× "

kimyasal dengeye etki eden faktörler

" arama sonuçları
denge

denge

• kimyasal denge  bu bölüme kadar kimyasal olayları tek yönlü reaksiyonlar olarak düşünmüştük. gerçekte ise çoğu kimyasal olaylar iki yönlü tepkimelerdir. yaşamın kaynağındada hep denge tepkimeleri vardır. (su, azot, oksijen, co2 dengesi gibi) örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta :  x(g)+y(g)<==>z(g)+t(g) tepkimesini inceleyelim. kaba önce bir miktar x ve y koyalım. zamanla x ve y nin reaksiyona girmesinden dolayı miktarı azalacak, z ve t nin miktarı artacaktır. oluşan z ve t reaksiyona girip tekrar x ve y oluşturacaktır. bir müddet sonra x ve y’den z ve t oluşma hızı ile, z ve t den x ve y oluşma hızı birbirine eşit olur. bu duruma denge durumu denir. sinan hoca...

kimyasal tepkimelerde denge-2

kimyasal denge, iki yönlü bir reaksiyonda; ürünlerin meydana geliş hızının, ürünlerden tekrar reaksiyona girenlerin meydana geliş hızına eşit olduğu hal. böyle denklemlerde reaksiyonun her iki tarafa olabileceğini göstemek için çift olarak ok kullanılır. genel olarak şöyle göstermek mümkündür:                               &...

10. sınıf kimya tüm üniteler filmli konu anlatımları

   ders  filmlerı 1 10. sınıf kimya 10. sınıf kimya kimyasal reaksiyonlar ve enerji 2 10. sınıf kimya  10. sınıf kimya hız ve denge ile ilgili hesaplamalar 3 10. sınıf kimya 10. sınıf kimya asit ve bazlar 1 4 10. sınıf kimya  10. sınıf kimya asit ve bazlar 2 5 10. sınıf kimya 10. sınıf kimya asit ve bazlar 3 6 10. sınıf kimya  10. sınıf kimya asit ve...

2010 fen bilgisi öğretmenliği ders içerikleri - lisans programı

ders içerikleri   ı. yarıyıl   genel fizik ı     en üste dön                                                 (4-0-4)   fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. standartlar, sı birim sistemi, boyut analizi, vektörler. hareket bilgisi (kinematik): hareketin tanımı ve değişkenleri, bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, göreli hız. kuvvet bilgisi (dinamik): newtonun yasaları ve uygulamaları, evrensel kü...

lise kimya dersi öğretim programı

kimya dersi öğretim programı 9.sınıf   ünite 1 : kimyanın gelişimi simyadan kimyaya kimyanın temel kanunları kimyasal bağ kavramının gelişimi ünite 2 : bileşikler bileşikler nasıl oluşur? iyonik bileşikler kovalent bileşikler ünite 3 : kimyasal değişimler reaksiyon nedir? reaksiyon tipleri polimerleşme ve hidroliz ünite 4 : karışımlar karışımların sınıflandırılması karışımların ayrılması ünite 5 : hayatımızdaki kimya temizlik maddeleri yaygın malzemeler biyolojik sistemlerdeki kimya çevre kimyası   10.sınıf atomun yapıs...

kimyasal denge

günlük yaşamda “dengeli beslenme” çok kullanılan bir terimdir. bunu düşünerek kimyasal tepkimelerde denge durumunu nasıl açıklarız?dengeli beslenme, kabaca bir insanın tükettiği kadar besini dışarıdan almasıdır. türkettiğinden az veya fazla besin aldığında bu denge bozulur. bazı kimyasal tepkimeler, tepkimeye giren maddelerin tamamı ürünlere dönüşene kadar devam eder. bu tip tepkimelere tek yönlü tepkimeler denir. denge tepkimelerinde ise girenler hiçbir zaman tamamen ürünlere dönüşmez. denge kurulduğunda madde miktarları sabittir, değişmez. bu sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığı zaman denge bozulur. örneğin madde ilave etmek, madde çıkarmak sıcaklığını art...

kimyasal denge

kimyasal denge  günlük yaşamda “dengeli beslenme” çok kullanılan bir terimdir. bunu düşünerek kimyasal tepkimelerde denge durumunu nasıl açıklarız? dengeli beslenme, kabaca bir insanın tükettiği kadar besini dışarıdan almasıdır. türkettiğinden az veya fazla besin aldığında bu denge bozulur. bazı kimyasal tepkimeler, tepkimeye giren maddelerin tamamı ürünlere dönüşene kadar devam eder. bu tip tepkimelere tek yönlü tepkimeler denir. denge tepkimelerinde ise girenler hiçbir zaman tamamen ürünlere dönüşmez. denge kurulduğunda madde miktarları sabittir, değişmez. bu sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığı zaman denge...

kimyasal denge

  kimyasal denge • kimyasal dengebu bölüme kadar kimyasal olayları tek yönlü reaksiyonlar olarak düşünmüştük. gerçekte ise çoğu kimyasal olaylar iki yönlü tepkimelerdir. örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta :tepkimesini inceleyelim. kaba önce bir miktar x ve y koyalım. zamanla x ve y nin reaksiyona girmesinden dolayı miktarı azalacak, z ve t nin miktarı artacaktır. oluşan z ve t reaksiyona girip tekrar x ve y oluşturacaktır. bir müddet sonra x ve y’den z ve t oluşma hızı ile, z ve t den x ve y oluşma hızı birbirine eşit olur. bu duruma denge durumu denir. bu sırada maddelerin konsantrasyonu değişmemekle birlikte her iki yönde reaksiyon eşit hızda sürmektedir. (dinamik denge) denge tepkimelerinin çift okla gösterilmesinin sebebi budur.her iki yöndeki reaksiyo...

kimyasal tepkimelerde denge durumları

kimyasal denge • kimyasal denge bu bölüme kadar kimyasal olayları tek yönlü reaksiyonlar olarak düşünmüştük. gerçekte ise çoğu kimyasal olaylar iki yönlü tepkimelerdir. örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta : tepkimesini inceleyelim. kaba önce bir miktar x ve y koyalım. zamanla x ve y nin reaksiyona girmesinden dolayı miktarı azalacak, z ve t nin miktarı artacaktır. oluşan z ve t reaksiyona girip tekrar x ve y oluşturacaktır. bir müddet sonra x ve y’den z ve t oluşma hızı ile, z ve t den x ve y oluşma hızı birbirine eşit olur. bu duruma denge durumu denir. bu sırada maddelerin konsantrasyonu değişmemekle birlikte her iki yönde reaksiyon eşit hızda sürmektedir. (...

|kimya dersi| kimyasal denge nedir - kimyasal dengeye etki eden

kimyasal denge bu bölüme kadar kimyasal olayları tek yönlü reaksiyonlar olarak düşünmüştük. gerçekte ise çoğu kimyasal olaylar iki yönlü tepkimelerdir. örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta : tepkimesini inceleyelim. kaba önce bir miktar x ve y koyalım. zamanla x ve y nin reaksiyona girmesinden dolayı miktarı azalacak, z ve t nin miktarı artacaktır. oluşan z ve t reaksiyona girip tekrar x ve y oluşturacaktır. bir müddet sonra x ve y’den z ve t oluşma hızı ile, z ve t den x ve y oluşma hızı birbirine eşit olur. bu duruma denge durumu denir. bu sırada maddelerin konsantrasyonu değişmemekle birlikte her iki yönde reaksiyon eşit hızda sürmektedir. (dinamik denge) denge tepkimelerinin çift okla gösterilmesinin sebebi budur. her iki yöndeki reak...

kimyasal denge

çözünme olayıbir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme denilir. o halde bir madde bir başka madde içerisinde en küçük yapı taşına ayrışmaktadır. bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, molekülleri, iyonları ve çok nadiren de atomları şeklinde olabilir.bu bölümde, maddelerin çözünmesi olayının yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki enerji davranışları incelenmektedir.bir katı madde, bir sıvı madde içerisine atılmış ve bir miktarı çözünmüş olsun. bu katı maddenin sıvı içerisinde çözünmesi halinde, katıya çözünen ve sıvı maddeye de çözücü denir. her çözünme olayında az veya çok enerji alış verişi olur. çözünme entalpisi adı verilen bu enerji endotermik veya ekzotermik olabilir. bu enerji değeri bize maddenin n...

2 ocak arananlar

                                                    doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, ses...

kimyasal denge

kimyasal denge bu bölüme kadar kimyasal olayları tek yönlü reaksiyonlar olarak düşünmüştük. gerçekte ise çoğu kimyasal olaylar iki yönlü tepkimelerdir. örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta : tepkimesini inceleyelim. kaba önce bir miktar x ve y koyalım. zamanla x ve y nin reaksiyona girmesinden dolayı miktarı azalacak, z ve t nin miktarı artacaktır. oluşan z ve t reaksiyona girip tekrar x ve y oluşturacaktır. bir müddet sonra x ve y’den z ve t oluşma hızı ile, z ve t den x ve y oluşma hızı birbirine eşit olur. bu duruma denge durumu denir. bu sırada maddelerin konsantrasyonu değişmemekle birlikte her iki yönde reaksiyon eşit hızda sürmektedir. (dinamik denge) denge tepkimelerinin çift okla gösterilmesinin sebebi budur. her iki y...

arama geçmişi 2

  >>>anasayfaya geri dön         doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, ses olayları, osmanlıda toprak sistemi, karadelikler, maddelerin elektrik iletkenliği, tom sawyer ingilizce özet, elektrik iletkenliği, at...

"""""bilgiye açılan kapı"""""

>>>>>giriş<<<<<                                   aranan kelimeler...                                               doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !