× "

klarnet nasıl çalınır

" arama sonuçları

ısparta türküleri

ısparta türküleri hakkında...   ısparta halk müziğine ait ilk bilgi ve türkü metinlerine, ıspartalı hakkı tarafından türk yurdu dergisinde 1916, yılında yayımlanan “köyümden geliyorum” adlı makalesinde rastlanılmaktadır. daha sonra 1930 yılından itibaren tevfik turan, sait demirdal, h.turhan dağlıoğlu, naci kum, etem ertem, nuri katırcıoğlu, numan yılmaz gibi bazı araştırmacılar tarafından türkü metinleri derlenmiş, bu türkülerin yer aldığı gelenek ve göreneklerle ilgili bilgiler toplanarak halk bilgisi haberleri ve ün dergilerinde yayımlanmıştır. bu makalelerde düğünlerde, sohbet ve gezeklerde, bağbozumu ve gündönümü şenliklerinde, yağmur duâsı gibi töre...

saksafon nedir? saksafon hakkında, saksafon nasıl çalınır?

  bu çalgının yapımı ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısındadır. ilk kez adolphe sax (1814 - 1849) adlı bir çalgı yapıcısı bu çalgıyı 1840 yılında oluşturmuştur. çalgının adını oluşturan kelimenin ilk üç harfi (sax) bulgucunun adı olup (phone) da yunanca; ses anlamındadır. böylelikle iki kelimenin birleştirilmesi sonucu çalgının adı verilmiştir. açkı ve kapaklı ses delikleri ile donatılmış plan çalgı, alaşımdan yapılmaktadır. kıvrık boyunlu bir biçimde olup, klarnet gibi kamış takılan bek' i vardır. kamış takılı bek, ağza alınarak üflenir. sol el ses deliği kavrağının üst bölümünde, sağ el ses deliği kavrağının alt bölümünde olmak üzere sağ kal&cced...

klarnet nedir? klarnet hakkında, klarnet nasıl çalınır?

  klarnet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar: •kafalık (bek) •fıçı (barel) •üst gövde •alt gövde •kalak klarnetin gövdesi silindir biçimindedir. kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses...

klarnet nasıl çalınır?

klarnet icra ve teknikleri için öneriler ; öncelikle klarnete yeni başlayan dostlarımız icra ve tekniklerini kolaylaştırmak için enstrümanlarını çok iyi tanımalıdırlar.bunun için ise boş vakitlerinde klarnet çalışmadan önce 10 dakika boyunca klarnetleri ile oynamalıdırlar. eğer enstrümanınızdan ne istediğinizi bilirseniz, enstrümanınız size bu konuda yardım eder ve istediğinize rahatça ulaşabilmenizi sağlar. bunun için ise mutlaka enstrümanınıza büyük bir sevgi ile bağlanmanız gerekmektedir. klarnete yeni başlayan dostlarımızın henüz dudak ve yüz kasları gelişmediği için klarnet üflerken ilk etapta bazı zorluklar ile karşılaşması mümkündür. bu zorluk...

saksafon nedir? nasıl çalınır?

                        saksafon dil sesli nefesli çalgılardan birisidir. yapısında, klarnet’in tek dilli ağızlığı, bir gövdesi, obuanın konik kısmına benzeyen bir kısım bulunur. çoğu saksafonun alt kısmı eğiktir ve bu sekliye bass klarneti andırır. çok azı, örn: soprano saksafon, düzdür ve klarnete benzer. saksafonun üzerinde 12 tuş ve delik bulunur. 6 çiviye basıp bırakılarak gruplar halinde açılıp kapatılmak suretiyle değişik tonlar elde edilir. aletin üzerinde, normal sesinin bir oktav altında veya üstünde ses çıkartmaya yardımcı olan 2 de fazladan delik vardir. en çok k...

klarnet nedir

klarnet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar: kafalık (bek) fıçı (barel) üst gövde alt gövde kalak klarnetin gövdesi silindir biçimindedir. kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağ...

caz(jazz)müzik kökeni

cazın kökenicaz (jazz) müziği her ne kadar 1880′ lerde new orleans’ta gelişmeye başladıysa da aslen kökeni afrika’ dır. sömürgenin yaygın olduğu dönemlerde amerika’ya getirilen siyahlar buraya kendi kültürel müziklerini de getirmişlerdir. burada köle olarak çalışırken tarlalarda söyledikleri şarkılar cazın temeli olmuş ve 1920′lerin başında new york, los angeles ve chicago’da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. o zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. bunlardan biri melodilerin ve akorların eşliğinde simgesel olarak özgürlüğe kavuşma çabalarıydı. bu akım bugün doğaçlama olarak tanımladığımız olaya liderl...

caz tarihi-1

caz tarihicaz müziği 1880' lerde new orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920'lerin başında new york, los angles ve chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. o zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. bunlardan biri melodilerin ve akorların eşliğinde simgesel olarak özgürlüğe kavuşma çabalarıydı.. bir diğeri ise, siyahi amerikalıların yarattığı blues ve ragtime gibi müzik türleriydi. caz müziğinin neden ve nasıl amerika'da ortaya çıktığını ve bu kadar farklı türde müziğin nasıl biraraya geldiğini anlayabilmek için, afrikalıların kölelik amerika'sındaki yaşamlarına göz atmamız gerekir.. afrikalıların yüzyıllar önce yaptığı bu hareket, avrupa müzi...

jazz tarihi (cazın doğuşu ve kökenleri)

cazın doğuşu ve kökenleri caz müziği 1880' lerde new orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920'lerin başında new york, los angles ve chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. o zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. bunlardan biri melodilerin ve akorların eşliğinde simgesel olarak özgürlüğe kavuşma çabalarıydı. bu akım bugün doğaçlama olarak tanımladığımız olaya liderlik etmiştir. bir diğeri ise, siyahi amerikalıların yarattığı blues ve ragtime gibi müzik türleriydi. caz müziğinin neden ve nasıl amerika'da ortaya çıktığını ve bu kadar farklı türde müziğin nasıl biraraya geldiğini anlayabilmek için, afrikalıların kö...

türk halk oyunları - halk oyunların tarihi gelişimi - halk oyunu

türkiye’de halk oyunlarının tarihi gelişimianadolu kültürünü ve bu kültürle çok yakından bağlantılı gösteri sanatlarının geleneklerini incelerken anadolu'nun birçok büyük kültürün geçiş yolu üzerinde olduğu ve çeşitli geleneklerin kat kat birikiminden oluştuğu göz önünde tutulmalıdır. ilk insanların topluluklar halinde yaşamaya ve kendilerini yöneten bir takım bilinmeyen güçlere tapmaya başlamaları ilk dansların doğmasına sebep olmuştur. çünkü bu insanlar, ilk kültür olayları olan savaş, av, evlenmek, doğurmak, ateş yakmak ve onları taklit etmek için dans etmişlerdir. sürü hayatı yaşayan primitif ka­vimler de...

|nefesli çalgılar| flütün tarihçesi teknik özellikleri -flüt çeş

flütflüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.* baş (ya da ağızlık)* gövde* kuyruk bu çalgının geçmişi, çok eski yıllara dek iner. önceleri nar, abanoz vb. gibi, çeşitli dayanıklı ağaçlardan yapılan büyük flütün, orkestra görevlerine 1720 yıllarında başladığı görülmektedir. ancak esaslı gelişmesini 1840 yılında alman flütçüsü theobald boehm' ün (dizge oluşumundaki değişiklik)bugünkü görünüşüyle gerçekleştirmesi sonucu sağlanmıştır. eksiksiz bir oluş iyeliği olan bu çalgı, çifte dil vuruşlu notalar, tiril ve tirillemeler, diatonik, kromatik, bağlı veya dilli bütün çabuk ezgileri kolaylıkla çalabilir. yapılışı bakımından gür bir ses iyeliği olmayan büyük flüt, armoni muzikalarında kullanılırken, ona eşlik yapacak çalgılar özenle seçilmelidir. kalın böl...

|üflemeli çalgılar| saksofon nedir nasıl çalınır - saksofon çeşi

saksofonsaksofon çoğunlukla pirinçten yapılan, koni ve “s” biçiminde olan, ağızındaki kamışla ses çıkaran bir çalgıdır. 1840’li yillarda, adolphe sax’ca bulunmuştur. saksofon genellikle pop-müziği, “big band” müziği ve caz ile ilişkilendirilse de, önceleri klasik batı müziği ve ordu müziği çalgısı olarak tasarlanmıştı.değisik boyuttaki saksofonlar değişik tonlarda sesler çıkarırlar. örneğin bu bariton saksofon tenor saksofona göre daha alçak tonları, alto saksofona göreyse bir oktav daha alçak tonlari çıkarabilirgeçmişi saksafon, 1840’ların başında paris’de yaşayan belçika’lı müzik aygıtları yapımcısı ve klarnetçi adolphe sax’ca tasarlandı. ‘’saksafon’’ adı da “sax’ın sesi” anlamını ...

türk halk oyunları - halk oyunların tarihi gelişimi - halk oyunu

türkiye’de halk oyunlarının tarihi gelişimi anadolu kültürünü ve bu kültürle çok yakından bağlantılı gösteri sanatlarının geleneklerini incelerken anadolu'nun birçok büyük kültürün geçiş yolu üzerinde olduğu ve çeşitli geleneklerin kat kat birikiminden oluştuğu göz önünde tutulmalıdır. ilk insanların topluluklar halinde yaşamaya ve kendilerini yöneten bir takım bilinmeyen güçlere tapmaya başlamaları ilk dansların doğmasına sebep olmuştur. çünkü bu insanlar, ilk kültür olayları olan savaş, av, evlenmek, doğurmak, ateş yakmak ve onları taklit etmek için dans etmişlerdir. sürü hayatı yaşayan primitif ka­vimler de, korunma ve beslenme ihtiyaçlarından dolayı tabiatı ve tabiat varlıklarını inceleyip irdeleyerek, toplandıkları ateş çevresinde bu olguları sesle ve hareketlerl...

klarinet nedir - klarinetin özellikleri - klarinet nasıl çalınır

klarinet nedirtahta üflemeli bir çalgıdır alt kısmı geniş üst tarafa doğru daralan tahta bir borudurüç kısımda incelenebilir1-bu kısma huni denir.obuada olduğu gibi çalgının en geniş kısmı burasıdır orta kısma girebilecek bir şekilde sona erer.böylece ikinci ve üçüncü kısımlar birbirine bağlanmış olur.bu kısmın kalın seslerine salümo denir2-klarinet’in mekanizması bakımından en ayrıntılı kısımdır.çalgının en parlak sesleri bu kısımdan elde edilir ve bu seslere kleron denir üçüncü kısma girebilecek şekilde son bulur3-bu kısım obuada olduğu gibi en dar kısım değildir.üçüncü kısımdan sonra ayrıca iki ek kısım daha vardır ve çalgı bu eklerle son bulurek kısımlardan birincisine varil ikincisine bek denir varil klarinet'in ötki çalgılarla akort edilmesine yardımcı olur bek kamışın bir ...

müzik türleri ve enstrümanları

müzik türleri ve enstrümanları müzik nedir? (müzik estetiği) banjo gitar almak isteyenler püf noktalar bunlari uygula sende gitar çal şarkı sözü yazma tekniği yan flüt-yeni başlayanlar için gerekli bilgiler melodika emre aydın akorları metallica › nothing else matters notalar ve gitar üzerindeki yerleri a'dan z'ye müzik terimleri türk halk çalgıları[tamamı] gitar tasarımları akordunu kendisi yapan gitar gitaristlere dev arşiv... akor, tab, nota, söz, program......... gitarist olabilmek için temel bilgiler... r0ck türleri bateri nedir?nasıl çalınır? bağlama üzerine herşey_dersleri... elektro gitar tarihçesi ilginç müzik aletleri akustik gitar hakkında bilmeniz gerekenler ıced earth gitar tabları fender american stratocast...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !