× "

klarnetin tanımı

" arama sonuçları

klarnet in tarihi

  tanımı klarinetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar: kafalık (bek) fıçı (barel) üst gövde alt gövde kalak (pavillon da denir) klarinetin gövdesi silindir biçimindedir. kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir. dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır. çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağlar. çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur. flüt ve obuada olduğu gibi, klarnetin gövdesinde de ses delikleri...

caz tarihi-1

caz tarihicaz müziği 1880' lerde new orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920'lerin başında new york, los angles ve chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. o zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. bunlardan biri melodilerin ve akorların eşliğinde simgesel olarak özgürlüğe kavuşma çabalarıydı.. bir diğeri ise, siyahi amerikalıların yarattığı blues ve ragtime gibi müzik türleriydi. caz müziğinin neden ve nasıl amerika'da ortaya çıktığını ve bu kadar farklı türde müziğin nasıl biraraya geldiğini anlayabilmek için, afrikalıların kölelik amerika'sındaki yaşamlarına göz atmamız gerekir.. afrikalıların yüzyıllar önce yaptığı bu hareket, avrupa müzi...

bağlama

anadolu'da kopuz kavramı   kopuz, asya türklerinden sonra en çok anadolu ve rumeli'de benimsenmiştir. kopuzun yapısında zaman içinde meydana gelen değişim ve gelişimler, onun bu topraklarda yayılışının eskiliğini ortaya koymaktadır. kopuzun anadolu'ya gelişi ve yayılışı ile ilgili olarak gazimihal şunları ifade etmektedir: "ud tipli ve tanbur tipli mızrap sazları ortaçağın orta asya uygarlığında ve ilk islamiyet çağında horasan'dan anadolu'ya doğru tek asırdan çıkarak çeşitlenmişler demektir. ülke uzlaşmaları onun haritasını türkiye imparatorluğunun inginliği haline getirdi" dede korkut hikayelerinde kolcakopuz olarak bahsedilen çalgıdaki 'kolca sıfatının, uzunca kollu anlamında ve boyunun bağlama veya cura çapında olduğunu belirten gazimihal, tambura tipli...

serdar keskin

deneysel müziğin sade tadıyaşadığımız dönem açısından müzik alanında “özgün” olabilmek giderek zorlaşıyor. kulağımıza çalınan hemen her melodi “fazlasıyla” tanıdık, bildik. hemen her alan için belli ölçülerde böyle bir zaaf olduğu söylenebilir. sanki hemen her şey öncesinden üretilmiş, masaya konmuş, şimdikiler de ganimeti paylaşıyorlar. aslında tam olarak bu tespitleri yaparak üzerinde yoğunlaşılan deneysel müzik çalışmaları bile bahsigeçen handikapa düşmeden edemiyor. öyle ki “deneysel müzik”; kavramın isimlendirmesinin tam aksine, bir “eli yüzü bilinen tür” olageldi. elbette ki böyle dönemlerde; hakkını vererek belli çalışmaların altına imza atanların önemi de artıyor. giderek yalnızlaşan, bilgisayarıyla başbaşa kalan müzisyenl...

deneysel müziğin sade tadı

yaşadığımız dönem açısından müzik alanında “özgün” olabilmek giderek zorlaşıyor. kulağımıza çalınan hemen her melodi “fazlasıyla” tanıdık, bildik. hemen her alan için belli ölçülerde böyle bir zaaf olduğu söylenebilir. sanki hemen her şey öncesinden üretilmiş, masaya konmuş, şimdikiler de ganimeti paylaşıyorlar. aslında tam olarak bu tespitleri yaparak üzerinde yoğunlaşılan deneysel müzik çalışmaları bile bahsigeçen handikapa düşmeden edemiyor. öyle ki “deneysel müzik”; kavramın isimlendirmesinin tam aksine, bir “eli yüzü bilinen tür” olageldi. elbette ki böyle dönemlerde; hakkını vererek belli çalışmaların altına imza atanların önemi de artıyor. giderek yalnızlaşan, bilgisayarıyla başbaşa kalan müzisyenler devrine inat “ekip çalışması&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !