× "

kitap toplama ile ilgili sloganlar

" arama sonuçları
türkiye'de 'piyango bileti'nin tarihi

türkiye'de 'piyango bileti'nin tarihi

cumhuriyet’in ilk yıllarında yılbaşıyla ilgili yaşanan bir başka durum da 1939’dan itibaren milli piyango ismiyle anılacak bir geleneğin başlangıcı olan tayyare yılbaşı piyangosu ve biletleridir.  “bir şans oyunu olan piyango, başlangıçta sosyal ya da ekonomik yardım amacı ile düzenlenmiştir. binasının yapılması gereken bir okul, öğrenci yurdu, hastane ve hattâ dinî kurumlar ya da bu kurumların giderlerinin karşılanması için düzenlenen piyangoların sayısı belirsizdir.” bu tip uygulamaların yabancı ülkelerde ve osmanlı döneminde bizde de var olduğunu belirten varış, bu iddiasına örnek olarak kandilli kız mektebi sultanisi’nin yapılışı için ve izmir’deki meslek okull...

yay nıyalım

yayları tanıyalım iş ile enerji arasındaki ilişki nedir? iş, enerji ve kuvvet arasında nasıl bir ilişki vardır? iş ve enerji arasındaki ilişki iş ve enerji ile ilgili sorular iş ve enerji hakkında bilgi iş ve enerji nedir hayatımızı kolaylaştıran makineler enerji ve sürtünme kuvveti nedir elektriklenme çeşitleri nelerdir elektrik akımı nedir? seri ve paralel bağlanma nedir elementler ve sembolleri atomun yapısı konu anlatımı atomun yapısı ve özellikleri elektronların dizilimi ve kimyasal özellikler kimyasal bağ kavramının gelişimi kimyasal bağ nasıl ortaya çıktı kimyasal bağ nasıl oluşur kimyasal bağ çeşitleri kimyasal bağ n...

yavuz selim karakışla & ıı abdülhamit ve ittihat terakki

hakan aydın: öncelikle yavuz selim hocam başta olmak üzere herkese hoş geldiniz diyorum. kendisi benim harp akademileri’nden hocam. kendisi ile ittihat ve terakki’nin abdülhamit ile olan mücadelesi ağırlıklı olmak üzere konuşmaya çalışacağız. isterseniz ben hocamı takdim edeyim size: kendisi 1961 izmit doğumlu. 1972 yılında kadıköy maarif kolejini kazanıyor, eğitimine burada devam ediyor. boğaziçi üniversitesi tarih bölümünü 1987 yılında bitiriyor. 1992 yılında boğaziçi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü’nde sosyal tarih dalında yüksek lisans derecesini alıyor. doktorasını 21 şubat 2003 tarihinde society for the employment of ottoman muslim women war and work in the otto...

dünyayı yöneten gizli örgütler...5

    'gizli el' bosnada gerçek fotoğrafı çekebilmek bosna, 1990'lı yıllara dek çoğu insanın adını bile duymadığı bir ülkeydi. çoğumuz bu ülkeyi ancak okullarda okutulan osmanlı tarihi derslerinden hatırlayabilirdik. oysa 1992 yılının başından itibaren, balkan yarımadasının ortasındaki bu ülke, hem dünya hem de türkiye gündeminin en üst sıralarına yerleşti. çünkü bosna'da bir savaş, daha doğrusu, iyi silahlanmış saldırgan bir gücün silahsız bir halkı yok edişi yaşanıyordu. eski yugoslavya'nın dağılması sonucunda, kendisini yugoslav topraklarının gerçek sahibi sayan sırp milliyetçiliği, bosna'daki müslüman halka ka...

radikalizm tehlikesine karşı birleşmek

    radikalizm, gerçek din ahlakı ile bağdaşmayan bir aşırılıktır. bu gerçeğin delilleri ile gözler önüne serilmesi, sözde din adına ortaya çıktığını öne süren radikallerin fikren yenilmesi için önemlidir. her üç ilahi dinin mensuplarının da sabırlı, şefkatli, yumuşak huylu, güzel sözlü, nezaketli ve saygılı olmakla yükümlü oldukları insanlara anlatılmalıdır. rabbimiz'in zulüm ve saldırganlığı tüm inananlara haram kıldığı, masum insanlara zarar veren her türlü hareketin allah katında yasak olduğu delilleri ile anlatılmalı, bu yola uyan insanların büyük bir yanlışın içinde oldukları kendilerine gösterilmelidir. bu ç...

radikalizm tehlikesine karşı birleşmek

ünümüzde hangi gruba veya inanca ait olursa olsun radikal eğilimler, dünya barışını ve güvenliğini tehdit eden unsurların başında gelmektedir. radikalizm, herhangi bir konuda kökten, ani değişimler savunmak ve bu yönde sert ve tavizsiz bir politika izlemek anlamına gelir. radikaller, köklü değişiklikler peşinde olan ve bunun için sert, sivri, hatta kimi zaman saldırgan bir üslup kullanan kimseler olarak bilinir. radikalizmin belirgin bir özelliği "öfkeli üslup"tur. bu üslup, radikal kimselerin konuşmalarında, yazılarında, gösterilerinde belirgin biçimde ortaya çıkar. radikal hareketlerde, şuurlu tavırların yerini körü körüne savunulan tabular ve bu tabular doğrul...

aöf 4. sınıf örgütsel davranış deneme soruları

1-) aşağıdakilerden hangisi örgütü oluşturan değişkenlerin ortaya çıkardığı önemli faktörlerden biri değildir? a) birey b) kategori c) grup d) örgüt e) çevre --------------------------------------------------------------------------------2-) aşağıdakilerden hangisi henry fayol'un yöneticilerde öngördüğü temel fonksiyonlardan biri değildir? a) planlama b) organize etme c) koordinasyon d) kontrol e) pazarlama --------------------------------------------------------------------------------3-) bir örgüt içinde çalışan insanların davranışlarını anlamaya, geleceğe dönük tahminler yapmaya ve insanların davranışlarını kontrol etmeye ilişkin disiplin aşağıdakilerden hangisidir? a) ileriye d&o...

öss motivasyonu

uyarı : aşşağıdaki yazı her ne kadar fazlaca uzun olsada yazılanlar şuana kadar ki tüm rehberlik birimlerinden toplanarak elde edilmiştir...---------------------------------------------------------------öğrendiklerimizin yaklaşık % 10 'unu işiterek öğrendiğimizi biliyor muydunuz? acaba bu rakam ne ifade ediyor? önceki sayfalarda okuyarak öğrenmeden bahsetmiştim. en fazla öğrenmenin bu kanalla (görme yoluyla) elde edildiğini (yaklaşık % 80) ifade etmiştim. buradan hareketle okumadan sonra en fazla bilgi elde edilen kanalın işitme olduğu görülüyor. bu nedenle bilgi edinmede bu kadar önemi olan dinleme faaliyetinin nasıl olması gerektiği konusu üzerinde duracağım.dinleme yoluyla bilgi elde etme organizmayı diğer yollara göre faz...

aranan11

  suyun hidrolizi, fizibilite, matematiğin günümüzdeki önemi, metallerin kimyasal özellikleri, coğrafya akdwniz, baraj gölleri, nötürleşme, coğrafya akdeniz, nötürleşme, lozan anlaşması, islam, dinamo, matematiğin önemi, asit baz tuz özellikleri ve reaksiyonları, türkün ateşle imtihanı, işletme gelirlerini saglama yoları, işletme gelirleri, kooperatifçilik önemi, oolean cebiri, islam doğuş, suyunayrışım projesi, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç özet, suyun ayrışım projesi, sanayinin gelişimi, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç özeti, egitim,kültür,siyasal, münazara konuları, the education system of turkey, boolean cebiri, hidroliz, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç özet, asit baz tuz tanımı, suyun ayrıştırılmasının projesi, üçgende kenar uzunlukları, 1/a grubu, öss soruları, mü...

demokratik üniversite kurultayı'nı bugünden kazanmak

komünarca köşemizde dönem başından bu yana ele aldığımız konular içerisinde, üniversiteli gençlik mücadelesi özellikle öne çıkan konulardan biri oldu. (1) komünarların konuya verdiği bu önem, özellikle nitelikli güçlerin örgütlenmesi yönüyle üniversite mücadelesinin sunduğu olanakları da gözeten, ancak kendisini salt dar “kadro çıkarma” anlayışıyla sınırlandırmayarak üniversiteli gençlik mücadelesinin genel gençlik hareketi açısından taşıdığı önemin saptanmasıyla da bütünleşik bir kavrayış temelinde şekillenmektedir. yaklaşımımız dönemsel açıdan belirlediğimiz “etkin güç toplama” prensibiyle de uyumlu olarak devrimci proleter siyasal çalışma, örgütlenme ve eylem halkalarını yaratma ve geliştirme hedefinin içerisinden hayata geçirilmeye çalışı...

sabrın ve direnişin sembolü filistinli kadın tutsaklar direnişin

filistinli kadınlar direniş ve mücadelenin sembolü oldukları gibi israil zulmünü de bütün şiddetiyle ruhlarında hissetmektedirler. yerine göre şehitlerin geride bıraktığı yetim çocukların geçim ve bakımını üstlenmek zorunda kalan dul kadınlardır. yerine göre oğullarını kutsal davalarına ve vatanlarına feda eden şehit anneleridir. yerine göre zindanda siyonist vahşetin pençesinde kalan oğullarının acılarını kendi yüreklerinde katlanmış olarak hisseden esir anneleridir. yerine göre esir eşlerinin emanetlerine büyük bir hassasiyetle sahip çıkarken, onların israil canavarının elinde nasıl bir acı ve ızdırap çektiğini düşünmekten gözlerine uyku girmeyen acılı hanımlardır. yerine göre direniş ve mücadeleye aktif olarak katılan dava kadınlarıdır. filistinli kadın tutsaklar vahşetin pençesinde ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !