her şey açık olarak bütün teferruatıyla yazılmış, k...

bir soru&bir cevap

kur'an-ı kerim' de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu? kur'an-ı kerim bir ayetinde şöyle buyurur: "yaş ve kuru her şey kitab-ı mübin'de vardır" (en'am 59). ayette geçen "kitab-ı mübin" tabiri ile kastedilen şey nedir? islam alimleri, bununla, hem kur'an-ı kerim'i, hem de "levh-i mahfuz"u anlamışlardır.levh-i mahfuz, sırrı ve mahiyeti sadece allah tarafından bilinen ve içerisinde olmuş, olacak her şeyin yazılı bulunduğu bir levhadır. yani allah'ın kader kitabı.ayetin taşıdığı bu iki ihtimalden sadece birini kesinlikle iddia edemeyiz. öyle ise, kitab-ı mübin tabiriyle hem levh-i mahfuz ve hem de kur'an-ı kerim'in kastedilmiş olduğu söylenebilir.bu durumda, levh-i mahfuz'da her şey açık olarak bütün teferruatıyla yazılmış, kur'an-ı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !